Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - anulare act

(Hotarare nr. 6272 din data de 21.06.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Targu-Mures la data de 31.03.2009, sub nr. 2900/320/2009, reclamanta RUPA EVA, a chemat in judecata pe paratii OLTEAN IOAN-OCTAVIAN si OLTEAN DANIELA, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna:
- constatarea nulitatii absolute a actului juridic denumit promisiune de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 585/18.03.2004 de catre BNP Nagy Gabriela, incheiat intre Rupa Elisaveta si parat, avand ca obiect terenul in suprafata de 2.600 mp situat in comuna Livezeni, sat Ivanesti, nr. 46, identificat in CF nr. 1890/N nr. top 801, cu pretul de 900 lei, pentru lipsa totala a consimtamantului vanzatoarei si a sotului acesteia, stipularea unui pret fictiv (neserios) si interdictia de instrainare prevazuta la art. 32 din Legea nr. 18/1991;
- anularea Incheierii de carte funciara nr. 6525/22.03.2004 si radierea privind notarea promisiunii de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 585/18.02.2004 efectuate la fila C2 din CF nr. 1890/N, Livezeni Nr. top. (801);
- cu obligarea paratilor la plata cheltuielilor de judecata.
In motivare reclamanta a aratat ca mamei sale, Rupa Elisaveta, in baza Titlului de proprietate nr. 71314/3.05.1995, i s-a constituit dreptul de proprietate in baza Legii nr. 18/1991, cu privire la suprafata de 2.600 mp inscrisa in CF nr. 1890/N, nr. top 801 Livezeni.
Reclamanta a invederat ca prin promisiunea de vanzare cumparare autentificata prin incheierea nr. 84/20.01.2004, mama sa a incheiat un antecontract de vanzare-cumparare cu Lacatus Stefan, urmand ca la momentul expirarii interdictiei sa se prezinte la notar in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare iar notarul public Holbach Stefan a facut mentiunea in antecontract ca vanzatoarea este nestiutoare de carte si nu a putut semna actul. Reclamanta a precizat ca mama sa a decedat in aceeasi zi cu tatal sau, la data de 14.02.2005. Reclamanta a mai mentionat ca dupa decesul parintilor sai a fost chemata de parati in instanta pentru a fi obligata sa se prezinte in fata notarului sa perfecteze in forma autentica promisiunea de vanzare-cumparare, in dosarul nr. 8328/320/2008, aflat pe rolul Judecatoriei Targu-Mures.
Reclamanta a aratat ca dupa ce a citit promisiunea incheiata de mama sa cu paratii a constatat ca semnatura de la rubrica vanzatoare nu-i apartine mamei sale si ca lipseste semnatura tatalui sau.
Reclamanta a aratat ca lipsa consimtamantului o dovedeste prin aceea ca pe de o parte mama sa nu a fost prezenta la incheierea promisiunii care este un act fals iar pe de alta parte a fost nestiutoare de carte, asa cum s-a mentionat de catre notarul public Holbach Stefan si in antecontractul incheiat cu Lacatus Stefan.
Reclamanta a invederat ca are certitudinea ca la notarul public a fost prezenta o alta persoana cu datele mamei sale si desi se mentioneaza in promisiune de notar ca atat vanzatorii cat si cumparatorii au citit si semnat toate exemplarele, vanzatoarea nu stia sa scrie si sa citeasca.
Totodata s-a aratat ca un alt motiv de nulitate absoluta a promisiunii este lipsa totala a consimtamantului tatalui sau care era necesar fata de prev. art. 30 Cod fam din care rezulta ca imobilul ce fusese dobandit de mama sa in timpul casatoriei este bun comun iar prezumtia legala de comunitate a sotilor nu a fost rasturnata.
Reclamanta  a invederat ca intrucat prin actul atacat i s-au incalcat drepturile succesorale este indreptatita sa promoveze aceasta actiune in anulare.
In drept au fost invocate prev. art. 111 Cod proc. civ., art. 942 si urm. Cod civ., art. 19 si art. 32 din Legea nr. 18/1991.
In dovedire reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: promisiune de vanzare-cumparare autentificata prin incheierea nr. 585/18.03.2004 (f. 4-5), extras de carte funciara pentru informare nr. 1890/N/Livezeni (f. 6), antecontract de vanzare-cumparare autentificat prin incheierea nr. 84/20.01.2004 (f. 7-8), Titlu de proprietate nr. 71314/3.05.1995 (f. 9-10), adeverinta nr. 170/12.10.2006 (f. 11, 14), buletinele de identitate ale parintilor (f. 12), certificatele de deces ale parintilor (f. 13, 16), certificatul de nastere al mamei (f. 15), certificat de nastere al reclamantei (f. 33), adresa nr. 13/S/31.05.2007 (f. 61), Declaratie (f. 62), adresa nr. 65/19.04.2010 (f. 87), cerere de chemare in judecata formulata de parati in dosarul nr. 4173/3402/2006 al Judecatoriei Targu-Mures (f. 84-85).
La data de 10.06.2009 paratii au depus la dosar prin serviciul registratura intampinare (f. 23-24) prin care au solicitat respingerea actiunii reclamantei ca nefondata.
In motivare au aratat ca au incheiat promisiunea de vanzare cumparare cu mama reclamantei si s-au deplasat impreuna la biroul notarial unde li s-a explicat foarte clar de catre notar ca nu pot incheia contract de vanzare-cumparare, urmand ca ulterior, dupa trecerea termenului prevazut de Legea nr. 18/1991, sa se treaca la inscrierea terenului pe numele paratilor. Paratii au invederat ca notarul public a intocmit antecontractul si l-a citit in fata lor, iar dupa ce a primit acceptul partilor, antecontractul a fost semnat de acestea.
Paratii au invederat ca pe Titlul de proprietate se afla ca mostenitoare si singura beneficiara a terenului defuncta Rupa Elisaveta, astfel ca, imobilul fiind bun propriu al defunctei, nu mai era necesara semnatura sotului.
In dovedire paratii au depus la dosar Titlul de proprietate nr. 71314/3.05.1995 (f. 25).
La data de 31.05.2010 au fost depuse la dosar prin serviciul registratura de catre reclamanta "Note de sedinta" (f. 81-83).
Partile au depus la dosar "Concluzii scrise" (f. 90-92, 93-95).
La termenul de judecata din data de 14.04.2010 instanta a administrat proba cu interogatoriile paratilor, raspunsurile acestora la intrebari fiind consemnate si atasate la dosar la filele 73-74, 75-76 din dosar.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri, constand in actele existente la dosarul cauzei.
Analizand coroborat actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Potrivit promisiunii de vanzare-cumparare autentificata sub nr. 585/18.03.2004 de notar public Nagy Gabriela, mama reclamantei RUPA ELISAVETA in calitate de promitenta vanzatoare s-a obligat ca, dupa expirarea interdictiei de instrainare prevazute de Legea nr. 18/1991, adica la data de 3.05.2005 sa vanda paratilor in calitate de promitenti cumparatori intregul drept de proprietate asupra imobilului - teren arabil extravilan situat in comuna Livezeni in suprafata totala de 2.600 mp, inscris in CF nr. 1890/N al loc. Livezeni si cu nr. top (801) pe care l-a dobandit prin constituirea dreptului de proprietate in baza Legii nr. 18/1991 si inclusiv sa consimta la intabularea dreptului de proprietate in CF in favoarea promitentului cumparator cu titlu de vanzare cumparare. S-a prevazut de asemenea ca promitenta vanzatoare consimte ca promitentul cumparator sa intre in folosinta faptica integrala a terenului incepand cu data de 18.03.2004.
Pretul vanzarii a fost stabilit chiar prin antecontractul de vanzare-cumparare la suma de 9.000.000 lei, facandu-se mentiunea ca acest pret a fost achitat integral la data semnarii si autentificarii antecontractului.
Instanta retine ca reclamanta a solicitat sa se constate nulitatea absoluta a promisiunii de vanzare-cumparare aratate anterior, invocand ca motiv de nulitate lipsa totala a consimtamantului vanzatoarei. Astfel reclamanta a invederat ca mama sa nu a fost prezenta la incheierea acestui act notarial si ca aceasta era nestiutoare de carte, asa cum s-a mentionat de altfel si intr-un alt act notarial incheiat anterior de antecesoarea sa. S-a mai invederat si faptul ca semnatura nu-i apartine mamei sale iar semnatura tatalui sau lipseste. Reclamanta a invocat astfel si lipsa totala a consimtamantul tatalui aratandu-se ca bunul ce face obiectul antecontractului este un bun comun dobandit in timpul casatoriei.
Prin "consimtamant" se intelege exteriorizarea hotararii de a incheia un act juridic civil, iar pentru a fi valabil, trebuie sa provina de la persoana cu discernamant, sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice, sa fie exteriorizat si sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant. Sanctiunea care intervine in situatia lipsei totale a consimtamantului este nulitatea absoluta.
Cu privire la aceste aspecte invocate instanta retine ca prezenta partilor in fata notarului, continutul declaratiilor lor precum si faptul ca li s-a citit contractul anterior semnarii  reprezinta constatari personale ale functionarului public care fac dovada pana la inscrierea in fals potrivit art. 1173 Cod civ. proba contrara, prin alte mijloace de dovada, nefiind admisibila.
De aceea, in speta, numai urmandu-se procedura inscrierii in fals s-ar fi putut face dovada necunoasterii continutului contractului sau a persoanei cocontractante sau a partilor prezente in fata notarului. In cauza, instanta retine insa ca, reclamanta nu a inteles sa probeze aspectele aratate anterior prin procedura inscrierii in fals ci a solicitat proba testimoniala in dovedirea acestora.
In ceea ce priveste consimtamantul tatalui reclamantei la incheierea acestei promisiuni, instanta subliniaza ca promisiunea de vanzare-cumparare nu constituie o vanzare, fiind distincta de ea si nu produce efectele unei vanzari. O astfel de promisiune nu transfera proprietatea, ci da nastere unui drept de creanta, mai precis a unor obligatii de a face, cu caracter personal, ambele parti obligandu-se sa incheie, in viitor, la pretul stabilit contractul de vanzare-cumparare. Prin urmare, chiar daca s-ar considera ca bunul ce face obiectul promisiunii este un bun comun al sotilor, nu devine aplicabil art. 35 alin. 2 Cod fam deoarece nu este vorba de instrainarea unui imobil.
Prin urmare, o astfel de promisiune este valabil incheiata si fara consimtamantul unuia dintre soti.
In plus, instanta retine ca sanctiunea care poate interveni in cazul unei instrainari a unui imobil bun comun este nulitatea relativa si integrala a actului, insa reclamanta nu poate invoca acest motiv de nulitate relativa avand in vedere ca, in  calitate de mostenitoare a ambilor parinti, dobandeste drepturile acestora dar este tinuta in acelasi timp si de obligatiilor lor si implicit de garantia pentru evictiune.
In ceea ce priveste motivul de nulitate absoluta invocat de reclamanta ce ar fi incident din cauza incalcarii interdictiei de instrainare prev. de art. 32 din Legea nr. 18/1991 instanta retine ca acest articol, care instituie un caz de inalienabilitate temporara, nu este incident in cauza pentru acelasi motiv retinut anterior si anume ca o promisiune nu transfera proprietatea ci da nastere doar unui drept de creanta. Acest articol se refera doar la actele de transmitere a dreptului de proprietate.
Prin pret sincer se intelege un pret real, pe care partile sa-l fi stabilit nu in mod fictiv ci in scopul de a fi cerut si platit in realitate. Pretul este asadar fictiv atunci cand din intentia partilor rezulta ca nu este datorat. In cazul in care pretul ar fi fictiv, simulat contractul ar fi nul caci ii lipseste pretul. In conditiile in care reclamanta nu a facut nicio o dovada in acest sens si nu s-a dovedit un alt raport juridic intre partile antecontractului, o intentie liberala a mamei reclamantei, raporturi de rudenie, instanta nu poate retine acest motiv de nulitate invocat. De altfel instanta retine ca mama reclamantei a mai incheiat anterior un antecontract care nu este contestat de reclamanta si in care apare de asemenea stipulat un pret.
Pretul serios este cel care nu este derizoriu, infim adica atat de disproportionat in raport de valoarea lucrului vandut incat sa nu existe pret, sa nu poata constitui obiectul obligatiei cumparatorului si deci o cauza suficienta a obligatiei asumate de vanzator. Instanta apreciaza insa ca, fata de valoarea indicata in antecontract ca reprezentand pretul convenit de parti, obiectul antecontractului, perioada incheierii acestuia si prin raportare si la pretul stabilit prin celalalt antecontract incheiat de mama reclamantei, instanta apreciaza ca nu poate fi concluzionat in sensul existentei unui pret neserios, nefiind incidenta asadar sanctiunea nulitatii absolute.
Prin urmare, apreciind ca motivele de nulitate invocate de reclamanta in vederea anularii antecontractului de vanzare-cumparare nu pot fi retinute de instanta, netemeinicia acestora fiind evidenta in considerarea motivelor expuse anterior, instanta urmeaza a respinge aceasta actiune ca neintemeiata.
Cu privire la cererea paratilor de obligare a reclamantei la plata cheltuielilor de judecata, instanta retine ca nu a fost dovedita in cauza efectuarea unor astfel de cheltuieli, motiv pentru care va respinge aceasta cerere ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014