InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campeni

Respinge cererea.

(Sentinta civila nr. 665/2010 din data de 27.05.2010 pronuntata de Judecatoria Campeni)

Domeniu Pensii | Dosare Judecatoria Campeni | Jurisprudenta Judecatoria Campeni

R O M A N I A
JUDECATORIA CAMPENI
Dosar nr. 901/203/2010

SENTINTA CIVILA  NR.665/2010
Sedinta publica din 27.05.2010
Completul compus din:
JUDECATOR
GREFIER

      Pe rol se  afla judecarea cauzei Minori si familie privind pe reclamanta BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere.
      La apelul nominal facut in sedinta publica   au lipsit partile ,  reclamanta  solicitand judecarea cauzei in lipsa.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier ,  dupa care , instanta a lasat cauza in pronuntare.
INSTANTA

      Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 901/203/2010din data de 03.05.2010, reclamanta BUMB MARIANA Maria, domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba, in calitate de reprezentanta a minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in contradictoriu cu paratul GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba, a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna majorarea pensiei de intretinere stabilita prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004.
In fapt, reclamanta a aratat ca paratul nu lucreaza.
Cererea nu a fost motivata in drept.
      Cererea este scutita de plata taxei de timbru si timbru judiciar, in baza art.15 lit.c din Legea nr.146/1997 si art. 1 alin.2 din OG 32/1995.
      Legal  citat in fata instantei, paratul a formulat intampinare ( fila 3), aratand ca nu obtine venituri nici din salariu, nici din alte activitati independente si se opune admiterii actiunii.
      La dosarul cauzei a fost atasat dosarul 52/21004.
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
      Instanta constata ca prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, paratul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in favoarea minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in cuantum de 152,9 lei RON ( 1.529.000 LEI ROL), de la data de 24.02.2004 si pana la majoratul minorului.
      Instanta constata ca potrivit art. 86 alin. 1 C. fam. obligatia de intretinere exista intre parinti si copii, ambii parinti avand aceleasi drepturi si indatoriri fata de copii lor minori, conform art. 97 alin. 1 C. fam.
      Potrivit alin.2 si 3 ale aceluiasi articol, are drept la intretinere numai acela care se afla in nevoie, neavand putinta unui castig din munca, din cauza incapacitatii de a munci, iar descendentul, cat timp este minor, are drept la intretinere oricare ar fi pricina nevoii in care el se afla. Instanta constata la numitul GLIGOR ANDREI IOAN este minor, avand in prezent 11 ani, astfel ca starea sa de nevoie este  pe de o parte prezumata de lege.
      Insa, potrivit art. 94 alin. 1 C.fam., intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza  a o plati, astfel ca urmeaza sa se aiba in vedere faptul ca fata de situatia retinuta prin sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, veniturile paratului au inregistrat modificari.
      Daca la data pronuntarii sentintei antementionate, paratul beneficia de salariu in cuantum mediu de 6.119.761 LEI ROL , ceea ce a determinat existenta unui criteriu obiectiv de stabilire a pensiei de intretinere in favoarea minorului GLIGOR ANDREI IOAN, nasc la 03.03.1999, in prezent paratul nu mai este angajat, aspect necontestat de parti.
      Faptul ca paratul nu obtine venituri din munca nu il exonereaza de obligatia de a contribui la cheltuielile de crestere si educare ale copilului sau minor, insa stabilirea pensiei de intretinere prin raportare la cuantumul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, de 600 lei lunar, inclusiv la data solutionarii prezentei cereri, ar determina o reducere in fapt a pensiei de intretinere, chiar daca aceasta ar fi stabilita la nivelul maximal reglementat de art. 94 alin. 3 C.fam, anume o patrime din suma antementionata, reprezentand 150 lei.
      Pe cale de consecinta, s-ar produce o diminuare a pensiei de intretinere prin raportare la posibilitatile celui obligat la intretinere, iar reclamanta, care actioneaza ca reprezentanta a minorei, nu are interes in obtinerea acestui rezultat, sentinta civila 239/2004 a Judecatoriei Cimpeni, in dosar 52/21004, prin care reclamantul a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in favoarea minorei minorului GLIGOR ANDREI IOAN, in cuantum de 152,9 lei RON, de la data de 24.02.2004 si pana la majoratul minorei fiindu-i favorabila. Aceasta sentinta este executorie, iar in lipsa unei executari voluntare din partea paratului poate fi executata silit.
      Pentru cele mai sus expuse, instanta va respinge actiunea civila exercitata de reclamanta reclamantei BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere, ca neintemeiata, iar in temeiul art. 274 alin.1 C.proc.civ., va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea reclamantei BUMB MARIANA domiciliata in Rosia Montana, sat Coasta Hentii, nr 882 , jud Alba impotriva paratului GLIGOR IOAN domiciliat in Rosia Montana, sat Carpinis, nr 842 , jud Alba pentru majorare pensie de intretinere.
Fara cheltuieli de judecata.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare .
      Pronuntata in sedinta publica din 27.05.2010. 
        
   JUDECATOR                                                    GREFIER

         

RED. V.E.C
TEHNORED .C.M.B
 EX. 4/ 01.06.2010


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010