Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

Raspundere civila delictuala. Art.998-999 Cod civ. Raspunderea pentru fapta proprie

(Sentinta civila nr. din data de 22.09.2010 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria PatarlageleJ U D E C A T A
Asupra actiunii civile de fata;
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Patarlagele sub nr.49/277/11.01.2010, reclamanta SC ****** SRL, cu sediul in satul ******, comuna ******, judetul Buzau - prin reprezentantul sau legal, a chemat in judecata pe paratul S.C., domiciliat in comuna *****, judetul Buzau, solicitand instantei ca pe baza probelor ce vor fi administrate in cauza sa oblige paratul la plata sumei de 8009,9 lei reprezentand contravaloarea reparatiilor efectuate autoturismului marca Dacia Logan cu numar de inmatriculare BZ-**-*** si cheltuieli de deplasare, suma reactualizata in raport de rata inflatiei pana la data platii efective si dobanda legala aferenta acestei sume.
      A mai solicitat de asemenea si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta arata ca in urma unui accident rutier, autoturismul marca Dacia Logan proprietatea sa a fost avariat, culpa fiind evidenta a paratului, constatata de organele abilitate prin procesul-verbal de contraventie seria PCA nr.3439272 din 11.05.2009.
      Reclamanta a achitat contravaloarea reparatiilor efectuate autovehiculului mentionat, prejudiciul fiind in suma de 7970,81 lei , asa cum rezulta din factura fiscala nr.95QOF0G004 din data de 26.05.2009 emisa de SC ***** SRL dealer autorizat Dacia, cu sediul in localitatea Ghimbav, judetul Brasov. La acest prejudiciu se adauga suma de 39,99 lei reprezentand contravaloarea carburantului pentru deplasarea la locul reparatiei, asa cum rezulta din bonul fiscal din 28.05.2009.
      Debitul datorat conform facturii mentionate a fost achitat prin ordinele de plata nr.05 si 06 din 28.05.2009 si respectiv chitanta nr.9192859 din 28.05.2009 .
      In conditiile in care creanta este certa, lichida si exigibila iar societatea reclamanta a facut demersuri in vederea recuperarii acesteia de la debitor, dar s-a lovit de refuzul sistematic al acestuia, se arata ca a fost indreptatita sa promoveze cererea de fata pentru tragerea la raspundere civila delictuala a paratului.
      S-a aratat ca actiunea este intemeiata pe imbogatirea fara just temei.
      Reclamanta a depus  la dosarul cauzei urmatoarele inscrisuri: proces-verbal de contraventie seria PCA nr.3439272 din 11.05.2009 emis de Postul de Politie Unguriu; certificat de inregistrare al societatii reclamante; fisa de inmatriculare a vehiculului; factura fiscala care atesta cumpararea autovehiculului si bonul fiscal privind suma de 39,99 lei carburant necesar deplasarii la locul efectuarii reparatiei; chitanta fiscala nr.9192859 din 28.05.2009 privind suma de 3470,81 lei achitata de societatea reclamanta pentru reparatii; ordinul de plata 05 din 28.05.2009 privind suma de 3500 lei; ordinul de plata  nr.06 din 28.05.2009 privind suma de 1000 lei reprezentand contravaloare reparatii; autorizatie de reparatii seria ARA nr.1329539 emisa de Postul de Politie Unguriu; factura fiscala 95QOF0G004 din 26.05.2009 emisa de ***** (7970,81 lei); calcul reparatie continand devizul atat in privinta manoperei cat si a pieselor inlocuite.
      Paratul a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii ca fiind neintemeiata.
      Prin intampinare se arata ca este adevarat ca s-a produs acel accident si isi recunoaste culpa producerii evenimentului rutier, asa cum s-a retinut prin procesul-verbal de contraventie pe care nu l-a contestat insa, apreciaza ca suma pretinsa de reclamanta este disproportionata fata de avariile mentionate in autorizatia de reparatie si anume, oglinda stanga rupta, portiere stanga fata si spate infundate, aripa stanga spate infundata. Sustine paratul ca in devizul reparatiilor sunt inscrise si elemente de manopera care nu au nici o legatura cu avariile consemnate in autorizatia mai sus mentionata, situatie care duce la concluzia ca nu exista legatura de cauzalitate intre fapta sa si prejudiciul indicat de catre reclamanta.
      In urma analizarii probelor administrate in cauza, prin sentinta civila nr.291/01.03.2010, Judecatoria Patarlagele a respins actiunea formulata de reclamanta ca fiind neintemeiata si a obligat reclamanta la 300 lei cheltuieli de judecata catre parat.
      Pentru a hotari astfel s-a retinut ca reclamanta nu a dovedit intinderea prejudiciului, adica valoarea pagubelor produse exclusiv prin culpa paratului, situatie in care nu sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale.
      Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamanta criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie. S-a aratat ca instanta de fond a facut o aplicare gresita a dispozitiilor legale cu privire la sarcina probei in procesul civil si o interpretare gresita a probelor administrate. Astfel s-a apreciat ca reclamanta nu a dovedit intinderea prejudiciului, insa in cauza s-a dovedit indeplinirea cerintelor art.998 cod civil cu inscrisuri reprezentand cuantumul acestuia respectiv, deviz intocmit de Service Auto, factura si chitante in suma de 8009,9 lei. In conditiile in care paratul a contestat cuantumul, firesc era sa iasa din pasivitate si sa se apere urmand a administra probe in dovedirea sustinerilor sale, ceea ce nu a facut.
      Prin decizia civila nr.421 din 26.05.2010 Tribunalul Buzau - Sectia Civila a admis recursul reclamantei, a casat sentinta atacata si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta pentru administrarea de noi probe privind intinderea prejudiciului, inclusiv cu expertiza de specialitate.
      In considerentele deciziei se arata ca este intemeiata critica recurentei sub aspectul ca, atat timp cat prejudiciul invocat de ea a fost probat cu inscrisuri insa cuantumul acestuia a fost contestat de catre parat, se impunea ca acesta din urma, in conformitate cu art.115 pct.3 din codul de procedura civila sa precizeze dovezile cu care se apara si sa iasa din starea de pasivitate producand probe in dovedirea sustinerilor sale.
      La rejudecare cauza a fost inregistrata sub nr.1223/277/2010 iar in urma admiterii declaratiei de abtinere a judecatorului cauzei, aceasta a fost reinregistrata sub nr.1441/277/2010.
      Conform dispozitivului deciziei instantei de recurs, la termenul de judecata din data de 13.08.2010 instanta a pus in discutie completarea probatoriilor cu privire la prejudiciu. Avand in vedere, asa cum a retinut si instanta de control judiciar, faptul ca in conditiile in care a contestat cuantumul prejudiciului probat prin inscrisuri de catre reclamanta, sarcina probei in dovedirea sustinerilor sale revine paratului, s-a pus in vedere acestuia sa faca dovezi in acest sens.
      Paratul prin aparator a solicitat proba cu inscrisuri noi si proba cu expertiza de specialitate auto avand ca obiectiv: sa se stabileasca daca piesele si manopera inscrise in devizul de reparatie emis de SC ***** Ghimbav erau necesare in raport de avariile consemnate in procesul-verbal de contraventie si autorizatie de reparatie si erau determinate de evenimentul rutier cauzat de catre parat, iar in caz contrar sa stabileasca contravaloarea prejudiciului aflat in legatura de cauzalitate cu acel eveniment.
      Raportul de expertiza a fost intocmit de catre expert Barac Adrian - Andrei, iar paratul a depus la dosarul cauzei o serie de inscrisuri reprezentand un calcul de reparatie facut la cererea sa de SC "General Autocom" Buzau.
      Din analiza probelor administrate in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
      La data de 11.05.2009 pe DN.10 in localitatea Unguriu, in timp ce efectua manevra de intoarcere cu autovehiculul marca Roman cu numar de inmatriculare B-23-MYX, paratul S.C. a acrosat cu partea din dreapta fata autovehiculul marca Logan cu numar de inmatriculare BZ-**-*** care circula regulamentar din directia Buzau catre Brasov, producand avarierea acestuia. Asa cum s-a retinut in procesul - verbal de contraventie seria PCA nr.3439272, culpa pentru producerea accidentului mentionat apartine paratului S.C. si nu a fost contestata de acesta din urma.
      Urmare evenimentului rutier s-a produs avarierea autoturismului BZ-**-*** proprietatea reclamantei SC ****** SRL, avariile vizibile fiind inscrise in autorizatia de reparatii seria ARA nr.1329539 din data de 11.05.2009 (fila 26 din dosarul nr.49/277/2010) eliberata de Postul de Politie Unguriu, respectiv: oglinda stanga rupta, portiere stanga fata si spate infundate, aripa stanga spate infundata.
      Intrucat autovehiculul condus de catre parat nu detinea asigurare RCA reclamanta a procedat la repararea autoturismului sau, in cadrul SC ***** SRL Ghimbav, judetul Brasov - dealer autorizat Dacia, societate cu care avea raporturi comerciale anterior acestui eveniment, respectiv din data de 12.06.2008. Societatea mentionata a efectuat reparatia si a emis factura fiscala nr.95QOF0G004 din 26.05.2009 pentru valoarea totala de 7970,81 lei, suma respectiva fiind achitata de catre reclamanta, dupa cum urmeaza: cu OP nr.05 din 28.05.2009 suma de 3500 lei, cu OP nr.06 din aceeasi data suma de 1000 lei (filele 24 din dosarul nr.49/277/2010) si 3470,81 lei chitanta nr.9192859 din 28.05.2009 (fila 23 din acelasi dosar).
      La prejudiciul de 7970,81 lei se adauga suma de 39,99 lei reprezentand contravaloarea carburantului necesar deplasarii in data de 28.05.2009 la locul efectuarii reparatiei (bon fiscal aflat la fila 12 din dosar).
      Societatea care a efectuat reparatia a emis devizul privind calculul reparatiei distinct pentru manopera si pentru piesele utilizate, deviz aflat la filele 30-35 din dosarul nr.49/277/2010.
      Prin adresa nr.2019/21.05.2010 efectuata catre societatea reclamanta, ca raspuns la adresa acesteia nr.25/29.04.2010 prin care solicita lamuriri cu privire la reparatiile efectuate la autoturismul Dacia Logan cu numar de inmatriculare BZ-16 -BAI (fila 9 din dosarul Tribunalului Buzau), SC ***** SRL arata ca toate reparatiile efectuate la autoturismul mentionat au fost necesare in urma accidentului rutier, nici o operatie nefiind facuta separat doar la solicitarea clientului. Se mai arata ca operatiile si piesele de schimb ce se regasesc in devizul de reparatie s-au impus a fi facute in urma daunelor produse prin evenimentul rutier survenit. Elementele vizibile care au fost avariate la autovehicul sunt enumerate si pe autorizatia de reparatie eliberata de Postul de Politie Unguriu, pe langa acestea constatand la demontare si alte repere avariate. Devizul de reparatie a fost intocmit conform normativelor si preturilor la piesele de schimb impuse de producator, in specia Dacia Automobil.
      In raportul de expertiza tehnica auto intocmit la rejudecare de catre expert Barac Adrian - Andrei se concluzioneaza: documentele emise in urma procesului de reparatie de catre SC ***** Ghimbav sunt in concordanta cu elementele continute in documentele emise la momentul accidentului, proces - verbal si autorizatia de reparatie, componentele reparate asa cum au fost ele consemnate au legatura directa cu accidentul sau sunt in legatura cu componentele consemnate de organele de politie ca fiind afectate de accident, toate elementele inscrise in desfasuratorul ce insoteste factura fiscala nr.95QOF0G004 apartin de elementele avariate consemnate la accident sau sunt in imediata vecinatate si ar fi putut sa necesite interventii legate de reparatiile elementelor consemnate la accident si contravaloarea reparatiilor, in opinia expertului, poate fi in valoare de 7970,81 lei asa cum a fost consemnata in factura fiscala prezentata drept proba.
      Avand in vedere situatia de fapt retinuta mai sus instanta apreciaza ca, chiar daca temeiul juridic al actiunii a fost indicat initial ca fiind imbogatirea fara justa cauza, isi gasesc aplicabilitatea regulile raspunderii civile pentru fapta ilicita cauzatoare de prejudicii.
      Potrivit dispozitiilor art.998 - 999 cod civil: "Orice fapta a omului care cauzeaza altuia prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara.
      Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar si de acela ce a cauzat prin neglijenta sau prin imprudenta sa".
      Fapta ilicita cauzatoare de prejudiciu declanseaza o raspundere civila delictuala al carei continut il constituie obligatia civila de reparare a prejudiciului cauzat. Raportand situatia de fapt la textele de lege ce consacra raspunderea pentru fapta proprie (art.998-999 cod civil), instanta retine ca in speta sunt indeplinite cumulativ conditiile generale ale angajarii raspunderii civile delictuale, in sarcina paratului: existenta unui prejudiciu, existenta unei fapte ilicite, existenta legaturii de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu si existenta vinovatiei celui care a cauzat prejudiciul.
      Fapta ilicita a paratului si vinovatia acestuia rezulta indubitabil din procesul-verbal de contraventie incheiat cu ocazia constatarii evenimentului rutier si sunt recunoscute de insusi paratul, acesta necontestand actul de constatare.
      Existenta unui prejudiciu este de asemenea dovedita intrucat, urmare a faptei culpabile a paratului s-a produs un accident rutier cu consecinta avarierii autoturismului proprietatea reclamantei. Ceea ce s-a contestat in speta de catre parat a fost intinderea prejudiciului, acesta sustinand ca in concret, suma de bani achitata de reclamanta pentru repararea autoturismului este nejustificat de mare in raport de avariile produse in urma evenimentului rutier, asa cum au fost consemnate in procesul verbal de contraventie si autorizatia de reparatie. Sustinerile paratului sub acest aspect sunt neintemeiate si sunt contrazise de probele administrate in cauza atat la primul fond cat si la rejudecare, respectiv de raportul de expertiza tehnica judiciara auto.
      Astfel, intinderea prejudiciului a fost dovedita inca de la primul fond de catre reclamanta prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei, respectiv factura fiscala nr.95QOF0G004 din 26.05.2009 si din devizul cuprinzand calculul reparatiei, din care rezulta costul manoperei pentru fiecare operatiune efectuata si costul pieselor inlocuite de societatea ce a efectuat reparatia.
      Prejudiciul a fost achitat de catre reclamanta in mod integral prin OP nr.05 si 06 din 28.05.2009 si prin chitanta nr.9192859 din aceeasi data.
      Din adresa nr.2019/21.05.2010 emisa de SC ***** SRL Ghimbav, reiese ca reparatiile efectuate la autoturismul reclamantei au fost necesare in urma accidentului rutier, nici o operatie nefiind facuta separat doar la solicitarea clientului. Se arata de asemenea ca operatiile si piesele de schimb, asa cum s-au inscris in devizul de reparatie, au fost impuse de daunele produse prin evenimentul rutier survenit si ca pe langa elementele vizibile care au fost avariate la autovehicul, inscrise in autorizatia de reparatie, la demontare s-au constatat si alte repere avariate.
      Aceeasi situatie rezulta si din raportul de expertiza intocmit cu ocazia rejudecarii de catre expert tehnic judiciar specialitatea autovehicule circulatie rutiera, Barac Adrian-Andrei.
      In concluzie se retine ca in mod indubitabil, atat cuantumul prejudiciului efectiv cat si raportul de cauzalitate dintre acest prejudiciu si fapta ilicita a paratului au fost dovedite. Sustinerea paratului in sensul ca se putea efectua reparatia cu costuri mai mici la o alta societate Service Auto, depunand in acest sens o antecalculatie de pret, manopera - piese de la SC "General Autocom" SRL nu are relevanta si urmeaza a fi inlaturata, deoarece este la latitudinea reclamantei alegerea societatii Service pentru efectuarea reparatiei, iar aceasta alegere a fost determinata de existenta unor raporturi comerciale mai vechi (factura fiscala nr.86COFOI000 din 12.06.2008 la care se refera expertul). Pe de alta parte, asa cum rezulta din adresa nr.2019/21.05.2010 a ***** SRL Ghimbav si din raportul de expertiza intocmit in cauza, societatea reparatoare este autorizata si este dealer Dacia si s-a incadrat in normativele si preturile de schimb impuse de producator, in speta Dacia Automobile.
      In consecinta, pentru considerentele ce preced, instanta, in baza art.998-999 cod civil, va admite actiunea asa cum a fost formulata si va obliga paratul la plata sumei de 8009,9 lei reprezentand contravaloarea prejudiciului (7970,81 lei reparatii auto si 39,99 lei deplasare la societatea service).
      Avand in vedere principiul repararii integrale a prejudiciului, potrivit caruia autorul trebuie sa acopere atat prejudiciul efectiv (damnum emergens) cat si beneficiul nerealizat (lucrum cessans) pentru a se asigura restabilirea situatiei anterioare a victimei prejudiciului, paratul va suporta si riscul deprecierii monedei nationale, astfel incat, suma datorata va fi actualizata in raport de rata inflatiei, calculata la data platii efective. De asemenea, paratul va fi obligat la dobanzile legale aferente sumei datorate, de la data de 28.05.2009 cand reclamanta a achitat contravaloarea reparatiei si pana la data platii efective, deoarece reclamanta este o societate comerciala iar in cazul raspunderii civile delictuale, paratul este de drept in intarziere fara a fi necesara efectuarea unei formalitati in acest sens.
      Fiind in culpa procesuala, paratul va fi obligat potrivit disp.art.274 cod procedura civila, la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata efectuate in fond si in calea de atac, respectiv a sumei de 2870 lei, reprezentand taxe judiciare de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat conform documentelor justificative aflate la dosar.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite actiunea civila pentru pretentii si in consecinta;
Obliga paratul la plata catre reclamanta a sumei de 8009,9 lei reprezentand contravaloare prejudiciu, suma ce va fi actualizata cu rata inflatiei la data platii efective si la plata dobanzii legale aferente a acestei sume, ce va fi calculata de la data de 28.05.2009 si pana la data platii efective.
Obliga paratul la 2870 lei cheltuieli de judecata catre reclamanta.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

6
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011