InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

POPRIRI

(Sentinta civila nr. 2927 din data de 24.04.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Popriri | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina


Prin sentinta civila nr 2927/24.04.2008 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr 7393.3/311/2007 respinge exceptia lipsei calitatii de tert poprit invocata de acesta ca neintemeiata.
Respinge cererea de validare a popririi formulata de creditoarea S.C. O, impotriva debitorului U.I. si in contradictoriu cu tertul poprit U.C., ca neintemeiata.
Desfiinteaza poprirea infiintata prin adresa emisa la 27.06.2007 in dosarul de executare nr 505/13387/2002 la 27.06.2007 de BIEJ M.M..
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 07.09.2007, sub nr. 7399/311/2007, creditoarea S.C. O a chemat in judecata pe debitorul U.I. si tertul poprit U.C., solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna validarea popririi infiintata prin adresa din data de 27.06.2007 in dosarul de executare nr 505/13387/2002 al BIEJ M.M. prin care tertul sa fie obligat sa-i plateasca creditoarei suma de 10000 RON, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii s-a aratat ca tertul datoreaza debitorului suma de 10000 RON potrivit s.c. nr 1666/5.04.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina si d.c. nr 920/1.06.2006 pronuntata de Tribunalul Olt, investite cu formula executorie.
In drept s-au invocat disp art 460 c.p.c.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 10 RON si timbru judiciar de 0,3 RON.
Tertul poprit U.C. a formulat intampinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive iar pe fond respingerea cererii ca fiind neintemeiata.
In motivarea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a ratat ca intrucat nu a primit adresa de infiintare a papririi si colia certificata a tiluluiu exceutoriu nu are calitate procesuala pasiva de tert poprit. A mai aratat ca a achitat creanta in suma de 132.978.715 ROL sulta in numerar catre debitor, nemaiputand fi obligata sa achite aceeasi suma direct creditoarei.
Paratul nu a depus intampinare dar a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata.
In dovedirea cererii s-au depus la dosar contract de vanzare - cumparare autovehicul Daewoo cu plata in rate nr 63442/8.03.2000 (f. 4-5), incheierea nr 689/14.06.2007 pronuntata de Judecatoria Slatina (f. 6), s.c nr 1666/5.04.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina (f. 7-8), d.c. nr 920/1.06.2006 pronuntata de Tribunalul Olt (f. 9), d.c. nr 97/11.02.2005 pronuntata de Tribunalul Olt (f. 10-11), d.c. nr 1418/11.12.2003 a Tribunalului Olt (f. 12-13), angajament de plata al garantului (f. 14), chitanta din 31.05.2006 (f. 20), adresa infiintare poprire emisa in dosarul nr  505/13387/2002 la 27.06.2007 de BIEJ M.M. (f. 27), procesul - verbal de situatie din 21.03.2003 si somatia din 21.03.2003 intocmite de BIEJ M.M. (f. 34-36), precum si proba testimoniala cu martorii U.M. si C.D. (f. 32-33).
Din oficiu instanta a dispus atasarea dosarului de executare nr 13387/2002 al Judecatoriei Slatina.
Prin sentinta civila nr. 5881/06.11.2007 pronuntata de judecatoria Slatina a fost respinsa  cererea de validare a popririi ca neintemeiata. S-a retinut ca probele administrate in cauza au dovedit ca tertul poprit a platit debitorului la data de 31.05.2006 suma de 13 500 lei  datorata cu titlu de sulta, astfel ca la data emiterii adresei se infiintare a popririi nu mai exista nicio creanta intre tertul poprit si debitor.
Impotriva acestei sentinte a promovat recurs creditoarea. Prin decizia civila nr.179/31.01.2008 instnta de control judicira a admis recursul, trimitand cauza spre rejudecare. S-a retinut ca din probele administrate in cuza nu rezulta cu certitudine ca s-a achitat de catre tertul poprit suma de bani datorata cu titlu de sulta debitorului.
Cauza a fost reinregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 16.03.2008 sub nr. 7399.3/311/2007.
Instanta din oficiu a dispus reaudierea martorilor C.D. si U.M., depozitiile acestora fiind consemnate in scris si ataste la dosarul cauzei, file 17-18.
Analizand actele si lucrarile dosarului sub aspectul exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive de tert poprit invocata de acesta instanta, din cuprinsul adresei emisa la 27.06.2007 in dosarul de executare nr 505/13387/2002 de BEJ M.M. (f. 27 dosar nr. 7399/311/2007) constata ca s-a dispus infiintarea popririi pe sumele datorate de U.C. debitorului U.I., pana la concurenta sumei de 10000 RON, potrivit titlului executoriu  reprezentat de contract de vanzare - cumparare nr 63442/8.03.2000 catre creditoare S.C. O - sucursala Olt. De asemenea din cuprinsul sentintei civile nr. 1666/05.04.2006 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul civil nr. 5698/2005, fila 9, constata ca aceasta a fost obligata la plata sumei de  132 987 715 ROL cu tilu de sulta debitorului U.I.. Potrivit disp. Art. 452 alin.1 C.p.c. sunt supuse excecutarii silite prin poprire sumele de bani(...) datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta i le va datora in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente". Pe cale de consecinta calitate de tert poprit presupune existenta unei identitati intre cel obligat in raportul juridic dedus judecatii si cel care datoreaza debitorului o suma de bani.
Fata de cele expuse instsnta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale de tert poprit ca nintemeiata.
Pe fondul cauzei din analiza coroborata a inscrisului sub semnatura privata incheiat la data de 31.05.2006, fila 20 si a declaratiilor  martorilor U.M. si C.D. (f. 17-18 dosar nr. 7399.3/311/2007) constata ca  la data de 31.05.2006  U.C.  a platit suma de 135.000.000 ROL datorata cu titlu de sulta debitorului U.I.. Astfel  cei doi martori au fost de fata la intocmirea  acestui inscris, tot in prezenta lor U.C. platind suma de bani de apoximativ 13 500 lei  creditorului sau U.C.,  suma  ce a reprezentat sulta datorata ca urmmare a dezbatrii sucesiunii  defunctului U.G..
Potrivit art. 460 C.p.c., "daca tertul poprit nu-si mai indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi.
Instanta va cita creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, va da o hotarare de validare a popririi prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, in limita creantei, suma datorata debitorului, iar in caz contrar, va hotari desfiintarea popririi".
Fata de cele expuse instanta constata ca la data infiintarii popririi respectiv 27.06.2007 U.C. nu mai datora nicio suma de bani numitului U.I., suma de 132 987 715 ROL cu tilu de sulta, fiind achitata anterior infiintarii popririi respectiv la data de 31.05.2006.
Ca atare, in baza art 460 alin 2 c.p.c. retinand situatia din speta, instanta va respinge cererea ca neintemeiata, dispunand desfiintarea popririi infiintata prin adresa emisa la 27.06.2007 in dosarul de executare nr 505/13387/2002 la 27.06.2007 de BIEJ M.M. (f. 27 din dosarul nr.  7399/311/2007).
 Desi instanta a  respins cererea creditoarei retinand pe cale de consecinta culpa proceasuala a acesteia in promovarea prezentei instanta va respinge cererea tertului de obligrea  a acesteia la plata cheltuielilor de judecata ca neintemeita vand in vederea ca aceasta nu a facut dovada cheltuielilor ocazionate cu acest litigiu dsi avea  aceasta obligatie potrivit dip. Art. 1169 C.civ. si art. 129 alin.1 teza finala c.p.c.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Popriri

Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Validare poprire - Decizie nr. 515 din data de 26.06.2017
Restituire esalonata a taxei de timbru. Cerere de validare poprire respinsa - Sentinta civila nr. 964 din data de 03.12.2015
Efectele suspendarii executarii silite prin poprire pe conturi bancare - Decizie nr. 321 din data de 08.11.2012
Prestatii periodice succesive ca urmare a existentei incapacitatii adaptive produsa in urma unui accident de munca - Decizie nr. 77 din data de 08.03.2006
Contestatie in anulare. Transmisiunea calitatii procesuale. Neindeplinirea procedurii de citare cu persoana care a dobandit calitatea de parte pe parcursul procesului, ca urmare a preluarii in patrimoniu a bunului in litigiu, constituie un motiv de ... - Decizie nr. 239/R din data de 27.10.2005
Validare poprire. Conditii. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2017
validare poprire - Sentinta civila nr. 7513 din data de 25.10.2011
validare poprire - Sentinta civila nr. 1962 din data de 08.03.2011
Mentinere poprire - Sentinta civila nr. 3456 din data de 30.04.2010
Popriri - Sentinta civila nr. 1423 din data de 11.02.2010
Validare poprire. Incetarea raporturilor de munca dintre tert si debitor la o luna dupa comunicarea adresei de poprire.Cererea respinsa. - Sentinta civila nr. 1966/12.03.2009 din data de 21.09.2009
Validare poprire - tardivitate conditii admisibilitate - Hotarare nr. 5390 din data de 03.08.2010
Poprire - Sentinta civila nr. 2475 din data de 19.03.2009
Poprire - Sentinta civila nr. 5089 din data de 09.10.2005
Civil. Validare poprire. - Hotarare nr. 10042 din data de 01.07.2011
Obligativitatea platii cautiunii anterior solutionarii cererii de infiintarea sechestrului asigurator. - Sentinta civila nr. 127 din data de 10.01.2013
POPRIRE ASIGURATORIE - LIPSA CALITATII PROCESUALE ACTIVE A TERTULUI POPRIT - Sentinta comerciala nr. 376 din data de 26.03.2010
Cerere de infiintare a popririi asiguratorii. Dovada indeplinirii conditiilor prevazute de art. 591 Cod procedura civila - Hotarare nr. din data de 11.05.2010
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017