InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Actiune formulata de o maniera care face imposibila solutionarea. Neindicarea obiectului material si juridic al actiunii. Constatarea nulitatii in conditiile art. 133 Cod pr civila.

(Sentinta civila nr. 3663 din data de 24.09.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Sentinta civila
Nr./Data 3663 (24.09.2008)
Dosar nr. 4045/221/2008
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Chemare in judecata (actiuni, cereri)
      
      Actiune formulata de o maniera care face imposibila solutionarea. Neindicarea obiectului material si juridic al actiunii. Constatarea nulitatii in conditiile art. 133 Cod pr civila.

      Prin actiunea civila inregistrata pe roul Judecatoriei Deva sub nr. 4045/221/08.07.2008, reclamantul B.G.a solicitat ca in contradictoriu cu paratii F.D.si F.D. sa se dispuna anularea unor acte, fara a arata actele a caror anulare o cere si fara a arata cel putin care este obiectul material al actiunii.
      Constatand ca actiunea este formulata de o maniera care face imposibila solutionarea acesteia,  reclamantului i s-a pus in vedere printr-o adresa scrisa:
      -sa arate actele a caror anulare o cere si sa indice obiectul material al actiunii, sub sanctiunea aplicarii prevederilor art. 133 Cod pr. Civila;
      -sa depuna actele a caror anulare o cere, cu 5 zile inainte de termenul de judecata sau sa arate in posesia cui se afla;
      -sa arate valoarea obiectului actiunii si sa timbreze la valoare actiunea, sub sanctiunea aplicarii prevederilor art. 155 indice 1 Cod pr civila;
      -sa arate cartea funciara in care sunt inscrise imobilele si sa depuna extrase CF;
      -sa propuna probe pana la primul termen de judecata, sub sanctiunae decaderii;
Reclamantul nu s-a conformat si a depus o cerere de suspendare a actiunii pana la solutionarea plangerii penale pe care sustine ca ar fi  depus-o impotriva paratilor si o cerere de amanare a judecatii pentru angajarea unui aparator.
      Instanta, constatand ca reclamantul este cel care a initiat procedura si ca prin cererea de amanare nu a aratat nici cel putin care este motivul intemeiat pentru care pana la primul termen, stabilit dupa mai mult de doua luni de la data la care a introdus actiunea nu si-a asigurat inca asistenta calificata in dosar si avand in vedere prevederile art. 156 Cod pr civila si prevederile art. 723 Cod pr civila, a respins  cererea de amanare.
      Cererea de suspendare a fost respinsa pe motiv ca nu a s-a facut dovada indeplinirii cerintelor art. 244 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedura civila.
      Prin Sentinta civila nr. 3663/24.09.2008, Judecatoria Deva a declarat nula cererea

      Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 133 Cod pr civila, cererea de chemare in judecata care nu cuprinde numele reclamantului sau al paratului, obiectul ei sau semnatura, va fi declarata nula. Lipsa semnaturii se poate totusi implini in tot cursul judecatii. Daca paratul invoca lipsa de semnatura, reclamantul va trebui sa semneze cel mai tarziu la prima zi de infatisare urmatoare, iar cand este prezent in instanta, in chiar sedinta in care a fost invocata nulitatea.
Potrivit prevederilor art. 112 alin. (1) pct. 3 Cod pr civila, cererea de chemare in judecata trebuie sa cuprinda obiectul cererii si valoarea lui, dupa pretuirea reclamantului, atunci cand pretuirea este cu putinta. Pentru identificarea imobilelor se va arata comuna si judetul, strada si numarul, iar, in lipsa, vecinatatile, etajul si apartamentul, sau, cand imobilul este inscris in cartea funciara, numarul de carte funciara si numarul topografic.
Potrivit prevederilor art. 723 alin. (1) Cod pr civila, drepturile procedurale trebuie exercitate cu buna-credinta si potrivit scopului in vederea caruia au fost recunoscute de lege.
Accesul la justitie este un drept fundamental protejat de art. 21 din Constitutia Romaniei si de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului dar acest drept trebuie exercitat cu buna credinta si in acord cu scopul pentru care a fost recunoscut.
In speta insa reclamantul a formulat o actiune ambigua, fara a indica obiectul juridic si obiectul material al actiunii, punand paratii in imposibilitatea de a-si pregati apararea iar la primul termen de judecata, stabilit dupa mai mult de doua luni de la introducerea actiunii, reclamantul nu si-a precizat actiunea si a incercat sa tergiverseze judecata si sa mentina paratii intr-o stare de nesiguranta, solicitand fie amanarea judecatii pentru angajare de aparator, in conditiile in care chiar el a initiat procedura, fie suspendarea judecatii pe motiv ca ar fi depus o plangere penala.
      Fata de cele expuse mai sus, instanta constatand incalcarea prevederilor legale mai sus citate a declarat nula cererea de chemare in judecata  formulata de reclamantul B.G..
      Solutia a fost mentinuta de Tribunalul Hunedoara.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Chemare in judecata (actiuni, cereri)

DISCRIMINARE SI HARTUIRE MORALA IN CADRUL DERULARII RAPORTURILOR DE MUNCA. DAUNE MORALE. NETEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA. - Sentinta civila nr. 1752/LM/2009 din data de 14.05.2009
Neindeplinirea procedurii prevazute de art. 720/1 Cod proc. civila atrage respingerea cererii ca inadmisibila. - Decizie nr. 77/R din data de 23.03.2006
Cerere pentru recunoasterea tranzactiei formulate pe cale principala - Decizie nr. 186 din data de 25.06.2015
Restituire bursa de studii ca urmare a pierderii calitatii de student - Sentinta civila nr. 612 din data de 10.12.2014
Actiune in contencios administrativ avand ca obiect cererea de contestare a unui fapt negativ. Inadmisibilitate. Respingere recurs reclamant - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Drepturi revolutionari - Decizie nr. 173/R din data de 02.03.2010
Cheltuieli de judecata. Momentul de la care se datoreaza in caz de renuntare la judecata. - Decizie nr. 316 din data de 07.04.2006
Motive de recurs invocate dupa expirarea termenului prevazut de art. 303(1) Cod procedura civila - Decizie nr. 201 din data de 08.03.2006
Apel declarat peste termen de mostenitorul paratului nelegal citat - Decizie nr. 217 din data de 10.03.2006
Repunerea in termenul de exercitare a cailor de atac - Decizie nr. 184 din data de 02.03.2006
Compensare bugetara-situatii de inadmisibilitate - Decizie nr. 775 din data de 12.10.2004
Anulare act - Sentinta civila nr. 3761 din data de 13.05.2010
Hotarare care sa tina loc de act autentiv - Sentinta civila nr. 4692 din data de 17.06.2010
Internare medicala - Hotarare nr. 182 din data de 23.05.2011
Autoritate de lucru judecat - Hotarare nr. 1543 din data de 29.06.2011
Prescriptia dreptului de a cere executarea silita - Hotarare nr. 1598 din data de 05.07.2011
Perceptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita - Hotarare nr. 1591 din data de 05.07.2011
Art. 248,215,292 CP cu aplicare Art. 33 lit A CP - Hotarare nr. 315 din data de 07.11.2011
Schimbare incadrare juridica - Hotarare nr. 3462 din data de 03.05.2011
Atribuire termen aferent DL 42/1990 - Hotarare nr. 2514 din data de 15.11.2011