Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

Procedura ordonantei presedintiale instituita de art 581 Cod procedura Civila.

(Sentinta civila nr. 6402 din data de 25.08.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea

     Procedura ordonantei presedintiale instituita de art 581 Cod procedura Civila.
     
     Sentinta civila nr 6402/25.08.2009  a Judecatoriei Rm. Valcea.
     
     Cuprins pe materii : Drept civil .Ordonanta presedintiala - procedura instituita de art 581 cod procedura civila.
     Index alfabetic : - ordonanta presedintiala
      
     
     
     
      Prin cererea formulata , pe cale de ordonanta presedintiala , de reclamantii  M. I. C. si M. A., domiciliati in Rm. Valcea, judetul Valcea in contradictoriu cu paratul D. G., domiciliat in comuna B., judetul Valcea prin care solicita obligarea acestuia ca , de indata si fara somatie sa deblocheze calea de acces ce duce de la drumul public la terenul proprietatea reclamantilor , situat in punctul "Coasta- Dumbrava",  comuna B., sat B., judetul Valcea . In baza dispozitiilor art 581(3) cod procedura civila , se solicita judecarea cauzei fara citarea partilor .
      In motivarea cererii se arata ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul 1034 din 03 mai 2004 reclamantii au achizitionat de la C. A.  un teren in suprafata de 1429,90 mp situat in extravilanul comunei B., punctul "Coasta- Dumbrava",  cu vecinatatile indicate in act, imobilul avand numar cadastral 1049 si fiind inscris in cartea funciara numarul 822/2004 , in vederea edificarii unei locuinte personale . Se arata ca in aceasta vara reclamantii au demarat operatiunea de curatare , defrisare si nivelare a terenului pentru inceperea construirii casei , scop in care au angajat o societate comerciala care urmeaza sa execute toate operatiunile necesare conform devizului de lucrari si clauzelor contractuale.
      Precizeaza reclamantii ca accesul la terenul proprietatea lor se realizeaza pe un drum public secundar identificat cu planul situatiei anexat documentatiei de instrainare prin semnele conventionale 2-4-5-17. Paratul D. G., care se invecineaza cu pe o parte din lungimea acestui drum , l-a blocat , reclamantii aflandu-se in imposibilitatea continuarii operatiunii de amenajare si terasare a terenului.
      Se arata ca reclamantii au incheiat contract de prestari servicii cu SC D. D. SRL, aceasta notificandu-i sa pregateasca front de lucru , in caz contrar urmand sa fie obligati la plata de penalitati de intarziere .
      Astfel, prin activitatea delictuala a paratului exista riscul de a se crea grave prejudicii materiale reclamantilor ca urmare a nerespectarii clauzelor contractuale si a faptului ca utilajele au ramas blocate si in stare de nefunctionare.
      Reclamantii apreciaza ca sunt intrunite cerintele prevazute de  art 581 cod procedura civila privind caracterul de urgenta si neprejudicierea fondului cauzei.
      In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri , sens in care s-au depus contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul 1034 din 03 mai 2004 de BNP E. P. , Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate , memoriu tehnic anexa la contractul de vanzare-cumparare , incheierea de carte funciara nr 10554/15 septembrie 2004 , notificarea inaintata reclamantilor de SC D. D. SRL.
      Din lucrarile cauzei instanta retine ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat cu numarul 1034 din 03 mai 2004 reclamantii au achizitionat de la C. A.  un teren in suprafata de 1429,90 mp situat in extravilanul comunei B., punctul "Coasta- Dumbrava",  cu vecinatatile indicate in act, imobilul avand numar cadastral 1049 si fiind inscris in cartea funciara numarul 822/2004 , in vederea edificarii unei locuinte personale . Din planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate rezulta ca accesul la proprietatea reclamantilor de la drumul public se face pe drumul secundar individualizat prin semnele conventionale 2-4-5-17.
      Cand reclamantii au dorit demararea lucrarilor in vederea construirii locuintei si dupa incheierea contractului de prestari servicii , au observat ca drumul de acces fusese inchis de parat, care detine un teren ce se invecineaza cu drumul de acces, asa cum rezulta din planul de amplasament depus in cauza.
      Conform art 581 alin 1 Cod procedura civila " Instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara , precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari".Din enuntul art. 581 C.pr.civ., reiese ca ordonanta presedintiala poate fi emisa daca sunt indeplinite doua cerinte: a). Urgenta masurii solicitate; b). Vremelnicia masurii solicitate. Din cea de a doua cerinta expres prevazuta de Codul de procedura civila se desprinde o a treia cerinta ce a avut-o instanta in vedere in deliberare, anume: c). Neprejudecarea fondului prin dispunerea masurii solicitate.
      Avand in vedere ca procedura de emitere a ordonantei presedintiale este una speciala , ca pentru chiar dispunerea masurii solicitate pe calea ordonantei presedintiale este necesar a fi indeplinite conditiile de mai sus, instanta considera ca verificarea indeplinirii conditiilor de emitere a ordonantei reprezinta chiar analizarea fondului, temeiniciei cererii de emitere a unei ordonante presedintiale. Acesta este motivul pentru care, in solutionarea cererii cu care a fost sesizata, instanta a analizat indeplinirea acestor trei cerinte. Exista deci urgenta atunci cand masura solicitata este necesara "pentru pastrarea unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere".
      In urma acestei analize, instanta a constatat ca este indeplinit caracterul urgent al masurii solicitate, ca se impune obligarea pe paratului sa deblocheze calea de acces ce duce de la drumul public la terenul proprietatea reclamantilor. Din acest punct de vedere, in primul rand instanta a constatat comportamentul abuziv al paratului care a procedat la blocarea drumului de acces , fara nicio autorizare . Daca paratul ar contesta dreptul reclamantilor de acces la proprietatea lor pe acel teren ar fi trebuit sa se adreseze instantei. Orice diferend juridic, nesolutionat pe cale amiabila se solutioneaza de catre instantele de judecata. Din acest motiv instanta califica masura paratului, deblocare a drumului de acces al reclamantilor, drept una abuziva pentru incetarea careia se justifica urgenta.
       Elementul urgentei subzista in cazul de fata prin faptul ca actiunea paratului prin care a blocat drumul de acces al reclamantilor la terenul proprietatea lor duce la pagubirea dreptului si la impiedicarea exercitarii lui, producand prejudicii materiale in patrimoniul reclamantilor. In acest caz se tinde la incetarea actelor abuzive , manifestate prin actiunea paratului de blocare a drumului de acces al reclamantilor la terenul proprietatea lor.
      Reclamantii au fost notificati de catre societatea prestatoare de servicii cu care au incheiat contract sa creeze front de lucru, orice intarziere in demararea lucrarii aducand costuri suplimentare . S-a creat astfel , un prejudiciu cauzat prin comportamentul abuziv al paratului, prejudiciu ce se impune a fi macar limitat la valoarea existenta la momentul pronuntarii.
      Aparenta dreptului de proprietate este dovedita de reclamanti cu ajutorul inscrisurilor depuse in cauza.
      In ceea ce priveste vremelnicia masurii solicitate, instanta constata ca si aceasta cerinta este indeplinita.  Deblocarea drumului de acces va dainui in timp pana la transarea neintelegerilor juridice dintre parti de catre instantele de judecata, daca solutionarea pe cale amiabila nu este posibila.
      In raport de probatoriul administrat si de dispozitiile legale amintite, instanta a apreciat intemeiata cererea reclamantilor , admitand-o asa cum a fost formulata si in consecinta s-a dispus obligarea pe paratului sa deblocheze calea de acces ce duce de la drumul public la terenul proprietatea reclamantilor , situat in punctul "Coasta- Dumbrava",  comuna B., judetul Valcea , drumul fiind identificat in Planul de amplasament si delimitare a corpului de proprietate anexat documentatiei de instrainare prin semnele conventionale 2-4-5-17.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009