InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Revizuire

(Sentinta penala nr. 275 din data de 03.11.2009 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu


DREPT PENAL
 Cerere de revizuire sentinta penala cnf. art. 394 al.1 lit.a C.pr.pen.

Judecatoria Horezu
Sentinta penala nr. 275 din 3 noiembrie 2009

Prin cererea de revizuire, formulata de revizuenta F.E. domiciliata in comuna Lapusata, satul Brosteni, jud. Valcea , inregistrata la aceasta instanta sub nr. dosar 1419/241/2009, s-a solicitat revizuirea sentintei penale nr.208 din 12.04.2007, pronuntata de Judecatoria Horezu in dos. nr.510/241/2006.
In motivare, s-a aratat ca solicita audierea martorilor N.I. si P.G.,  care cunosc fapta comisa de inculpatii P.I. si P.M. si reaudierea martorului O.I.
Instanta analizand cererea revizuentei a retinut urmatoarele:
Prin sentinta penala nr.208 din 12.04.2007, pronuntata in dosarul penal nr.510/241/2006, al Judecatoriei Horezu, in urma probatoriului administrat, instanta de judecata, in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.a C.pr.pen., respectiv art.10 lit.b C.pr.pen., si art.1 pct.56 din Legea nr.278/2006, a achitat pe inculpatii - intimati P.I. si P.M., pentru infr. prev. de art.180 alin.1 C.pen., art.205 si art.206 C.pen.; in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.d C.pr.pen., a fost achitat inculpatul - intimat P.I. pentru infr. prev. de art.193 C.pen. si in baza art.11 pct.2 lit.a rap. la art.10 lit.c C.pr.pen., a achitat-o pe inculpata - intimata P.M. pentru infr. prev. de art.193 Cod penal; in baza art.346 al.3 si 4 C.pr.pen., s-a respins, ca neintemeiata, plangerea partii vatamate - revizuenta F.E., privind obligarea inculpatilor - intimati la plata daunelor pentru infr. prev. de art.180 al.1 si 193 C.pen. si s-a lasat nesolutionata cererea cu privire la despagubiri pentru infr. prev. de art.205, 206 C.pen.; in baza art.193 al.5 C.pr.pen., partea vatamata -  revizuenta F.E. a fost obligata sa plateasca 250 lei, cheltuieli judiciare catre fiecare inculpat si in baza art.192 al.1 pct.1 lit.a,b C.pr.pen., revizuenta a fost obligata sa plateasca 200 lei, cheltuieli judiciare catre stat.
Revizuenta F.E. a solicitat revizuirea sentintei penale nr.208 din 12.04.2007, pe motivul de a fi audiati martorii N.I. si P.G., care cunosc adevarul si sa fie reaudiat martorul O.I..
Instanta de fond, a audiat martorii O.I. si N.I. ( filele 35,36), marturii ce au fost avute in vedere de instanta de fond, iar in ce priveste reaudierea martorului P-G., revizuenta nu a precizat ce anume doreste sa dovedeasca cu acest martor si nu a motivat de ce s-ar impune reaudierea martorului O.I..
Potrivit art.394 C.pr.pen., revizuirea poate fi ceruta cand : s-au descoperit fapte sau imprejurari ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei ; un martor un expert a savarsit infractiunea de marturie mincinoasa  in cauza a carei revizuire se cere; un inscris care a servit ca temei al hotararii a carei revizuire se cere, a fost declarat fals, etc.
Analizand motivele de revizuire, invocate de revizuenta,  se constata ca , in cauza nu exista niciunul din cazurile de revizuire prev. de art.394 C.pr.pen., instanta de fond audiind martorii solicitati de revizuenta N.I. si O.I. iar faptul ca revizuenta nu a fost multumita de declaratiile date de acestia, acest lucru nu o indreptateste sa solicite reaudierea acestora  si, mai mult, sa solicite revizuirea sentintei penale, deoarece instanta de judecata, in mod corect, in raport de probele administrate, a apreciat ca, inculpatii intimati P.I. si P.M., nu se fac vinovati de savarsirea infr. prev. de art.180 al.1, 205,206, 193 C.pen. si , in mod corect, s-a dispus achitarea acestora si obligarea partii vatamate - revizuenta, sa plateasca cheltuieli judiciare catre inculpatii - intimati si catre stat.
Astfel, revizuenta nu a facut nici o dovada din care sa rezulte ca s-au descoperit fapte sau imprejurari, ce nu au fost cunoscute de instanta la solutionarea cauzei, iar potrivit art.398 alin.2 C.pr.pen., cererea de revizuire pentru cazul prevazut de art.394 lit.a C.pr.pen., se poate face in termen de un an care curge de la data cand faptele sau imprejurarile au fost cunoscute de persoana care face cererea.
Astfel fiind, fata de considerentele aratate, in baza art.403 al.3 C.pr.pen., prin sentinta penala nr. 275/3.11.2009 s-a respins cererea de revizuire formulata de revizuenta, ca fiind neintemeiata si pe cale de consecinta, s-a mentinut sentinta penala nr.208 din 12.04.2007 , pronuntata in dosarul nr.510/241/2006, ca fiind temeinica si legala.
In baza art.192 pct.3 al.2 C.pr.pen., s-a dispus ca revizuenta sa plateasca statului, 30 lei cheltuieli judiciare, cheltuieli justificate in cauza.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012