Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL.Revizuire

(Sentinta penala nr. 416 din data de 28.04.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

Pe rol fiind  cererea de revizuire a sentintei penale nr. 345/2010 a Judecatoriei Rm-Sarat formulata de revizuientul G.M., domiciliat in  R.
S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta, care arata ca procedura este legal indeplinita - fara citarea partilor, a fost atasat dosarul de fond nr. 1633/287/2010 al Judecatoriei R., dupa care :
Instanta constata cauza in stare de judecata.

JUDECATA,
Asupra cererii de fata.
     Revizuientul G.M., domiciliat in  R., a formulat cerere de revizuire impotriva sentintei penale nr.345/2010  pronuntata de Judecatoria R. in dosarul nr.1633/287/2010 solicitind desfiintarea acesteia ca netemeinica si nelegala.
     Arata ca prin sentinta penala de mai sus i-a fost respinsa plingerea impotriva rezolutiei procurorului in dosarul nr.1666/P/2009 a Parchetului R.  de neincepere a urmaririi penale fata de numitii H.V., C.S. si C.S., pentru infractiunile  prevazute si pedepsite de art.246 si 289 cod penal.
     Arata ca desfasoara activitate de taximetrie pe raza municipiului R. de circa 12 ani, iar in cursul anului 2007 s-a adresat cu mai multe sesizari la institutiile competente prin care a aratat faptul ca o sertie se microbuze particulare care pleaca din zona garii R. stationeaza pe marcajul trecere pietoni, ca nu sint amplasate si completate corespunzator panourile privind orarul microbuzelor si ca sint masini abandonate in zona garii care impiedica activitatea taximetristilor.
     Urmare sesizarilor Prefectura B. a dispus luarea de masuri corespunzatoare de catre Primaria R., situatia nu s-a remediat, dimpotriva   s-au inregistrat activitati nelegale pe care le-a sesizat Parchetului dar masura luata a fost de neincepere a urmaririi penale, fapt ce l-a nemultumit.
     Cererea de revizuire a facut obiectul cercetarilor in cadrul Parchetului R. care prin adresa nr.31/III/6/2011 a inaintat Judecatoriei R. propunerea de respingere a cererii de revizuire ca inadmisibila cu motivarea ca s-a formulat o cerere de revizuire impotriva unei hotaririi judecatoresti definitive, pronuntata in temeiul art.2781 al.8 lit.a cod procedura penala si conform deciziei Sectiilor unite nr.XVIII din 19.03.2007, astfel de cereri de revizuire sint inadmisibile.
     La cererea de revizuire s-au atasat copii de pe cererea revizuientului si de pe sentinta penala nr.345/14.12.2010.
     Pentru solutionarea cauzei s-a dispus atasarea dosarului penal nr.163/287/2010.
     Analizind actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
     Prin sentinta penala nr.345/14.12.2010, sentinta irevocabila, Judecatoria R. a respins plingerea impotriva rezolutiei procurorului din cadrul Parchetului R. dosar nr.1666/P/2009 formulata de persoana vatamata G.M. fata de faptuitorii H.V. , C.S. si C.S., si s-a obligat partea vatamata la 200 lei cheltuieli judiciare catre stat si 3000 lei cheltuieli judiciare catre faptuitori.
     G.M. ulterior a formulat cerere de revizuire impotriva sentintei penale, solicitind desfiintarea acesteia si pedepsirea faptuitorilor.
     Plingerea este inadmisibila, asa cum a precizat Parchetul R. prin adresa inaintata Judecatoriei la 02.02.2011.
     Conform deciziei Sectiilor unite nr.XVIII a Inaltei Curti de Casatie si Justitie din 19.03.2007 cererea de revizuire indreptata impotriva unei hotariri judecatoresti definitive pronuntate in temeiul art.2781 al.8 lit.a cod procedura penala , este inadmisibila.
     In concluzie instanta va  respinge cererea de revizuire formulata de revizuient ca inadmisibila.
     In baza art.192 cod procedura penala revizuientul va fi obligat la 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.
                                                   Pentru aceste motive
                                                      In numele legii
                                                        Hotaraste:
     Respinge ca indmisibila  cererea de revizuire formulata de revizuientul G.M. , impotriva sentintei penale nr. 345/2010 a Judecatoriei R..
     Obliga revizuientul la 40 lei cheltuieli judiciare catre stat.
     Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi 17 martie  2011.
                      Presedinte,                                       Grefier,
                    F.S.                                     L.C.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012