InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Carte funciara

(Sentinta civila nr. 810 din data de 01.04.2010 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin actiunea inregistrata la instanta reclamantul Ulea Decebal a chemat-o in judecata pe parata U. R. C. , solicitind instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna radierea privilegiului instituit de Oficiul de Cadastru si Evidenta Imobiliara Prahova asupra imobilului din S. cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamantul arata ca a fost casatorit cu mama paratei si in urma divortului a lasat acesteia si fiicei sale un apartament de 3 camere, in bloc gen vila; au ramas nepartajate casa si terenul din S., jud. Prahova, pentru care a deschis actiune de partaj dupa decesul mamei paratei. Mai sustine ca prin hotararea din aprilie 2009 s-a dispus atribuirea in natura a imobilului si terenului reclamantului, cu obligarea la plata sumei de 55128 lei catre parata, platibila in 6 luni de la data ramanerii definitive a sentintei, termen depasit din cauza paratei. De asemenea, reclamantul a efectuat cadastru, unde creanta i-a fost trecuta ca privilegiu si nu poate instraina imobilele, motiv pentru care solicita admiterea actiunii.
In drept, au fost invocate dispozitiile art. 10 pct. 2 cod procedura civila.
La data de 23 martie 2010 parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca nefondata.
In motivare se arata ca prin sentinta civila din 2009 reclamantul trebuia sa-i plateasca suma de 55.128 lei, cu titlu de sulta, cuvenita in urma partajarii imobilului, suma care nu a fost achitata de catre reclamant.
In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri.
Analizind actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt urmatoarele:
Prin sentinta civila din 2009 a Judecatoriei Bucuresti s-a admis actiunea de partaj formulata de reclamantul U. D. , in contradictoriu cu parata U. R. C. si a fost atribuit reclamantului imobilul teren plus constructie situat in or.S.,cu obligarea acestuia la plata unei sulte in valoare de 55.128 lei catre parata.
In baza acestei sentinte s-au facut mentiunile necesare in cartea funciara conform extrasului de la dosar, notindu-se privilegiul pentru garantarea pretului datorat de reclamant cu titlul de sulta.
Sustinerile reclamantului in sensul ca a incercat in mai multe randuri sa-i achite paratei suma datorata cu titlu de sulta sunt neintemeiate.In aceste sens, desi reclamantul a notificat-o prin executor judecatoresc sa se prezinte in data de la B.N.P. F. M., pentru a-i achita aceasta suma de bani, acesta nu a facut dovada ca intr-adevar el s-a prezentat la acest birou notarial, iar parata a lipsit. Mai mult, parata este cea care a facut dovada ca ea s-a prezentat la biroul notarial, iar paratul nu a fost prezent, conform incheierii de certificare de la dosar.
Pentru a se elibera de obligatia de plata a sultei, in cazul in care intr-adevar parata refuza sa primeasca aceasta suma de bani , reclamantul avea posibilitatea de a urma procedura ofertei de plata urmata de consemnatiune prevazuta de art.586 si urm. C.pr.civila.
Fata de cele expuse, instanta constata ca cererea petentului de radiere a privilegiului fara ca el sa-si indeplineasca principala obligatie de plata a sumei de bani reprezentind sulta, este neintemeiata, urmind a fi respinsa ca atare.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009