InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Gherla

Plangere incheire CF

(Sentinta civila nr. 462 din data de 18.03.2009 pronuntata de Judecatoria Gherla)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Gherla | Jurisprudenta Judecatoria Gherla

R O M A N I A    
JUDECATORIA GHERLA
JUDETUL CLUJ
DOSAR NR. 270/235/2009

     SENTINTA  CIVILA  Nr. 462/2009
     Sedinta publica de la 18 Martie 2009
     Instanta formata din:
 

    Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulata de petentul P_ T_R_,   avand ca obiect plangere impotriva incheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996) .
    La apelul nominal facut in cauza, se prezinta pentru petentul lipsa, d-nul av. T_ S_ F_ in substituirea d-nei av. S_ R_..    
    Procedura de citare este legal indeplinita.
    S-a facut referatul cauzei, dupa care:
    Se constata ca s-a depus la dosar, prin serviciu registratura, din partea B.C.P.I. Gherla, adresa nr. 510/16.03.2009 si copia borderoului prin care s-a comunicat adresa de completare a dosarului cu documentatia cadastrala .(f.21, 22).
     Reprezentantul petentului, depune la dosar un inscris pentru dovedirea datei cand s-a primit de catre Biroul CF Gherla a Ordinului nr. 432/2008 si arata ca nu mai are alte cereri de formulat in probatiune, solicitand acordarea cuvantului pe fond.
     Nemaifiind alte cereri de formulat in probatiune, instanta constata inchisa faza probatorie si acorda cuvantul pe fond.
     Reprezentantul petentului, solicita admiterea plangerii impotriva incheierii de respingere nr. 5798/2008 si anularea acestei incheieri, fara cheltuieli de judecata.
     Instanta, retine cauza in pronuntare.
    
    
I N S T A N T A ,

     Deliberand retine ca prin plangerea petentului P_ T_. R_. impotriva incheierii de carte funciara prin care i-a fost respinsa cererea de intabulare in cartea funciara a dreptului sau de proprietate se solicita instanta anularea acestei incheieri si dispunerea inscrierii dreptului sau de proprietate in cartea funciara.
     Analizand probele dosarului instanta retine urmatoarele:
     Prin incheierea nr.5798/2008 a Biroului de Carte Funciara Gherla s-a respins cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate al petentului asupra unui imobil, in baza sentintei civile nr.455/2007 a Judecatoriei Gherla, intrucat lucrarea tehnica prezentata la Biroul de carte funciara nu indeplinea conditiile prevazute de lege pentru a putea fi inscris dreptul de proprietate asupra unui imobil, respectiv nu era depusa o documentatie cadastrala.
     Petentul prin plangerea formulata a sustinut ca nu era necesara si o documentatie cadastrala pe langa identificarea topografica facuta cu ocazia pronuntarii sentintei civile mai susmentionate, mai ales ca cererea era depusa anterior Ordinului nr.432/2008 privitor la conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o documentatie tehnica.
     Aceasta sustinere a petentului nu poate fi retinuta pentru ca biroul de carte funciara i-a pus in vedere, in termen, petentului, necesitatea intocmirii unei documentatii cadastrale, alaturi de identificarea topografica, avuta in vedere la pronuntarea sentintei, pentru inscrierea dreptului sau de proprietate in cartea funciara, iar la data depunerii cererii la Biroul de carte funciara, era in vigoare ordinul nr.634/2006 precum si  nr.432/2008.
     Raportat la aceste considerente instanta va respinge plangerea petentului impotriva incheierii de respingere a Biroului de carte funciara Gherla, ca neintemeiata.
     

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:     Respinge plangerea petentului P_  T_  R_ cu domiciliul ales in _.. impotriva incheierii de respingere nr.5798/2008  a Biroului de Carte Funciara Gherla.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din 18.03.2009.
     
     PRESEDINTE, GREFIER,

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009