Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Actiune civila pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o fapta penala pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmarire.

(Sentinta civila nr. 141 din data de 01.02.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

Actiune civila pentru recuperarea prejudiciului produs printr-o fapta penala pentru care s-a dispus scoaterea de sub urmarire. Prescriptie extinctiva; momentul inceperii curgerii termenului de prescriptie; intreruperea cursului prescriptiei; cerere de recomunicare a solutiei parchetului; cerere de chemare in judecata perimata (Dosar nr. 2673/241/2009, sentinta civila nr. 141/01.02.2010).     Reclamantul Ocolul Silvic R. a solicitat obligarea paratilor G.Gh.R. si G.M., in solidar, la plata sumei de 1.900,43 lei reprezentand despagubiri civile catre reclamant. In motivare s-a aratat ca la data de 22.06.2005 paratii au taiat si sustras ilegal un numar de 6 arbori de esenta molid din fondul forestier public administrat de Ocolul Silvic R., U.P. V Bistrita, u.a. 37, dupa care au transportat materialul lemnos sustras la joagarul din comuna Costesti, jud. Valcea, de unde a fost confiscat de organele silvice ale Ocolului Silvic R.
    In drept, reclamantul a invocat dispozitiile Codului de procedura civila.
    Paratii nu au depus intampinare, insa s-au prezentat inaintea instantei pentru a formula aparari, aratand ca nu sunt de acord cu admiterea cererii intrucat au fost deja sanctionati pentru fapta invocata de reclamant.
    La solicitarea instantei, a fost atasat dosarul nr. 1263/P/2005 al Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu.
    Instanta a invocat din oficiu exceptiei prescriptiei dreptului material la actiune si a retinut cauza spre solutionare asupra exceptiei.
    S-a retinut ca prin ordonanta din 29.03.2006 a Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu data in dosarul nr. 1263/P/2005 s-a dispus, in temeiul art. 10 lit. b1 Cod de procedura penala, scoaterea de sub urmarire penala si aplicarea unei sanctiuni cu caracter administrativ fata de invinuitii G.Gh.R. si G.M., pentru savarsirea infractiunilor de taiere de arbori nemarcati din fondul forestier si sustragere de arbori din fondul forestier, prevazute de art. 32 din OG nr. 32/1998 si art. 98 din Legea nr. 25/1996.
    Conform dosarului Parchetului, la data de 22.06.2005 invinuitii au taiat ilegal (fara marca silvica) si au sustras un numar de 6 arbori de esenta molid din U.P. V Bistrita, u.a. 37 (fond forestier public administrat de Ocolul Silvic R.), cauzand un prejudiciu in valoare de 2.056,86 lei, din care a fost recuperata suma de 156,43 lei, prin recuperarea unei parti din materialul lemnos sustras.
    Prin adresa nr. 187/18.01.2006 transmisa de Ocolul Silvic R. catre organul de cercetare penala (Postul de politie Costesti), reclamantul a declarat ca se constituie parte civila in procesul penal cu suma de 1.900,43 lei.
    Intrucat in cauza penala s-a dispus scoaterea de sub urmarire a paratilor G.Gh.R. si G.M., reclamantul s-a adresat instantei civile pentru recuperarea prejudiciului cauzat, solicitand obligarea paratilor la plata sumei de 1.900,43 lei.
    Potrivit art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, "termenul prescriptiei este de 3 ani", iar conform art. 8 alin. 1 din acelasi act normativ, "prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atat paguba cat si pe cel care raspunde de ea".
    Sub acest aspect, instanta a constatat ca prin adresa nr. 2179 din data de 03.08.2005, reclamantul a inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu un exemplar al procesului-verbal de constatare a infractiunii silvice (incheiat de H.G.C., padurar in cadrul Ocolului Silvic R.), in vederea tragerii la raspundere penala a celor doi invinuiti. In cuprinsul adresei era mentionata si valoarea prejudiciului produs fondului forestier prin fapta savarsita. Prin urmare, la data mentionata reclamantul cunostea atat existenta si intinderea pagubei, cat si persoanele tinute sa raspunda pentru ea.
    Chiar admitand ca prin constituirea reclamantului ca parte civila in procesul penal cursul prescriptiei a fost intrerupt, acesta a reinceput sa curga odata cu scoaterea de sub urmarire penala a paratilor, prin ordonanta Parchetului de pe langa Judecatoria Horezu din data de 29.03.2006. Cum, potrivit dovezilor de la dosarul Parchetului, aceasta ordonanta a fost comunicata reclamantului la 16.05.2006, termenul de prescriptie extinctiva de 3 ani, calculat de la aceasta data, s-a implinit la 16.05.2009.
    Prin urmare, actiunea reclamantului, introdusa la data de 22.12.2009 (data postei, cererea fiind trimisa prin corespondenta), apare ca fiind prescrisa. Faptul ca la data de 14.01.2009 reclamantului i-a fost recomunicata, la solicitarea sa, ordonanta de scoatere de sub urmarire penala nu prezinta relevanta in cauza, termenul de prescriptie curgand de la data primei comunicari.
    Cursul prescriptiei nu a fost intrerupt nici prin introducerea de catre reclamant a actiunii ce a facut obiectul dosarului nr. 958/241/2006, prin care reclamantul a formulat aceleasi pretentii impotriva paratului G.Gh.R., deoarece prin sentinta civila nr. 487/18.04.2008 a Judecatoriei Horezu s-a constatat perimarea respectivei cereri. Or, potrivit art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958, o cerere de chemare in judecata perimata nu este apta sa intrerupa cursul prescriptiei extinctive.
     Fata de aceste considerente, instanta a admis exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, invocata din oficiu, si a respins actiunea ca fiind prescrisa.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011