InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Valenii de Munte

Proces verbal de contraventie

(Sentinta civila nr. 1206 din data de 11.09.2014 pronuntata de Judecatoria Valenii de Munte)

Domeniu Amenzi | Dosare Judecatoria Valenii de Munte | Jurisprudenta Judecatoria Valenii de Munte

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante, la data de (_), sub nr.(_), petentul (_) a contestat, in contradictoriu cu intimatul (_), procesul verbal de contraventie seria (_) nr. (_) incheiat la data de (_)
In motivarea plangerii, petentul a aratat ca prin procesul-verbal susmentionat a fost sanctionat retinandu-se faptul ca ar fi participat la un scandal la domiciliul soacrei sale. S-a precizat ca in data de (_) a plecat impreuna cu un cumnat la domiciliul soacrei sale unde nu a adresat niciun fel de injurii. A mai aratat ca, desi soacra sa i-a adresat injurii el a preferat sa plece.
In drept, petentul si-a intemeiat plangerea pe dispozitiile art. 7 din L. 61/1991 si art 31 din OG 2/2001.
In sustinerea plangerii, petentul a solicitat proba testimoniala cu doi martori.
In privinta timbrajului, plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei a fost legal timbrata cu suma de 20 lei.
Intimatul, legal citat, a depus intampinare prin care a aratat ca, in data de (_), petentul a fost sanctionat cu amenda intrucat in timp ce se afla la domiciliul numitei (_) din (_) a participat la un scandal, prin faptul ca i-a spart geamurile de la usa de acces si a lovit-o.
In final, intimatul a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
In drept, intimatul a invocat dispozitiile art. 205 si urm. C.proc.civ.
In sustinerea intampinarii, intimatul a depus urmatoarele inscrisuri in copie: Declaratie (_), declaratie (_); Fisa interventiei la eveniment, raport agent constatator, Proces-verbal.
Instanta a administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu martorii (_)  (martor din oficiu).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria (_/_), incheiat la data de (_), petentul a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de (_) lei, intrucat in ziua aratata, orele (_), a provocat scandal in timp ce se afla la domiciliul numitei (_) din (_), respectiv  a spart geamurile de la usa de acces si a lovit-o.
Astfel, s-a retinut in sarcina petentului comiterea contraventiei prevazute si pedepsite de art. 3 pct. 24, coroborat cu art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
In acest sens, art. 3 pct. 24 din Legea nr. 61/1991 prevede ca provocarea ori participarea efectiva la scandal, in locuri sau localuri publice reprezinta contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la (_) de lei la (..:) de lei, conform art. 4 lit. b din Legea nr. 61/1991.
Conform dispozitiilor art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, procesul-verbal de contraventie este supus controlului de legalitate si temeinicie al instantei.
Cu privire la controlul de legalitate, instanta constata ca in cauza nu este incident niciunul dintre motivele de nulitate absoluta prevazute de art. 17 din OG nr. 2/2001, procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor continand mentiunile privitoare la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, descrierea faptei savarsite, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator.
Sub aspectul temeiniciei procesului verbal contestat, instanta, luand in considerare probatoriul administrat, constata ca procesul verbal in discutie nu a fost intocmit in mod temeinic.
In acest sens, se retine mai intai ca agentul constatator nu a observat personal savarsirea faptei contraventionale de catre petent, astfel incat instanta va reanaliza actele intocmite de agentul constatator si va analiza probele administrate nemijlocit in fata instantei intrucat, nefiind incheiat in urma constatarilor efectuate ex propriis sensibus -"cu propriile simturi"- de catre agentul din cadrul intimatului, actul administrativ in discutie, recte procesul verbal contraventional, nu se bucura de prezumtia de veridicitate - actul reflecta in mod real ceea ce a stabilit autoritatea emitenta. Desi prin intampinare s-a aratat ca fapta a fost constatata personal, instanta a retinut din Raportul agentului constatator faptul ca acesta a ajuns la fata locului dupa consumarea faptei.
Instanta retine din depozitia martorei (_), incuviintata din oficiu, faptul ca petentul nu a provocat scandalul, raspunzator de scandal fiind numitul (_) Din momentul in care a izbucnit scandalul, petentul a plecat. Depozitia martorei (_) se coroboreaza cu cea a martorului (_) potrivit caruia scandalul a fost provocat de (_). Instanta retine din depozitia aceluiasi martor faptul ca petentul nu a provocat niciun scandal si nu a adresat injurii numitei (_)
In acest sens, instanta constata ca procesul-verbal de contraventie nu a fost temeinic intocmit, probele pe baza carora a fost intocmit fiind rasturnate de probele administrate in instanta.
Date fiind cele expuse mai sus, cata vreme ansamblul probatoriu administrat in cauza nu sprijina cele consemnate in procesul verbal de contraventie contestat, fiind facuta dovada contrara celor retinute prin procesul verbal, instanta retine ca petentul a fost sanctionat pentru o contraventie pe care nu a savarsit-o. 
Avand in vedere toate aspectele de fapt si de drept retinute, in temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001, instanta va admite plangerea contraventionala si va anula procesul-verbal si sanctiunile aplicate de intimata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Amenzi

MOTIVAREA SENTINTEI - Sentinta penala nr. 151 din data de 15.05.2004
Inlocuirea pedepsei amenzii penale[art 449 ind 1 cpp] Anularea in recurs a mandatului de executare a pedepsei . Neindeplinirea conditiilor art 63 ind 1 c.p. - Decizie nr. 156 din data de 28.04.2010
Plangere impotriva procesului verbal de constatare a contraventiei - Sentinta comerciala nr. 656/CA din data de 24.09.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 460 din data de 09.02.2011
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 881 din data de 13.10.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 599 din data de 30.06.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 551 din data de 16.06.2010
Anulare proces verbal - Sentinta civila nr. 246 din data de 21.04.2010
Reexaminare sanctiune contraventionala - munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 84 din data de 04.02.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 349 din data de 15.07.2009
Potrivit art. 2341 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, prin sanctiunile pecuniare ce pot fi recunoscute, se inteleg atat amenzile aplicate de organele judiciare cat si cheltuielile judiciare stabilite in sarcina persoanei condamnate. Diferentierea dintre aces - Decizie nr. 61/AP din data de 13.03.2014
Incadrare juridica. Santaj. Fals intelectual. - Decizie nr. 73/Ap din data de 18.06.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
Proces verbal - Decizie nr. 371/R din data de 04.05.2012
Proces verbal de contraventie - Decizie nr. 373/R din data de 04.05.2012
procesul verbal de contraventie-amenda - Decizie nr. 930/R din data de 14.10.2011
Amenda penala. Art. 61 din noul Cod penal. - Decizie nr. 297/A din data de 17.03.2015
In cazul aplicarii unei amenzi penale potrivit Codului penal din 1969, inculpatului i se va atrage atentia ca, in caz de neplata a amenzii, inlocuirea acesteia cu inchisoarea se va face potrivit dispozitiilor pertinente din acelasi cod. - Decizie nr. 696/A din data de 29.09.2014
Litigiu asigurari sociale. Amenda civila. Daune cominatorii. - Decizie nr. 175 din data de 31.01.2011
In legislatia romana nu exista posibilitatea aplicarii amenzii cumulativ cu inchisoarea, asa cum prevede Legea nr.39/1934; prin decizia Curtii Constitutionale nr.160/2000 s-a stabilit ca prin dispozitiile art. III din Decretul nr.544/19... - Decizie nr. 652 din data de 14.09.2010