InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Divort. Competenta teritoriala

(Sentinta civila nr. 2488 din data de 09.04.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

           
Prin sentinta civila nr 2488/09.04.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 169/311/2009 admite exceptia necompetentei instantei romane, invocata din oficiu.
Respinge cererea formulata de reclamantul parat  D.D.A.  in contradictoriu cu parata reclamanta D.L.M. si AT S si AT S, ca nefiind de competenta instantei romane.
Asupra cauzei civile de fata,                  
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 09.01.2009, sub nr. 169/311/2009, reclamantul a solicitat instantei, ca prin hotararea pe acre o va pronunta, in contradictoriu cu parata, desfacerea casatoriei incheiata la data de 19.03.1988 din culpa exclusiva a paratei, incredintarea spre crestere si educare a minorei D.T.A., nascuta la data de 18.04.2006, obligarea paratei la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei, revenirea  acesteia la numele anterior casatoriei - D., cu cheltuieli de judecata.
In fapt a aratat, in esenta, ca s-a casatorit cu parata la data de 04.07.2003, din casatorie rezultand minora T.A., nascuta la data de 18.04.2006. de asemenea ca de aproximativ 4 ani sunt plecati in Spania, unde, de altfel, s-a nascut si minora. A mai aratat ca din anul 2007, de cand parata a parasit domiciliul conjugal, intrand intr-o relatie de concubinaj, sunt despartiti in fapt. Totodata ca de cresterea minorei s-a ocupat bunica paterna, de la data parasirii domiciliului conjugal, parata nu a mai luat legatura cu minora. De asemenea ca, in prezent, minora se afla in Italia, cu bunica paterna. A mai aratat ca relatiile de casatorie sunt grav si iremediabil vatamate.
In drept, cererea a fost intemeiata pe disp art 38, 86 si art. 94 C Fam.
In  dovedire reclamantul a solicitat, iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri si proba testimoniala cu doi martori. In cadrul probei cu inscrisuri au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele acte: procura ( f.5), certificat de casatorie( f.6), certificate de nastere( f.7-8), certificat de rezidenta( f.9), contract de locatiune( f.41-45) acord privind incredintarea minorei( f.48-50), contract de arendare( f.54).
Parata a formulat cerere reconventionala, solicitand incredintarea spre crestere si educare  a minorei D.T.A..
In fapt a aratat ca din relatia de casatorie cu reclamantul s-a nascut minora, in prezent, aflata in ingrijirea bunicii paterne. De asemenea ca este de acord cu desfacerea casatoriei. Totodata ca dispune de conditii materiale dar si morale pentru cresterea si educarea minorei
In drept cererea nu a fost motivata.
In contraproba a solicitat, iar instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, proba testimoniala cu un martor si ancheta sociala la domiciliul sau din Spania. In cadrul probei cu inscrisuri au fost depuse, in fotocopie, urmatoarele acte: pasaport( f.30), carte de identitate( f.31), certificat de casatorie( f.32), procura judiciara ( f.33), adresa penitenciar( f.35), ordin de restrictie( f.55), proces verbal ( f.56), certificat de inregistrare ca cetatean al Uniunii( f.57-61).
Din oficiu, instanta a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliile partilor, relatiile solicitate fiind inaintate cu adresa nr. 400/02.03.2009( f.25).
In sedinta publica din data de 09.04.2009, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei instantei romane, ramanand in pronuntare asupra acesteia.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma exceptiei necompetentei instantei romane, se retin urmatoarele:
Astfel cum rezulta din cererea introductiva de instanta, procura ( f.5), certificat de rezidenta( f.9),acord privind incredintarea minorei( f.48-50), procura judiciara ( f.33), adresa penitenciar( f.35), ordin de restrictie( f.55), proces verbal ( f.56), certificat de inregistrare ca cetatean al Uniunii( f.57-61), a adresei nr. 400/02.3.2009( f.25) precum si depozitia martorei D. Mariana( f. 51), din anul 2004 partile au locuit in mod statornic in Spania unde s-a nascut minora D.T.A., fapt atestat de certificatul de nastere aflat la f. 8 dosar.
Potrivit art 1 din cap. I din Regulamentul (CE) nr 2201/2003 al Consiliului, acesta se aplica, oricare ar fi natura instantei, materiilor civile privind divortul, separarea de drept si anularea casatoriei, atribuirea, exercitarea, delegarea, retragerea totala sau partiala a raspunderii parintesti.
Cap. II, sectiunea 1 reglementeaza competenta de fond in problemele privind divortul, stabilind ca sunt competente sa hotarasca, potrivit art 3 alin 1 instantele judecatoresti din statul membru pe teritoriul caruia se afla resedinta obisnuita a sotilor sau ultima resedinta obisnuita a sotilor in conditiile in care unul dintre ei inca locuieste acolo sau resedinta obisnuita a paratului sau, in caz de cerere comuna, resedinta obisnuita a unuia dintre soti, sau resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin 1 an imediat inaintea introducerii cererii sau resedinta obisnuita a reclamantului in cazul in care acesta a locuit acolo cel putin 6 luni imediat inaintea introducerii cererii si in cazul in care acesta este fie resortisant al statului membru respectiv, fie, in cazul Regatului Unit al Irlandei, are "domiciliul in acel loc", sau instantele judecatoresti din statul membru de cetatenie a celor doi soti sau, in cazul Regatului Unit al Irlandei, statul "domiciliului" comun.
Art. 6 prevede caracterul exclusiv al competentelor prevazute la articolele 3, 4 si 5 din Regulament, aratand ca temeiul chemarii in judecata a unui sot in fata instantelor judecatoresti dintr-un alt stat membru nu poate fi decat dat de articolele sus mentionate.
Verificandu-si din oficiu competenta, in temeiul art 17 din Regulament, se constata ca Romania nu este tara pe teritoriul careia se afla nici resedinta obisnuita a sotilor, nici ultima resedinta, nici resedinta obisnuita a paratului si nici resedinta obisnuita a unuia dintre soti, in caz de cerere comuna. Astfel, ultima resedinta obisnuita a sotilor este in Spania, unde partile continua sa locuiasca si in prezent.
Astfel fiind, vazand si prev art 159 Cod procedura civila, urmeaza a fi admisa exceptia necompetentei instantei romane cu consecinta respingerii cererilor ca atare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului - Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014
Actiune formulata de un cetatean strain privind constatarea caracterului politic a masurii deportarii la munca fortata si acordare de despagubiri. - Sentinta civila nr. 411 din data de 11.04.2013
Conflict negativ de competenta. Succesiuni succesive. - Sentinta civila nr. 5/F din data de 19.02.2007
Conflict negativ de competenta. Inexistenta conditiilor care sa atraga competenta dupa calitatea persoanei. Stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov. - Sentinta penala nr. 18/R din data de 27.06.2005
Competenta instantei romane. Prorogare de competenta. Contract in forma simplificata. Plata nedatorata. - Decizie nr. 33 din data de 04.05.2012
Actiune in conflict de munca promovata de organizatia sindicala in numele si pentru membrii sai de sindicat. Competenta teritoriala. - Decizie nr. 322 din data de 01.03.2010
Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor-debitori principali. - Decizie nr. 464 din data de 27.05.2009
Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata. - Decizie nr. 611 din data de 13.05.2008
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei. - Decizie nr. 735 din data de 03.06.2008
Raporturi comerciale. Momentul si locul nasterii obligatiei. Competenta teritoriala - Decizie nr. 305 din data de 13.02.2006
Conflict de munca. Instanta competenta teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. - Decizie nr. 859 din data de 21.10.2004
minori si familie- incredintare minor - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2010
Competenta teritoriala determinata de locul producerii rezultatului infractiunii. Conflict negativ de competenta. - Hotarare nr. 151 din data de 11.03.2010
Declinare de competenta - Sentinta penala nr. 835 din data de 05.12.2011
Incuviintare executare silita - Decizie nr. 1766 din data de 07.06.2011
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Competen?a instan?ei de luare a unor masuri provizorii aplicabile pe teritoriul Romaniei, chiar daca in cauza ar fi incidenta o clauza compromisorie in favoarea unui arbitraj strain (art. 35 din Regulamentul nr. 1215/2012). - Decizie nr. 456R din data de 11.05.2016
Competenta instantei in executare silita - Decizie nr. 7 din data de 09.01.2012
Necompetenta generala a instantelor romane. Stabilirea corecta de catre instanta de fond a temeiului de drept prioritar. - Decizie nr. 125 din data de 13.03.2012