Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu-Mures

Civil - anulare act

(Hotarare nr. 5068 din data de 21.05.2010 pronuntata de Judecatoria Targu-Mures)

Domeniu Acte ale autoritatilor publice | Dosare Judecatoria Targu-Mures | Jurisprudenta Judecatoria Targu-Mures

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 1.04.2009, sub nr. 2923/320/2009, reclamanta Motilica Margareta Gabriela a chemat-o in judecata pe parata Schlagetter Ghizela, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate nulitatea absoluta a certificatului de mostenitor nr. 72/29.06.1999 emis si autentificat de Biroul Notarului Public Onea Victor din Targu-Mures si sa dispuna repunerea partilor in situatia anterioara incheierii actului atacat.
In motivare, reclamanta a precizat ca pe baza certificatului de mostenitor aratat parata a mostenit ilegal cota de 1/1 din bunurile imobile cuprinse in titlurile de proprietate nr. 31-41884 pentru 20.000 mp teren si nr. 31-41883 pentru 80.000 mp teren emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din jud. Satu Mare, terenuri atribuite prin reconstituirea dreptului de proprietate, conform Legii nr. 18/1991. Reclamanta a mai aratat ca desi prin adeverintele nr. 2197 si nr. 2198 emise in 4.02.1994 de Comisia Locala de fond funciar din cadrul Primariei Beltiug, jud. Satu Mare si titlurile de proprietate mentionate a fost reconstituit reclamantei si fratelui sau Schlagetter Gavrila Leon dreptul de proprietate asupra terenurilor in suprafata totala de 10 ha teren extravilan situat in satul Ratesti, com. Beltiug, jud. Satu Mare, in mod ilegal prin certificatul de mostenitor i s-a transmis in proprietate intreaga suprafata paratei, desi din suprafata acestor terenuri extravilane ii reveneau.
Reclamanta a invederat ca certificatul de mostenitor este nul absolut avand in vedere ca dezbaterea succesorala dupa fratele sau s-a facut cu incalcarea normelor legale, avand la baza numai titlurile de proprietate emise de Comisia Judeteana Satu-Mare, prin care s-a reconstituit dreptul de proprietate reclamantei si fratelui sau in calitate de mostenitori dupa mama-Szafkulics Margit. Reclamanta a precizat ca inainte de a se proceda la dezbaterea succesorala trebuia sa se efectueze expertiza topografica si sa se intabuleze dreptul de proprietate asupra acestor terenuri pe numele sau si al fratelui Schlagetter Gavrila Leon, decedat iar pentru a fi intabulate pe numele fratelui suprafetele de teren cuprinse in certificatul de mostenitor trebuia intocmita o documentatie conform Legii nr. 7/1996. Se arata astfel ca in certificatul de mostenitor s-a cuprins intreaga suprafata (in cota de 1/1 din terenul de 10 ha) reconstituita prin titlurile de proprietate emise pe numele reclamantei si al fratelui sau desi potrivit normelor legale in vigoare, in baza celor doua titluri de proprietate terenurile trebuiau intabulate in cote egale iar dupa aceea putea sa aiba loc dezbaterea succesorala dupa fratele sau, ocazie cu care se transmitea mostenitorilor sai numai cota de din suprafata de 10 ha cuprinsa in cele doua titluri de proprietate.
Reclamanta a mai mentionat ca un alt motiv de nulitate a certificatului de mostenitor consta in faptul ca la dezbaterea succesorala nu au participat toti mostenitorii legali ai defunctului Schalagetter Gavrila Leon, adica pe langa sotia supravietuitoare si cei trei copii ai sai Toth Gizela, Kali Ilona si Strat Kinga Melinda.
Reclamanta a mai invederat ca in baza certificatului de mostenitor aratat intreaga suprafata de teren de 10 ha a fost vanduta unei societati comerciale din Satu Mare, cu toate ca in prealabil nu s-a procedat la inscrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor in cartea funciara. S-a mai aratat ca in cazul in care s-ar anula certificatul de mostenitor, acest lucru atrage si nulitatea contractului de vanzare-cumparare a suprafetei de 10 ha si a altor acte notariale incheiate ulterior.
In drept au fost invocate prev. art. 948 rap. la art. 966 si art. 968 Cod civ., Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 247/2005, Legea nr. 36/1995 si Legea nr. 7/1996.
In dovedire reclamanta a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: certificat de mostenitor nr. 72/29.06.1999  emis de Biroul Notarului Public Onea Victor-Targu-Mures (f. 7), titlu de proprietate nr. 31-41884/31.01.1997 (f. 8), titlu de proprietate nr. 31-41883/31.01.1997 (f. 9), adeverintele nr. 2198/4.02.1994 si nr. 2197/4.02.1994 (f. 10), extras de carte funciara nr. 6254/Targu-Mures (f. 11), certificat de casatorie nr. 501818 (f. 12), certificat de deces nr. 895705 (f. 12), certificat de nastere nr. 607816 (f. 13), certificat de nastere nr. 371158 (f. 13), carte de identitate nr. 061838 (f. 14), carte de identitate nr. 283969 (f. 14, 34), adresa nr. 4445/12.11.2008 (f. 15), adresa nr. 1944/14.10.2008 (f. 16), adresa nr. 5612/8.03.1991 (f. 17), arbore genealogic (f. 18), certificat de nastere nr. 747257 (f. 33), certificat de deces nr. 637445 (f. 35) si declaratie autentificata sub nr. 50/6.01.2010 (f. 40).
La dosarul cauzei a fost atasat dosarul succesoral notarial nr. 86/1999 al Biroului Notarului Public Onea Victor.
La data de 26.09.2009 a intervenit decesul reclamantei, actiunea fiind continuata prin mostenitor Motilica Marinela-Eva, fiica reclamantei.
La termenul de judecata din data de 5.05.2010 reclamanta a aratat ca renunta la capatul de cerere privind repunerea partilor in situatia anterioara.
Parata nu a formulat intampinare.
Instanta a incuviintat si administrat proba cu inscrisuri constand in actele aflate la dosar.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Din Certificatul de mostenitor nr. 72 din data de 29.06.1999 emis de B.N.P. Onea Victor (f. 7), rezulta ca unica mostenitoare dupa defunctul Schlagetter Gavrila-Leon, decedat la data de 12.04.1997 este parata Schlagetter Ghizela care a acceptat succesiunea la data de 12.04.1997, in calitate de sotie supravietuitoare.
Instanta constata de asemenea ca in dosarul succesoral notarial exista depozitia de martor a numitei Motilica Marinela-Eva - mostenitoarea reclamantei Motilica Margareta-Gabriela, in care se arata ca singurul mostenitor al defunctului Schlagetter Gavrila-Leon este sotia supravietuitoare a acestuia-Ghizela si ca in Satu Mare defunctul are 10 ha teren arabil fara constructii.
Instanta arata ca, certificatul de mostenitor este actul procedural succesoral prin care se atesta calitatea de mostenitor legal sau testamentar a unei persoane, fiind eliberat de notarul public de la locul deschiderii succesiunii, in temeiul art. 83 din Legea nr. 36/1995, reflecta acordul partilor cu privire la calitatea lor de mostenitori, intinderea drepturilor acestora si bunurile succesorale iar potrivit art. 88 alin. 1 din aceeasi lege, avand in vedere functiile acestui act, persoanele care au fost vatamate in drepturile lor ca urmare a mentiunilor facute in certificat pot cere anularea lui pe cale judecatoreasca.
Certificatul de mostenitor la data eliberarii lui trebuie sa faca mentiune si cu privire la numarul si calitatea mostenitorilor.
Reclamanta a precizat ca dezbaterea succesorala dupa fratele sau s-a facut cu incalcarea normelor legale, avand la baza numai titlurile de proprietate emise de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor din cadrul Prefecturii jud. Satu Mare, fara a fi efectuata expertiza topografica si fara a fi intabulat dreptul de proprietate asupra acestor terenuri pe numele reclamantei Motilica Margareta-Gabriela si al fratelui sau Schlagetter Gavrila-Leon iar in certificatul de mostenitor s-a cuprins intreaga suprafata (in cota de 1/1 din terenul de 10 ha) reconstituita prin titlurile de proprietate emise pe numele sau si al fratelui.
Reclamanta solicita asadar anularea certificatului de mostenitor contestand intinderea drepturilor succesorale ale titularului, apreciind ca a fost prejudiciata prin includerea si a unei suprafete de teren proprietatea sa in certificatul de mostenitor, suprafata care nu a fost determinata si inscrisa in cartea funciara anterior emiterii certificatului.
Instanta constata cu privire la acest aspect ca reclamanta invoca drepturi proprii si nu drepturi derivate din mostenire.
Conform art. 88 alin. 1 din Legea nr. 36/1995, cei care se considera vatamati in drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecatoresti anularea acestuia si restabilirea drepturilor lor, conform legii. Pana la anularea sa prin hotarare judecatoreasca, certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte.
Cu privire la acest aspect invocat de reclamanta, instanta constata din analiza certificatului de mostenitor ca in privinta masei succesorale, la rubrica bunuri imobile, s-a specificat ca aceasta cuprinde dreptul de proprietate in cota nedeterminata din terenul extravilan fara constructii in suprafata totala de 2 ha situat in Ratesti, intabulat in CF nr. 12 Nedefinitiv, Ratesti, top 2918/2 de sub B2, obtinut prin reconstituire cu titlu 8057/1998, in baza Legii 18/1991 si dreptul de proprietate in cota nedeterminata din terenul extravilan fara constructii in suprafata de 8 ha situat in localitatea Ratesti, jud. Satu Mare, intabulat in CF Nedefinitiv, nr. 11, Ratesti, top 2918/1 de sub B2 dobandit in baza Legii nr. 18/19991 prin titlu de proprietate.
Prin urmare instanta retine ca prin acest certificat de mostenitor s-a stabilit in favoarea paratei, ca unica mostenitoare a defunctului, cota de 1/1 din cota nedeterminata din dreptul de proprietate asupra celor doua terenuri extravilane sus-mentionate, respectandu-se inscrierile privitoare la proprietate din cartea funciara si in care aparea in calitate de proprietar alaturi de defunct si reclamanta. Totodata instanta constata ca titlurile de proprietate aflate la filele 8 si 9 din dosar in temeiul carora s-au efectuat si inscrierile in cartea funciara, avand ca titulari pe reclamanta si fratele acesteia Schlagetter Gavrila-Leon, au fost emise in baza Legii nr. 18/1991, iar potrivit art. 13 alin. 3 din aceasta lege titlul de proprietate se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun. Prin urmare, instanta apreciaza ca in mod corect a fost mentionat in certificatul de mostenitor in favoarea paratei cota de 1/1 din cota nedeterminata din dreptul de proprietate. Determinarea in concret a cotelor din dreptul de proprietate si dezmembrarea terenurilor urmeaza a fi realizata prin partaj voluntar sau in caz de neintelegere pe calea unei actiuni de drept comun.
Mai mult, in ceea ce priveste sustinerea reclamantei in sensul ca intreaga suprafata de teren de 10 ha a fost vanduta de parata, instanta retine ca certificatul de mostenitor in sine nu face proba dreptului de proprietate asupra bunurilor incluse in acesta, respectiv nu constituie o dovada ca bunurile aflate in patrimoniul defunctului i-au apartinut acestuia in proprietate care apoi, prin efectul mostenirii, au fost transferate in patrimoniul succesorului.
Instanta apreciaza astfel, fata de cele expuse, ca certificatul de mostenitor nu poate fi opus tertilor ca instrument de dovada a proprietatii, nu constituie fata de terti un titlu de proprietate caci notarul nu are caderea sa certifice calitatea de proprietar a celui care lasa mostenirea ci numai calitatea de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecarui mostenitor in parte. Fata de terti, certificatul de mostenitor nu poate sa faca dovada, chiar in cazul unui singur mostenitor, decat cu privire la calitatea acestuia de a fi dobandit bunurile ce constituie masa succesorala, dar nu si cu privire la componenta ei, chiar daca o mentioneaza.
Este adevarat ca includerea unui bun al altei persoane in masa succesorala ramasa de pe urma defunctului justifica introducerea unei actiuni in anulare, insa, asa cum s-a aratat mai sus, aceasta situatie nu este incidenta in speta.
Prin urmare, instanta apreciaza ca in cazul in care se solicita de catre un succesibil constatarea dreptului sau de proprietate asupra unui imobil invocand calitatea de mostenitor al transmitatorului, acesta trebuie sa ceara notarului sa-i elibereze certificatul de mostenitor ca instrument probator al calitatii sale de succesor iar existenta in masa succesorala a unui bun cu privire la care se constata existenta unui drept de proprietate si al altei persoane nu poate constitui un motiv care sa justifice neemiterea certificatului de mostenitor.
In ceea ce priveste sustinerea reclamantei referitoare la necesitatea efectuarii expertize topografice si intabularea drepturilor de proprietate in cartea funciara asupra acestor terenuri pe numele sau si al fratelui, inainte de a se efectua dezbaterea succesorala, instanta apreciaza ca acest aspect nu prezinta relevanta in cauza si prin urmare nu poate atrage anularea certificatului de mostenitor. In speta este vorba de dezbaterea succesorala notariala de pe urma fratelui reclamantei si nu iesirea din indiviziune cu privire la bunurile ce se afla in masa succesorala. Art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 trebuie analizat prin raportare la art. 28 din Legea nr. 7/1996, inscrierea cu privire la dreptul de proprietate al paratei nefiind necesara in acest caz. De altfel, inscrierea in cartea funciara a unui drept de proprietate are efect de opozabilitate fata de terti iar nu efect constitutiv de drepturi. Acest aspect vizeaza insa doar dreptul de proprietate al paratei care invoca drepturi din mostenire.
Fata de situatia de fapt, instanta retine ca inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara se poate efectua doar ulterior, dupa efectuarea partajului prin stabilirea in concret a cotelor de proprietate ale coindivizarilor si dezmembrarea terenurilor iar fata de extrasele de carte funciara din dosarul succesoral notarial, inscrierea definitiva putea sa aiba loc doar dupa punerea in aplicare a cadastrului general si pe acel teritoriu.
In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de reclamanta cu privire la faptul ca la dezbaterea succesorala nu au participat toti mostenitorii legali ai defunctului, instanta constata in primul rand ca aceasta sustinere a reclamantei nu a fost dovedita, la dosar nefiind depus niciun inscris care sa confirme acest fapt. De altfel, instanta apreciaza ca, fata de imprejurarea ca acest aspect invocat ar putea avea consecinte doar in privinta cotei din dreptul de proprietate al paratei, reclamanta ar trebui sa justifice un interes pentru a fi incident acest motiv de nulitate invocat, ceea ce nu este cazul in speta. Interesul reclamantei in anularea certificatului pe acest motiv ar putea fi justificata doar in cazul in care ar avea calitatea de succesibil al defunctului in concurs cu sotia supravietuitoare insa in speta se invoca drepturi poprii asupra bunurilor din masa succesorala si nu drepturi derivate din mostenire.
In consecinta, constatand ca certificatul de mostenitor a fost emis cu respectarea conditiilor de valabilitate ale actului juridic, va respinge actiunea reclamantei ca neintemeiata.
Instanta va lua act de renuntarea reclamantei la judecarea capatului de cerere privind repunerea partilor in situatia anterioara.
De asemenea, instanta va lua act ca parata nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Acte ale autoritatilor publice

SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 774 din data de 20.09.2016
PRETENTII - Sentinta civila nr. 167 din data de 20.04.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta civila nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE NOTA LA PURTARE - Sentinta comerciala nr. 2098 din data de 04.12.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 689 din data de 15.07.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 458 din data de 06.05.2016
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 545/CA din data de 06.06.2016
Anulare partiala dispozitie emisa de viceprimar si obligarea acestuia la - Sentinta civila nr. 2116 din data de 04.12.2015
LITIGIU CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL - Sentinta comerciala nr. 2059 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 1875 din data de 30.10.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta civila nr. 610/CA/2015 din data de 24.03.2015
LITIGIU PRIVIND FUNCTIONARII PUBLICI - Sentinta civila nr. 728/CA/2015 din data de 07.04.2015
ANULARE PROCES VERBAL - Decizie nr. 458 din data de 30.04.2015
ANULARE ACT ADMINISTRATIV - Sentinta comerciala nr. 229/CA din data de 17.02.2015
ANULARE ACT EMIS DE AUTORITATI PUBLICE LOCALE - Sentinta comerciala nr. 2956/CA/2014 din data de 02.12.2014