InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Stabilire pensie intretinere

(Sentinta civila nr. 8108 din data de 02.10.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Pensii | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Stabilire pensie de intretinere

Data publicare portal: 23.11.2012 Prin sentinta civila nr. 8108/02.10.2012 pronuntata in cauza nr. 5794/311/2012 Judecatoria Slatina a admis in parte actiunea civila avand ca obiect stabilire pensie de intretinere pentru major, formulata de reclamantul IAS impotriva paratului I.D.V si in consecinta dispune obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in suma de 333,83  lei lunar in favoarea reclamantului ,incepand cu data introducerii actiunii 14.06.2012 si pana la terminarea studiilor reclamantului dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 ani.
Constata ca in prezenta cauza reclamanta, L A nu are calitate procesuala activa.
Poprire din oficiu.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata sub nr. 5794/311/2012 reclamantii L Asi IAS au chemat in judecata pe paratul I.D.V solicitand instantei ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in cuantumul legal, de la data introducerii actiunii si pana la terminarea studiilor dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani.
In motivarea actiunii se arata ca din casatoria partilor a rezultat fiul IAS nascut la data de 02 iunie 1994. Prin sentinta civila nr. 1503 din 09 martie 1998, pronuntata de Judecatoria Slatina, s-a dispus desfacerea casatoriei din vina ambilor soti.
Prin aceeasi sentinta i-a fost incredintat reclamantei spre crestere si educare copilul la acea vreme minor, iar paratul fiind obligat la pensie de intretinere in favoarea minorului, pana la majorat.
In prezent fiul partilor la data de 02 iunie 2012, a implinit varsta de 18 ani devenind major si cum este elev in clasa 11-a la Colegiul National " I M" din municipiul S, reclamanta solicita ca paratul sa fie obligat la o pensie de intretinere in favoarea acestuia  calculata in raport cu veniturile pe care le realizeaza si cu nevoia actuala a copilului devenit major, ce se afla in continuare de studii de la data promovarii actiunii, dar nu mai tarziu de 26 de ani.
Paratul este incadrat in mutica in calitate de functionar, la Prefectura Judetului V serviciul Pasapoarte.
Reclamantii inteleg sa se judece in lipsa conform art. 242 alin.2 C. proc. civ.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 499 alin. 3 N. Cod Civil, art.114 C proc. civ. si art. 132 C proc. civ
In dovedirea actiunii reclamantii au depus adeverinta din 08.06. 2012, emisa de Colegiul National ,, I M" S, copie de pe Sentinta Civila nr. 1503/09.03.1998 , pronuntata de Judecatoria S in dosarul nr. 591/1998, copie de pe certificatul de nastere IAS.
Paratul prezent in instanta a depus la dosar fotocopii de pe cartea de munca a sotiei acestuia, adeverinta de venit privind pe aceasta, certificatul de casatorie, doua certificate de nastere ale celor doi minori pe care paratul ii mai are in intretinere.
Analizand actele si lucrarile dosarului in raport cu dispozitiile Codului Civil  aplicabile,  instanta retine urmatoarele:
Paratul este tatal reclamantului IAS aceasta din urma fiind nascut la 02 iunie 1994, asadar in prezent major.
In drept, instanta retine ca potrivit art. 499 al.3 Cod civil, "parintii sant obligati sa-l intretina pe copilul devenit major daca se afla in continuarea studiilor  pana la terminarea acestora dar fara a depasi varsta de 26 de ani .
In caz de neintelegere intinderea obligatiei de intretinere ,felul si modalitatile executarii precum si contributia fiecaruia dintre parinti se stabilesc de instanta de tutela  pe baza raportului de ancheta psiho - sociala.
Obligatia de intretinere subzista in sarcina ambilor parinti si fata de  copilul major pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de  implinirea  varstei de  26  ani, prezumandu-se  ca acesta  se afla in nevoie din cauza  incapacitatii de  a  munci  intrucat  urmeaza  cursurile unei forme de invatamant.
In prezent  reclamantul IAS se  afla  inscris in clasa a XIa, invatamant de zi, la Colegiul National I M S, conform adeverintei din 08.06. 2012.
Conform 516 alin 1 Cod civil obligatia de intretinere exista intre rudele in linie dreapta.
Relativ la cuantumul obligatiei de intretinere, se au in vedere  dispozitiile art. 529 Cod civil, potrivit carora  intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati, trebuind totodata sa fie respectate limitele intretinerii ce urmeaza a fi acordata  de parinte  din venitul sau din munca.
Potrivit art. 529 alin 2 Cod civil intretinerea este datorat potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati, iar potrivit alin 2 cand intretinerea este datorata de parinte ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil ,o  treime pentru doi copii si o jumatate pentru 3 sau mai multi copii.
Avand in vedere ca paratul desfasoara activitati remunerate, mijloacele acestuia prevazute de art. 529 Cod Civil in functie de care se va stabili sant cele  in raport de  veniturile realizate de acesta in medie lunara de  2553 lei asa cum rezulta din adeverinta nr. 14526/13.09.2012, eliberata de Institutia prefectului Judetul V.
Obligatia de intretinere subzista in sarcina ambilor parinti si fata de  copilul major pana la terminarea studiilor, dar nu mai tarziu de  implinirea  varstei de  26  ani, prezumandu-se  ca acesta  se afla in nevoie din cauza  .
In consecinta, instanta  urmeaza  ca  in  raport de dispozitiile legale mai sus aratate sa admita  actiunea si in consecinta va dispune obligarea paratului la plata pensiei de intretinere in suma de 333,83 lei lunar in favoarea reclamantului incepand cu data introducerii actiunii 14.06.2012 si pana la terminarea studiilor reclamantului dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 ani, pensie stabilita in raport de veniturile realizate de acesta in medie lunara de  2553 lei asa cum rezulta din adeverinta nr. 14526/13.09.2012, eliberata de Institutia prefectului Judetul V.
 Se va infiinta poprire din oficiu potrivit art.453 din CPCIV
Se va constata ca in prezenta cauza reclamanta, L A nu are calitate procesuala activa deoarece in prezent reclamantul  IAS fiind nascut la 02 iunie 1994, asadar in prezent major, a dobandit capacitate de exercitiu deplina de la data cand a devenit major moment  de la care are aptitudinea de a incheia singur acte juridice civile.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010