InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Civil. Constatare nulitate act juridic. Autoritate de lucru judecat. Situatie speciala privind identitatea de obiect

(Sentinta civila nr. din data de 26.03.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra actiunii civile de fata;
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr.1504/277/28.08.2009, reclamantul S.F. a chemat in judecata si personal la interogatoriu pe paratii I.L. si P.C., solicitand instantei sa constate nulitatea absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2062/06.08.2007 la BNP Filip Nicolae *****, pentru lipsa cauzei (a scopului).
In motivarea actiunii in fapt se arata ca, prin actul autentic mentionat autorul reclamantului, S.I., a promis pentru suma de 1000 lei reprezentand pretul vanzarii, cota de ? din terenul livada in suprafata de 5000 m.p. situat in tarlaua 29 parcela 3, in satul *****, localitatea *****, judetul Buzau.
Considera reclamantul ca actul mentionat este lovit de nulitate absoluta potrivit disp.art.966 cod civil, deoarece conventia incheiata este lipsita de cauza (scop) instrainarea terenului fiind promisa "pe nimic", pretul vanzarii fiind vadit derizoriu ceea ce echivaleaza cu lipsa cauzei conventiei, conditie esentiala de validitate a actului juridic.
Lipsa cauzei se datoreaza lipsei contra prestatiei cumparatorului, pretul nesemnificativ de 1000 lei in raport de valoarea bunului instrainat prin vanzare, reprezentand lipsa acestei contraprestatii, iar sanctiunea civila aplicabila este nulitatea absoluta.
In drept, si-a intemeiat actiunea pe disp.art.966 din codul civil.
A depus la dosar in copie urmatoarele inscrisuri: procura speciala data de S.I. numitei P.C., antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2062/06.08.2007 la BNP "Filip Nicolae", certificat deces S.I..
Parata I.L. a formulat intampinare la actiunea reclamantului solicitand respingerea acesteia.
Pe cale de exceptie a invocat autoritatea lucrului judecat, aratand ca prin sentinta civila nr.796/24.06.2008 pronuntata de catre Judecatoria Patarlagele in dosarul nr.1903/277/2007 s-a respins cererea reconventionala formulata de catre reclamant, parat in cauza respectiva, cerere avand acelasi obiect si anume, nulitate absoluta a antecontractului de vanzare-cumparare pentru "pret derizoriu si neserios" si fondata pe aceeasi cauza.
Instanta a retinut ca potrivit adresei nr.575/13.06.2008 a BNP "Filip Nicolae", pretul pentru un metru patrat de teren similar celui ce a facut obiectul antecontractului este de 0,3 lei/m.p., de aici decurgand ca pentru terenul in litigiu nu poate fi vorba de pret neserios.
Se considera ca este indeplinita cerinta triplei identitati, respectiv, de parti, obiect si cauza juridica si se solicita respingerea actiunii ca existand autoritate de lucru judecat.
Pe fond se solicita respingerea cererii ca neintemeiata deoarece pretul stabilit prin antecontractul de vanzare - cumparare este un pret serios si real, stabilit prin acordul partilor si prin urmare nu poate fi vorba de o lipsa a cauzei pentru inexistenta contraprestatiei.
A depus la dosar copia sentintei civile nr.796/24.06.2008 a Judecatoriei Patarlagele.
In cauza s-a formulat cerere de abtinere de catre judecatorul din cadrul completului caruia   i-a fost repartizata cauza si in urma incuviintarii abtinerii s-a procedat la o noua repartizare aleatorie a cauzei.
La termenul de judecata din data de 26.02.2010 instanta a pus in discutie exceptia autoritatii de lucru judecat.
Din analiza actelor si lucrarilor dosarului instanta retine ca exceptia este intemeiata pentru considerentele ce se vor arata in continuare:
Din analiza sentintei civile nr.796/24.06.2008 se retine ca reclamantul S.F., parat in cauza respectiva, a formulat o cerere reconventionala prin care a solicitat instantei constatarea nulitatii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2062/06. 08.2007 la BNP "Filip Nicolae", motivul nulitatii invocat de catre titularul cererii fiind acela al pretului derizoriu si neserios.
Prin sentinta mentionata, instanta, dupa administrarea de probatorii cu privire la pretul practicat in zona pentru terenuri similare, a retinut in considerente ca sustinerile referitoare la pret nu sunt fondate si ca in speta nu poate fi vorba de un pret neserios si in consecinta, a respins cererea reconventionala ca fiind neintemeiata.
Sentinta a ramas definitiva si irevocabila.
In cauza de fata se solicita sa se constate nulitatea aceluiasi act juridic, pe considerentul ca lipseste cauza actului juridic, respectiv, lipsa contraprestatiei cumparatorului, deoarece terenul a fost vandut pe un pret ce nu reprezinta valoarea adevarata a acestuia.
Instanta retine ca intre cele doua actiuni exista in mod indubitabil identitatea de parti si cauza juridica, iar in privinta obiectului exista de asemenea identitate asa cum se va arata in continuare:
Chiar daca reclamantul arata ca obiectul cauzei de fata este diferit de cel al cererii reconventionale din dosarul nr.1903/277/2007, in cazul de fata fiind vorba de lipsa cauzei ca element esential de validitate al actului juridic chiar in cererea reconventionala s-a invocat o nulitate decurgand din lipsa conditiilor referitoare la pretul vanzarii prevazute de art.1303 cod civil, in realitate, obiectul celor doua actiuni este acelasi.
      In speta de fata, lipsa cauzei actului juridic invocata de catre reclamant este in realitate lipsa cauzei imediate care, fiind vorba de un contract sinalagmatic este determinata de lipsa contraprestatiei din partea cumparatorului.
      Fata de obiectul antecontractului, contraprestatia sau obligatia ce revine promitentului cumparator este aceea a platii pretului. Pretul, potrivit art.1303 din codul civil, trebuie sa indeplineasca anumite criterii si anume: sa fie fixat in bani, sa fie determinat sau determinabil, sa fie sincer si serios.
      Pentru ca pretul sa fie serios trebuie ca acesta sa nu fie atat de disproportionat in raport de valoarea lucrului vandut incat sa nu existe pret si pe cale de consecinta, sa nu existe o cauza suficienta a obligatiei asumate de catre vanzator de a transmite dreptul de proprietate.
      Aceasta situatie nu se regaseste in speta de fata, realitatea si seriozitatea pretului fiind analizate pe baza de probe in cauza ce a facut obiectul dosarului nr.1903/277/2007 ocazie cu care   s-a stabilit ca pretul pentru terenul in litigiu este un pret serios si in consecinta s-a respins cererea reconventionala de constatare a nulitatii absolute a antecontractului, pe acest temei.
      In contractul sinalagmatic de vanzare-cumparare, pretul este in stransa legatura cu cauza, (scopul) contractului deoarece, plata pretului - ca principala obligatie a cumparatorului - reprezinta contraprestatia acestuia fata de cea a vanzatorului care transmite dreptul de proprietate, contraprestatie care, la randul ei este cauza imediata a incheierii actului juridic.
      Invocandu-se tot faptul ca pretul este derizoriu si prin urmare lipseste contraprestatia din partea cumparatorului, chiar daca aceasta afirmatie este imbracata de catre reclamant sub forma lipsei cauzei contractului, instanta apreciaza ca in realitate, obiectul cauzei de fata este identic cu cel al  cererii reconventionale din dosarul nr.1903/2007 si in consecinta, fiind intrunita tripla identitate ceruta de art.1201 din codul civil, exista autoritate de lucru judecat.
      Pentru aceste considerente instanta urmeaza a admite exceptia si a respinge actiunea intrucat exista autoritate de lucru judecat.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata I.L. prin intampinare.
            Respinge actiunea avand ca obiect constatare nulitate act juridic, formulata de reclamantul S.F. in contradictoriu cu paratele I.L. si P.C., intrucat exista autoritate de lucru judecat.
            Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011