InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Instanta necompetenta material in solutionarea litigiului pe fond

(Sentinta civila nr. 361 din data de 16.03.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Competenta materiala | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

Judecatoria Horezu, sectia civila
Sentinta  civila nr.361/16 martie 2010 Instanta  necompetenta material in  solutionarea litigiului pe fond, nu este competenta sa se pronunte  nici asupra  cererii de renuntare la judecata     Prin cererea inregistrata la Judecatoria Horezu sub nr.1482/241/2009, contestatoarea S. C. F. SRL ( fosta S.C. M. SRL )  a inteles, in contradictoriu cu intimatii M. F. P., A. P. V. A. S., D. G.  F. P. a judetului VALCEA, A. F. P. B. G., sa conteste executarea silita pornita de D.G.F.P.Valcea - A.F.P. B. G., mai exact somatia nr. din 2.07.2009 si titlul executoriu nr. din 2.07.2009 si, de asemenea, a inteles   sa solicite anularea Ordinului  nr. x emis de A.  V. A.S..
Ulterior formularii actiunii, reclamanta a invederat ca denumirea actuala a societatii este SC F. SRL.
Prin intampinarea depusa de intimata A.V.A.S., se invoca exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Horezu, avand in vedere dispozitiile OUG nr.51/1998, aplicabile in speta.
La termenul de judecata din 9.02.2010, reclamanta a formulat cerere de renuntare la judecata privind capatul de cerere prin care solicita anularea ordinului AVAS nr.x din 11.06.2009.
    Prin incheierea de sedinta din  16 martie 2010, instanta, constatand stadiul diferit de solutionare al capetelor de cerere a dispus disjungerea cererii avand ca obiect anularea ordinului nr. x din 11.06.2009. Urmare disjungerii, cererea a fost inregistrata la Judecatoria Horezu sub nr.593/241/2010.
La termenul de judecata din 16 martie 2010, instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei invocata prin intampinare de intimata - parata AVAS, anume , exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Horezu.
Examinand exceptia prin prisma probelor administrate, instanta a retinut ca aceasta este intemeiata.
Asadar, reclamanta a inteles sa solicite anularea ordinului nr. x din 11.06.2009 emis de AVAS si anexa acestui ordin. Potrivit dispozitiilor art.44 din legea nr.51/1998, litigiile in legatura cu activele statului, in care AVAS este parte, se solutioneaza cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate in mod corespunzator cu dispozitiile Codului de procedura civila.
Articolul. 45 al aceluiasi act normativ, dispune ca cererile de orice natura privind drepturile si obligatiile in legatura cu activele statului preluate de AVAS , sunt de competenta curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla sediul sau domiciliul paratului.
Din coroborarea dispozitiilor legale anterior mentionate rezulta ca prevederile OUG nr.51/1998 au un caracter special si derogatoriu de la dispozitiile Codului de procedura civila, cu care se completeaza in situatia in care legea speciala nu dispune altfel. Fiind aplicabil principiul specialia generalibus derogant, instanta constata ca, instanta competenta in solutionarea cererii, avand ca obiect anularea Ordinului nr. x /2009 al AVAS, este curtea de apel de la domiciliul paratei, in speta, de la sediul AVAS, anume Curtea de Apel Bucuresti.
Cata vreme Judecatoria Horezu nu are competenta materiala de a solutiona prezentul litigiu pe fond, aceasta instanta nu poate avea competenta nici de a se pronunta cu privire la cererea reclamantei de renuntare la judecata cererii formulate.
Prin prisma acestor aspecte, instanta, a admis exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Horezu si a declinat competenta de solutionare in favoarea Curtii de Apel Bucuresti.

1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta materiala

Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Dare in plata a unui imobil ipotecat. Competenta materiala in apel apartine sectiei a II-a civila si de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului - Decizie nr. 178 din data de 08.03.2017
Desbagubiri solicitate pentru neindeplinirea clauzelor unui contract de servicii turistice. Necompetenta materiala a instantei sesizate - Sentinta civila nr. 78 din data de 26.01.2010
Litigiu de munca. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 1118 din data de 04.12.2009
Inadmisibilitatea cererii de sesizare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene cu cerere preliminara. Cererea formulata de reclamant, referitoare la sesizarea CJUE pentru a stabili aplicarea directa a dreptului comunitar in materia activitatilor de im... - Hotarare nr. 691/R din data de 11.04.2011
Vicii ascunse. Conditii pentru a fi considerate astfel. - Decizie nr. 212/Ap din data de 19.11.2007
Competenta materiala. Competenta de solutionare a cauzei in despagubiri rezultate din actiunea fundamentata pe dispozitiile cuprinse in art. 404 ind.1 cod procedura civila. - Rezolutie nr. I N C H E I E R E din data de 06.05.2011
Anulare hotarare prin care s-a solutionat o cauza canonica in baza unor dispozitii din Regulamentul de procedura al instantelor disciplinare si de judecata ale B.O.R. Necompetenta generala a instantelor judecatoresti. - Decizie nr. 1429 din data de 25.10.2016
Cooperare judiciara internationala in materie penala. Recunoasterea si executarea sanctiunilor pecuniare. - Decizie nr. 10 din data de 20.01.2014
Competenta materiala. Stabilirea competentei instantei atunci cand actiunea cuprinde doua capete de cerere principale. Inaplicabilitatea dispozitiilor art. 17 Cod procedura civila. - Decizie nr. 410 din data de 13.09.2012
Competenta materiala a instantei competente sa judece cererea de ordonanta presedintiala atunci cand o actiune pe fondul dreptului este deja inregistrata pe rolul unei instante. - Decizie nr. 705 din data de 09.10.2009
Competenta materiala a Sectiei de litigii de munca a Tribunalului - Decizie nr. 111 din data de 30.01.2008
Competenta materiala a instantei de fond funciar. - Decizie nr. 270 din data de 05.03.2007
Legea nr.272/2004. Competenta materiala - Decizie nr. 141 din data de 28.11.2006
Tutela. Competenta materiale in cauzele privind tutela - Decizie nr. 632 din data de 09.05.2006
Competenta materiala. Cerere de investire cu formula executorie a unei hotarari arbitrale. - Decizie nr. 41/F din data de 18.05.2006
Cauzele avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a actelor de instrainare de imobile ce intra sub incidenta Legii nr. 10/2001 - Decizie nr. 115 din data de 08.02.2006
Competenta materiala a instantei de contencios administrativ - Decizie nr. 2118 din data de 07.11.2005
Exceptia necompetentei si exceptia netimbrarii. Ordinea solutionarii lor - Decizie nr. 815 din data de 07.10.2005
Recunoasterea statutului de magistrat pensionar si stabilirea drepturilor cuvenite. Competenta materiala. - Decizie nr. 803 din data de 22.11.2004