InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL.Contestatie la titlu.Imposibilitatea punerii in discutie a hotararii judecatoresti reprezentand titlu executoriu,care se bucura de autoritate de lucru judecat

(Sentinta civila nr. 1637 din data de 31.01.2012 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele


      B.C. si C.GH. au formulat contestatie la titlu respectiv  titlul executoriu sentinta civila nr.x/2009 pronuntata de Judecatoria Patarlagele,in contradictoriu cu intimata S.C.,in sensul lamuririi  intelesului  dispozitivului sentintei civile respectiv ca suprafata de 1400 m.p. se afla  pe raza teritoriala  a comunei Siriu , intravilan  cu vecinatatile  stabilite in titlul de proprietate nr.xxx/83 din 22.08.2002.
      In fapt,se arata ca prin cererea inregistrata sub nr./2008  ,au investit  aceasta instanta de judecata  cu doua capete de cerere respectiv obligarea intimatei la  plata unei despagubiri ce reprezenta lipsa de folosinta pe ultimii trei ani pentru suprafata de 1400 m.p. teren intravilan inclus  in titlul de proprietate aratat in petit si de asemenea au revendicat aceeasi suprafata  ocupata si la acest moment de catre intimata.
      De asemenea se mai arata ca in acelasi  cadru procesul, intimata a solicitat  pe cale reconventionala constatarea nulitatii  absolute partiale a titlului de proprietate  folosit de contestatori in sustinerea  pretentiilor lor, pentru suprafata de teren  in discutie de 1400 m.p. pe considerentul ca terenul se afla pe raza teritoriala  a unei alte comisii decat cea care a efectuat punerea in posesie si emiterea titlului de proprietate.
      Instanta de  judecata in baza probatoriului administrat a admis in totalitate cererea de chemare in judecata si a respins cererea reconventionala, hotararea este definitiva si irevocabila, insa dispozitivul sentintei a ramas in parte neclar , nefiind aratat  locul situarii imobilului teren  in suprafata de 1400 m.p. ce formeaza obiectul litigiului. Din aceasta neclaritate  strecurata in dispozitivul hotararii , au derivat probleme  in cadrule executarii silite, in conditiile in care  la momentul deplasarii la fata locului a executorului judecatoresc s-a constatat din documentatia existenta la nivelul  celor doua comisii, ca terenul se afla pe raza comunei Siriu incheind un proces verbal in acest sens.
      Contestatorii mai arata ca intimata  a formulat contestatie la executare invocand tocmai aceasta lacuna  din dispozitiv, instanta de judecata in dosarul nr./2010 sugerand in considerente necesitatea lamuririi  ,intinderii titlului executoriu.
      In drept, contestatorii  isi intemeiaza contestatia pe dispozitiile art.399 al.1 Cod proc. civ.
      Au fost atasate ,in copie,titlul de proprietate x/83/22.08.2002, sentinta civila nr.x/7.09.2010, procesul verbal incheiat de executorul judecatoresc Negulescu Emilian Mihail la data de 23.06.2010.
      Instanta a dispus emiterea unei adrese in atentia executorului judecatoresc pentru a fi inaintat dosarul  de executare silita  nr.x/P/2010.Totodata a dispus atasarea dosarului /2008.
      Intimata H. S.A. a formulat intampinare prin care au solicitat respingerea contestatiei la executare  ca  netemeinica, aratand ca este inutila in conditiile Deciziei nr. /2009 a Tribunalului Buzau pronuntata in dosarul x/x/2008.
      In cuprinsul intampinarii se mentioneaza ca se solicita o lamurire a intelesului  dispozitivului sentintei civile nr.515/2008 pentru aplicarea acestuia in cadrule executarii silite, solicitandu-se stabilirea locatiei terenului si anume in comuna Siriu, cu alte cuvinte se solicita ca instanta sa se pronunte pe fondul cauzei si sa infranga puterea de lucru judecat a unei decizii irevocabile a Tribunalului Buzau.
      Prin urmare demersul contestatorilor este  vadit netemeinic, iar sentinta civila nr.x/2008 confirmata prin Decizia 871/2009 a Tribunalului Buzau este lamuritoare pe deplin,statuandu-se irevocabil ca locatia terenului in litigiu este in intravilanul orasului Nehoiu.Se mai mentioneaza ca   acest fapt a fost confirmat si prin contestatia la executare  formulata de intimata prin care a fost anulat procesul verbal executional din data de 23.06.2009 privind punerea in posesie a contestatorilor pe un teren situat in comuna Siriu,solutia instantei fiind irevocabila.
      In dovedirea contestatiei a fost  administrata proba cu expertiza specialitate topografie-cadastru avand ca obiective : identificarea suprafetei de 1400 m.p. curti-
constructii din titlul de proprietate nr.xxx/xx/2002 cu intocmirea de schite si vecinatati si sa se stabileasca  pe raza carei localitati se afla amplasat acest teren.
      La dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiza intocmit de expert Nicolae Urduzia ,iar in concluzii s-a aratat ca  suprafata de 1400 m.p. curti constructii din titlul de proprietate nr.xxx/2002 se identifica a fi teren  amplasat pe raza satului Lunca Jaristei din comuna Siriu, judetul Buzau.
      S-a mentionat totodata ca din planul de amplasament si delimitare al imobilului rezulta ca pe terenul in cauza se afla mai multe constructii de tip usor  care nu apartin proprietarilor.
      A fost atasat  raportului de expertiza  certificatul fiscal nr.x1/2.09.2011 .
      Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
      Prin sentinta civila nr./2009 pronuntata de Judecatoria P.,definitiva prin Decizia nr. /2009 a Tribunalului B.  a fost admisa actiunea in revendicare  formulata de contestatorul C.GH. si B.C. fiind obligata  intimata  sa lase in deplina proprietate si posesie suprafata de 1400 m.p. inscrisa in titlul de proprietate 0923/83/22.08.2002 identificata in schita de plan anexa la raportul de expertiza intocmit de expert tehnic Paraschiv Neculai cu urmatoarele  vecinatati si dimensiuni :la Nord-drum satesc pe o distanta de 94 m, la Est - raul Buzau pe o distanta de 14,9 m, ,la Sud - Scoarta Constantin pe o distanta de 94 m si la Vest-drum satesc  pe o distanta de 14,9 m.
      A fost formulata cerere de  incuviintare a executarii silite a Sentintei civile nr./2009 , fiind  format dosarul de executare nr.x/P/2010 executor judecatoresc Negulescu Emilian-Mihail. In cadrul executarii silite asa cum rezulta din procesul verbal intocmit  la data de  23.06.2010 (fila 53 din dosar) executorul judecatoresc s-a deplasat  in vederea punerii in posesie in localitatea Siriu cu toate ca  din  titlul executoriu rezulta ca terenul este amplasat  pe raza orasului Nehoiu.
      Se mai retine faptul ca  s-a formulat contestatie la executare de catre SC H. S.A. iar prin sentinta civila nr./7.09.201o a fost admisa  fiind anulat procesul verbal din data de 23.06.2010 intocmit de B.E.J.Negulescu Emilian Mihail , retinandu-se in esenta ca executorul judecatoresc  a procedat la punerea in executare silita ,insa fara a respecta titlul executoriu reprezentat de sentinta  civila nr.515/26.03.2009.
      Fata de cele retinute instanta apreciaza ca  este intemeiata contestatia la titlu formulata de contestatori.
      Contestatia la titlu  vizeaza  situatia in care dispozitivul hotararii nu este clar  sau
echivoc, dar in limitele motivelor cuprinse in hotarare ,fara a se modifica  situatia retinuta definitiv , cu putere  de lucru judecat. Prin urmare , in acest cadru nu se poate repune in discutie  si administra  probe  pentru a se combate situatii de fapt  care si-au primit o solutie  in procesul de fond.
      De asemenea, asa cum s-a statuat in jurisprudenta si doctrina, indiferent de felul contestatiei, in mod constant  s-a decis ca , pe aceasta cale  nu se poate modifica  sau anula  hotararea pusa in executare, fiind imposibila punerea  in discutie  a fondului cauzei.
      Instanta apreciaza ca , dispozitivul sentintei civile nr. 515/26.03.2009 are nevoie de lamuriri, in sensul ca suprafata de 1400 m.p. inscrisa in titlul de proprietate xxx/xx/2002 identificata  de catre expertul Paraschiv Neculai ,este situata in satul Lunca Jaristei, comuna Siriu, judetul Buzau conform planului de amplasament si delimitare a imobilului ,anexa nr.1 la raportul de expertiza intocmit de expert tehnic Nicolae Urduzia.
      Fata de cele expuse urmeaza sa admita contestatia la titlu si in temeiul art.400 alin.2 c.p.civila  va dispune  lamurirea intelesului, intinderii  sau  aplicarii titlului executoriu - sentinta civila nr. din 26.03.2009, pronuntata de Judecatoria Patarlagele in dosarul nr.x/2008,in sensul ca suprafata de  1400 m.p. inscrisa in titlul de proprietate  0923/83/22.08.2002 este situata in satul Lunca Jaristei din comuna Siriu conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, anexa 1 la raportul de expertiza intocmit de expert tehnic  Nicolae  Urduzia  .
      In temeiul art.274 c.p.civila urmeaza sa respinga cererea  de obligare  a intimatei la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeiata, avand in vedere faptul ca nu se poate retine o culpa procesuala in sarcina acestuia.
  M.M.G.

4
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011