InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 16.10.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

      R O M A N I A
      JUDECATORIA DEJ JUDETUL CLUJ
      
      
      ORDONANTA PRESEDINTIALA NR.1122/2009
      Sedinta publica din 14.10.2009
      Instanta constituita din:

Pe rol fiind pronuntarea cererii de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul U.L, impotriva paratei P.F, pentru stabilire program de vizitare.
            La apelul nominal lipsa partile.
            Procedura de citare este legal indeplinita.
            Mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea sedintei publice din data de 13.10.2009, cand instanta, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de 14.10.2009.
      

      I N S T A N T A

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 01.07.2009 sub nr.1935/219/2009, reclamantul U.L a chemat in judecata pe parata P.F, solicitand instantei ca pe cale de ordonanta presedintiala sa dispuna stabilirea unui program temporar, pana la solutionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.1046/219/2009 aflat pe rolul Judecatoriei Dej, prin care sa se permita vizitarea de catre reclamant, impreuna cu membri ai familiei sale, a minorei P.I, fiica sa si a F.P, doua duminici pe luna, de la ora 12 la ora 16, la domiciliul paratei, intr-o incapere separata, fara prezenta obligatorie a unor membri ai familiei mamei; scoaterea la plimbare cu caruciorul timp de 1 h la fiecare vizita, in cadrul programului de 4 ore mentionat mai sus
(fara prezenta obligatorie a mamei).
      In motivarea cererii, reclamantul a aratat, in esenta, ca nu i-a fost comunicat faptul nasterii fiicei sale si a F.P, minora P.I, astfel ca nu a avut posibilitatea de a o recunoaste pe fiica sa la momentul nasterii acesteia, motiv pentru care a formulat ulterior declaratia de paternitate autentificata sub nr.255/09.04.2009, iar prin cererea inregistrata sub nr.41131/22.04.2009 a solicitat SPCEP Dej inscrierea mentiunii de recunoastere a paternitatii pe actul de nastere al fiicei sale, dovada efectuarii mentiunii constand si in faptul ca SPCEP i-a inapoiat o copie a declaratiei de paternitate pe care este aplicata stampila serviciului, cu numarul de inregistrare al mentiunii, 41132/22.04.2009, diferit de numarul de inregistrare al cererii, cu precizarea "operat act 119/2009", precum si cu semnatura sefului serviciului, actul de nastere al minorei fiind actul nr.119/2009. Mai invoca reclamantul prev. art.22 din Decretul nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, prevederi potrivit carora "starea civila se dovedeste cu actele intocmite sau cu cele inscrise, potrivit legii, in registrele de stare civila." Ca urmare, apreciaza reclamantul ca filiatia fata de tata a fost stabilita conform prev. art.56 si 57 din Codul familiei, recunoasterea facuta prin declaratie autentica fiind un act personal al tatalui, cu efect declarativ, producand efecte de la nasterea copilului, precum si efecte "erga omnes", fiind totodata un act juridic unilateral solemn, "pur si simplu", neafectat de modalitati. Mai arata reclamantul faptul ca parata nu a contestat recunoasterea de paternitate, potrivit art.58 din Codul familiei, refuzand sa-i permita vizitarea minorei si sa predea certificatul de nastere vechi, astfel ca reclamantul se afla in imposibilitatea de a obtine un certificat nou, care sa contina mentiunea referitoare la recunoasterea de paternitate, potrivit declaratiei sale autentice, nefiind astfel posibila aplicarea prev. art.77 din Metodologia nr.1/2007 privind eliberarea noului certificat cu noile date de stare civila. Se mai invoca drepturile parintelui de a avea legaturi personale cu minorul, potrivit prev. art.43 si 65 din Codul familiei, precum si faptul ca aceste drepturi parintesti se exercita in interesul copiilor, potrivit prev. art.97 alin.2 din Codul familiei, iar copilul are totodata dreptul de a intretine legaturi si cu rudele tatalui, potrivit prev. art.14 din Legea nr.272/2004. Mai arata reclamantul ca sunt indeplinite cerintele art.581 din Codul de procedura civila, respectiv conditia vremelniciei, dat fiind caracterul temporar al programului de vizitare solicitat, conditia aparentei dreptului, fiind stabilita filiatia fata de tata in baza recunoasterii de paternitate mentionata de catre SPCEP Dej pe actul din registrul de nasteri, parata necontestand aceasta recunoastere, precum si conditia urgentei, pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, deoarece prin intarzierea stabilirii legaturilor firesti dintre tata si fiica, datorita atitudinii refractare a paratei si a unor procese care pot dura ani de zile, legaturile firesti dintre tata si fiica pot fi alterate in mod iremediabil.
      In drept, au fost invocate prev.Legii nr.119/1996 privind actele de stare civila (art.1, art.11, alin.1, art.13, art.44lit.a, art.45), Metodologia nr.1/2007 pentru aplicarea unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila (art.65, art.67, art.75, Anexa nr.27), art.581 din Codul de procedura civila, art.65 si art.43 alin.3 din Codul familiei.
      In probatiune, au fost depuse la dosarul cauzei, in copie, declaratia de recunoastere a paternitatii autentificata sub nr.255/09.04.2009, cererea adresata SPCEP Dej si inregistrata sub nr.411131/22.04.2009, o copie a declaratiei de paternitate cu precizarea "operat act 119/2009", purtand stampila SPCEP Dej, cererea pentru stabilirea programului de vizitare minor formulata de reclamant in dosar nr.1046/219/2009, intampinarea formulata de catre parata in dosar nr.1046/219/2009, extras de pe site-ul portalul instantelor privind dosarul nr.1046/219/2009.
      Cererea este legal timbrata.
      La data de 31.08.2009 parata a depus la dosar intampinare, solicitand respingerea ordonantei presedintiale, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecata.
      In motivarea intampinarii, parata arata in esenta, faptul ca reclamantul nu este mentionat la rubrica "tatal" din cuprinsul certificatului de nastere, reclamantul este casatorit, dorind sa viziteze minora impreuna cu sotia sa, precum si cu alti membri ai familiei sale, la domiciliul paratei, intr-o incapere separata. Parata invoca in cuprinsul intampinarii exceptia inadmisibilitatii ordonantei, aratand nu este stabilita filiatia minorei fata de tata, in speta nu sunt aplicabile prev. art.65, combinat cu art.42-44 din Codul familiei, deoarece reclamantul nu este consemnat la rubrica "tatal", declaratia autentificata de recunoastere a minorei nu produce efect juridic in legatura cu reala operatiune de recunoastere a unui copil, iar potrivit metodologiei nr.1/2007 din 13.10.2007, inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei scrise, semnate de ambii parinti. Mai arata parata in cuprinsul intampinarii faptul ca este de notorietate ca intr-o ordonanta presedintiala nu se prejudeca fondul dreptului, in speta nu se poate stabili luarea de legaturi personale cu minora si nici nu se poate pune in discutie daca reclamantul este tatal minorei. Cu privire la modalitatea de stabilire a unui program de vizitare, raportat la varianta solicitata de catre reclamant, parata arata ca vizitele dorite de reclamant nu pot fi decat forme in care sa fie tulburat total copilul si programul sau, iar inlaturarea paratei din "zona de exercitare a drepturilor parintesti" nu poate avea loc, contrar vointei reclamantului. Din punctul de vedere al conditiilor de admisibilitate ale ordonantei presedintiale, parata arata ca nu sunt indeplinite in mod cumulativ aceste conditii, aparenta dreptului asupra calitatii de tata a reclamantului nu exista, conditia cu privire la caracterul urgent nu este indeplinita, neexistand nici o urgenta ca o persoana de sex masculin, care se pretinde tatal unui copil, sa vada acest copil, absenteismul pretinsului tata din zona in care se dezvolta minora nu produce nici un efect negativ, adaugand la aceasta viziunea limitata pe drepturi a reclamantului fata de copil, astfel ca nu este suficient faptul ca ar fi indeplinita conditia vremelniciei, respectiv caracterul temporar al ordonantei.
      In drept, au fost invocate prev. art.115 din Codul de procedura civila, art.65, art.43 alin.3 din Codul familiei, Metodologia nr.1/2007, pentru aplicarea unitara a disp.Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila.
      In sustinerea intampinarii, a fost depus la dosar in copie CI al paratei.
      Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat si a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar.
      Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:
      Ordonanta presedintiala in esenta sa, astfel cum este reglementata prin dispozitiile art.581-582 C.pr.civ., reprezinta o procedura speciala prin care legea permite sa se dea o rezolvare vremelnica si fara prejudecarea fondului unor cazuri al caror caracter urgent nu ingaduie sa se astepte desfasurarea procedurii de drept comun. Dispozitiile legale amintite prevad necesitatea indeplinirii cumulative a conditiilor privind urgenta masurii ce se solicita a fi luata de instanta, neprejudecarea fondului dreptului si caracterul vremelnic al masurii ordonate.
      In prezenta cauza, instanta a fost investita cu o cerere cu caracter temporar, de stabilire a unui program de vizitare a minorei Popescu Ingrid, nascuta la data de 09.03.2009, de catre reclamant, impreuna cu membri ai familiei sale, pana la solutionarea dosarului civil nr.1046/219/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Dej, avand ca si obiect stabilire program vizitare minor.
      Fata de exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantului si a inadmisibilitatii ordonantei, invocate de catre parata, exceptii cu privire la care instanta a dispus unirea cu fondul cauzei, instanta apreciaza ca acestea sunt neintemeiate, urmand a le respinge, pentru urmatoarele considerente:
      Potrivit prev.art.56 din Codul familiei, "filiatia fata de tata se stabileste, in afara de cazurile prevazute in art.53, prin recunoastere sau hotarare judecatoreasca".
      Din cuprinsul dispozitiilor art.57 alin.2 din Codul familiei, rezulta ca recunoasterea poate fi facuta si prin inscris autentic, iar art.58 din acelasi cod prevede posibilitatea contestarii recunoasterii.
      De asemenea, art.75 din Metodologia nr.1/2007 prevede ca "Inscrierea mentiunii de stabilire a filiatiei pe actul de nastere si, dupa caz, de casatorie si de deces, se face din oficiu sau la cererea celui interesat, pe baza actului de recunoastere sau a hotararii judecatoresti definitive si irevocabile", iar potrivit art.76 alin.2 "declaratia de recunoastere a unui copil din afara casatoriei, autentificata, se poate depune, dupa inregistrarea nasterii, la oricare primarie, care o va trimite la primaria care are in pastrare actul de nastere al celui recunoscut, pentru a se face mentiunea de recunoastere pe marginea actului respectiv", precum si alin.4 "mentiunea de recunoastere poate fi operata si din oficiu, in baza comunicarii biroului notarial care a efectuat autentificarea declaratiei sau a testamentului."
      Conform prev.art.13 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, "Starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora."
      Analizand inscrisurile aflate la dosar, prin prisma dispozitiilor legale invocate, instanta constata ca in speta reclamantul a dat o declaratie autentica de recunoastere a paternitatii cu privire la minora P.I (filele 9,18 din dosar), a solicitat Biroului de Stare Civila din Dej inscrierea mentiunii de recunoastere a paternitatii pe actul de nastere al minorei P.I (fila 10, 19), dovada depunerii declaratiei rezultand si din prezenta stampilei aplicate de catre Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, inclusiv pe un exemplar xerocopiat al declaratiei, purtand totodata precizarea scrisa de mana "operat act 119/2009", efectuand astfel formalitatile necesare  in vederea inscrierii mentiunii in actul de stare civila din registrul de acte, care face dovada starii civile. Ca urmare, legitimarea (calitatea) procesuala activa a reclamantului se impune raportat la conditia aparentei dreptului, in conditiile in care legea prevede posibilitatea recunoasterii de paternitate in modalitatea folosita de catre reclamant, fara a fi necesar acordul de vointa al paratei, recunoastere care reprezinta atat un mod de proba, cat si un act juridic personal, cu efect declarativ de filiatie, de la data nasterii copilului, necontestat de catre parata pana in prezent. Cat priveste exceptia inadmisibilitatii ordonantei invocata de catre parata, dat fiind ca si aceasta exceptie se intemeiaza pe aceleasi considerente care au stat la baza primei exceptii invocate, instanta urmeaza a o respinge, sustinerea paratei potrivit careia certificatul de nastere nu il nominalizeaza pe reclamant ca tata al minorei nefiind relevanta, raportat la modalitatea de probare a starii civile a unei persoane, respectiv cu actele intocmite in registrele de stare civila, si nu obligatoriu numai cu certificatul eliberat pe baza actului din acest registru. Normele invocate din cuprinsul metodologiei nr.1/1997, referitoare la declaratia semnata de ambii parinti nu sunt aplicabile in speta.
      Raportat la cele mentionate mai sus, instanta apreciaza ca prezenta cerere este admisibila, pentru urmatoarele motive: cercetand aparenta dreptului invocat de catre reclamant, instanta retine ca aceasta conditie este indeplinita, din cuprinsul actelor depuse la dosar, precum si potrivit celor aratate cu ocazia analizarii exceptiilor invocate, rezultand faptul ca reclamantul a efectuat formalitatile cerute de lege pentru a proceda la recunoasterea paternitatii si inscrierea mentiunii de recunoastere in registrul de acte de stare civila. Astfel, se justifica incuviintarea pentru reclamant a dreptului de a avea legaturi personale cu minora si de a veghea la cresterea si educarea acesteia, sens in care se impune stabilirea unui program adecvat de vizitare a minorei. Masura nu priveste rezolvarea fondului dreptului litigios, fiind insa indeplinita conditia aparentei dreptului.
      Este indeplinita si conditia vremelniciei, prezenta cerere vizand stabilirea unui program de vizitare a minorei de catre reclamant, pana la solutionarea dosarului civil nr.1046/219/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Dej. Efectele masurii stabilite prin ordonanta se mentin pana cand aceasta este modificata ori desfiintata in baza unei alte hotarari, obtinuta fie  pe calea dreptului comun, fie chiar pe cale de ordonanta presedintiala.
      Referitor la caracterul urgent al masurii ce se solicita a fi luata, instanta retine ca primeaza interesul superior al copilului minor, respectiv acela de a avea legaturi personale cu ambii parinti, drept periclitat de orice intarziere si care, data fiind urgenta, nu se poate realiza eficient pe calea actiunii de drept comun. Totodata este necesara consolidarea legaturii paterne, separat de legatura materna existenta, astfel ca cererea reclamantului de exercitare a dreptului de stabilire a legaturilor firesti dintre tata si fiica este urgenta prin insasi natura sa, impunand stabilirea unui program de vizitare corespunzator, prin raportare la interesul minorei.
      Cu privire la programul propus de catre reclamant, instanta va lua in considerare varsta minorei, nascuta la data de 09.03.2009, motiv pentru care se impune prezenta mamei, in speta parata, cu ocazia vizitelor ce urmeaza a fi efectuate de catre reclamant la domiciliul acesteia, precum si reducerea numarului de ore solicitate, apreciind de asemenea ca dreptul de vizitare se impune a fi exercitat in aceasta faza, pe cale de ordonanta presedintiala, exclusiv de catre reclamant, ca titular al cererii.
      Pentru aceste considerente, constatand ca in cauza sunt indeplinite conditiile de admisibilitate impuse de lege, instanta va admite in parte prezenta cerere, urmand a incuviinta cererea reclamantului de stabilire a unui program de vizitare a minorei, pana la solutionarea dosarului civil nr.1046/219/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Dej.
             Reclamantul o va putea vizita pe minora P.I, nascuta la 09.03.2009, cu respectarea urmatorului program de vizitare:
      -prima si a treia duminica din luna, de la ora 12 la ora 14, la domiciliul paratei, in prezenta acesteia, program stabilit pana la solutionarea dosarului civil nr.1046/219/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Dej, avand ca obiect stabilire program vizitare minor.
      Instanta va lua act de faptul ca reclamantul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
      
            
     PENTRU ACESTE MOTIVE
     IN NUMELE LEGII
     HOTARASTE
     
     
      Respinge exceptiile lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, precum si a  inadmisibilitatii ordonantei, invocate de catre parata.             
      Admite in parte cererea de ordonanta presedintiala formulata de reclamantul U.L, domiciliat in _.  impotriva paratei P.F, domiciliata in _., si in consecinta:
            Incuviinteaza ca reclamantul sa aiba legaturi personale cu minora P.I, nascuta la 09.03.2009, stabilind in acest sens urmatorul program de vizitare:
      -prima si a treia duminica din luna, de la ora 12 la ora 14, la domiciliul paratei, in prezenta acesteia, program stabilit pana la solutionarea dosarului civil nr.1046/219/2009, aflat pe rolul Judecatoriei Dej, avand ca obiect stabilire program vizitare minor.
      Definitiva si executorie, fara somatie si fara trecerea vreunui termen.
      Cu drept de recurs in 5 zile de la pronuntare.
      Pronuntata in sedinta publica din 14.10.2009.
      

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009