Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Sarat

REVENDICARE IMOBILIARA

(Sentinta civila nr. 3/2015 din data de 28.01.2015 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Sarat)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Ramnicu Sarat | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Sarat

Dosar nr. 
R O M A N I A

JUDECATORIA 
SENTINTA CIVILA  Nr. 
Sedinta publica de la  
Completul compus din:
PRESEDINTE 
Grefier 

 
Pe rol pronuntarea   cauzei civile avand ca obiect- revendicare imobiliara formulata de reclamantul M  A  prin imputernicit M M  cu domiciliul ales in B sector  , Bdul D , nr.  et. , ap. in contradictoriu cu paratul S R  prin M F P Bucuresti cu sediul in B sector  , str.A nr.1
Dezbaterile cauzei au avut loc in sedinta publica din    cand s-au pus concluzii in fond ce s-au consemnat in incheierea din acea zi si care fac parte integranta din prezenta, insa instanta avand nevoie de timp in vederea reexaminarii actelor si lucrarilor dosarului, a amanat pronuntarea la data de astazi cand in urma deliberarii se pronunta urmatoarea  sentinta civila:

JUDECATA: Asupra actiunii civile de fata dupa declinare :
Reclamantul M  A  prin imputernicit M   M  a chemat in judecata pe paratii Sc R  SA prin lichidator judiciar , DGFP   , SC C  P  SRL si SC C Com O  SRL , solicitand ca prin sentinta ce se va da sa se dispuna nulitatea partiala a actelor de adjudecare prin care SC C  P  SRL si SC C  Com O  SRL au adjudecat de la debitorul SC R  SA prin intermediul creditorului AFP   , conacul si crama situate in incinta fermei zootehnice F  , jud B  , anularea tuturor actelor de instrainare a imobilelor conac si crama situate in comuna R sat F , incheiate ulterior actelor de adjudecare si restituirea in natura in deplina proprietate si posesie a imobilelor crama si conac .
  In motivarea de fapt a actiunii reclamantul arata ca este nepot de fiu al defunctilor A  si E  M  , iar prin procesele verbale din data de   si respective   bunicul sau a fost expropriat in baza legii reformei agrare nr 187/1945 de suprafata de 351,33 ha teren arabil si vie nobila precum si de conacul si dependintele acestuia aflate pe raza comunei S  plasa B in prezent F  , comuna R
  La data de   prin hotararea nr   a C de A  a R A  , plasa B , a fost admisa contestatia bunicului sau , lasandu-i-se in proprietatea doar suprafata de 50 ha teren in care intra conacul si dependintele sale care i-au fost preluate ulterior .
   Mai arata reclamantul ca bunica sa a primit prin partajul voluntar din data de   pe langa mai multe terenuri si jumatatea dinspre sud a cladirii crama cu pivnita si pod , situata in comuna St  , plasa B  , ce i-au fost preluate integral prin decretul 83/1949 .
  Ca urmare a aparitiei legii 10/2001 la data de     , reclamantul a notificat primaria comunei R  solicitand restituirea in natura a conacului si crama situata in comuna R sat F  , jud B .
   Prin adresa nr.  /  2001 primaria R  i-a comunicat reclamantului ca unitatea detinatoare a imobilului revendicat este SC R  SA , societate pe care reclamantul a notificat-o la data de   2001 .
  Intrucat reclamantul nu a primit raspuns ferm , s-a adresat Prefecturii B  , care la data de   2003 i-a comunicat ca SC Ro  SA nu ii poate solutiona notificarea deoarece a fost privatizata conform legii 268/2001 iar imobilul notificat se afla in proprietatea SC C  P  SRL si SC C  Com O  SRL  , care le-au cumparat in urma licitatiei organizata de AFP  
  Reclamantul a mai aratat ca prin vanzarea efectuata au fost inculcate dispozitiile legale care interziceau instrainarea imobilelor notificate sub sanctiunea nulitatii absolute prevazuta de art 21 al 5 din legea 10/2001.
   In sprijinul actiunii formulate reclamantul a depus la dosar inscrisuri doveditoare aflate la filele   dosar .
   La data de   2010 reclamantul a depus o cerere la dosar prin care a precizat cadrul procesual intelegand sa renunte la chemarea in judecata a paratilor DGFP   , SC C P  SRL , SC C Com O  SRL si SC R  SA prin licihidator , solicitand citarea in cauza a S  R  prin M  F P  si in contradictor cu acesta in temeiul ar 480 cod civil sa se dispuna acordarea de despagubiri reclamantului pentru imobilele conac si crama situate in comuna R  sat F
  Prin intampinarea depusa la dosar de catre parata DGFP   in numele Statului Roman prin MFP a invocat urmatoarele exceptii :
   -necompetenta materiala a Tribunalului fata de temeiul de drept art 480 cod civil invocat de reclamant , apreciind ca in cauza competenta apartine judecatoriei in prima instanta
   -lipsa calitatii sale procesuale passive intrucat SR nu este posesorul imobilului revendicat de reclamant
   - exceptia inadmisibilitatii actiunii intrucat actiunea in revendicare a imobilelor preluate abuziv in perioada     nu poate fi introdusa pe calea Dreptului Comun dupa intrarea in vigoare a legii 10/2001 .
   Actiunea s-a inregistrat la Tribunalul   sectia civila , care , prin decizia civila nr   a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat cauza la Judecatoria R   , competenta material sa solutioneze prezenta cauza .
  Dupa inregistrarea cauzei la Judecatoria  RS , prin cererea depusa la data de 3 decembrie 2010 , reclamantul si-a precizat obiectul actiunii respective obligarea paratului SR la plata pretului de piata actualizat la data platii efective  aferent imobilelor conac si crama , situate in comuna R , sat F .
   In drept si-a intemeiat cererea pe dispozitiile art 998 si urmatoarele cod civil , art 1073 si urmatoarele cod civil , coroborate cu dispozitiile legii 10/2001 , art.109 si 112 cod procedura civila.
   In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice de evaluare a imobilelor in cauza , lucrare ce a fost efectuata de expert R  M .
   La data de   parata a depus “Note “ la dosar prin care a apreciat ca actiunea reclamantului este inadmisibila intrucat potrivit legii 10/2001 in situatia in care restituirea in natura a imobilelor preluate abuziv de stat sau alte persoane juridice in perioada   nu mai este posibila se vor stabili masuri reparatorii prin echivalent .
   S-a mai aratat ca,  desi reclamantul a initiat procedura administrativa prevazuta de legea speciala , acesta nu a finalizat-o , nu a folosit caile de atac prevazute de lege , stand in pasivitate pana la data introducerii actiunii .
  Examinand inscrisurile doveditoare depuse la dosar de catre ambele parti , instanta a retinut urmatoarele :
  Reclamantul in calitate de nepot de fiu al defunctilor A  si E M  a facut dovada ca bunicii sai au detinut in proprietate printre altele un conac si o crama , situate in comuna R  , sat F  , jud B  , preluate ulterior de stat in baza decretului 83/1949.
  In baza legii 10/2001 reclamantul a initiat procedura administrativa prealabila in scopul revendicarii imobilelor in cauza .
  Dupa primirea notificarii inaintata de reclamant si a avtelor doveditoare , SC R SA , societate detinatoare a imobilului la data notificarii , achiesand in mod tacit asupra dreptului reclamantului privind imobilele in cauza , s-a adresat reclamantului cu o scrisoare de intentie intr-o viitoare colaborare cu acesta fara insa a da curs in mod concret notificarii reclamantului .
   Tergiversarea solutionarii notificarii reclamantului a condus in anul   la vanzarea la licitatie publica a imobilelor in cauza , licitatie organizata de A F  P  R , in calitat de creditor al SC R  . Prin vanzari successive a imobilelor in cauza acestea au ajuns in proprietatea unor societati comerciale .
   Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale passive a S R , instanta retine urmatoarele :
  Practica judiciara constanta intemeiata pe jurisprudenta CEDO (cauzele R  contra Romaniei , strainul contra Romaniei , T si G contra Romaniei ) este in sensul ca fostilor proprietari deposedati de immobile si nedespagubiti de stat li se cuvin despagubiri calculate la valoarea de piata a imobilelor de care au fost deposedati , despagubiri care se impun a fi platite de paratul SR prin MF
  In raport de calificare juridica data actiunii dedusa judecatii , instanta apreciaza ca paratul MF in reprezentarea SR potrivit art. 2 si 3 pct.48 din HG 386/2007 are calitate procesuala pasiva , considerente in raport de care instanta va respinge exceptia invocate ca neintemeiata .
Referitor la exceptia inadmisibilitatii actiunii s-au retinut urmatoarele :
   Temeiul juridic al actiunii reclamantului vizeaza si dispozitiile art 480-481 cod civil , art 44 din Constitutie , art 1 din Protocolul nr 1 aditional la Conventia Europeana a drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului (cu privire la garantarea dreptului de proprietate  )
   In conditiile in care reclamantul a urmat procedura prealabila administrative prevazuta de legea 10/2001 insa timp de 10 ani s-a lovit de pasivitatea si refuzul autoritatilor competente de a emite decizia de solutionare a notificarii , respingerea actiunii ca inadmisibila introdusa pe Dreptul Comun dupa aparitia legii 10/2001 incalca Dreptul Reclamantului privind accesul la justitie si dreptul sau de proprietate garantat de Constitutie precum si norma europeana care garanteaza protectia unui bun sau a unei sperante legitime cu privire la valoarea patrimoniala respectiva .
  In acest sens este si dezlegarea data recursului in interesul legii pronuntata prin decizia nr. 33 din 9.06.2008 a Sectiilor Unite ale ICCJ .
  Fata de considerentele de mai sus instanta va respinge exceptia invocata ca neintemeiata .
  Fata de probele administrate in cauza si considerentele retinute avand in vedere dispozitiile art 480-481 cod civil , art 998 si urmatoarele cod civil , art 44 din Constitutie , instanta va admite actiunea reclamantului si va obliga paratul sa plateasca reclamantului suma de 143 070 lei despagubiri reprezentand contravaloare la pretul de circulatie a conacului si crama , potrivit evaluarii efectuata de catre expert RM , pret actualizat la data platii efective .
  Va lua act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata .

Pentru aceste motive
In numele legii
Hotaraste

  Admite actiunea civila formulata de reclamantul M  A  prin imputernicit M M cu domiciliul ales in B ,   , bulevardul    , nr   ,   , ap  , in contradictor cu paratul SR prin MFP cu sediul in   ,   , str   nr 
  Obliga paratul la plata sumei de 143 070 lei despagubiri reprezentand contravaloare conac si crama ce va fi actualizat la data platii efective  , potrivit evaluarii efectuata de expert RM
  Ia act ca reclamantul nu solicita cheltuieli de judecata .
   Cu apel in 15 zile de la comunicare.
   Pronuntata in sedinta publica astazi                Presedinte                                Grefier
     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011