InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Respinge cererea.

(Sentinta civila nr. 665/2010 din data de 27.05.2010 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Pensii | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

R O M A N I A
JUDECATORIA CAMPENI
Dosar nr. 901/203/2010

SENTINTA CIVILA  NR.665/2010
Sedinta publica din 27.05.2010
Completul compus din:
JUDECATOR
GREFIER

      Pe rol se  afla judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere.
      La apelul nominal facut in sedinta publica   au lipsit partile ,  reclamanta  solicitand judecarea cauzei in lipsa.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier ,  dupa care , instanta a lasat cauza in pronuntare.
INSTANTA

      Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 901/203/2010din data de 03.05.2010, reclamanta BUMB MARIANA Maria, domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba, in calitate de reprezentanta a minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in contradictoriu cu paratul GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna majorarea pensiei de intretinere stabilita prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004.
In fapt, reclamanta a aratat ca paratul nu lucreaza.
Cererea nu a fost motivata in drept.
      Cererea este scutita de plata taxei de timbru si timbru judiciar, in baza art.15 lit.c din Legea nr.146/1997 si art. 1 alin.2 din OG 32/1995.
      Legal  citat in fata instantei, paratul a formulat intampinare ( fila 3), aratand ca nu obtine venituri nici din salariu, nici din alte activitati independente si se opune admiterii actiunii.
      La dosarul cauzei a fost atasat dosarul 52/21004.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Instanta constata ca prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, paratul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in favoarea minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in cuantum de 152,9 lei RON ( 1.529.000 LEI ROL), de la data de 24.02.2004 si pana la majoratul minorului.
      Instanta constata ca potrivit art. 86 alin. 1 C. fam. obligatia de intretinere exista intre parinti si copii, ambii parinti avand aceleasi drepturi si indatoriri fata de copii lor minori, conform art. 97 alin. 1 C. fam.
      Potrivit alin.2 si 3 ale aceluiasi articol, are drept la intretinere numai acela care se afla in nevoie, neavand putinta unui castig din munca, din cauza incapacitatii de a munci, iar descendentul, cat timp este minor, are drept la intretinere oricare ar fi pricina nevoii in care el se afla. Instanta constata la numitul GLIGOR ANDREI IOAN este minor, avand in prezent 11 ani, astfel ca starea sa de nevoie este  pe de o parte prezumata de lege.
      Insa, potrivit art. 94 alin. 1 C.fam., intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza  a o plati, astfel ca urmeaza sa se aiba in vedere faptul ca fata de situatia retinuta prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, veniturile paratului au inregistrat modificari.
      Daca la data pronuntarii sentintei antementionate, paratul beneficia de salariu in cuantum mediu de 6.119.761 LEI ROL , ceea ce a determinat existenta unui criteriu obiectiv de stabilire a pensiei de intretinere in favoarea minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in prezent paratul nu mai este angajat, aspect necontestat de parti.
      Faptul ca paratul nu obtine venituri din munca nu il exonereaza de obligatia de a contribui la cheltuielile de crestere si educare ale copilului sau minor, insa stabilirea pensiei de intretinere prin raportare la cuantumul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de 600 lei lunar, inclusiv la data solutionarii prezentei cereri, ar determina o reducere in fapt a pensiei de intretinere, chiar daca aceasta ar fi stabilita la nivelul maximal reglementat de art. 94 alin. 3 C.fam, anume o patrime din suma antementionata, reprezentand 150 lei.
      Pe cale de consecinta, s-ar produce o diminuare a pensiei de intretinere prin raportare la posibilitatile celui obligat la intretinere, iar reclamanta, care actioneaza ca reprezentanta a minorei, nu are interes in obtinerea acestui rezultat, sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, prin care reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in favoarea minorei minorului GLIGOR ANDREI IOAN, in cuantum de 152,9 lei RON, de la data de 24.02.2004 si pana la majoratul minorei fiindu-i favorabila. Aceasta sentinta este executorie, iar in lipsa unei executari voluntare din partea paratului poate fi executata silit.
      Pentru cele mai sus expuse, instanta va respinge actiunea civila exercitata de reclamanta reclamantei BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere, ca neintemeiata, iar in temeiul art. 274 alin.1 C.proc.civ., va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea reclamantei BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere.
Fara cheltuieli de judecata.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
      Pronuntata in sedinta publica din 27.05.2010. 
        
   JUDECATOR                                                    GREFIER

         

RED. V.E.C
TEHNORED .C.M.B
 EX. 4/ 01.06.2010


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

Revocare decizie de incetare a platii indemnizatiei prevazute de Legea nr. 8/2006. - Decizie nr. 1453 din data de 25.10.2016
Principiul contributivitatii. Valorificarea la recalcularea pensiei a primelor, primelor de vacanta si altor venituri impozabile. - Decizie nr. 1214 din data de 22.09.2016
Potrivit art.125 din H.G. nr.257/2011, angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatori, in conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le inscriu, in baza documente - Decizie nr. 225 din data de 18.02.2016
Stagiul de cotizare. Auditor public extern. - Decizie nr. 1247 din data de 25.11.2015
Pensie pentru limita de varsta pentru persoane cu handicap. Conditii acordare. - Decizie nr. 787 din data de 24.09.2015
Pensie de urmas in favoarea sotului supravietuitor. Conditie de acordare. Dovada casatoriei. - Decizie nr. 655 din data de 10.09.2015
Calcul pensie. Valorificare spor de santier. Principiul contributivitatii. - Decizie nr. 717 din data de 17.09.2015
Valorificarea la pensie a adeverintei eliberata de lichidator dupa radierea societatii. Calitatea de detinator de arhiva. - Hotarare nr. 530 din data de 25.06.2015
Valorificarea la calculul pensiei a sporurilor. Conditii. - Hotarare nr. 401 din data de 04.06.2015
Politist. Indemnizatie la iesirea la pensie. Suspendarea acordarii acesteia. - Hotarare nr. 370 din data de 28.05.2015
Conditii speciale. Actiune in constatare intemeiata pe dispozitiile art. unic din Legea nr.380/2013 prin care s-a modificat si completat Legea nr.263/2010. - Hotarare nr. 227 din data de 30.04.2015
Dovada perioadelor de activitate desfasurate in locurile de munca si activitatile ce se incadreaza in grupele I si II de munca in vederea pensionarii. Rolul casei de pensii. - Hotarare nr. 226 din data de 30.04.2015
Pensie comunitara. Raportul dintre normele comunitare si Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Elene din 23.02.1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997. - Decizie nr. 98 din data de 25.03.2015
Varsta standard de pensionare. Determinare in raport cu data nasterii asiguratului. - Decizie nr. 214 din data de 12.03.2015
Valorificarea contributiile retinute in valuta si virate in lei la fondul de pensii pe timpul misiunilor in strainatate ca diplomat. - Decizie nr. 52 din data de 19.01.2015
Pensie de serviciu. Cerere de revizuire. Conditii. - Decizie nr. 20 din data de 19.01.2015
Pensie militar. Plata diferente pensie. - Decizie nr. 768/A din data de 24.11.2014
Aviatori. Stagiu cotizare pensie. - Decizie nr. 559 din data de 13.10.2014
Compensatii banesti. Pensionare anticipata. Conditii de acordare. - Decizie nr. 390/A din data de 04.09.2014
Pensie de serviciu, magistrat. Calitate procesuala pasiva a Casei de Pensii Judetene. Conditii de acordare a pensiei de serviciu. - Decizie nr. 497 din data de 01.01.2014