InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Galati

Obligatia beneficiarului de a restitui echipamentele predate de furnizor

(Sentinta civila nr. 821 din data de 31.01.2014 pronuntata de Judecatoria Galati)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Galati | Jurisprudenta Judecatoria Galati

In situatia in care in contractul de prestare servicii de telecomunicatii partile au prevazut obligatia beneficiarului de a restitui echipamentele predate de furnizor iar, in caz contrar, obligatia de plata a unei sume de bani cu titlu de clauza penala, nu incumba furnizorului de servicii sa probeze ca la momentul rezilierii contractului a solicitat restituirea echipamentelor si ca beneficiarul a refuzat predarea lor,  beneficiarul avand obligatia de a proba ca ?i-a respectat obliga?ia contractuala de a preda aceste bunuri.
In cauza, reclamanta a solicitat obligarea paratului la plata sumei de 192 lei reprezentand contravaloare facturi fiscale precum si dobanda legala de 0,2 % pe zi de intarziere, 832 lei contravaloare abonamente lunare, 1375,84 lei contravaloare echipamente.
Din analiza contractului de furnizare servicii incheiat intre parti, rezulta ca beneficiarul a declarat ca a luat cunostinta, a primit si ca este de acord cu conditiile generale ale contractului, cat si cu clauzele specifice fiecarui serviciu si anexelor acestora, dupa cum urmeaza: Conditiile generale  pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice integrate, Anexa 2- Baza Special - Extras din tarife, Anexa 3- Clauze specifice serviciului de retransmisie a programelor audiovizuale CATV, Anexa 3.II- clauze specifice serviciului, Anexa 3.III- clauze specifice serviciului de telefonie fixa, procesele - verbale de predare - primire echipamente comunicatii, clauzele speciale pentru telefonia mobila, clauzele specifice pentru serviciul de televiziune prin satelit si Anexa 3.V.I.- tarife echipamente, procesul - verbal de presare - primire a echipamentelor. Acest contract a fost semnat de beneficiar, astfel ca acesta si-a insusit in acelasi timp si toate clauzele cuprinse in anexele si procesele-verbale precizate mai sus.
Prin urmare, dat fiind faptul ca paratul a luat cunostinta , a primit si a fost de acord cu conditiile generale ale contractului la momentul semnarii contractului de furnizare servicii, acesta a fost de acord si cu plata penalitatii de 0,2%pe zi de intarziere, calculate asupra cuantumului facturilor neachitate, conform art. 3.6 din conditiile generale.
Conditiile generale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice au fost cunoscute si insusite de parat inca de la data semnarii contractului de furnizare servicii, la punctul 3 din conditiile generale, prevazandu-se in mod expres ca, in functie de serviciile pentru care a optat beneficiarul, potrivit lit. C din contract, tarifele aferente acestor servicii si  ale serviciilor de telefonie, sunt calculate, la data semnarii contractului, potrivit anexei 2. Prin urmare, acesta era obligat si la plata abonamentelor lunare.
Referitor la obligatia de a restitui echipamentele predate,  din clauza cuprinsa in art. 5.5.2  din Conditiile generale, precum si din art. 3.1 din Anexa 3V, rezulta ca beneficiarul avea obligatia de a restitui operatorului in aceeasi stare in care a primit toate echipamentele, accesoriile si orice alte bunuri aflate in proprietatea operatorului. In cazul incalcarii acestei obligatii, beneficiarul se obliga sa plateasca operatorului, cu titlu de clauza penala, echivalentul in lei a acestor bunuri.
Intrucat paratul s-a obligat la restituirea acestor bunuri, la momentul rezilierii contractului, nu era necesar ca reclamanta sa probeze in concret ca le-a solicitat de le beneficiar si ca acesta a refuzat predarea lor. De vreme ce beneficiarul nu a probat ca ?i-ar fi respectat obliga?ia contractuala de a preda aceste bunuri, acesta are obliga?ia de a plati contravaloarea  lor.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011