InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Calitatea procesuala pasiva a consiliului local in cauzele avand ca obiect constatarea de catre instanta a calitatii de unic mostenitor a reclamantului

(Sentinta civila nr. 337 din data de 10.03.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

     2. CALITATEA PROCESUALA PASIVA A CONSILIULUI LOCAL IN CAUZELE AVAND CA OBIECT CONSTATAREA DE CATRE INSTANTA A CALITATII DE UNIC MOSTENITOR A RECLAMANTULUI (Dosar nr. 330/241/2010, sentinta civila nr. 337/10.03.2010)
     Prin actiune, reclamanta B.E. a chemat in judecata pe paratul  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI B., jud. Valcea, solicitand instantei ca,  prin sentinta ce se va pronunta in cauza, in contradictoriu cu acest parat, sa se constate deschisa succesiunea autorilor R. A., decedata la data de  28.10.2009 si R. C., decedat la data de 27.07.1998 si sa se constate ca reclamanta are calitatea de unic mostenitor al celor doi autori, ca descendenta de gradul I. S-a aratat ca masa succesorala ramasa la decesul celor doi autori se compune din:  4 suprafete de teren situate pe raza comunei B., jud. Valcea, o casa de locuit compusa din 3 camere si sala, o bucatarie de vara din scandura, un grajd din lemn cu 3 incaperi, o magazie din scandura, un cotet de porci si un gard la strada cu platforma de beton, stacheti din lemn si 3 porti din fier, amplasate pe unul din cele patru terenuri.
La termenul din 10 martie 2010, instanta a pus in discutie problema calitatii procesuale pasive a paratului chemat in judecata, respectiv Consiliul Local al comunei B., avand in vedere prevederile art.129 C.pr.civ., cerand reclamantei, prin aparatorul sau, sa justifice calitatea procesuala pasiva a acestui parat.
In concluziile sale asupra acestei probleme, reclamanta, prin aparator, a  invederat ca paratul este entitatea care, in conformitate cu art.36 alin.2 lit.c din legea nr.215/2009, administreaza bunurile din patrimoniul public si privat al localitatii.
In analiza problemei de drept pusa in discutie, pe cale de exceptie, din oficiu, instanta constata ca, in cauza, paratul chemat in judecata nu are calitate procesuala pasiva, in raport de obiectul cererii, iar raportarea la dispozitiile Legii nr.215/2009, nu are, in concret, nici o legatura cu cauza si cu raporturile juridice deduse judecatii, intrucat in actiune nu se face nici o referire la  modalitatea in care bunurile succesorale ar face obiectul dreptului de administrare al Consiliului Local, pentru a fi incidente dispozitiile invocate si nici nu se face trimitere la apartenenta acestor bunuri la domeniul public ori privat al localitatii.
Prevederile art.36 alin.2 lit.c din Legea nr.215/2009 nu sunt incidente si nu legitimeaza calitatea procesuala pasiva a Consiliului Local, decat atunci cand in discutie sunt dreptul de proprietate publica ori privata a unitatii administrativ - teritoriale si dreptul de administrare al Consiliului Local. Or, in speta dedusa judecatii, natura juridica a drepturilor litigioase nu are nimic in comun cu sfera de reglementare a proprietatii publice si private a unitatii administrativ - teritoriale, ci drepturile aduse in discutie izvorasc din mostenirea legala, fiind supuse regimului de drept comun.
Calitatea procesuala pasiva reprezinta identitatea dintre persoana paratului chemat in judecata si persoana fata de care se leaga raportul juridic dedus judecatii, identitate care nu se regaseste in speta de fata, Consiliul Local neavand nici o legatura cu raporturile juridice create de deschiderea unei mosteniri, motiv pentru care instanta, constatand gresita alcatuire a cadrului procesual, nu va putea proceda la cercetarea in fond a pricinii.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011