InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Cerere de revizuire formulata in temeiul art.322 pct.5 C.pr.c. Repunere in termen. Neindeplinirea cond. legale (art.103 C.p.c.). Cererea introdusa tardiv

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra actiunii civile de fata:
Pe rolul instantei a fost inregistrata sub nr. 209/277/04.02.2010, cererea de revizuire formulata de revizuienta H.P., impotriva sentintei civile 1671/15.12.2008, pronuntata in dosarul nr. 1044/277/2007 al Judecatoriei Patarlagele  in contradictoriu cu intimatele Comisia  locala *****  si Comisia judeteana  Buzau .
In fapt,  revizuienta arata ca  a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate , in baza legii 247/2005,  pentru terenurile ce au apartinut autorului sau , C.(C.) Hagiu. Conform probelor administrate revizuienta sustine ca as  facut dovada dreptului de proprietate  al autorului sau  asupra terenurilor  pentru care a solicitat reconstituirea, anexand in acest sens titlul de proprietate  emis in baza legii 18/1991 si procese verbale de punere in posesie  pentru reconstituirea efectuata in baza Legii 1/2000. De  asemenea considera ca a facut  dovada calitatii de proprietar deposedat  a autorului sau  cu mentiunea ca in conditiile art. 6  alin. 1 indice 1 din legea 1/2000  este permisa proba  cu martori, in masura in care  s-a solicitat reconstituirea  exclusiv pe vechile  amplasamente.  Expertiza efectuata in dosarul mentionat a confirmat  sustinerile sale , un argument important fiind acela ca  pe baza acelorasi acte au fost  deja reconstituite  suprafete de padure.
Revizuienta arata ca in aceste conditii  instanta de judecata  i-a respins cererea  cu motivarea ca nu a avut inscrisuri doveditoare pentru intreaga suprafata de teren, solutie mentinuta si in recurs. Avand in vedere aceasta situatie  a depus o serie de diligente  in urma carora  i-a fost  emis de catre  Arhivele Nationale   un act  care  dovedeste ca autorul sau  a fost proprietarul terenurilor solicitate . Mai arata revizuienta ca a depus  acest act in momentul in care  a exercitat calea extraordinara de atac a contestatiei in anulare , dar i s-a adus la cunostinta ca in aceasta cale nu poate fi avut  in vedere inscrisul, el reprezentand  un inscris nou , neanalizat de instantele de judecata,  putand fi avut in vedere  la promovarea unei cereri de revizuire.
Revizuienta  sustine ca cererea sa  indeplineste conditiile de admisibilitate  prevazute de lege,  in sensul ca  inscrisul depus este doveditor  prin el insusi, nefiind  necesara completarea cu un alt mijloc de proba.
In drept sunt invocate ca motiv de revizuire prev. art. 322 punctul 5  cod procedura civila.
Intimata Comisia locala ***** a depus  intampinare ( fila 11)  prin care a invocat exceptia  tardivitatii formularii cererii de revizuire motivat de faptul ca inscrisul la care revizuienta face referire a fost eliberat de catre  filiala judeteana a Arhivelor Nationale , sub nr. 116818/16.01.2008, iar  revizuienta arata  in cererea sa  ca l-a depus la instanta cand a exercitat  calea extraordinara  de atac  a contestatiei in anulare, fapt ce demonstreaza fara echivoc  ca termenul de o luna  astfel cum este prevazut  in art. 324  punctul 4 cod procedura civila, este depasit.
Intimata  a revenit asupra pozitiei sale  prin adresa nr. 2177/27.04.2010 (fila 29) in sensul ca apreciaza  ca cererea de revizuire este formulata in termen , iar in cazul in care instanta va avea o opinie contrara este de acord cu repunerea in termen.
Fata de exceptia tardivitatii invocata de catre Comisia  locala *****,  revizuienta  a depus  raspuns  (fila 32)  in care arata ca  in anii 2008 si 2009  a avut mai multe probleme grave de sanatate si a fost nevoita sa stea mai mult in spital, sens in care anexeaza acte medicale. Datorita acestei imposibilitati obiective  cauza a fost instrumentata doar de aparatorul angajat. Cu toate acestea nu a avut cunostinta de faptul ca i s-a comunicat raspuns la solicitarea sa deoarece era internata in spitalul Nehoiu, iar de gospodarie se ocupau alte persoane, care nu au observat inscrisul  ce a fost comunicat. Revizuienta arata ca a depus acest inscris cu prilejul judecarii contestatiei in anulare dar nu a mai putut gasi plicul cu care i-a fost comunicat.
Fata de cele invederate  invoca disp. art.  103 alin. 1 si 2 cod procedura civila.
Intimata  Comisia judeteana Buzau a depus concluzii scrise (fila 72) prin care invoca exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire , motivat de faptul ca revizuienta  sustine ca a luat la cunostinta de inscrisul nou in luna ianuarie, iar cererea de revizuire a depus-o la inceputul lunii februarie .
La dosarul cauzei a fost depus un inscris intitulat "Interventie" de catre  B.M. in nume propriu  si pentru A.S.  si E.P.(C.) N. (fila 67)  prin care  solicita respingerea cererii de revizuire. Se motiveaza ca  revizuenta  nu este  mostenitoare, in calitate de fiica, a def. H.C., asa cum  in mod mincinos afirma , iar reconstituirea dreptului de proprietate s-a facut in mod corect  deoarece la momentul exproprierii autorul partilor  mai detinea doar aproximativ 17 pogoane de padure .  Se mai arata ca nu este adevarata nici sustinerea potrivit careia a aflat de actele emise de Arhivele Nationale in ultimul moment,  in conditiile,  in care  l-a aratat  instantei  ce a judecat contestatia  in anulare  si in conditiile in care in perioada 2008-2009  a fost internata in spital  doar cateva zile  si  in plus a beneficiat si de serviciile  mai multor avocati .
La solicitarea instantei  de a preciza  daca interventia este in interes propriu sau accesoriu  si de a depune acte  din care sa rezulte ca este mandatata  de catre  A.S. si E.-P.N., sa formuleze o astfel de cerere  (fila 69)  titulara acesteia nu a  comunicat  instantei nici un fel de precizare cu privire la natura juridica cererii de interventie  si a depus la dosar  un nr. de doua  procuri judiciare prin care  numitii E.Gh.,  E.-N.C.  si A.S., o mandateaza  pe B.M.,  sa-i reprezinte in dosar  si o procura judiciara prin care B.M. o imputerniceste pe I.R. s-o reprezinte in dosar.
Revizuenta a mai depus la dosar  o cerere prin care arata, in principal ,  ca in masura in care se va admite cererea de revizuire si se  va  rejudeca  in fond cauza  sa se dispuna reconstituirea dreptului de proprietate  pentru 9,20 ha  padure si 1  ha pasune , iar in subsidiar sa se dispuna reconstituirea  suprafetei de 8,66 ha pasune si 1 ha pasune,  conform  actului emis de arhivele nationale .
In cauza  a fost  administrata proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului  cu privire la cererea de repunere in termen, instanta constata urmatoarele:  Potrivit art. 103  cod procedura civila , neexercitarea oricarei cai de atac  si neindeplinirea oricarui act de procedura in termenul legal  atrage decaderea, afara de  cazul in care lege dispune altfel, sau  cand partea dovedeste ca a fost impiedicata  printr-o  imprejurare mai presus de vointa ei, iar in acest din urma caz  actul de procedura se va indeplini in termen de 15 zile  de la incetarea impiedicarii;  in acelasi termen vor fi aratate si motivele impiedicarii .
In speta,  instanta retine, ca revizuenta  nu a formulat in mod explicit o cerere  de repunere in termenul de introducere a cererii de revizuire, sustinand  pana la judecarea in fond a cauzei ca, se afla in termenul de o luna de zile prev. de art. 324  alin. 1 punctul 4  Cod procedura civila , sens in care a aratat  ca  a luat la cunostinta de actul emis de catre Arhivele Nationale in luna ianuarie si a introdus cererea de revizuire in luna februarie . In sensul celor sustinute  instanta nu poate primi  afirmatiile revizuentei , deoarece  ea insasi  spune ca  a luat la cunostinta de actul nou (adresa nr. 116818/16.01.2008)  in perioada in care promovase cale de atac  a contestatiei in anulare la Tribunalul Buzau. Verificand  dosarul  nr. 4844/114/2009  al Tribunalului Buzau,  ce a avut ca obiect contestatie in anulare  , instanta a identificat la fila 49 din acesta  ca  revizuenta  a depus  actul  emis de catre  Arhivele Statului  Buzau , printr-o nota de sedinta la data de 31.12.2009.
In aceasta situatie este evident ca  revizuenta  ar fi putut formula o cerere de repunere in termen  odata cu  promovarea cererii de revizuire .
In ceea ce priveste exceptia tardivitatii  cererii de revizuire invocata de catre  intimata Comisia judeteana Buzau ,   instanta constata urmatoarele : revizuenta sustine ca  in perioada 2008-2009 , a fost internata de mai multe ori in spital si considera ca aceasta imprejurare  fiind mai presus de vointa sa  a impiedicat-o  sa formuleze in termen cererea de revizuire . Analizand actele medicale depuse la dosarul cauzei  (filele 36-64)  , cu precadere adresa nr. 1033 /06.05.2010 a Spitalului orasenesc Nehoiu , instanta constata ca revizuenta a fost internata in acest spital  in  perioadele cuprinse intre 13.11.-21.11.2008 , 22.12.2008-07.01.2009 si 29.09.-13.10.2009 . Este  evident faptul ca starea sanatatii revizuientei  si necesitatea internarii ei in spital reprezinta imprejurari mai presus de vointa sa,  dar   raportand  perioadele  de internare  cu data la care a fost emisa  adresa nr. 116818/16.01.2008, luand in calcul  si o perioada rezonabila  de comunicare  a acestei adrese , in conditiile in care prima internare a intervenit la 13.11.2008,  revizuenta  avea la dispozitie  o perioada  destul de lunga de timp in care  sa valorifice  actul  pe care il invoca in  cererea sa prin promovarea caii  extraordinare de atac a revizuirii .
Instanta   nu poate primii  sustinerile potrivit carora  inscrisul nu a putut fi  observat de persoanele  care ingrijeau de locuinta sa , deoarece asa cum aratat si anterior  intre perioadele de internare au existat  perioade lungi de timp in care  revizuenta a stat acasa si ar fi putut  sa  ia cunostinta de inscris , mai ales ca si ca urma sa primeasca un raspuns la cererea sa.
In ceea ce priveste cererea  asa-zis de interventie  formulata de catre B.M. , A.S. , E.- C.N., instanta constata ca  aceasta nu indeplineste  conditiile prevazute de  art. 50 alin. 1  raportat la art. 112  cod procedura civila ,  nefiind indeplinite  conditiile unei cereri de chemare in judecata . Din cuprinsul ei instanta retine ca  acest inscris reprezinta o intampinare fata de motivele de revizuire  invocate de catre revizuienta .
Fata de cele expuse, instanta constata ca cererea de repunere in termen este nefondata urmand a o respinge .
Constata  ca exceptia  tardivitatii introducerii cererii,   invocata de intimata  Comisia judeteana Buzau este intemeiata si in consecinta urmeaza s-o admita si sa respinga cererea ca tardiv introdusa .
Constata ca cererea de interventie este inadmisibila si urmeaza sa o respinga in principiu .

PENTRU ACESTE   MOTIVE
IN NUMELE LEGII 
H O T A R A S T E
Respinge cererea de  repunere in termenul  de introducere a cererii de revizuire.
Admite exceptia  tardivitatii  cererii de revizuire  invocata de  intimata Comisia  Judeteana Buzau  pentru stabilirea  dreptului de proprietate privata asupra terenurilor.
Respinge ca tardiva  cererea  de revizuire.
Respinge  in principiu  cererea de interventie.
Cu  drept de  recurs  in termen de 15 zile de la comunicare.

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012