Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mangalia

Consfintire acord de mediere

(Hotarare nr. 1370 din data de 15.09.2014 pronuntata de Judecatoria Mangalia)

Domeniu Proprietate privata | Dosare Judecatoria Mangalia | Jurisprudenta Judecatoria Mangalia

DOSAR NR.
ROMANIA
JUDECATORIA MANGALIA
SENTINTA CIVILA NR.
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE
PRESEDINTE: L.J.
GREFIER: D.T.

Pe rol, solutionarea cauzei civile avand ca obiect consfintire acord de mediere, formulata de petentii V.L., C.E. si C.G..
 La apelul nominal din sedinta publica se prezinta petenta V.L., legitimata de instanta cu CI seria _.., restul petentilor fiind lipsa.
  Procedura este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei, dupa care:
Intrebata fiind de catre instanta daca este in posesia documentatiei cadastrale pentru imobilul in cauza petenta arata ca imobilul este inscris in cartea funciara.
Instanta constata ca au fost lamurite toate imprejurarile de fapt si temeiurile de drept ale cauzei si o retine pentru deliberare si pronuntare.

I N S T A N T A,

Asupra cauzei civile de fata, constata :
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. _.. petentii V.L., C.E. si C.G. au solicitat instantei sa se ia act de acordul de mediere din data de _. in baza contractului de mediere nr. _.. incheiat la punctul de lucru al mediatorului P. E. M. din Mangalia.
In motivare, petentii au aratat ca au ajuns la o intelegere totala cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra terenului in suprafata de 400 mp situat in _____, catre petenta V.L., in cota de 1/1.
In sustinerea cererii petentii au depus: acord de mediere, proces verbal de inchidere a medierii, acte de identitate, procura speciala, sentinta civila, raport de expertiza tehnica judiciara.
Cererea a fost legal timbrata.
In vederea solutionarii cauzei, din analiza inscrisurilor depuse la dosar instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin acordul de mediere din data de _... incheiat la punctul de lucru al mediatorului P. E. M. din Mangalia, petentii V.L., C.E.si C.G. au fost de acord cu urmatoarele: petentii  C.G. si C.E.au cedat cu titlu gratuit cota de   din dreptul de proprietate pe care acestia il detin asupra  terenului in suprafata de 400 mp situat in ___, catre petenta V.L., iar un rest de teren de 60 mp raman in proprietatea petentilor  C.G. si C.E.. Prin acelasi acord de mediere, petenta V.L. arata ca intelege sa primeasca cu titlu gratuit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 400 in cota de 1/1 si declara ca renunta la dreptul de dare in judecata si la orice litigiu de orice natura impotriva petentului C.G. cu privire la un teren in suprafata de 556 mp (496 mp +60 mp) si constructii aferente.
Potrivit art. 2267, alin. 1 C.civ.: Tranzactia este contractul prin care partile previn sau sting un litigiu, inclusiv in faza executarii silite, prin concesii sau renuntari reciproce la drepturi ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalta.
Conform art. 438, alin. 1  C.pr.civ.: Partile se pot infatisa oricand in cursul judecatii, chiar fara sa fi fost citate, pentru a cere sa se dea o hotarare care sa consfinteasca tranzactia lor. iar potrivit art. 441 C.pr.civ.: Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si in cazul in care invoiala partilor este urmarea procedurii de mediere.
Din analizarea definitiei contractului de tranzactie, rezulta ca acesta presupune, printre altele, existenta unui drept litigios sau indoielnic, cel putin in conceptia partilor, de natura a da nastere unui proces. Prin acest element tranzactia de deosebeste de un simplu contract de schimb sau de vanzare-cumparare.
Un alt element al tranzactiei il reprezinta existenta unor concesii reciproce.
In speta, din analizarea acordului de mediere prezentat de petenti instanta constata ca nu exista date din care sa rezulte ca dreptul de proprietate cu privire la terenul in suprafata de 400 mp situat in _____. ar fi unul litigios, simpla mentiune ca petenta V.L. declara ca renunta la dreptul de dare in judecata si la orice litigiu de orice natura impotriva petentului C.G. cu privire la un teren in suprafata de 556 mp (496 mp +60 mp) si constructii aferente, din care face parte si terenul aflat in litigiu, nefiind suficienta pentru indeplinirea acestei conditii.
In plus, in cuprinsul acordului de mediere petentii C.E.si C.G. declara ca cedeaza cota lor din dreptul de proprietate cu titlu gratuit iar nu in schimbul renuntarii la dreptul de dare in judecata si la orice litigiu de orice natura din partea petentei V.L.
Un alt motiv de respingere al prezentei cereri il constituie lipsa unuia dintre petenti (petentul C.G.) de la termenul de judecata la care instanta ar fi trebuit sa verifice consimtamantul acestuia cu privire la acordul de mediere, conform dispozitiilor art. 438, alin. 1  C.pr.civ, mediatorul neavand atributiuni date de lege pentru a certifica prezenta si acordul partilor la incheierea acordului de mediere.
Pentru motivele enuntate anterior, nefiind indeplinite exigentele de legale materiale si nici procedurale pentru ca se lua act de tranzactia partilor, instanta va respinge cererea formulata de petentii V.L., C.E.si C.G., ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge cererea formulata de petentii V.L., , C.E., si C.G., , ca nefondata.
Cu drept de apel in termen de 30 de zile de la comunicare, la Judecatoria Mangalia.
Pronuntata in sedinta publica azi, _...

PRESEDINTE,                                                       GREFIER,
                L.J.         D.T.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate privata

Exercitarea in mod abuziv a dreptului de proprietate. Schimbare destinatie imobil. Acordul coproprietarilor - Sentinta civila nr. 265 din data de 04.06.2014
Despagubiri pentru lipsa folosintei unei suprafete de teren. - Decizie nr. 520 din data de 29.05.2012
Reconstituirea dreptului de proprietate privata - Decizie nr. 483 din data de 26.05.2011
COMPARARE DE TITLURI . ADMISIBILITATE - Decizie nr. 348 din data de 29.10.2009
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 309 din data de 26.01.2011
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 385 din data de 27.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 135 din data de 19.01.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 38 din data de 12.01.2011
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 1227 din data de 24.11.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 1220 din data de 24.11.2010
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 292 din data de 28.04.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 03.06.2010
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 567 din data de 23.06.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 603 din data de 26.11.2008
Granituire - Sentinta civila nr. 49 din data de 20.01.2009
Legea nr. 10/2001 pana la solutionarea notificarii formulata de antecesorii reclamantilor, instrainarea imobilelor vizate este interzisa, indiferent de modalitatea instrainarii. Instrainarea prin licitatie si adjudecare nu este exclusa de la aplicarea tex - Decizie nr. 20 din data de 22.01.2014
Admisibilitatea actiunii unei persoane in contradictoriu cu Primarul Mun. B pentru obligarea acestuia de intrare in legalitate privind emiterea de parat a autorizatiei de constructie in conditiile legii. - Decizie nr. 3432/R din data de 25.06.2013
Succesiune. Acceptare, prin formularea cererii pentru reconstituirea dreptului de proprietate - Decizie nr. 827/R din data de 20.04.2012
Societati comerciale. Societate pe actiuni. - Decizie nr. 10/Ap din data de 05.02.2009
Societate comerciala. Societate pe actiuni. Convocare A.G.A. In aprecierea calitatii unei persoane de a cere convocarea adunarii generale nu intereseaza daca acea persoana va putea si vota in acea adunare generala persoanei. Art.119 alin.3 si art... - Decizie nr. 4/Ap din data de 22.01.2009