Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

CIVIL. NECOMPETENTA TERITORIALA

(Sentinta civila nr. 9 din data de 21.09.2012 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu SaratPe rol judecarea actiunii civile avand drept obiect stabilire locuinta minor, formulata de reclamantul, domiciliat in mun.,  in contradictoriu cu parata, domiciliata in.
Actiunea a fost timbrata cu suma  de 8 lei + 8 lei si  0,60 lei + 0,60 lei  , timbru judiciar , taxa de timbru anulata la dosar  .
La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit reclamantul, parata si autoritatea tutelara.
S-a facut referatul  cauzei de grefierul de sedinta , care arata ca procedura  este legal indeplinita , cauza a fost amanata  in vederea citarii paratei la adresa din , pentru a se pune in discutie  exceptia necompetentei teritoriale , conform art. 5 c.,pr.civila si pentru a se efectua referatul de ancheta sociala la domiciliul paratei , ce a fost depus la dosar  , dupa care :
Avocat precizeaza ca parata a fost prezenta cu o zi inaintea termenului anterior , data la care a incheiat contractul de asistenta juridica  si daca instanta va avea ragazul necesar,  exista posibilitatea ca parata sa se prezinte  in instanta ; arata ca a luat legatura cu parata ,ocazie cu care a fost   instiintata  ca  pentru imobilul din, proprietarul nu detine acte de proprietate , necesare obtinerii vizei de resedinta .
Instanta ridica exceptia necompetentei teritoriale , conform art. 5 c.pr.civila .
Avocat, pentru reclamant , arata ca nu exista documente  de proprietate pentru imobil , motiv pentru care nu s-a putut face dovada  resedintei paratei , dar avand in vedere cele cuprinse in referatul de ancheta sociala , apreciaza ca Judecatoria, este competenta sa solutioneze prezenta cauza .
Avocat solicita a se avea in vedere continutul referatului de ancheta sociala din care rezulta faptul ca  parata  are resedinta pe raza mun., respectiv este  cert ca aceasta are resedinta pe raza mun., motiv pentru care apreciaza ca apartine Judecatoriei , competenta de solutionare a cauzei .

INSTANTA
Asupra cauzei civile de fata:
     La data de  sub nr., pe rolul acestei instante a fost inregistrata actiunea civila avand drept obiect stabilire locuinta minor si exercitare autoritate parinteasca formulata de reclamantul, domiciliata in in contradictoriu cu parata, domiciliata in .
     In motivarea in fapt a cererii reclamantul a aratat ca a cunoscut-o pe parata la inceputul anului 2011, cand era plecat la lucru in zona de domiciliu a parintilor acesteia, fara a avea intentia sa dezvolte o legatura de durata. Dupa aproximativ 3 luni de la data la care s-au cunoscut, cand reclamantul revenise deja in localitatea de domiciliu, a fost sunat de parata care i-a comunicat ca este insarcinata. Reclamantul a recunoscut copilul si au hotarat, pentru ca parata nu avea mijloace de subzistenta si intentiona sa plece in Italia la lucru, sa ia copilul si sa il creasca, sotia sa dandu-si acceptul. In aceste conditii, parata a venit cu minorul din localitatea de domiciliu,  in unde a fost gazduita la o ruda a reclamantului, iar copilul adus in familia acestuia unde se bucura de o ingrijire corespunzatoare. A mai arata ca nu solicita pensie de intretinere pentru minor.
     In drept, actiunea  a fost intemeiata  pe dispozitiile art. 399 si art. 400 N.C.C.
     In dovedirea cererii s-au depus la dosar, in copie,  inscrisuri :  certificat de nastere seria  pentru minor(fila 5), carte de identitate reclamant (fila 6).
     Parata, anterior primului termen de judecata a inaintat la dosar un inscris olograf prin care a aratat ca este de acord cu actiunea (fila 20) si copie de pe cartea de identitate (fila 21)
     La primul termen de judecata, prin aparator ales, parata  a depus intampinare prin care a fost de acord cu actiunea in totalitate.
     Din oficiu, prin rezolutia de la primirea dosarului s-a dispus efectuarea de anchete psihosociale la domiciliile partilor.
     Din cuprinsul anchetei efectuate la adresa indicata de reclamant ca reprezentand domiciliul paratei, a reiesit ca nici parata, nici familia   nu locuieste la cea adresa si ca proprietar este o alta persoana, numita  .
     La termenul din  , fata de mentiunile din ancheta psihosociala si la domiciliul paratei, asa cum rezulta din actul de identitate depus in copie, instanta a pus in discutie din oficiu, exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei  , raportat la prevederile art. 5 C.p.c.
     Reprezentantul reclamantului a aratat ca parata are o alta locuinta - indicandu-se o alta adresa -   la care sa se faca ancheta psihosociala - si s-a acordat termen sa faca dovada rezidentei acesteia.
     La termenul de astazi, partile nu au putut face dovada rezidentei paratei pe raza localitatii  , fiind pusa in discutia acestora exceptia de necompetenta teritoriala a acestei instantei, prin prisma prev. art. 5 C.p.c. .
     Referitor la exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei  , instanta a ramas in pronuntare asupra acesteia, avand in vedere dispozitiile art. 137 C.p.c. potrivit carora, instanta se va pronunta  mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos , in tot sau in parte cercetarea in fond a pricinii.
     Analizand exceptia invocata, instanta constata, urmatoarele :
     Din cuprinsul cartii de identitate a paratei, depusa la dosar, rezulta ca acesta are domiciliul in sat  .
     Din ancheta psihosociala efectuata la adresa indicata de aparatorul reclamantului ca reprezentand domiciliul paratei, ca si din continutul cererii de chemare in judecata, instanta retine ca parata locuieste doar ocazional si temporar pe raza mun.  , la diferite familii.
     Potrivit prevederilor art. 5 C.p.c. "cererea se face la instanta domiciliului paratului. Daca paratul are domiciliul in strainatate sau nu are domiciliu cunoscut, cererea se face la instanta resedintei sale din tara, iar daca nu are nici resedinta cunoscuta, la instanta domiciliului sau resedintei reclamantului."
     Fata de situatia de fapt evocata mai sus si la prevederile legale enuntate, instanta retine ca parata nu are domiciliul in strainatate sau o resedinta stabilita pe raza localitatii  , dimpotriva are domiciliul cunoscut  in tara, in     asa incat, in speta este  aplicabila teza I a art. 5 din C.p.c.
      Aceasta localitate se afla in circumscriptia teritoriala a Judecatoriei   , conform H.G. nr. 337/1993.
     Fata de cele expuse mai sus, instanta apreciaza intemeiata exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei  , urmand sa o admita, iar in baza art. 158 C.p.c.  comb. cu art. 159 al. 1 pct. 3 C.p.p. va declina competenta de solutionare a  cauzei avand drept obiect stabilire locuinta minor si exercitare autoritate parinteasca, in favoarea Judecatoriei     , careia i se va inainta dosarul .
Pentru aceste motive
In numele legii
Hotaraste:
     Admite exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei  invocata din oficiu.
     Declina competenta de solutionare a  cauzei  avand drept obiect stabilire locuinta minor, formulata de reclamantul, domiciliat in mun.  in contradictoriu cu parata, domiciliata in  favoarea Judecatoriei.
     Fara cale de atac.
     Pronuntata in sedinta publica astazi,.
          

2
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului - Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014
Actiune formulata de un cetatean strain privind constatarea caracterului politic a masurii deportarii la munca fortata si acordare de despagubiri. - Sentinta civila nr. 411 din data de 11.04.2013
Conflict negativ de competenta. Succesiuni succesive. - Sentinta civila nr. 5/F din data de 19.02.2007
Conflict negativ de competenta. Inexistenta conditiilor care sa atraga competenta dupa calitatea persoanei. Stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov. - Sentinta penala nr. 18/R din data de 27.06.2005
Competenta instantei romane. Prorogare de competenta. Contract in forma simplificata. Plata nedatorata. - Decizie nr. 33 din data de 04.05.2012
Actiune in conflict de munca promovata de organizatia sindicala in numele si pentru membrii sai de sindicat. Competenta teritoriala. - Decizie nr. 322 din data de 01.03.2010
Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor-debitori principali. - Decizie nr. 464 din data de 27.05.2009
Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata. - Decizie nr. 611 din data de 13.05.2008
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei. - Decizie nr. 735 din data de 03.06.2008
Raporturi comerciale. Momentul si locul nasterii obligatiei. Competenta teritoriala - Decizie nr. 305 din data de 13.02.2006
Conflict de munca. Instanta competenta teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. - Decizie nr. 859 din data de 21.10.2004
minori si familie- incredintare minor - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2010
Competenta teritoriala determinata de locul producerii rezultatului infractiunii. Conflict negativ de competenta. - Hotarare nr. 151 din data de 11.03.2010
Declinare de competenta - Sentinta penala nr. 835 din data de 05.12.2011
Incuviintare executare silita - Decizie nr. 1766 din data de 07.06.2011
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Competen?a instan?ei de luare a unor masuri provizorii aplicabile pe teritoriul Romaniei, chiar daca in cauza ar fi incidenta o clauza compromisorie in favoarea unui arbitraj strain (art. 35 din Regulamentul nr. 1215/2012). - Decizie nr. 456R din data de 11.05.2016
Competenta instantei in executare silita - Decizie nr. 7 din data de 09.01.2012
Necompetenta generala a instantelor romane. Stabilirea corecta de catre instanta de fond a temeiului de drept prioritar. - Decizie nr. 125 din data de 13.03.2012