Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Ramnicu Valcea

REVIZUIRE ADMISIBILITATEA CERERII DE REVIZUIRE INTEMEIATE PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 5, TEZA I, C.pr.civ.

(Sentinta civila nr. 1118 din data de 13.02.2009 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Ramnicu Valcea | Jurisprudenta Judecatoria Ramnicu Valcea


REVIZUIRE
ADMISIBILITATEA CERERII DE REVIZUIRE INTEMEIATE PE DISPOZITIILE ART. 322 PCT. 5, TEZA I, C.pr.civ., in cazul in care se invoca drept inscris nou o hotarare judecatoreasca prin care s-a solutionat o actiune civila introdusa ulterior ramanerii irevocabile a hotararii a carei revizuire se solicita. (Dosar nr. 9011/288/2008, sentinta civila nr. 1118/13.02.2009)

ART. 322, pct. 5. C.pr.civ.: "Revizuirea unei hotarari ramase definitiva in instanta de apel sau prin neapelare, precum si a unei hotarari data de o instanta de recurs atunci cand evoca fondul, se poate cere in urmatoarele cazuri: daca, dupa darea hotararii, s-au descoperit inscrisuri doveditoare, retinute de partea potrivnica sau care nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus de vointa partilor, ori daca s-a desfiintat sau s-a modificat hotararea unei instante pe care s-a intemeiat hotararea a carei revizuire se cere;"

     
     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Rm.Valcea sub nr. 9011/288/2008, revizuienta F.E. a solicitat, in contradictoriu cu intimatii I.L., I. C. si S. I. revizuirea sentintei civile nr. 6356/21 decembrie 2006, pronuntata de Judecatoria Rm.Valcea in dosarul nr. 1833/2006, si, in consecinta, anularea acesteia, iar, pe fond, admiterea actiunii si pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru un teren, in temeiul art. 322 pct. 5, teza I,  C.pr.civ., invocand ca act nou decizia civila nr. 795/R/10 iunie 2008 pronuntata de Tribunalul Valcea in alt dosar.
     
     Prin sentinta civila nr. 1118/13.02.2009, instanta a respins cererea de revizuire, constatand nu este admisibila, pentru urmatoarele considerente : 
     
     SITUATIA DE FAPT:
     
     Prin sentinta civila nr. 6356/21 decembrie 2006, a carei revizuire s-a solicitat, Judecatoria Rm.Valcea a respins actiunea civila prin care revizuienta a cerut, in contradictoriu cu intimatii I.L., I.C. si S.I., pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru un teren, cu motivarea ca nu s-a dovedit ca vanzatorul este proprietarul bunului, solutie mentinuta de instanta de recurs prin decizia civila nr. 939/R/21 iunie 2007, pronuntata de Tribunalul Valcea, pentru aceleasi motive .
     
     In motivare, s-a retinut ca terenul in litigiu a fost atribuit in proprietate, in urma Reformei agrare, numitilor E. G. si E. E., care, in data de 20.03.1983, au transmis terenul numitilor S.I. si S.G., in baza unei chitante sub semnatura privata; ca, in data de 25.10.1985, in aceeasi modalitate, S.I. a transmis terenul intimatei I. L. (casatorita cu I.C.), precum si ca, in data de 21.08.2001, intimatii I. L. si I C. au promis revizuientei vanzarea terenului, conventie materializata printr-un inscris sub semnatura privata.
     
      Ulterior ramanerii irevocabile a acestei sentinte, la data de 30 octombrie 2007, intimata I. L. a chemat in judecata pe promitentul S.I., solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru acelasi teren.
     
     Prin sentinta civila nr. 328/22 ianuarie 2008, pronuntata de Judecatoria Rm.Valcea in dosarul nr. 8409/288/2007, actiunea a fost respinsa pentru motivul ca promitentul S.I. nu a facut dovada dreptului de proprietate .
     
     In recurs, prin decizia civila nr. 795/R/10 iunie 2008, pronuntata de Tribunalul Valcea, sentinta civila sus-mentionata a fost modificata si a fost admisa actiunea, pronuntandu-se o hotarare judecatoreasca ce tine loc de act de vanzare-cumparare in forma autentica incheiat intre S. I. si I. L. pentru terenul in discutie, retinand ca promitentul vanzator S. I. a dobandit terenul in anul 1983, prin inscrisul sub semnatura privata din 20.03.1983.
     
     SITUATIA DE DREPT:
     
     Analizand admisibilitatea cererii de revizuire, in temeiul art. 326 alin. (3) C.pr.civ., raportat la prevederile art. 322 pct. 5, teza I, C. pr.civ. si motivele de fapt invocate de revizuienta, instanta a constatat ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru a retine ca decizia civila nr. 795/10 iunie 2008 are valoarea unui inscris nou care sa duca la retractarea sentintei civile nr. 6356/21 decembrie 2006.
     
     Textul art. 322 pct. 5, teza I, C.pr.civ. are in vedere ipoteza in care, la data pronuntarii hotararii  atacate, instanta nu a avut in vedere anumite inscrisuri care existau la acel moment, deoarece nu i-au putut fi infatisate de parti din motive independente de vointa partilor, inscrisuri care, in mod vadit, erau de natura a schimba solutia data.
     Reiese ca inscrisul nou trebuie sa existe la data pronuntarii hotararii judecatoresti a carei revizuire se cere, dar sa nu fi facut obiectul cercetarii judecatoresti .
     Aceasta cerinta este esentiala, ratiunea legiuitorului fiind de a evita ca un proces definitiv sa fie suspus revizuirii pe baza unor acte si dovezi posterior confectionate.
     Aceasta conditie a fost interpretata intr-un sens mai larg de practica si doctrina, in sensul ca si un inscris ulterior pronuntarii hotararii judecatoresti supuse revizuirii poate fi considerat "inscris nou" daca se refera la situatii anterioare atestate de alte inscrisuri preexistente.
     De asemenea, s-a admis ca este "inscris nou" o hotarare judecatoreasca pronuntata ulterior hotararii judecatoresti supuse revizuirii, dar care a fost pronuntata pe baza unei cereri introduse in instanta inainte de solutionarea litigiului in care s-a pronuntat hotararea a carei revizuire se cere, intrucat nu era cu putinta partii sa determine pronuntarea sa la o data ulterioara spre a fi in masura a se servi de ea .  
     
     Decizia nr. 795/R/10 iunie 2008 pronuntata de Tribunalul Valcea nu intruneste conditiile de "inscris nou", intrucat nu a existat la momentul pronuntarii sentintei civile nr. 6356/21 decembrie 2006 si  fost pronuntata in baza unei cereri introduse in instanta dupa ce sentinta civila nr. 6356/2006 a devenit irevocabila.
     
     Actiunea in pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni in constituire de drepturi, care produce o situatie juridica noua, astfel ca decizia civila nr. 795/2008 produce efecte pentru viitor, transmiterea dreptului de proprietate operand de la data pronuntarii acesteia.
     
Prin urmare, decizia civila sus-mentionata produce o situatie juridica noua, care nu exista la momentul pronuntarii sentintei civile nr. 6356/2006, situatia fiind similara cu cea in care, dupa pronuntarea acestei sentinte, promitentii I. L. si I.I. ar fi dobandit dreptul de proprietate prin contract autentic de vanzare-cumparare in forma autentica incheiat la notar .
     
     

~  1  ~
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012