InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Horezu

Actiune civila formulata de prestatorul de servicii medicale pentru recuperarea cheltuielilor

(Sentinta civila nr. 142 din data de 01.02.2010 pronuntata de Judecatoria Horezu)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Horezu | Jurisprudenta Judecatoria Horezu

    Actiune civila formulata de prestatorul de servicii medicale pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de asistenta medicala acordata victimelor agresiunilor. Cerere indreptata impotriva victimei agresiunii. Lipsa calitate procesuala pasiva (Dosar nr. 49/241/2010, sentinta civila nr. 142/01.02.2010).     Reclamantul Spitalul Clinic Judetean de Urgenta C. a solicitat obligarea paratului U.G. la plata sumei de 303,69 lei, reactualizata cu indicele de inflatie pana la data platii efective, suma ce reprezinta contravaloarea serviciilor medicale prestate paratului in perioada in care acesta a fost internat in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta C.
    In motivare s-a sustinut ca in perioada 17-18.01.2007, paratul U.G. a fost internat in sectia Chirurgie BMF a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta C., ocazionand spitalului un cost al zilelor de spitalizare in cuantum de 303,69 lei, suma ce nu a fost achitata pana in prezent, fiind intrunite astfel conditiile generale ale raspunderii civile delictuale prevazute de art. 998-999 Cod civil si conditiile prevazute de art. 313din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii.
    Spitalul, in calitate de furnizor de servicii medicale, are obligatia de a recupera prejudiciul cauzat, reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata, intrucat paratul a fost victima unei agresiuni, iar sumele suportate de spital pentru tratamentul acestuia nu sunt suportate din Fondul national de asigurari de sanatate, ci trebuie recuperate de la persoanele care datoreaza debitul.
    In drept, reclamantul si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art. 998-999 Cod civil, art. 112 Cod de procedura civila si art. 313 din Legea nr. 95/2006.
    Paratul s-a aparat solicitand respingerea cererii si a depus la dosar sentinta penala nr. 479/18.05.2007 a Judecatoriei Ramnicu Valcea, raport de constatare medico-legala nr. 103/E/89/2007 din 30.01.2007 intocmit de Serviciul Judetean de Medicina Legala Valcea, rezolutia nr. 711/II/2/2007 din 20.06.2007 a Prim-procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea si rezolutia din 27.03.2007 a Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, ambele date in dosarul nr. 389/P/2007.
    Instanta a invocat din oficiu exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si a retinut cauza spre solutionare asupra exceptiei.
    Din inscrisurile aflate la dosar (rezolutiile Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, raportul de constatare medico-legala, fisa de calcul privind cheltuielile ocazionate de asistenta medicala acordata paratului) rezulta ca la data de 16.01.2007 paratul U.G. a fost lovit de numitul P.N., suferind leziuni ce au necesitat internarea in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta C. in perioada 17-18.01.2007. Costul celor doua zile de spitalizare si al asistentei medicale acordate paratului s-a ridicat la suma de 285,66 lei, potrivit fisei de calcul depuse de reclamant.
    Prin rezolutia nr. 398/P/2007 din 27.03.2007 Parchetul de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea a dispus scoaterea de sub urmarire penala a invinuitului P.N. pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala prevazuta de art. 181 alin. 1 Cod penal, fiind incidenta cauza de inlaturare a caracterului penal al faptei constand in iresponsabilitatea faptuitorului.
    Cu privire la calitatea procesuala pasiva, instanta a retinut ca aceasta presupune identitatea intre persoana chemata in judecata (paratul) si persoana celui obligat in raportul juridic de drept substantial dedus judecatii.
    Conform art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, "persoanele care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane raspund potrivit legii si au obligatia sa repare prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata. Sumele reprezentand cheltuielile efective vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale. Pentru litigiile avand ca obiect recuperarea acestor sume, furnizorii de servicii medicale se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale caselor de asigurari de sanatate si dobandesc calitatea procesuala a acestora, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata".
    Textul citat confera calitate procesuala pasiva in actiunile introduse de furnizorii de servicii medicale, pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de asistenta medicala acordata victimelor agresiunilor, persoanelor care prin faptele lor aduc daune sanatatii altei persoane. Solutia este fireasca, persoanele care vatama integritatea corporala sau sanatatea altora fiind tinute sa repare prejudiciul cauzat prin faptele lor ilicite atat victimelor agresiunii, cat si furnizorilor de servicii medicale ce au acordat ingrijiri persoanelor vatamate, in conformitate cu regulile raspunderii civile delictuale.
    Fata de expuse, instanta a apreciat ca reclamantul era indrituit sa solicite repararea prejudiciului suferit (constand in contravaloarea serviciilor medicale prestate) de la autorul agresiunii, ia nu de la parat - victima a respectivei agresiuni. Paratul nu a savarsit nicio fapta ilicita si culpabila prin care sa-i fi cauzat reclamantului vreun prejudiciu, astfel ca nu poate fi angajata raspunderea sa civila delictuala conform art. 998-999 Cod civil si nici potrivit art. 313 alin. 1 din Legea nr. 95/2006, care confera calitate procesuala pasiva autorului agresiunii si nicidecum victimei.
    Retinand ca reclamantul a introdus actiunea impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si a respins actiunea in consecinta.
    
    
    
    
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011