Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Anulare proces verbal contraventional

(Sentinta civila nr. 1212 din data de 11.09.2014 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante, la data de (_), sub nr. (_), petentul (_) a solicitat, in contradictoriu cu intimatul (_), anularea procesului verbal contraventional nr. (_)
In motivarea plangerii, petentul a aratat ca, in data de (_), in timp ce se conducea auto (..) cu nr. (_) pe DN (_) a fost oprit in trafic de un agent constatator pe motiv ca ar fi depasit intr-o zona in care depasirea era interzisa. A aratat ca nu sunt reale sustinerile agentului intrucat marcajul era discontinu. A mai precizat ca agentul putea opri unul dintre autovehiculele pe care se presupune ca le-ar fi sepasit, mai ales ca nu a existat niciun martor.
In drept, petentul nu a motivat plangerea.
In sustinerea plangerii, petentul a depus copie CI, permis, procesul verbal contraventional.
La termenul de judecata din data de astazi, instanta a administrat pentru parti proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Intimatul a depus la dosarul cauzei intampinare, prin care a aratat ca, la data de (_), petentul a fost sanctionat contraventional pentru faptul ca, la data aratata a condus autoturismul marca (_) cu nr. de inmatriculare (_) pe DN (_), in directia (_) iar la km. 108+100 m, a efectuat manevra de depasire a doua autoturisme in zona de actiune a indicatorului Depasire interzisa. De asemenea, nu a avut actul de identitate, permisul de conducere si actele auto.
A mai precizat intimatul ca abaterile contraventionale au fost constatate in mod direct de catre agentul de politie, conform art. 109 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.
In drept, intimatul a invocat dispozitiile art. 205 si urm C.proc.civ.
In sustinerea intampinarii, intimatul a depus urmatoarele inscrisuri: raport agent constatator; proces verbal contraventional , cazier contraventional.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin procesul verbal contraventional seria (_) nr  (_), incheiat la data de (_), petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de (_) lei si avertisment, intrucat in ziua aratata, orele (_), acesta, in timp ce conducea autovehiculul marca (_) cu nr. de inmatriculare (_) pe DN (_), in directia (_) iar la km. 108+100 m, a efectuat manevra de depasire a doua autoturisme in zona de actiune a indicatorului Depasire interzisa. De asemenea, nu a avut actul de identitate, permisul de conducere si actele auto.
Astfel, s-a retinut in sarcina petentului comiterea contraventiei prevazute si pedepsite de art. 100 alin. 3 lit. e  din OUG nr. 195/2002 si art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002.
In acest sens, potrivit art. 100 alin. 3 lit. e  din OUG nr. 195/2002, nerespectarea regulilor privind depasirea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni (4 sau 5 puncte amenda, conform art. 98 alin. 4 lit. b din OUG nr. 195/2002) si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile.
De asemenea, conform art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002 nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a avea asupra sa documentele prevazute la art. 35 alin. 2 (participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni (de la 6 la 8 puncte amenda, conform art. 98 alin. 4 lit. c din OUG nr. 195/2002).
Conform dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie este supus controlului de legalitate si temeinicie al instantei.
Cu privire la controlul de legalitate, instanta constata ca in cauza nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absoluta, prevazute in mod expres de art. 17 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor continand mentiunile privitoare la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator.
Pe cale de consecinta, instanta constata ca procesul verbal in discutie a fost intocmit in mod legal.
Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat, instanta, luand in considerare probatoriul administrat, constata ca procesul verbal in discutie a fost intocmit in mod temeinic.
Astfel, instanta retine mai intai ca procesul verbal contestat a fost incheiat in urma constatarilor efectuate ex propriis sensibus -"cu propriile simturi"- de catre un agent din cadrul intimatului, motiv pentru care actul administrativ in discutie se bucura de prezumtia de legalitate, insemnand ca actul a fost emis cu respectarea tuturor conditiilor de fond si de forma prevazute de lege, asociata cu prezumtia de autenticitate, respectiv actul emana in mod real de la cine se spune ca emana, precum si cu prezumtia de veridicitate, adica actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitenta.
Motivul pentru care actele administrative se bucura de tripla prezumtie de legalitate, autenticitate si veridicitate este increderea ca autoritatea statala, recte agentul constatator, consemneaza cu exactitate si in mod obiectiv faptele pe care le constata, fara a denatura realitatea, prin consemnarea partinitoare sau neconforma adevarului a unor fapte.
In cazul de fata, avand in vedere faptul ca din procesul verbal rezulta ca organul constatator a constatat prin propriile simturi savarsirea faptelor, vazand si natura sanctiunii aplicata petentului, instanta apreciaza ca prezumtia de veridicitate poate fi aplicata fara a se incalca prin aceasta prezumtia de nevinovatie a contestatorului. Instanta apreciaza ca sarcina probei revine intimatului exclusiv in ipoteza in care fapta retinuta in sarcina contravenientului nu a fost perceputa prin propriile simturi de catre agentul constatator, ci pe baza altor elemente, cum ar fi de exemplu declaratiile unor martori, de altfel aceasta fiind interpretarea ce rezulta din cauza Anghel impotriva Romaniei.  
Recunoscand prezumtia de veridicitate de care se bucura prezentul proces verbal, instanta apreciaza ca sarcina probei, prin care sa se tinda la combaterea efectelor generate de aplicarea acestei prezumtii, incumba petentului.
Or, petentul nu a fost in masura sa rastoarne prezumtia de veridicitate, prin dovedirea unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in procesul verbal contraventional.
Astfel, petentul a solicitat administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosar (duplicat proces-verbal, copie CI si permis de conducere), probe care nu au facut dovada unei alte situatii de fapt. De asemenea, petentul nu s-a prezentat in sedinta publica pentru a invedera o alta situatie de fapt. Faptul ca agentul constatator nu a oprit conducatorii autovehiculelor depasite nu are nicio relevanta, nefiind obligatorie oprirea acelor persoane.
Pe cale de consecinta, instanta va constata ca petentul nu a rasturnat prezumtia de veridicitate de care se bucura prezentul proces verbal, prin dovedirea unei alte situatii de fapt decat cea retinuta in procesul verbal contraventional.
Sub aspectul sanctiunilor aplicate petentului, instanta, facand aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. 1, in referire la art. 5 alin. 5, coroborat cu art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, apreciaza ca sanctiunea avertismentului ce i-a fost aplicata petentului pentru  contraventia prevazuta si pedepsita de art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002 este proportionala cu gradul de pericol social al faptei, agentul constatator dand dovada de indulgenta in aplicarea sanctiunii.
In ceea ce priveste sanctiunea amenzii in cuantum de (_) lei pentru comiterea contraventiei prevazute si pedepsite de art. 100 alin. 3 lit. e  din OUG nr. 195/2002, instanta considera ca aceasta este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, avandu-se in vedere imprejurarile in care a fost savarsita fapta - contraventie la regim rutier de o insemnatate ridicata; modul si mijloacele de savarsire a acesteia - nerespectarea unei reguli esentiale pentru circulatia pe drumurile publice, cum este cea care priveste depasirea; scopul urmarit; urmarea produsa - crearea unei stari de pericol pentru siguranta circulatiei pe drumurile publice, precum si circumstantele personale ale contravenientului. Instanta constata din cazierul contraventional  al petentului faptul ca la data de (_) (cu o zi inainte de data savarsirii prezentelor contraventii) a fost inserata mentiunea ?infractiune vatamare corporala din culpa- art. 196 C.pen. atentie la suspendare? si cu toate acestea petentul a doua zi s-a urcat la volan savarsind contraventiile ce fac obiectul cauzei.
Mai mult, in mod legal si temeinic, agentul constatator a dispus si pedeapsa complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile fata de imprejurarile in care a fost savarsita fapta - contraventie la regim rutier de o insemnatate ridicata; modul si mijloacele de savarsire a acesteia; scopul urmarit; urmarea produsa - crearea unei stari de pericol pentru propria persoana ca si pentru ceilalti participanti la trafic, precum si circumstantele personale ale contravenientului- nu este la prima abatere la regimul rutier.
Avand in vedere toate aspectele de fapt si de drept retinute, in temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanta va respinge plangerea contraventionala formulata de petent, ca neintemeiata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010