Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Rectificare Carte Funciara

(Sentinta civila nr. 3550 din data de 26.11.2012 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

       Instanta a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre parati.
        Instanta a respins actiunea formulata de catre reclamanti.
Prin prezenta actiune, reclamantii P T si P E solicita instantei de judecata rectificarea de Carte funciara _ si _ B N, dispunand radierea dreptului de folosinta comuna asupra curtii casei nr. _, gradinii si fantanii, intrucat intabularea s-a facut fara a se da incheierea obligatorie prevazuta de  art. 50 din Legea nr.7/1996 si lipsa tuturor conditiilor cerute pentru inscriere.
1 Institutii legale incidente. Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat.
Autoritatea de lucru judecat cunoaste doua manifestari procesuale, aceea de exceptie procesuala (conform art.  1201 C.civ. si art.  166 C.proc.civ.) si aceea de prezumtie, mijloc de proba de natura sa demonstreze ceva in legatura cu raporturile juridice dintre parti (conform art. 1200 pct. 4, art. 1202 alin.  (2) C.civ.).
Daca in manifestarea sa de exceptie procesuala (care corespunde unui efect negativ, extinctiv, de natura sa opreasaa a doua judecata), autoritatea de lucru judecat presupune tripla identitate de elemente prevazuta de art. 1201 C.civ. (obiect, parti, cauza), nu tot astfel se intampla atunci cand acest efect important al hotararii se manifesta pozitiv, demonstrand modalitatea in care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase in raporturile dintre parti, fara posibilitatea de a se statua diferit.
Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune  intr-un al doilea proces care are legatura cu chestiunea litigioasa dezlegata anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis. Aceasta reglementare a autoritatii de lucru judecat in forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor intre considerentele hotararii judecatoresti.
Cum, potrivit art.  1200 pct. 4 cu referire la art.  1202 alin. (2) C.civ., in relatia dintre parti, aceasta prezumtie are caracter absolut, inseamna ca nu se poate introduce o noua actiune in cadrul careia sa pretinda stabilirea contrariului a ceea ce s-a statuat judecatoreste anterior.
Principiul autoritatii de lucru judecat corespunde necesitatii de stabilitate juridica si ordine sociala, fiind interzisa readucerea in fata instantelor a chestiunii litigioase deja rezolvate si nu aduce atingere dreptului la un proces echitabil prevazut de art.  6 din CEDO, deoarece dreptul de acces la justitie nu este unul absolut, el poate cunoaste limitari, decurgand din aplicarea altor principii.
Analizand cu precadere exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre paratii V M si V G, instanta constata ca, fata de Decizia civila nr. _ pronuntata la data de _.. in cadrul dosarului nr. ../C/.., ramasa irevocabila prin Decizia civila nr. _/..( dosar nr. ../C/2003) a C A T prin care a fost respinsa irevocabil  cererea formulata de reclamantii P T si E cu privire la radierea dreptului de folosinta comuna a partilor asupra curtii casei nr. _ si casei nr. _, nu exista autoritate de lucru judecat, prezentul proces avand ca obiect rectificarea Cartii funciare nr. _ si nr. _ B.. N..,  intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 7/1996, pe cand, anterior, instanta a fost sesizata cu o cerere de anulare partiala a contractului de vanzare-cumparare nr_./_ in ce priveste cumpararea de catre parati a surei in suprafata de _. mp, radierea din CF _ B. N. a dreptului de proprietate a paratului asupra surei, radierea dreptului de folosinta comuna a paratilor asupra curtii casei __.. B, intabularea contractului de vanzare-cumparare nr. _.. si dreptul de folosinta comuna a reclamantilor asupra curtii casei si gradinii.
Insa, avand in vedere situatia de fapt retinuta prin raportare la aspectele teoretice mai sus expuse, instanta constata ca  prin introducerea unei noi cereri, avand ca obiect rectificarea de Carte funciara .. si _ B N, dispunand radierea dreptului de folosinta comuna asupra curtii casei nr. _, gradinii si fantanii, reclamantii tind sa lipseasca de efectele lucrului judecat o hotarare anterioara, respectiv D c nr. .. pronuntata la data de _ in cadrul dosarului nr. _/2002, ramasa irevocabila prin D c nr. _.2003( dosar nr. _/2003) a C A T prin care a fost respinsa irevocabil cererea formulata de reclamantii P T si E cu privire la radierea dreptului de folosinta comuna a partilor asupra curtii casei nr. _ si casei nr. _.
Imprejurarea ca in primul proces s-a invocat un anumit motiv al radierea dreptului de folosinta comuna asupra curtii casei nr. _, gradinii si fantanii, in timp ce in prezentul proces se invoca lipsa incheierii obligatorii prevazuta de  art. 50 din Legea nr.7/1996 si lipsa tuturor conditiilor cerute pentru inscriere, nu deschide - contrar aprecierii reclamantilor - calea unui nou proces.
In realitate, reclamantii nu pretind o alta cauza juridica a dreptului lor, ci formuleaza doar o noua aparare, ceea ce nu este permis insa, dupa ce litigiul a fost transat irevocabil.
Avand in vedere ca fata de reclamanti s-a statuat, in urma verificarilor jurisdictionale realizate, faptul ca nu au drept de control asupra vointei proprietarului terenului care este Statul Roman si care, cu ocazia vanzarii celor doua apartamente a mentionat curtea casei in folosinta comuna a celor doi proprietari de constructii, reclamantii nu pot sustine in prezenta cauza, decat cu incalcarea efectului autoritatii de lucru judecat, ca lipsa incheierii de carte funciara atrage nulitatea absoluta a inscrierii privind dreptul de folosinta comuna asupra curtii casei nr. _..
Pentru toate aceste considerente, instanta urmeaza sa respinga exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de paratii V M si V G, si dand eficienta prezumtiei de lucru judecat pe baza careia a retinut ca a fost deja dezlegata chestiunea vizand radierea dreptului de folosinta comuna asupra curtii casei nr. _, gradinii si fantanii, urmeaza sa respinga actiunea formulata de catre reclamantii P E si P T.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009