Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov - Minori si Familie

Incetare masura de protectie

(Sentinta civila nr. 445/S din data de 25.11.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov - Minori si Familie)

Domeniu Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia) | Dosare Tribunalul Brasov - Minori si Familie | Jurisprudenta Tribunalul Brasov - Minori si Familie

R O M A N I A
TRIBUNALUL PENTRU MINORI SI FAMILIE BRASOV


SENTINTA  CIVILA NR.445/S                                                 


Sedinta publica din data de 25 noiembrie 2013

Pentru astazi, fiind amanata pronuntarea solutionarii cauzei civile de fata, care s-a dezbatut in fond in sedinta publica din data de … noiembrie 2013, cand partile prezente au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din acea zi, care face parte integranta din prezenta sentinta iar instanta, din lipsa de timp pentru deliberare, a amanat pronuntarea pentru data de … noiembrie 2013 si apoi pentru data de 25 noiembrie 2013.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la pronuntare se constata lipsa partilor.
Procedura este indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care,
Instanta in urma deliberarii a pronuntat sentinta de mai jos:


T R I B U N A L U L,
deliberand asupra actiunii civile de fata, constata urmatoarele:

      Sub nr. /1372/2013, s-a inregistrat pe rolul acestei instante de judecata, la data de  septembrie 2013, cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRASOV, reprezentata legal prin director general – R.F.GH, in contradictoriu cu paratii G.L.G si G.L., in calitate de parinti ai copilului, respectiv … si …, matusa si unchiul paterni ai minorei, prin care se solicita:
      - incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului la familia … si …instituita prin sentinta civila nr. …/S/ iulie 2012 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul nr. …., cu privire la minora ……, nascuta la data de . ., jud. Brasov,
- reintegrarea minorei in familia sa, la mama parata G.L.G.

      In motivarea cererii adresate instantei se arata ca, potrivit sentintei civile nr. /2011, ultima masura de plasament pentru minora a fost la familia …, unchiul si matusa paterna, pentru ca mama minorei era plecata in …, iar tatal sufera de schizofrenie paranoida din anul …, astfel ca acesta nu se putea ocupa de cresterea si educarea minorei. Parintii copilului sunt divortati.
      Familia … s-a ocupat cu grija de minora, iar in limita posibilitatilor i-au oferit acesteia un trai decent pentru a creste in conditii normale.
      In urma reevaluarii cazului, s-a constatat faptul ca mama a venit din …. si a incercat sa ia legatura telefonic cu fiica sa, insa familia … i-a interzis orice contact sau legatura cu minora.
      In data de … 2011, mama … a sunat din … la D.G.A.S.P.C. Brasov si a reclamat faptul ca foarte greu i se permite sa ia legatura cu minora, iar atunci cand au reusit sa vorbeasca, minora i-a spus ca nu este bine ingrijita si ca isi doreste sa fie impreuna cu mama sa.
      Drept urmare, managerul de caz s-a deplasat la domiciliul minorei, aceasta declarand inca o data ca doreste sa fie impreuna cu mama sa.
      In luna martie 2013, mama minorei a revenit definitiv in tara, iar prin cererea nr. …mai 2013 aceasta a solicitat revocarea masurii de plasament de la matusa si unchiul patern si reintegrarea minorei in familia sa.
      Doamna …. a adus la cunostinta reprezentantilor D.G.A.S.P.C. Brasov faptul ca in luna aprilie minora a fugit la ea de la familia … de doua ori, astfel ca a fost adusa cu politia inapoi la familia de plasament.
      Mama a declarat ca nu a putut mentine mai des legatura cu minora, intrucat cumnata sa s-a opus vehement de fiecare data cand o cauta.
      Dupa revenirea in tara, mama a solicitat sa-i lase fetita in vacante, insa a fost refuzata din nou, cu toate ca si minora isi doreste sa locuiasca impreuna cu mama sa.
      Familia de plasament a fost informata de catre managerul de caz cu privire la obligatia de a nu impiedica relatiile minorei cu familia largita, conform art. 14 din Legea nr. 272/2004, insa acestia nu au tinut cont de dorinta minorei.
      In urma anchetei sociale, a reiesit faptul ca mama minorei dispune de conditii materiale si financiare pentru cresterea si ingrijirea minorei. Este angajata la … „…” din ORASUL…, iar partenerul sau de viata este angajat ca … la …., realizand venituri de 2.200 de lei/luna. Domnul …, partenerul de viata al mamei, este de acord ca minora sa fie reintegrata la mama.
      Avand in vedere cele prezentate mai sus, in interesul superior al copilului, managerul de cat propune modificarea masurii de plasament de la familia … si reintegrarea minorei in familia mamei.           
      In drept, au fost invocate prevederile art. 68 al. 2 din Legea nr. 272/2004.
      In dovedirea celor sustinute prin actiunea promovata, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov a solicitat, iar tribunalul a incuviintat, in acord cu dispozitiile art. 258, raportat la art. 255 C. pr. civ., administrarea probei cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, in fotocopii atestate pentru conformitate cu originalul (f. …), astfel cum au fost acestea enumerate in incheierea de sedinta de la termenul de judecata din data de 20 noiembrie 2013 (f. …).
      Legal citata, mama copilului, parata G.L.G a depus intampinare, in conformitate cu prevederile art. 205 si urmatoarele C. pr. civ., prin care a solicitat admiterea actiunii reclamantei. Prin intampinare se arata ca familia ... la care minora … se afla cu masura de plasament familial, refuza in mod constant sa-i permita sa pastreze legatura cu fiica sa, desi fetita si-a exprimat dorinta de a se intoarce la mama (f….).
      Prezenta fiind in fata instantei la termenul de judecata din data de … 2013, mama parata a reiterat solicitarea de a o reintegra pe minora …in familia sa, aspecte consemnate in incheierea de sedinta de la respectivul termen de judecata (f. ….).
      Tatal copilului, paratul G.L, desi nu a depus intampinare, a solicitat verbal, in sedinta publica din data de …noiembrie 2013, respingerea actiunii reclamantei (f. …).
      Paratul ... O nu a depus intampinare si nu s-a infatisat in fata instantei la termenele de judecata acordate in cauza.
      Niciunul dintre paratii mai sus mentionati nu a solicitat administrarea vreunei probe in aparare. Parata G.L.G a depus la dosar, la solicitarea instantei, copia sentintei civile nr. . …decembrie 2011 a Judecatoriei …, pronuntata in dosarul nr. …/2011, prin care s-a desfacut casatoria dintre parintii minorei in cauza, paratii G.L.G si G.L.G (f. …).
      Parata ... … a depus la dosar, in procedura scrisa, un inscris sub semnatura privata, calificat de instanta ca fiind intampinare, avand in vedere lipsa de pregatire juridica de specialitate a partii, precum si faptul ca aceasta nu a beneficiat de asistenta calificata din partea unui avocat. Prin intampinare, parata ... … arata ca nu este de acord ca minora sa se duca la mama sa, intrucat aceasta si-a abandonat copilul, iar familia ..., impreuna cu tatal fetitei, s-a ingrijit de minora in mod corespunzator. Totodata, se mai precizeaza si faptul ca fetita este foarte atasata de familia ... (matusa si unchiul din partea tatalui), nefiindu-i niciodata interzis sa pastreze legatura cu mama ei (f. ……………….).
      In probatiune, parata ... ...... a solicitat administrarea probei cu inscrisuri (f. …..), dovezi care au fost incuviintate de instanta, in acord cu prevederile art. 258, raportat la art. 255 C. pr. civ., astfel cum rezulta din considerentele incheierii de sedinta din data de  2013 (f. …..).
      La dosar au fost depuse concluzii scrise de catre parata ... ......, prin care se reitereaza, in principiu, aceleasi aspecte aratate prin intampinare (f. …..).        
      Instanta constata ca prezenta cerere este scutita de plata taxei judiciare de timbru, in conformitate cu prevederile art. 131 din Legea nr. 272/2004 – privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile si completarile ulterioare.
      
Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata, in fapt si in drept, urmatoarele:

      Copilul ……-...... s-a nascut la data ….. 2000 in mun. ….. Brasov, si provine din relatia parintilor sai G.L.G si G.L. (f. .).
      La acest moment, parintii copilului sunt divortati, conform sentintei civile nr. .decembrie 2011 a Judecatoriei ., pronuntata in dosarul nr. …../2011 (f. ….)
      Prin sentinta civila nr. . . 2011 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul nr. ….., s-a dispus instituirea masurii de protectie speciala a plasamentului fata de copilul ……-......, la familia ... ...... si ... L, matusa si unchiul paterni ai minorei, in considerarea faptului ca fetita era, la acel moment, lipsita de ocrotire parinteasca intrucat tatal sau fusese diagnosticat cu o afectiune psihica, in timp ce mama fetitei se afla la munca in strainatate, la o adresa necunoscuta (f. …..).
      Prin cererea inregistrata la D.G.A.S.P.C. Brasov la data de …., mama copilului, parata G.L.G, a solicitat reintegrarea in familie a fetitei …-......, aratand ca doreste sa isi asume pe viitor obligatiile legate de cresterea, ingrijirea si educarea copilului sau (f. …).  
      Anexa nr. 1 la raportul de evaluare detaliata privind situatia minorei …   …-......, intocmit in cauza de reclamanta la data de . 2013, evidentiaza faptul ca mama fetitei in cauza a revenit in tara in luna … 2013 si a solicitat reintegrarea in familie a minorei. Mama parata a mai precizat ca nu a mentinut legatura cu fiica sa intrucat cumnata sa, parata ... ......, s-a opus vehement. Totodata, mama minorei a aratat ca in lunile aprilie si mai 2013 … a fugit de la sotii ... si s-a refugiat la locuinta mamei, iar familia de plasament a chemat politia pentru a inapoia copilul. 
      Din cuprinsul raportului mai rezulta si faptul ca mama parata G.G dispune de conditii materiale si financiare care ii permit sa se ocupe in  mod corespunzator de cresterea si educarea fiicei sale minore. Astfel, atat mama copilului, cat si partenerul de viata al acesteia, S L, realizeaza venituri constante din munca, in cuantum total de 2.200 lei lunar, si au o locuinta stabila, care este proprietatea mamei concubinului paratei, apartamentul fiind compus din doua camere si anexe, fiind bine intretinut, curat, mobilat si utilat corespunzator. Pe perioada de timp in care fetita s-a aflat cu masura de plasament la familia ..., mama parata a tinut legatura pe ascuns cu fiica sa, din cauza faptului ca sotii ... ...... si ... O au interzis orice legatura intre mama si fetita.
      Raportul conchide in sensul ca orice masura de plasament are, in esenta, un caracter temporar, iar in cauza interesul superior al copilului este acela de a fi reintegrat in familia biologica, la mama sa, tinand cont atat de cererea mamei, dar mai ales de dorinta profunda a fetitei de a locui impreuna cu mama sa (f. 7-8).   
      Prezenta fiind personal in fata instantei, mama copilului, parata G.L.G, a reiterat dorinta de a reintegra copilul in familie, astfel cum a solicitat prin cererea adresata D.G.A.S.P.C. Brasov la data de 5 iulie 2013 (f. 21). Totodata, din cuprinsul anchetei sociale intocmite de Serviciul Public de Asistenta Sociala din cadrul Consiliului Local Fagaras reiese ca atat actualul partener de viata al mamei fetitei,     , cat si mama acestuia,       , sunt de acord ca minora sa creasca alaturi de ei (f. 17-18).
      In ceea ce-l priveste pe tatal minorei, paratul G.L. instanta retine ca unul dintre motivele pe care s-a intemeiat hotararea de instituire a plasamentului familial cu privire la minora ...... l-a reprezentat boala psihica cu care acesta a fost diagnosticat. Desi, la acest moment, tatal parat nu este de acord cu reintegrarea fetitei in familia actuala a mamei (atitudine de inteles avand in vedere ca este fratele paratei ... ......), instanta constata ca acesta nu a solicitat sa se ocupe in continuare de copilul sau, pozitia sa procesuala fiind aceea de mentinere a plasamentului minorei la familia .... Totodata, tribunalul observa ca la dosar nu exista dovezi din care sa reiasa ca boala de natura psihica cu care a fost diagnosticat tatal fetitei s-ar fi ameliorat ori ar fi disparut. Prin urmare, instanta apreciaza ca tatal parat G.L nu prezinta garantiile necesare pentru a se ocupa in mod optim de cresterea si ingrijirea corespunzatoare a fiicei sale minore, si nici nu a formulat, de altfel, o solicitare in acest sens.   
      Ascultata fiind de instanta de judecata in camera de consiliu din data de 20 noiembrie 2013, in acord cu dispozitiile art. 24 din Legea nr. 272/2004, raportat la art. 264 C. civ., minora ......, in varsta de aproape 14 ani, a aratat ca are o relatie foarte buna cu mama sa si cu partenerul actual de viata al acesteia. Fetita si-a exprimat, intr-un mod lipsit de echivoc, dorinta de a locui impreuna cu mama si cu fratele sau vitreg,      , in varsta de 6 ani, copil rezultat din relatia mamei sale cu       . Totodata, minora a confirmat cele aratate de mama sa, in sensul ca familia ... i-a interzis acesteia sa o vada, desi mama parata venise pana la poarta casei unde locuieste fetita, la sotii .... ............ si-a exprimat afectiunea si respectul pe care le poarta celor doi soti ..., care sunt si nasii sai de botez, insa a insistat ca doreste sa locuiasca cu mama sa (f. 92).
      In drept, instanta retine ca Legea nr. 272/2004 consacra, cu titlu de principiu, prin prevederile art. 8 al. 2, dreptul copilului de a fi ingrijit, crescut si educat de catre parintii sai, inca de la nastere.
      In aplicarea acestor dispozitii legale, tribunalul specializat retine ca mama parata a demonstrat ca la acest moment a depasit situatia dificila care a condus la instituirea unei masuri de protectie speciala cu privire la fiica sa minora....... Astfel, in prezent, situatia materiala a paratei este decenta, in sensul in care aceasta realizeaza venituri constante din munca, fiind angajata la S.C.       S.R.L.,veniturile familiei, compuse din salariul mamei minorei si castigurile partenerului sau de viata ridicandu-se lunar la suma de 2.200 de lei. Mama copilului si actualul concubin al acesteia locuiesc intr-un apartament compus din 2 camere si dependinte, proprietatea mamei lui, aflat intr-o stare corespunzatoare din punct de vedere igienico-sanitar. Totodata, instanta retine si faptul ca, pe perioada institutionalizarii, mama parata a incercat sa pastreze legatura cu fiica sa, dar nu a reusit acest lucru, astfel cum s-a retinut mai sus, din motive ce nu-i pot fi imputate,.
      Totodata, tribunalul retine si dorinta ferma a fetitei de a creste in continuare in cadrul familiei, alaturi de mama sa, astfel cum a aratat aceasta cu ocazia ascultarii de catre judecatorul cauzei (f. 92).
      Instanta intelege sentimentul de frustrare pe care il resimt paratii ... ...... si ... Ovidiu, persoane care au avut grija de copil in perioada in care acesta se afla in dificultate, fiind abandonat de mama sa. Este evident ca cei doi soti si-au adus aportul in mod substantial, atat din punct de vedere material, cat mai ales din punct de vedere moral, la dezvoltarea copilului pe toate planurile, la acest moment ...... avand rezultate foarte bune la invatatura (f. 79), desi la momentul la care a fost parasita de mama sa pierduse doi ani de studiu (f. 11-13). Totodata, instanta este constienta de relatia de afectiune care s-a consolidat in decursul timpului (pe o perioada de 5 ani) intre fetita si familia de plasament. Cu toate acestea, este necesar a se intelege de toate partile implicate intr-un litigiu de o asemenea natura ca ceea ce primeaza intotdeauna este interesul superior al copilului de a creste alaturi de parintii sai, in primul rand, si doar cand acest lucru nu este posibil, se poate tine cont de dorinta membrilor familiei extinse de a avea grija de copil.
      In continuare, tribunalul retine ca vointa minorei este clara in sensul de a creste in continuare alaturi de mama sa, iar potrivit prevederilor art. 24 al. 4 din Legea nr. 272/2004, opiniile copilului ascultat vor fi luate in considerare si li se va acorda importanta cuvenita, in raport cu varsta si cu gradul de maturitate a copilului.
      In speta, instanta nu a identificat niciun motiv intemeiat pentru a trece peste dorinta     de a se inapoia la mama sa, fiind de presupus, in mod obiectiv, ca un adolescent de aproape 14 ani isi cunoaste prioritatile si stie ce este cel mai bine pentru el, mai ales atunci cand este obiectul unei dispute aprige intre adulti.
      In final, tribunalul atrage atentia partilor aflate in contradictie (in speta, mama parata si sotii ...) ca, independent de conflictele existente intre adulti, pe care un copil nu le intelege si la care nu ar trebui sa fie partas,      are dreptul de a mentine relatii personale si contacte directe atat cu parintii si rudele, cat si cu alte persoane fata de care a dezvoltat legaturi de atasament, in conformitate cu prevederile art. 14 al. 1 din Legea nr. 274/2004. Totodata, in acord cu prevederile art. 14 al. 3 din acelasi act normativ, mama parata trebuie sa constientizeze ca nu are dreptul sa impiedice relatiile personale ale copilului cu familia ... ...... si ..., persoane care au avut grija de      atunci cand fetita se afla in nevoie, decat in cazul in care instanta decide in acest sens, apreciind ca exista motive temeinice de natura a primejdui dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala sau morala a copilului, situatie care nu se regaseste in speta de fata.             
      Fata de cele mai sus expuse, vazand si constatarile anchetei sociale intocmite in cauza, apreciind ca dorinta mamei de a o creste in continuare pe minora si eforturile depuse de aceasta in sensul reluarii legaturilor de atasament cu fiica sale sunt de natura a consolida relatia fireasca existenta intre parinte si copil, tribunalul specializat apreciaza ca interesul superior al copilului in cauza reclama, cel putin in prezent, reintegrarea sa in familie, la mama parata, urmand ca institutiile abilitate de lege sa monitorizeze, pe viitor, conduita parentala a paratei in relatia cu minora.
      Pentru considerentele ce preced, tribunalul specializat constata ca temeiurile care au stat la baza instituirii unei masurii de protectie speciala fata de copilul Sandru Alexandra-...... nu mai subzista, iar separarea acesteia de familia naturala nu se mai justifica, motiv pentru care actiunea reclamantei urmeaza a fi admisa, astfel cum a fost formulata.
      Pe cale de consecinta, tinand cont de interesul superior al copilului de a creste si a se dezvolta in continuare in cadrul familiei biologice, ca principiu de baza al respectarii si garantarii drepturilor sale, instanta, in temeiul art. 68 al. 2 din Legea nr. 272/2004, va incuviinta cererea reclamantei si va dispune incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului la familia ... ...... si ... instituita prin sentinta civila nr. 256/S/26 iulie 2011 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul nr. 343/1372/2011, cu privire la minora       -......, nascuta la data de 21 februarie 2000 in mun. Fagaras, precum si reintegrarea minorei in familia sa, la mama parata G.L.G, potrivit dispozitivului prezentei.
      In temeiul dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 272/2004, urmeaza a se pune in vedere Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei mun. Fagaras, jud. Brasov sa urmareasca evolutia dezvoltarii copilului in familie, precum si modul in care mama parata G.L.G isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile cu privire la fiica sa minora, urmand a fi intocmite rapoarte lunare pe o perioada de 1 an de la momentul pronuntarii prezentei hotarari.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
H O T A R A S T E:
    
      Admite cererea formulata de reclamanta DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRASOV, cu sediul in reprezentata legal prin director general – R.F.GH, in contradictoriu cu paratii GH.L.GH (C.N.P. –    ), cu domiciliul mun. Fagaras,       , jud. Brasov, GHA.L.GH (C.N.P. –    ), cu domiciliul in mun. Fagaras,  Brasov, respectiv ... ......  (C.N.P. –    ) si ... O (C.N.P. – ), ambii cu domiciliul in         jud. Brasov, si in consecinta:
      Dispune incetarea masurii de protectie speciala a plasamentului la familia ... ...... si ...    instituita prin sentinta civila nr. 256/S/26 iulie 2011 a Tribunalului pentru Minori si Familie Brasov, pronuntata in dosarul nr. 343/1372/2011, cu privire la minora  ......, nascuta la data de     in mun. Fagaras, jud. Brasov, C.N.P. –     
      Dispune reintegrarea minorei in familia sa, la mama parata GL.G.
      In temeiul dispozitiilor art. 70 din Legea nr. 272/2004, pune in vedere Serviciului Public de Asistenta Sociala din cadrul Primariei mun. Fagaras, jud. Brasov sa urmareasca evolutia dezvoltarii copilului in familie, precum si modul in care mama parata G.L.G isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile cu privire la fiica sa minora, urmand a fi intocmite rapoarte lunare pe o perioada de 1 an de la momentul pronuntarii prezentei hotarari.
      Executorie.
      Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov.
      Pronuntata in sedinta publica, astazi, 25 noiembrie 2013.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Familie (infractiuni si alte probleme in legatura cu familia)

Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Reincredintare minor - stabilire program vizita - Sentinta civila nr. 147 din data de 19.11.2011
Stabilire domiciliu minor - pensie intretinere - Sentinta civila nr. 141 din data de 19.01.2011
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 1111 din data de 10.11.2010
Reincredintare minor - Sentinta civila nr. 635 din data de 25.08.2010
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 634 din data de 25.08.2010
Pensie intretinere major - Sentinta civila nr. 490 din data de 03.06.2010
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 223 din data de 15.04.2010
Divort - Sentinta civila nr. 160 din data de 11.03.2010
Pensie intretinere - stabilire pensie - Sentinta civila nr. 176 din data de 24.03.2010
Pensie intretinere - Sentinta civila nr. 26 din data de 14.01.2010
pensie intretinere - Sentinta civila nr. 429 din data de 07.10.2009
Majorare pensie - Sentinta civila nr. 313 din data de 17.06.2009
Recunoastere hotarare de divort pronuntata intr-un stat tert fata de cetatenia ambilor soti. Art. 166 din Legea nr. 105/1992 - Decizie nr. 77/R din data de 30.01.2014
Divort. Exercitarea drepturilor parintesti asupra minorilor dupa divort. - Decizie nr. 276/R din data de 12.03.2014
Legea nr. 272/2004. Delegarea exercitarii drepturilor si obligatiilor parintesti. - Decizie nr. 30/R din data de 14.06.2006
Stabilirea paternitatii. Valoarea probatorie a expertizelor medico-legale de stabilire a legaturii de filiatie. - Decizie nr. 24/R din data de 21.04.2006
Dreptul familiei. Pastrarea numelui avut in timpul casatoriei. Intelesul notiunii de „motive temeinice” pentru care instanta poate admite cererea. - Decizie nr. 50/R din data de 06.05.2005
Dreptul familiei. Ocrotirea minorului prin masura plasamentului in regim de urgenta. Necesitatea cenzurarii masurii si dupa luarea acesteia prin aplicarea principiului interesului superior al copilului - Decizie nr. 39-R din data de 25.03.2005
Drept civil. Exercitarea autoritatii parintesti dupa divort atunci cand unul din parinti locuieste in alta tara. - Decizie nr. 494 din data de 16.12.2014