Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

PENAL.reexaminarea sanctiunii contraventionale

(Sentinta penala nr. 208 din data de 19.07.2011 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat     Pe rol fiind  judecarea sesizarii formulata de Inspectoratul de Politie Judetean B., dupa declinare de la Judecatoria B., privind pe contravenientul P. C., pentru inlocuirea amenzii contraventionale in suma de 120 lei cu sanctiunea prestarii unei activitati in folosul comunitatii .
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit Inspectoratul de Politie Judetean B.   si  contravenientul P. C.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca procedura este legal indeplinita, sesizarea este scutita de taxa de timbru, cauza fiind amanata pentru lipsa de procedura cu IPJ B., fiind citat din eroare IPJ B., care nu a sesizat instanta si a se pune in discutie lipsa calitatii procesuale active a IPJ B., raportat la dispozitiile art.9 al. 3 din OG 2/2001rep.; la dosar, a fost inaintata prin posta chitanta,  in suma de 120 lei,  prin care face dovada achitarii amenzii contraventionale, dupa care :
     Instanta  invoca din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei IPJ B.
     Reprezentantul parchetului solicita admiterea exceptiei, IPJ B. neavand calitate procesuala. Pe fond, solicita respingerea sesizarii ca ramasa fara obiect, amenda contraventionala fiind achitata.
     
     
                                            JUDECATA:
     
     Asupra sesizarii  de fata:
     La data de 20.01.2011, pe rolul Judecatoriei R. S. a fost inregistrata sub nr. 208/287/2011 sesizarea formulata de Inspectoratul Judetean B., prin care s-a solicitat reexaminarea sanctiunii contraventionale aplicate prin procesul verbal seria AP nr. 1201591 incheiat la data de 06.10.2009  de Politia Mun. prin care contravenientului P. C. i s-a aplicat amenda in suma de 120 lei in baza art. 99 al. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002 rep.
     Initial, cauza a fost inregistrata sub nr. 5/247/2010 la Judecatoria I. care, prin sentinta civila nr. a admis exceptia necompetentei teritoriale  a  Judecatoriei I. si a declinat competenta de solutionare a sesizarii in favoarea Judecatoriei B..
     Prin sentinta civila nr., pronuntata in dosarul nr., Judecatoria B. a admis exceptia necompetentei teritoriale  a instantei, invocata din oficiu si a declinat cauza in favoarea Judecatoriei R. S.
     Pentru a hotari astfel, Judecatoria B. a retinut in considerentele hotararii ca din procesul-verbal de contraventie seria AP nr. rezulta ca locul comiterii contraventiei este localitatea R. S. si in conformitate cu dispozitiile art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 instanta competenta sa solutioneze cauza este cea pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia.
     In sprijinul sesizarii I.P.J B. a depus la dosarul cauzei inscrisuri : procesul-verbal de contraventie, somatia nr. emisa de Primaria com. B. de J., titlu executoriu nr..
     La termenul din, contravenientul,  desi legal citat, nu s-a prezentat in instanta. Insa, la dosarul cauzei a fost depusa, prin posta, copia chitantei nr., din care rezulta ca acesta a achitat amenda aplicata prin procesul-verbal mentionat.
      Din verificarea inscrisurilor de la dosar instanta a retinut urmatoarele :
     Contravenientul P. C. a fost sanctionat cu amenda contraventionala in suma de 120 lei in baza art. 99 al. 1 pct. 8 din OUG nr. 192/2002 rep,  prin procesul verbal de contraventie seria  AP nr. incheiat de Politia R. S.
      Potrivit prevederilor art. 9 din OG. nr. 2/2001 rep., in cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe  a careia raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii sanctiunii amenzii cu  sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.
     Din interpretarea dispozitiilor legale mentionate rezulta ca sesizarea instantei poate fi facuta de IPJ din care face parte agentul constatator, in speta, IPJ B. intrucat procesul verbal a fost incheiat de un agent din cadrul politiei mun. R.S., jud. B.
     Fata de aceste dispozitii legale si de imprejurarea ca procesul-verbal este intocmit de Politia R. S.,  la termenul de judecata din data de, cand procedura de citare a partii a fost legal indeplinita, instanta a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale active a petentei IPJ B..
     Instanta a ramas in pronuntare asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale a petentei, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos, in tot sau in parte, cercetarea in fond  a pricinii.
     Analizand exceptia invocata instanta prin prisma dispozitiilor art. 9 al. 3 din OG nr. 2/2001 rep., citate mai sus, avand in vedere ca procesul verbal de contraventie  a fost incheiat de Politia R. S., organul din care face parte agentul constatator este IPJ B. si acesta  avea legitimare procesuala pentru a sesiza instanta si nu IPJ B. - institutia de la domiciliul contravenientului -
     Intrucat lipsa calitatii procesuale - active sau pasive - este o exceptie de fond , peremptorie, instanta o va admite si pe fond va respinge sesizarea.
     Chiar si in conditiile in care sesizarea ar fi putut fi analizata pe fond, fata de imprejurarea ca s-a facut dovada achitarii amenzii sesizarea ar fi urmat sa fie respinsa ca ramasa fara obiect.
       Fata de cele de mai sus, instanta va admite exceptia si va respinge sesizarea  ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate.
        Pentru aceste motive
     In numele legii
     Hotaraste:
     Admite exceptia lipsei calitatii procesuale active a IPJ B., invocata din oficiu de instanta.
     Respinge sesizarea privind inlocuirea cu prestarea unei activitati in folosul comunitatii a  amenzii in suma de 120 lei aplicata prin procesul-verbal de contraventie seria AP nr. din data de incheiat de Politia R. S. , jud. B. prin care contravenientul P. C. a fost sanctionat in baza art. 99 al. 1 pct. 8  din OUG nr. 192/2002 rep.,  ca fiind introdusa de  o persoana fara calitate.
     Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica astazi,  .

                  

     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010