InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Jiu

Suspendare provizorie executare silita

(Sentinta civila nr. 6045 din data de 30.09.2013 pronuntata de Judecatoria Targu Jiu)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Targu Jiu | Jurisprudenta Judecatoria Targu Jiu

R O M A N I A
Cod operator 2445
JUDECATORIA TARGU JIU
TARGU JIU
SECTIA CIVILA
Dosar nr. 14458/318/2013
INCHEIEREA nr. 6045
Sedinta din camera de consiliu de la 30 septembrie 2013
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU
Grefier: LACRAMIOARA GRIGORIE Pe rol fiind judecarea cererii de suspendare provizorie a executarii silite formulata de petentul L I L, in contradictoriu cu intimatii BEJ T M si BT L T IFN SA C-N.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns avocat S S si avocat G M pentru petent, lipsa fiind celelalte parti.
Procedura legal indeplinita fara citarea partilor.
S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
Reprezentantele petentului depun la dosar recipisa de consemnare a cautiunii nr. 654256/1 din 30.09.2013 si chitanta nr. 3847659/1 din 30.09.2013.
Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat, se acorda cuvantul pe probe.
Reprezentantele petentului solicita incuviintarea probei cu inscrisurile depuse la dosar.
Instanta, constatand admisibila proba solicitata de reprezentantele petentului si apreciind-o ca fiind utila si pertinenta solutionarii cauzei, incuviinteaza petentului proba cu inscrisurile depuse la dosar, in conformitate cu dispozitiile art. 258 C. pr. civ.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cercetarea judecatoreasca incheiata si acorda cuvantul in dezbateri asupra cererii de suspendare provizorie a executarii silite. 
Avocat S S si avocat G M pentru petent solicita admiterea cererii de suspendare provizorie a executarii silite pentru motivele expuse in cererea de chemare in judecata.

JUDECATA

Prin cererea inregistrata sub nr. 14458/318/2013 pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu petentul L I L a solicitat, in contradictoriu cu intimatii BEJ T M si BT L T IFN SA C-N, suspendarea provizorie a executarii formulata in cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr. 14455/318/2013, cererea fiind intemeiata pe dispozitiile art. 718 alin. 7 C. pr. civ.
Petentul a considerat ca este necesar ca instanta sa ordone masuri provizorii pentru prevenirea unei pagube iminente ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executari silite, avand in vedere ca prin somatiile primite de la executorul judecatoresc a fost atentionat ca in situatia neachitarii debitului, se va proceda la vanzarea la licitatie publica a imobilelor proprietatea sa din Tg-Jiu, str. Romanesti, nr. 89 (casa de locuit) si Rovinari, str. Constructorilor (teren).
In fapt, petentul a aratat ca a formulat contestatie la executare impotriva titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 12375/LEM/2008, contractul de leasing financiar nr. 8067LE/2007, bilet la ordin seria BO emis la data de 01.06.2009 de S.C. L B S.R.L., scadent la data de 25.10.2010, bilet la ordin emis de S.C. L B S.R.L. la data de 31.05.2010, scadent la data de 14.03.2011, bilet la ordin emis de S.C. L B S.R.L. la data de 31.05.2010, scadent la data de 14.03.2011, avalizate de petent, in suma totala de 87.143,76 lei, din care 6.412 reprezinta cheltuieli de executare.
Atasat cererii de suspendare provizorie a executarii, petentul a depus contestatia la executare si chitanta privind achitarea taxei de timbru (filele 5-9).
In sedinta publica din data de 30.09.2013, reprezentantele petentului au depus la dosar recipisa de consemnare a cautiunii nr. 654256/1 din 30.09.2013.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea formulata, petentul L I L a solicitat suspendarea provizorie a executarii formulata in cadrul contestatiei la executare ce formeaza obiectul dosarului nr. 14455/318/2013, prin care au fost contestate actele de executare intocmite in cadrul dosarului de executare nr. 97/2012, pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii formulata in cadrul contestatiei la executare.
Instanta retine faptul ca prin cererea de chemare in judecata ce formeaza obiectul dosarul nr. 14455/318/2013 petentul a formulat contestatie la executare impotriva somatiilor emise de BEJ T M in dosarul nr. 97/2012, solicitand totodata, suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare.
Conform dispozitiilor art. 718 alin. 7 Cod de procedura civila: "in cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea, instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare".
Instanta retine ca debitul in cuantum ridicat de 87143, 76 lei poate determina masuri de executare silita care sa afecteze substantial sau total activitatea petentei, astfel incat in speta este justificata conditia urgentei.
Fata de considerentele expuse si constatandu-se ca petentul a depus la dosar dovada achitarii cautiunii, in valoare de 4857 lei, instanta, in temeiul art. 718 alin. 7 C. pr. civ., va admite cererea si va dispune suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul dosarului nr. 14455/318/2013 al Judecatoriei Tg-Jiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Admite cererea formulata de petentul L I L, domiciliat in mun. _____, in contradictoriu cu intimatii BEJ T M, cu sediul in mun. _____ si BT L T IFN SA C-N, cu sediul in mun. ________..
Dispune suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare formulata in cadrul dosarului nr. 14455/318/2013 al Judecatoriei Tg-Jiu.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 30.09.2013.
  
Presedinte,
ANA MARIA NICOLCESCU
Grefier,
LACRAMIOARA GRIGORIE
   

Red. A.N./Tehn. L.G.
5 ex. - 02 octombrie 2013
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011