InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Revizuire formulata in temeiul art.322 pct.5 C.pr.c. Lipsa de diligenta a revizuentei in procurarea inscrisurilor invocate in cerere

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele


J U D E C A T A
Asupra cererii de revizuire  de fata:
Pe rolul instantei s-a inregistrat sub nr. 893/277/26.06.2010, cererea de revizuire formulata de catre revizuenta SC ******* S.A. - Sucursala Siriu impotriva sentintei civile nr. 1147/11.10.2007, pronuntata in dosarul civil nr. 2316/277/2006 al Judecatoriei Patarlagele , in contradictoriu cu intimatii R.N., H.M., H.V., H.I., H.GH., H.S., O.V., B.M., H.I., N.Z., H.Gh.V., H.N., D.M., C.P. si R.A., solicitand  instantei de judecata admiterea cererii si  anularea in parte  a hotararii atacate, iar pe fond respingerea  actiunii in revendicare  formulata  de  numitii R.C.Gh. si R.A. , pentru suprafata de 2000 m.p.  identificata in raportul de expertiza Sarafoleanu Maria  si inclusa in titlul de proprietate nr. 56191/2003,  tarlaua 45, parcela  348 categoria faneata.
Dosarul a fost format  prin disjungerea cererii  din dosarul nr. 2144/277/2009,  dispusa prin incheierea de sedinta din 25.05.2010, in baza art. 165 cod procedura civila .
In sustinerea cererii  revizuenta invoca disp. art. 322 punctul 5 cod procedura civila, in sensul ca au fost descoperite inscrisuri noi ce nu  au putut fi avute in vedere la pronuntarea sentintei atacate , inscrisuri care au  forta probanta prin ele insele, nefiind nevoie sa fie confirmate  prin alte mijloace de proba,   acestea existau la data pronuntarii hotararii  si nu au putut  fi invocate  in procesul in care s-a pronuntat hotararea deoarece  au fost retinute de partea potrivnica  intentionat , sau involuntar.
Cu privire la inscrisurile invocate  revizuenta arata ca  acestea sunt reprezentate de  tabelul nominal cu detinatorii terenurilor expropriate si scoase definitiv pentru investitia "acumulare Siriu" ,  evaluate prin procesele verbale nr. 1 si 2 /26.12.1989 conform  decretului Consiliului  de  Stat  nr. 203/1989 ,  in care la pozitia 35 apare intimata R.A. cu suprafata de 2200 m.p. faneata,  expropriata , pentru care a primit despagubiri banesti de 660 lei . Aceiasi categorie de teren apare si in titlul de proprietate nr. 56191/2003.
Revizuenta mai arata ca intimata R.A. este nepoata lui R.C.Gh.,  pe numele caruia s-a emis titlul de proprietate , aspecte ce rezulta din registrul agricol din 1962, pe numele R.C.Gh.  si din declaratia notariala din 20.12.2006.
Revizuenta sustine ca in conditiile in care s-au acordat despagubiri in anul 1989, pentru terenul expropriat, iar acesta  se afla in proprietatea sa conform certificatului  MO 3/479/1993, ce constituie titlul de proprietate  cei doi nu mai erau indreptatiti sa revendice suprafata de 2000 m.p.
Revizuenta arata ca inscrisurile  noi doveditoare se afla la filele 18-40 din dosarul  nr. 1698/277/2009.
Intimatul  R.N. a invocat exceptia  autoritatii de lucru judecat, motivat de faptul ca hotararea reprezinta titlul executoriu care a fost deja in practica , iar in cel mai bun caz se putea formula o contestatie a titlului pana la  ultimul act al executorului judecatoresc.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri .
Analizand actele si lucrarile dosarului sub incidenta disp. art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, cu privire la  exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre intimatul R.N.,  instanta constata ca  aceasta este  neintemeiata  avand in vedere urmatoarele motive: potrivit disp. art. 1201  cod civil, este lucru judecat atunci cand a doua cererea in judecata are acelasi obiect, este intemeiata pe aceiasi cauza si este intre aceleasi parti (..). Din  textul legal mentionat instanta retine ca  pentru exista autoritate de lucru judecat trebuie indeplinita cumulativ  tripla identitate de parti, obiect si cauza .
In speta  instanta constata ca  aceasta  identitate nu este indeplinita avand in vedere ca prin sentinta 1147/2007 s-a judecat un litigiu ce a avut ca obiect revendicare, iar in prezent  este vorba de o cerere de revizuire ce reprezinta o cale extraordinara de atac.
In ceea  ce priveste cererea de revizuire,  potrivit art. 322 punctul 5 cod procedura civila, revizuirea unei hotarari ramase definitive in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul , poate fi ceruta in cazul in care dupa  darea hotararii s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de  partea potrivnica, sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurarea mai presus de vointa partilor (..).
Din interpretarea textului de lege mentionat instanta retine ca exercitarea caii extraordinare a revizuirii  pentru  acest motiv  presupune invocarea de catre partea care promoveaza o astfel de cerere  a unui inscris doveditor  care a fost descoperit dupa darea hotararii judecatoresti  ce se ataca, dar exista la momentul pronuntarii acesteia , inscris ce   are un caracter determinant  si nu a putut fi infatisat in procesul in care s-a pronuntat hotararea respectiva, pentru ca a fost retinut de partea potrivnica, sau din cauza unei imprejurari mai presus de vointa patii .
In speta, instanta retine din inscrisurile aflate la  filele (18-42)  din dosarul 1698/277/2008, respectiv adresa nr. 8684/31.07.2008, a administratiei Nationale Apele Romane - Directia Apelor Buzau - Ialomita  si documentele anexate ca la data la care  s-a judecat dosarul  nr. 2316/277/2006  acestea acte existau, ele acoperind o perioada cuprinsa intre anii 1976-1989. In conditiile in care  inscrisurile  anexate adresei existau , cel putin,   inca din anul 1989  este evident  ca ele puteau fi  procurate si depuse la dosar prin diligenta revizuentei , mai ales ca aceste inscrisuri au legatura directa cu activitatea desfasurata de catre aceasta, astfel incat simpla imprejurare  ca revizuenta le-a descoperit accidental  in luna noiembrie 2009  nu legitimeaza  calea procedurala a revizuirii . In aceasta situatie  nu se poate afirma ca inscrisurile nu au putut fi  prezentate  la judecarea actiunii in revendicare , datorita  unei imprejurari  mai presus de vointa partii , respectiv a fortei majore.   Totodata instanta retine ca revizuenta nu a facut nici dovada faptului ca  aceste inscrisuri  au fost retinute de catre partea potrivnica (voluntare sau involuntar) , astfel cum afirma in cererea de revizuire .
Pe de alta parte, din analiza  inscrisurilor  invocate de catre  revizuenta , instanta  constata ca  despagubirile ce au fost acordate au vizat  terenurile afectate de "cuveta lacului de acumulare Siriu" asa cum rezulta din procesul verbal nr. 450 /30.10.1976, situatie in care  este evident faptul ca despagubirile au fost acordate  pentru terenurile ce au  intrat  in cuva lacului  de acumulare Siriu si nicidecum  pentru cele  neinundate,  pentru care s-a reconstituit drept de proprietate.
Avand in vedere cele mentionate  instanta  constata ca cererea de revizuire  nu poate fi admisa.
Fata de cele expuse  urmeaza ca instanta  sa respinga  exceptia autoritatii lucrului judecat invocata de catre intimatul R.N. .
Urmeaza   ca in baza art. 326 cod procedura civila  sa respinga  cererea de revizuire .
Urmeaza ca in baza art. 274 cod procedura civila  sa oblige pe revizuenta sa plateasca intimatului  R.N.  suma de 1000 lei cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat.

PENTRU  ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Respinge exceptia autoritatii  lucrului  judecat, ridicata de catre  intimatul  R.N.
  Respinge cererea de revizuire.
In baza art. 274 cod procedura civila obliga pe revizuenta  sa plateasca  intimatului  R.N.  suma de 1000 lei , cheltuieli  de judecata  reprezentand  onorariu  avocat.
Cu recurs in termen de  15 zile de la comunicare.

3
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012