Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Resita

Pensie Intretinere- majorare

(Sentinta civila nr. 2626 din data de 29.11.2013 pronuntata de Judecatoria Resita)

Domeniu Pensii | Dosare Judecatoria Resita | Jurisprudenta Judecatoria Resita

Pensie intretinere
Art. 516 alin1 c. civ raportat la disp. art. 499 alin c  civ; art. 530 alin 1 si 2 c. civ; art. 531 c. civ
Instanta a admis  in parte actiunea formulata  de catre reclamanta.
       Instanta a retinut faptul ca, potrivit potrivit dispozitiilor art. 516 alin. 1 C.civ. obligatie de intretinere exista intre rudele in linie dreapta, iar conform prevederilor art. 499 alin. 1 C.civ. parintii sunt obligati in solidar sa isi intretina copilul minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura si pregatirea profesionala. Potrivit art. 525 C.civ., minorul care cere intretinere de la parintii sai se afla in nevoie daca nu se poate intretine din munca sa, chiar daca ar avea bunuri.
Conform art. 527 alin. 1si 2  C.civ. poate fi obligat la intretinere numai cel care are mijloacele de a o plati, la stabilirea acestora urmand a se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatile de realizare a acestora. De asemenea, vor fi avut in vedere si celelalte obligatii ale sale.
In conformitate cu art. 530 al. 1 C.civ., obligatia de intretinere se executa in natura, prin asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala, pentru ca art. 530 al.2 C.civ. sa prevada ca, daca obligatia de intretinere nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani. Pensia de intretinere se poate stabili, conform art. 530 al. 3 C.civ., sub forma unei sume fixe sau intr-o cota procentuala din venitul net lunar al celui care datoreaza intretinere, cuantumul acesteia neputand depasit din veniturile realizate, in cazul in care parintele-debitor are numai un copil in intretinere, 1/3 daca are doi copii respectiv daca are 3 sau mai multi copii in intretinere (art. 529 alin. 2 C.civ.).
Potrivit dispozitiilor art. 531 C.civ., in situatia in care intervin schimbari in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste, se poate dispune de catre instanta majorarea pensiei de intretinere.
In speta se constata ca prin sentinta civila nr. 2075 din 22.05.2000, pronuntata de Judecatoria Resita in dosarul nr. 991/2000, s-a dispus obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in favoarea reclamantei minore in suma de 65 lei (ROL)/lunar.
In ceea ce priveste starea de nevoie a minorei, instanta retine ca aceasta rezulta fara putinta de tagada din faptul ca reclamanta se afla la o varsta la care nu se poate intretine singura (15 ani), fiind eleva la liceu. De asemenea, se constata ca starea de nevoie a acesteia a inregistrat o continua crestere de la data majorarii pensiei de intretinere prin sentinta civila 2075/22.05.2000, motivat de faptul  ca odata cu frecventarea cursurilor liceale, ce implica eforturi financiare considerabile, s-a inregistrat o majorare a cheltuielilor generate de cresterea si educarea acesteia, parintii fiind obligati sa contribuie prin toate mijloacele pentru a asigura o crestere si dezvoltare armonioasa a minorei, dar si o educatie si pregatire profesionala corespunzatoare.
In ceea ce priveste mijloacele financiare ale paratului, instanta constata din coroborarea adeverintei de venit a paratului de la D S V pentru S A C-S, de unde reiese ca acesta beneficiaza de un venit mediu net in cuantum de _. lei, (f. 25) cu cuponul pensie militara in cuantum de _ lei (f.26) ca media veniturilor realizate este in suma de _.. lei.
Comparand venitul realizat de parat in prezent cu cel de care beneficia la momentul pronuntarii sentintei civile nr. 2075/22.05.2000, instanta constata ca acesta a inregistrat o crestere semnificativa.
Referitor la cuantumul pensiei de intretinere, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 529 alin. 2 C.civ., intretinerea datorata pentru un copil nu poate depasi , pentru doi copii 1/3, iar pentru trei copii din veniturile realizate.
In consecinta, fata de cele mentionate si avand in vedere principiul interesului superior al copilului enuntat in art. 263 C.civ. care stabileste ca orice masura privitoare la minori trebuie luata ca respectarea acestuia, instanta retine ca reclamanta minora este indreptatit la obtinerea unei pensii de intretinere in cuantum de din veniturile nete realizate de parat/lunar.
In ceea ce priveste data de la care reclamanta este indreptatita a beneficia de pensie de intretinere, instanta va face aplicarea dispozitiilor art. 532 alin. 1 din C. civ. care prevad ca aceasta se datoreaza de la data cererii de chemare in judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010