Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Cerere de revizuire

(Sentinta civila nr. 300/2014 din data de 14.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Revizuire | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

               R O M A N I A

JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
T-C.
Sentinta civila Nr. 300/2014
Sedinta publica de la 14.02. 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE M.R.
Grefier F.D.
 

Pe rol pronuntarea in cauza civila  privind pe contestatorul R.C.R., domiciliat  in  comuna A., sat A., judetul  G.,  si pe intimatii F.I.M.si F.I.G., domiciliati in comuna A., judetul G., avand ca obiect  revizuire.
Dezbaterile  au avut  loc la termenul  din 31.01.2014, fiind  consemnate  in  Incheierea  de  sedinta   de  la  aceea  data, parte  integranta  din prezenta  hotarare, cand,   avand  nevoie  de  timp  pentru a  delibera, instanta  a  amanat  pronuntarea  la  termenul  din 07.02.2014 si apoi, pentru aceleasi motive, la termenul din 14.02.2014.
 

INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata la 15.07.2013, revizuientul parat R.C.R., in contradictoriu cu intimatii reclamanti F.I.M.si F.I.G., a solicitat revizuirea Sentintei Civile nr. 1635/22.05.2012, pronuntata de Judecatoria Tg.-C. in Dosarul nr. _/317/2011, cu consecinta schimbarii in totul a acestei hotarari, in sensul respingerii actiunii in revendicare si in obligatia de a face, promovata de cei doi intimati, cu obligarea celor din urma la plata cheltuielilor de judecata facute in dosarul nr. 3440/317/2011, fond si recurs , precum si la cele din dosarul de fata.
In motivarea cererii, in drept au fost invocate disp. art. 322 pct.4 si 5 C.pr.civ., in fapt aratandu-se urmatoarele:
Prin actiunea  inregistrata  la aceasta instanta  sub nr.3440/317/2011  a fost chemat   in judecata de intimati  solicitand sa le lase  in deplina proprietate  si linistita  posesie  un teren de 1000 m.p. situat in T.12, P 469/1 si 420/1, sa fie obligat sa-si  ridice constructiile  ce  le-a edificat pe acest teren, cauza fiind solutionata  prin sentinta  civila nr.1635/22.05.2012, hotarare prin care a fost obligat sa lase  in deplina proprietate  si linistita posesie  celor doi parati  un teren  de  785 mp identificat  in raportul de  expertiza intocmit  de  expertul G.L., sa ridice  de  pe acest teren o constructie  baraca din tabla si sa le plateasca suma  de  1353 lei  cu titlul de cheltuieli de judecata.
Impotriva acestei  sentinte paratul revizuient a declarat  recurs ce a facut obiectul  dosarului nr.3440/317/2011 al Tribunalului G., dosar  ce  a  fost solutionat  prin decizia  nr.2852/5.10.2012 prin care i-a fost respins  recursul ca nefondat, fiind obligat  si la plata sumei de  500 lei cu titlu de cheltuieli de  judecata, hotararea fiind irevocabila.
In dosarul nr.3440/317/2011 in care s-a pronuntat  sentinta civila  nr.1635/22.05.2012 de  Judecatoria T-C.ce a solicitat   a fi revizuita, cei doi intimati, reclamanti  in acel dosar,  au invocat,  ca  si act doveditor  al dreptului de proprietate,  titlul de proprietate  nr.1325702/22.08.2006  si procesul verbal  de punere in posesie  emise lui I.I., acte in baza carora a fost incheiat  contractul  de intretinere   autentificat  sub nr.4822/19.11.1999,  prin care intimatii  de fata  dobandeau  terenul din T 12, terenul din T 12, P 469/1 si 470/1 in suprafata totala de 1410,616  mp, toate aceste acte ducand  la admiterea actiunii  intimatilor reclamanti.
A mai aratat revizuientul ca, in prezent, atat titlul de  proprietate 1325702/22.08.1996 cat si procesul  verbal de punere  in posesie din 1.08.1996 emise lui I.V.I. au fost  constatate nule  absolut  pentru terenul de 910 mp din  T.12, P 469/1 asa cum rezulta din sentinta civila nr.1174/11.04.2013 data de Judecatoria  T-C. in dosarul nr.1465/317/2012, sentinta irevocabila prin decizia  civila nr.1578/2.07.2013 data de  Tribunalul G. in dosarul  nr.1465/317/2012, constatandu-se  clar  ca cele doua acte de reconstituire  au fost  emise nelegal prin frauda  lui I.I., atata vreme  cat acest  teren se  cuvenea  si fusese  deja reconstituit  autorilor I.V.si I.N ., bunicii revizuientului, parintii mamei sale, R.M., aflandu-se  in situatia motivelor  de revizuire  prevazute  de  art.322 pct.4 C.Proc. Civila teza"daca hotararea  s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals" titlul de proprietate  nr.1325702/22.08.1996 si procesul  verbal de punere  in posesie  ce  au stat la baza   hotararii ce solicita a fi revizuita fiind  constatate nule  absolut exact pentru  terenul  in litigiu si de art.322 pct.5 C.Proc.Civila, teza  inscrisului nou, inscris  reprezentat in cazul  de fata de sentinta civila nr.1174/11.04.2013 a Judecatoriei T-C., inscris  ce  indeplineste toate  conditiile cerute de lege  pentru a putea  fi invocat ca act nou (se poate  observa  ca actiunea   in nulitatea  celor doua acte de  reconstituire a fost primita la 13.04.2012, inainte de pronuntarea  sentintei ce se solicita a fi revizuita.
A mai precizat  ca, prin  inscris fals in intelesul art.322 pct.4 C.Proc.Civila, teoria  si jurisprudenta  au stabilit  ca trebuie inteles  nu numai inscrisul  reiesit ca fals odata cu stabilirea  unei  infractiuni, ci si inscrisul  al carui  continut  nu este  real chiar  daca  prin operatiunea  de  alterare  a realitatii nu s-a comis  o infractiune (Tribunalul Suprem decizia  185/1980 si  CSJ Sectia Comerciala - Decizia  5606/2000) si, totodata,  in notiunea  de inscris  nou astfel cum este  reglementata de art.322 pct.5 C.Proc.Civila, trebuie  considerat  si o hotarare judecatoreasca intervenita intr-o cauza  dupa solutionarea definitiva  a litigiului  in care se cere  revizuirea.
In drept a invocat textele  de lege   sus -aratate.
In dovedirea cererii de revizuire s-a depus copie de pe Sentinta Civila nr. 1174/11.04.2013, pronuntata de Judecatoria Tg. C. in Dosarul nr. 1465/317/2012, dosarul fiind atasat la dosarul de fata, la dispozitia instantei.
La data de 02.09.2013,  paratii  F.I.L. si F. I.  G. au depus la dosar  intampinare  prin care au solicitat   respingerea cererii de  revizuire  formulata de R.  C.  R. impotriva  sentintei civile nr.1635/22.05.2012 a  Judecatoriei  T-C.ca  nefondata.
            In motivare,  au  aratat  ca, prin cererea de revizuire , revizuientul  R.C.R., in temeiul art.322, pct.4 si 5 C.Proc. Civ., a  solicitat  admiterea  revizuirii si schimbarea   sentintei atacate in sensul  respingerii  cererii  introductive   de instanta, cererea fiind nefondata, avand in vedere ca:
         (1) revizuirea  unei hotarari  ramasa  definitiva  precum si   a unei hotarari  data de o instanta de  recurs, atunci  cand   evoca fondul, se poate cere in cazul prevazut  de  art.322 pct.5 C.Proc. Civ., daca,  dupa  darea hotararii, s-au  descoperit  inscrisuri doveditoare  retinute de  partea potrivnica sau care  nu au putut fi infatisate dintr-o imprejurare mai presus  de  vointa partilor, ori daca s-a desfiintat  sau s-a modificat  hotararea  unei instante pe care s-a intemeiat  hotararea a  carei revizuire  se  cere.
Titlul  de  proprietate  nr.1325702/22.08.1996 eliberat  pe numele de I.I., la care se refera  revizuientul  nu a stat la baza   pronuntarii sentintei  civile nr.1635/22.05.2012 pronuntata de  Judecatoria  T-C.in dosarul nr.3440/317/2011.
Prin cererea  introductiva de  instanta reclamantii F.I.M.si F.I.G. au invocat  ca  drept  de proprietate  contractul de intretinere  incheiat la data  de 07.06.2011 autentificat sub nr.3469 de  BNP  S.B., prin care  au dobandit  imobilul  cu nr. cadastral 77 intabulat in cartea funciara nr.335232 a  localitatii A. compus din: teren  arabil, vii si curti in suprafata totala  de 1410,616 m.p.(tarlaua 12 -parcelele 469/1 si 470/1) impreuna  cu constructia  imobil  ce se invecineaza la N-I.  V., S- B.  C. G., E - C. I. D., V- drumul judetean 662, de  la  I. V. I..
In prezent, contractul  de intretinere indicat  mai sus este perfect  valabil astfel ca  cererea  de revizuire formulata este nefondata.
Reclamantii  F. I. M. si F.I.G. nici  nu puteau invoca drept  act  de proprietate  titlul de  proprietate intrucat acesta  era eliberat  pe numele  de I.I.,  o alta persoana decat cele din  cauza  ce  a format obiectul  dosarului nr.3440/317/2011.
In concluzie, au aratat reclamantii intimati, conform art.322 pct.5 C.Proc. Civ. revizuirea  se poate  cere si in cazul  in care " s-a desfiintat sau  s-a modificat hotararea unei instante pe care  s-a intemeiat   hotararea  a  carei  revizuire  se  cere", ori in situatia de  fata titlul  de proprietate nr.1325702/22.08.1996 nu a stat la baza  hotararii a carei revizuire se cere si mai mult decat atat acesta nu este o hotarare a  vreunei instante.
Instanta  de  fond, in considerentele  sentintei   nr.1635/22.05.2012, a carei revizuire   se  cere, nu stabileste   ca  titlul de proprietate   nr.1325702/22.08.1996 ar fi stat la baza pronuntarii hotararii pentru  admiterea  actiunii, ci contractul  de intretinere  incheiat la data  de  07.06.2011 autentificat  sub nr.3469.
(2) Cat priveste  motivul invocat  de revizuient, cum  ca hotararea s-a dat in temeiul unui  inscris fals, intimatii au aratat ca acesta   este nefundat, cu urmatoarea motivare:
Titlul de  proprietate nr.1325702/22.08.1996 eliberat  pe  numele  de  I.I., la care  se  refera  revizuientul, nu a stat la baza  pronuntarii sentintei civile  nr.1635/22.05.2012 pronuntata  de Judecatoria   T-C.in dosarul nr.3440/317/2011.
Titlul de  proprietate  nr.1325702/22.08.1996, eliberat pe numele  de I.I.  a  fost anulat partial pentru motivul  ca acesta  trebuia  eliberat nu doar pe numele  acestuia ci si pe numele  altor doua persoane, deci titlul de  proprietate a  fost eliberat gresit, I.I. fiind   in continuare   una dintre  persoanele  pe numele caruia   se va elibera  noul titlu de  proprietate.
De altfel, au sustinut intimatii, revizuientul  R.C.R., chiar  si in aceste  conditii, nu ar avea  nici un drept de  proprietate asupra  terenurilor din   titlul de proprietate, in prezent, F.I.M.si F.I.G. se bucura de  proprietatea terenului avand  in vedere contractul de intretinere incheiat la data de  07.06.2011 autentificat  sub nr.3469 de BNP S.B., contract perfect valabil si contract  care a stat la baza sentintei  civile nr.1635/22.05.2012 a  carei revizuire  se  solicita.
La termenul din 08.11.2013, revizuientul a solicitat suspendarea judecatii cererii de revizuire pana la solutionarea definitiva a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr. 3995/317/2013, depunand in acest sens certificat de grefa din care rezulta ca obiectul acelea cauze este cererea in constatarea nulitatii absolute a contractului de intretinere incheiat la 07.06.2011.
Cererea a fost pusa in discutie la acel termen, aceasta fiind respinsa cu motivarea din Incheierea de la acel termen.
Prin Notele de sedinta depuse pentru termenul din 22.11.2013, revizuientul a aratat ca, in Dosarul nr. 1465/317/2012, in care s-a pronuntat Sentinta Civila nr. 1174/11.04.2013, parti au fost R. M., mama acestuia, si I. I., tatal si respectiv socrul intimatilor, plus cele doua comisii de fond funciar, iar cele doua parti sunt fiii defunctilor I. V. si N.. Din aceste sustineri rezulta in esenta ca revizuientul si intimata F. I. M. sunt in gradul IV de rudenie, adica veri primari.
Prin aceleasi note revizuientul a mai aratat ca exista identitate certa intre terenul de 910 mp pentru care a fost anulat titlul de proprietate nr. 1325702/1996 si terenul de 785 mp cu privire la care a fost obligat sa-l lase in deplina proprietate si posesie intimatilor prin hotararea a carei revizuire se solicita.
La data de 15.11.2013 si Intimatii au depus note de sedinta, cu schita filiatiei acestora, gardul de rudenie indicat fiind identic cu cel indicat de revizuient, prin aceste note reiterand sustinerile din Intampinare.

   La data de  29.11.2013   paratii F. I. L. si  F. I. G. au depus la dosar  o nota cu concluzii scrise  prin care au solicitat  respingerea  cererii de  revizuire  formulata de  R.C.R. impotriva sentintei  civile nr.1635/22.05.2012 a Judecatoriei  T-C.ca  nefondata.
Prin Incheierea din 06.12.2013, cererea de revizuire a fost admisa in parte si in principiu, s-a desfiintat sentinta  civila  nr.  1635/22.05.2012 si s-a acordat  termen  la  10.01.2014  pentru  judecata  fondului.
Pentru a pronunta aceasta Incheiere, instanta a retinut urmatoarele:
Examinand cererea de revizuire sub aspectul aplicabilitatii dispozitiilor art. 322 pct. 4 C.pr.civ., instanta apreciaza ca nu sunt aplicabile aceste dispozitii, avand in vedere urmatoarele considerente:
Este adevarata sustinerea revizuientului ca inscrisul este fals nu numai atunci cand falsul este stabilit prin hotarare  de condamnare pentru savarsirea unei infractiuni, dar, contrar sustinerilor acestuia, pentru a fi asimilat actului fals si considerat ca temei al cererii de revizuire, se au in vedere acele situatii in care actiunea penala nu poate fi pusa in miscare sau nu mai poate fi exercitata, pentru unul din cazurile prevazute de art. 10 C.pr.pen., nu acelea in care inscrisul este simulat sau clauzele sale nu corespund vointei reale a partilor sau, ca si in cazul de fata, titlul de proprietate a fost emis pe numele unei persoane neindreptatite la terenul inscris in acesta sau doar la o parte din respectivul teren, eroarea stand la baza emiterii acestuia.
Sub aspectul aplicabilitatii dispozitiilor art. 322 pct. 5 C.pr.civ., pentru admisibilitatea revizuirii, instanta retine ca se cer intrunite mai multe conditii, respectiv invocarea unui inscris de catre revizuient, ca se are in vedere un inscris in sens de instrumentum, ca mijloc de proba, iar nu de negotium, ca inscrisul este doveditor, fiind probant prin el insusi, ca inscrisul a fost descoperit dupa darea hotararii a carei revizuire se solicita.
Se admite ca are valoare de inscris nou hotararea judecatoreasca obtinuta pe baza unei actiuni introdusa inainte de solutionarea definitiva a litigiului in care se cere revizuirea, avand in vedere ca hotararea invocata ca act nou nu putea fi infatisata in acel litigiu, deoarece nu era cu putinta partii sa determine pronuntarea ei la o data anterioara, pentru a fi in masura a o invoca.
Aceasta hotarare invocata in speta ca act nou, respectiv Sentinta Civila nr. 1174/11.04.2013, pronuntata de Judecatoria Tg. C. in Dosarul nr. 1465/317/2012, irevocabila prin Decizia nr. 1578/02.07.2013 a Tribunalului G., este determinanta in solutionarea cererii de revizuire, in sensul ca, daca ar fi fost cunoscuta la data pronuntarii sentintei a carei revizuire se solicita, s-ar fi putut ajunge la o alta solutie, avandu-se in vedere relatiile dintre parti determinate de respectiva hotarare.
La data de  03.02.2014 revizuientul  R.  C. R.  a depus la dosar o nota de concluzii prin care a  solicitat respingerea   actiunii in revendicare  si obligatia de a face formulata de intimatii  F.  I. L.  si F.  I. G., cu obligarea   acestora la cheltuieli de judecata.
 La data de 04.02.2014 si apoi la 05.02.2014, intimatii reclamanti  F. I. L. si  F. I. G. au depus  concluzii scrise prin care au solicitat respingerea cererii de revizuire si  admiterea actiunii  in revendicare si obligarea paratului  R. C. sa le lase in deplina proprietate  si linistita posesie suprafata de 785 mp, suprafata  identificata in raportul de expertiza tehnica efectuata  in cauza, precum  si obligarea acestuia  sa-si ridice  constructiile  identificate  prin acelasi raport  de expertiza, in speta  baraca  tabla, patul si sopru , constructii edificate  pe terenul  proprietatea  lor si obligarea  acestuia la plata cheltuielilor de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, intimatii reclamanti au aratat, in esenta, ca partile din Dosarul nr. 1465/317/2012, in care s-a pronuntat Sentinta Civila nr. 1174/11.04.2013 prin care s-a anulat partial titlul de proprietate emis autorului lor, sunt altele decat cele din actiunea in revendicare, ca intimatii reclamanti se bucura de proprietatea asupra terenului in litigiu in temeiul contractului de intretinere nr. 3469/07.06.2011, nu in temeiul titlului de proprietate anulat partial, astfel ca eronat s-a admis in principiu cererea de revizuire.

   
Examinand cererea in raport cu probele administrate si cu dispozitiile legale in materie, instanta  retine urmatoarele:
  Prin  Sentinta Civila nr.1635/22 Mai 2012, pronuntata de Judecatoria Tg. C. in Dosarul nr. 3440/317/2011, a fost admisa in parte actiunea  formulata si precizata de reclamantii F. I. L. M.si F. I.G. in contradictoriu cu paratul R.C.R., a fost obligat paratul:
-sa lase in deplina proprietate si linistita posesie reclamantilor  terenul cu suprafata de 785 mp, cu urmatorii vecini: N-  R.C.R., pe lungimea de 100,21 m  ;E-C. I D. pe lungimea de 13,80 m, F.I.L.M.si F.I.G. pe lungimea de 1m  ,S- F. -I. L. M.  si F. -I. G. pe lungimea de 52 m si B. C G.  pe lungimea de 49,63 m , iar la V- F.-  I. Lucia M. si F.I.G.  pe lungimea de 12 m si Dj 662 ,pe lungimea de 2,60 m,astfel cum a fost identificat de expertul topograf G.L.;
-sa-si ridice de pe terenul reclamantilor, astfel cum a fost mentionat anterior , constructia baraca din tabla, situata partial pe terenul reclamantilor, pe lungimea de 5,90 m si latimea de 1,92 m,iar in caz de refuz, s-au autorizat reclamantii sa ridice aceasta lucrare, pe cheltuiala paratului, respingandu-se cererea reclamantilor cu privire la patul si sopru.
Prin Decizia nr. 2852/05.10.2012, Tribunalul G. a respins recursul formulat de paratul R.C.R..
Situatia de fapt si de drept cu privire la terenul in litigiu, la data judecatii din dosarul nr. 3440/317/2011, era urmatoarea:
F.  I. L. M. si F. I. G. au dobandit dreptul de proprietate pentru terenul in suprafata totala de 1410,616 mp din comuna A., judetul G., T 12, P 470/1 - 497 mp- si 469/1 - 910 mp-, impreuna cu o casa de locuit, prin contractul de intretinere autentificat sub nr. 3469/07.11.2011, incheiat cu I. V. I., acesta din urma aparand ca fiind proprietarul terenului prin constituire drept, asa cum rezulta din titlul de proprietate nr. 1325702/22.08.1996, acest titlu stand la baza incheierii contractului de intretinere.
R.C.R. a dobandit dreptul de proprietate pentru terenul de 1095 mp intravilan- 402 curti constructii si 693 mp vii - plus casa si acareturi, la nordul terenului asupra caruia s-a constituit dreptul de proprietate in favoarea lui I.V. Iulian, teren instrainat familiei F. - Ianasi, prin contractul de intretinere autentificat sub nr. 4828/19.11.1999, incheiat cu beneficiarii intretinerii I. V. si N., bunicii materni, terenul regasindu-se, la data incheierii contractului, in Adeverinta de proprietate nr. 1790/13.09.1999, procesul verbal  de punere in posesie nr. 1789/13.09.1999.
Sustinand ca paratul R.C.R. le-a ocupat o parte din terenul de 1410,16 mp., reclamantii F.  I. L. M. si F.I.G. au formulat actiune in revendicare, solicitand, dupa precizarea actiunii, obligarea paratului sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 785 m, cererea fiind admisa, asa cum s-a retinut mai sus.
Inainte de pronuntarea Sentintei Civile nr.1635/22 Mai 2012 prin care s-a solutionat actiunea in revendicare, respectiv la data de 13.04.2012, mama paratului, numita R.M., a chemat in judecata paratii I. V. I. ( cel de la care F.  I. L. M. si F.I.G. au dobandit terenul in litigiu prin contractul de intretinere nr. 3469/07.11.2011), Comisia Locala de Fond Funciar A. si Comisia Judeteana G. de Fond Funciar,  solicitand sa se constate nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 1325702/22.08.1996 ( cel care a stat la baza incheierii contractului de intretinere prin care F.-  I.L. M. si F.I.G. au dobandit dreptul de proprietate pentru terenul in litigiu) si a tuturor actelor premergatoare,  precum si obligarea paratelor sa intocmeasca documentatia, sa o inainteze Comisiei Judetene in vederea eliberarii unui nou titlu de proprietate pentru suprafata de 910 mp teren intravilan situat in vatra satului A., intrucat paratul nu este indreptatit sa primeasca singur acest teren, dreptul de proprietate asupra terenului din litigiu a fost reconstituit in favoarea autorilor comuni, defunctii I. N. V. si I. N. - parintii reclamantei R.M., ( cei care au incheiat cu R.C.R., nepotul lor de fiica, contractul de intretinere nr. 4828/19.11.1999 ) , potrivit dispozitiilor HCJ de validare nr. 43 din data de 11.11.1991.
  In motivarea cererii, reclamanta  a precizat ca  autorii sai si ai lui I.V. I., I. N. Vasile si I. N., au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor amplasate pe raza comunei A., prin HCJ  de validare nr. 43 din data de 11.11.1991 cererile de reconstituire le-au fost validate, dispunandu-se reconstituirea dreptului de proprietate si asupra terenului in litigiu, ca desi, initial, terenul in litigiu a fost inscris in adeverinta de proprietate emisa autorului  Ianasi N. Vasile, ulterior a fost inscris in documentatia premergatoare si in cuprinsul titlului de proprietate emis in favoarea paratului I. V.I..
 A mai precizat reclamanta ca actele premergatoare si titlul de proprietate pentru intreaga suprafata validata trebuiau sa fie intocmite pe numele autorului, nu doar pe numele paratului I. V. I., intrucat acesta nu este singurul mostenitor al autorului.
Atat titlul de  proprietate 1325702/22.08.1996 cat si procesul  verbal de punere  in posesie din 1.08.1996 emise lui I. V. I., precum si HCJ 1144/04.07.1994, cu privire la pozitia paratului I. V ., au fost  constatate nule  absolut  pentru terenul de 910 mp din  T.12, P 469/1 asa cum rezulta din sentinta civila nr.1174/11.04.2013 data de Judecatoria  T-C.in dosarul nr.1465/317/2012, sentinta irevocabila prin decizia  civila nr.1578/2.07.2013 data de  Tribunalul G. in dosarul  nr.1465/317/2012, retinandu-se de instante faptul ca paratul I. V. I. nu este persoana indreptatita la constituirea dreptului de proprietate pentru terenul de 910 mp, nefiind teren dobandit de acesta de la autoarea B. M. sau de la numitul C. I D. , terenul fiind validat in favoarea autoarei I. N., astfel ca titlul de proprietate pentru acest teren trebuie eliberat pe numele persoanei mentionate in hotararea de validare.

In consecinta, avandu-se in vedere ca instrainatorul terenului de 910 mp,  I. V. I., beneficiar al intretinerii din contractul nr. 3469/07.11.2011 incheiat cu F.I.M.si F.I.G., nu era proprietar al terenului de 910 mp instrainat ( consecintele nulitatii retroactivand pana in momentul incheierii actului ), evident ca nici nu putea transmite vreun drept legitim asupra respectivului teren.
In aceste conditii,  in cazul compararii titlurilor de proprietate ale reclamantilor si paratului din actiunea in revendicare, titlul reclamantilor, in speta contractul de intretinere nr. 3469/07.11.2011, chiar nedesfiintat, nu se poate retine ca fiind mai bine caracterizat decat cel al paratului, din moment ce autorul I.V. I. nu avea un drept de proprietate legal constituit pentru acest teren.
Avand, insa, in vedere ca I. V. I. impreuna cu R.M., mama paratului revizuient din cauza de fata, erau mostenitorii autoarei I. N., evident ca ambii erau indreptatiti la terenul in litigiu, dreptul lor fiind dobandit in indiviziune dupa decesul autoarei, situatie in care valabilitatea titlului reclamantilor intimati ( contractul de intretinere) va depinde de solutia ce se va da intr-o eventuala actiune de iesire din indiviziune.
Mai mult, in speta, nu se poate retine ca paratul revizuient, R.C.R., ar ocupa terenul in litigiu in mod abuziv, in raport cu  unchiul sau, Ianasi V. Iulian, si, in consecinta, nici in raport cu reclamantii intimati F.  I. L. M. si F.I.G., in conditiile in care, la terenul in litigiu, asa cum s-a retinut mai sus, are un drept legitim si mama sa R.M., chiar daca terenul de 785 mp ar depasi suprafata dobandita de acesta prin contractul de intretinere nr. 4828/19.11.1999 incheiat cu bunicii sai.
In consecinta, avand in vedere intrunirea dispozitiilor art. 322 pct.5 C.pr.civ., cu motivarea din Incheierea de admitere in principiu a cererii in revizuire, motivare retinuta si mai sus, avand in vedere si ca nu sunt intrunite toate conditiile de admisibilitate a actiunii in revendicare, in temeiul art. 327 C.pr.civ., se va admite cererea de revizuire si se va schimba  in  intregime  sentinta  civila nr. 1635/22.05.2012,  pronuntata   de  Judecatoria   Tg  C.  in  dosarul nr. 3440/317/2011,   in sensul  ca se va respinge  actiunea   avand  ca  obiect revendicare  si  obligatia  de a  face.
In temeiul art. 274 C.pr.civ., reclamanti intimati vor fi obligati la plata catre paratul revizuient a sumei de 1700 lei, cheltuieli de judecata dovedite a fi facute atat in cererea de fata cat si in dosarul de fond si recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Admite cererea   de  revizuire formulata de revizuientul parat R.C.R., domiciliat  in  comuna A., sat A., judetul  G.,  in contradictoriu cu intimatii reclamanti F.I.M.si F.I.G., domiciliati in comuna A., sat A., judetul G..
Schimba  in  intregime  sentinta  civila nr. 1635/22.05.2012,  pronuntata   de  Judecatoria   Tg  C.  in  dosarul nr. 3440/317/2011,   in sensul  ca  respinge  actiunea   avand  ca  obiect revendicare  si  obligatia  de a  face.
   Obliga  intimatii   reclamanti  la  plata  catre  revizuientul  parat  a  sumei  de  1700  lei  cheltuieli  de  judecata.
   Cu  recurs  in 15  zile  de  la  comunicare.
   Pronuntata  in  sedinta  publica  din 14.02.2014.

  
Presedinte,
M.R.
Grefier,
F.D.
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Revizuire

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Revizuire - Sentinta penala nr. 454 din data de 15.11.2017
Revizuire - Sentinta penala nr. SP376/2007 din data de 31.03.2009
Exceptia tardivitatii formularii cererii de revizuire - Decizie nr. 985 din data de 18.12.2012
Conditii de admisibilitate - Decizie nr. 904 din data de 15.11.2012
Inadmisibilitatea cererii de revizuire a hotararilor pronuntate in baza art 278 ind 1 C.p.p. - Decizie nr. 132 din data de 19.04.2010
Revizuire - Sentinta civila nr. 325 din data de 28.03.2011
Revizuire - Decizie nr. 341 din data de 14.05.2009
Revizuire - motive - Decizie nr. 14 din data de 07.11.2008
Cererea de revizuire intemeiata pe dispozitiile art. 394 lit. a Cod procedura penala este nefondata atunci cand revizuentul nu urmareste sa dovedeasca cu imprejurarea necunoscuta de instanta la solutionarea cauzei, netemeinicia hotararii de condamnare a - Decizie nr. 127/Ap din data de 29.10.2013
Incidenta art. 3201 Cod procedura penala astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 121/2011 nu poate fi invocata, dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare pe calea unei cai de atac extraordinare, in speta revizuirea - Decizie nr. 624/R din data de 04.07.2013
Conflict negativ de competenta - Sentinta penala nr. 7/F din data de 13.02.2006
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Revizuire. Inscris nou. Conditii. - Decizie nr. 361 din data de 08.03.2017
Cerere de revizuire respinsa. Neaplicarea cauzei CJUE C-201/14, Smaranda Bara si altii in litigiile avand ca obiect anularea deciziilor de impunere emise de CJAS privind plata contributiilor sociale de sanatate - Decizie nr. 3325 din data de 09.11.2015
Potrivit practicii judiciare create in temeiul art.322 alin.1 pct.7 din vechiul Cod de procedura civila, ale carui prevederi sunt reluate in actualul art.509 alin.1 pct.8 din Noul Cod de procedura civila, revizuirea pentru contrarietate de hotarari poate - Decizie nr. 381 din data de 24.09.2015
Instanta competenta sa solutioneze cererea de revizuire in prima instanta, in legatura cu infractiuni pentru care a intervenit o modificare de competenta. - Decizie nr. 539/A din data de 17.07.2014
Cererea de revizuire admisibila in baza dispozitiilor art.322 al.1 din Codul de procedura civila si art.21 al.2 din Legea contenciosului administrativ. Obligarea paratelor la plata catre reclamant a dobanzii legale stabilita de art.124 din Codul de proced - Decizie nr. 10616 din data de 23.10.2013
Revizuire. Hotarari ce pot face obiect al unei revizuiri. Notiunea de „inscrisuri noi doveditoare”. - Decizie nr. 405 din data de 06.09.2012