Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Slatina

Cerere de valoare redusa. Conflict negativ de competenta

(Sentinta civila nr. 374 din data de 15.01.2014 pronuntata de Judecatoria Slatina)

Domeniu Competenta teritoriala | Dosare Judecatoria Slatina | Jurisprudenta Judecatoria Slatina

Data publicare portal 18.02.2014

Prin sentinta civila nr. 374/15.01.2014, Judecatoria Slatina a exceptia necompetentei teritoriale a acestei instante si, constatand ivit conflictul negativ de competenta intre Judecatoria Pitesti si Judecatoria Slatina, a inaintat cauza Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru solutionarea acestui conflict.
Pentru a se pronunta astfel Judecatoria a retinut urmatoarele:

I. Sustinerile partilor si procedura in fata Judecatoriei Pitesti
01. Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Pitesti la data de 12.09.2013 sub nr. 19465/280/2013, reclamanta SC X SRL, in contradictoriu cu parata SC Y S.R.L., a solicitat instantei obligarea paratei la plata sumei totale de 387,89 lei reprezentand contravaloarea marfa ridicata si neachitata, plus penalitati de intarziere calculate din ziua urmatoare a scadentei si pana la executarea efectiva a obligatiei de plata in procent de 0,3% din pretul facturat al marfii pentru fiecare zi de intarziere, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii de arata ca intre cele doua societati au existat raporturi comerciale, prin care creditoarea i-a livrat debitoarei mai multe produse, insa debitoarea nu a inteles sa-si indeplineasca obligatia de plata a acestora.
In drept material actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1270, art.1164, art.1516 si art.1530 Cod civil, iar in procedural actiunea a fost intemeiata pe dispozitiile art.1026, alin. (1), art.1028, alin.(2) din NCPC referitoare la procedura cererilor cu valoare redusa
02. Debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nici nu a depus intampinare.
03. La primul termen de judecata din data de 21.10.2013 instanta a pus din oficiu in discutia partilor exceptia de necompetenta teritoriala a Judecatoriei Pitesti, iar prin sentinta civila nr. 8411/21.10.2013 exceptia de a fost admisa cu consecinta declinarii competentei de solutionare a cererii in favoarea Judecatoriei Slatina.

II. Procedura in fata Judecatoriei Slatina
04. Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina la data de 10.12.2013, sub nr. 19465/280/2013, iar la primul termen de judecata - 15.01.2014 - din oficiu Judecatoria a invocat exceptia necompetentei sale teritoriale in ceea ce priveste judecarea cauzei.

III. Motivarea solutiei pronuntate cu privire la exceptia necompetentei teritoriale
05. Raportand dispozitiile art. 248 alin. (1) NCPC ("Instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei"), la caracterul exceptiei invocate (exceptie de procedura, cu efect dilatoriu, care in caz de admitere face ca jurisdictia investita initial sa devina necompetenta pentru cercetarea in fond a pricinii), Judecatoria urmeaza sa se pronunte cu prioritate asupra exceptiei necompetentei teritoriale.

06. Cererea care face obiectul cererii de chemare in judecata este o cerere formulata in procedura cererilor de valoare redusa instituita prin Noul Cod de Procedura Civila (art. 1025 - art. 1032).

07. In ceea ce priveste competenta teritoriala de solutionare a acestor cererii, art. 1027 alin. (2) NCPC face trimitere expresa la dispozitiile de drept comun:
Art. 1027 - Instanta Competenta - Competenta de a solutiona cererea in prima instanta apartine judecatoriei. (2) Competenta teritoriala se stabileste potrivit dreptului comun.
08. Mergand la dispozitiile de drept comun (art. 129-130 NCPC), Judecatoria constata ca pentru a putea fi invocata din oficiu, necompetenta trebuie sa fie de ordine publica, astfel ca instanta initial sesizata (Judecatoria Pitesti) trebuia sa verifice mai intai acest aspect (mai ales ca a citat in considerentele sale dispozitiile art. 1027 NCPC amintite mai sus).
09. Mai exact, in masura in care necompetenta este de ordine privata, instanta investita de reclamant nu poate invoca din oficiu exceptia de necompetenta teritoriala, acest atribut revenind exclusiv paratului, care poate sesiza instanta cu aceasta exceptie prin intampinare sau, in cazurile in care intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante:
10. Art. 129 - Exceptia de necompetenta - (1) Necompetenta este de ordine publica sau privata.
     (2) Necompetenta este de ordine publica:
     1. in cazul incalcarii competentei generale, cand procesul nu este de competenta instantelor judecatoresti;
     2. in cazul incalcarii competentei materiale, cand procesul este de competenta unei instante de alt grad;
     3. in cazul incalcarii competentei teritoriale exclusive, cand procesul este de competenta unei alte instante de acelasi grad si partile nu o pot inlatura.
     (3) In toate celelalte cazuri, necompetenta este de ordine privata.
Art. 130 - Invocarea exceptiei - (1) Necompetenta generala a instantelor judecatoresti poate fi invocata de parti ori de catre judecator in orice stare a pricinii.
     (2) Necompetenta materiala si teritoriala de ordine publica trebuie invocata de parti ori de catre judecator la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.
     (3) Necompetenta de ordine privata poate fi invocata doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante.
     (4) Daca necompetenta nu este de ordine publica, partea care a facut cererea la o instanta necompetenta nu va putea cere declararea necompetentei.

11. Dispozitiile normative citate anterior, pe langa faptul ca sunt dispozitii de procedura exprese si imperative, de la care nu se poate deroga, sunt extrem de clar exprimate de lege, nelasand loc nici unei interpretari, astfel ca in mod vadit nelegal instanta initial sesizata a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale.
12. Mai detaliat, in masura in care reclamantul a introdus cererea la o instanta care nu este competenta dupa nici unul din criteriile prevazute de normele de competenta teritoriala, daca paratul nu invoca exceptia de necompetenta teritoriala prin intampinare sau la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate (in situatia in care intampinarea nu este obligatorie), daca necompetenta este de ordine privata, instanta sesizata ramane competenta sa judece litigiul, neavand posibilitatea sa invoce din oficiu exceptia de necompetenta teritoriala.

13. Judecatoria Pitesti, desi a retinut corect ca in ceea ce priveste competenta teritoriala, art. 1027 NCPC face trimitere expresa la normele de drept comun, a selectat din aceste norme de drept comun doar art. 107 NCPC care stabileste regula generala in materie, ignorand celelalte norme care disciplineaza activitatea procedurala in privinta posibilitatii de invocare a exceptiei de necompetenta (respectiv art. 129-130 citate mai sus).
14. Incalcand aceste reguli procedurale expres si imperativ prevazute de lege, Judecatoria Pitesti si-a declinat in mod nelegal competenta teritoriala de solutionare a cererii.

15. Judecatoria Slatina apreciaza totodata ca nici referirile facute la Constitutia Romaniei, la jurisprudenta comunitara sau la jurisprudenta conventionala (cuprinse in considerentele hotararii pronuntate de Judecatoria Pitesti) nu sunt de natura sa confere instantei nationale dreptul de a invoca din oficiu exceptia de necompetenta teritoriala, daca necompetenta este de ordine privata.
16. In toate aceste trimiteri se vorbeste numai despre suprematia dreptului comunitar si a Conventiei Europene a Drepturilor Omului in raport de legislatia nationala (pe care in mod evident nu o poate contesta nimeni), insa nu se arata care este norma comunitara ori conventionala sau care este interpretarea jurisprudentiala data de cele Curti din care ar rezulta ca judecatorul national are dreptul sa invoce din oficiu exceptia de necompetenta, chiar si in situatia in care legea nationala stabileste ca un anumit tip de necompetenta (in speta cel necompetenta de ordine privata) nu poate fi invocat din oficiu.

17. In fine, Judecatoria Slatina constata ca pe verso-ul facturilor fiscale care stau la baza cererii reclamantei (facturi care sunt semnate si stampilate de parata) este trecuta o clauza atributiva de competenta in favoarea Judecatoriei Pitesti, clauza la care Judecatoria Pitesti nu face nicio referire si care o data in plus reprezinta un argument pentru faptul ca Judecatoria Pitesti este instanta competenta teritorial sa solutioneze cererea
18. Pentru toate aceste motive, in temeiul art. 132-134 NCPC, Judecatoria Slatina urmeaza sa admita exceptia necompetentei sale teritoriale, si, constatand ivit conflict negativ de competenta intre Judecatoria Pitesti si Judecatoria Slatina, urmeaza sa suspende din oficiu orice alta procedura si sa inainteze dosarul Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru solutionarea conflictului negativ de competenta ivit.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Competenta teritoriala

Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
Competenta de solutionare a contestatiei impotriva deciziei de incetare a contractului de munca. Domiciliul reclamantului - Sentinta civila nr. 3 din data de 14.01.2014
Actiune formulata de un cetatean strain privind constatarea caracterului politic a masurii deportarii la munca fortata si acordare de despagubiri. - Sentinta civila nr. 411 din data de 11.04.2013
Conflict negativ de competenta. Succesiuni succesive. - Sentinta civila nr. 5/F din data de 19.02.2007
Conflict negativ de competenta. Inexistenta conditiilor care sa atraga competenta dupa calitatea persoanei. Stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Brasov. - Sentinta penala nr. 18/R din data de 27.06.2005
Competenta instantei romane. Prorogare de competenta. Contract in forma simplificata. Plata nedatorata. - Decizie nr. 33 din data de 04.05.2012
Actiune in conflict de munca promovata de organizatia sindicala in numele si pentru membrii sai de sindicat. Competenta teritoriala. - Decizie nr. 322 din data de 01.03.2010
Competenta teritoriala alternativa intre instantele domiciliilor paratilor-debitori principali. - Decizie nr. 464 din data de 27.05.2009
Functionar public. Eliberare din functie. Competenta teritoriala a instantei. Instanta legal sesizata. - Decizie nr. 611 din data de 13.05.2008
Indemnizatie pentru cresterea copilului. Competenta instantei de contencios administrativ. Data si conditiile acordarii indemnizatiei. - Decizie nr. 735 din data de 03.06.2008
Raporturi comerciale. Momentul si locul nasterii obligatiei. Competenta teritoriala - Decizie nr. 305 din data de 13.02.2006
Conflict de munca. Instanta competenta teritorial, conform art.284 alin.1 din codul muncii. - Decizie nr. 859 din data de 21.10.2004
minori si familie- incredintare minor - Sentinta civila nr. 13 din data de 11.01.2010
Competenta teritoriala determinata de locul producerii rezultatului infractiunii. Conflict negativ de competenta. - Hotarare nr. 151 din data de 11.03.2010
Declinare de competenta - Sentinta penala nr. 835 din data de 05.12.2011
Incuviintare executare silita - Decizie nr. 1766 din data de 07.06.2011
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Competen?a instan?ei de luare a unor masuri provizorii aplicabile pe teritoriul Romaniei, chiar daca in cauza ar fi incidenta o clauza compromisorie in favoarea unui arbitraj strain (art. 35 din Regulamentul nr. 1215/2012). - Decizie nr. 456R din data de 11.05.2016
Competenta instantei in executare silita - Decizie nr. 7 din data de 09.01.2012
Necompetenta generala a instantelor romane. Stabilirea corecta de catre instanta de fond a temeiului de drept prioritar. - Decizie nr. 125 din data de 13.03.2012