Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Oradea

Apel. Procedura insolventei. Confirmare plan de reorganizare. Aprecierea ca si vot pozitiv a votului unui creditor in sensul votarii planului, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa (necuprinse in graficul de rambursare)

(Decizie nr. 152 din data de 21.05.2015 pronuntata de Curtea de Apel Oradea)

Domeniu Restructurare, Reorganizare | Dosare Curtea de Apel Oradea | Jurisprudenta Curtea de Apel Oradea

SECTIA A II - A CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Apel. Procedura insolventei. Confirmare plan de reorganizare. Aprecierea ca si vot pozitiv a votului unui creditor in sensul votarii planului, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa (necuprinse in graficul de rambursare) sa fie achitate la data scadentei.

- art. 64 alineatul 6, art. 100 alin. 2 si 3, art. 101 alin. 1 lit. B din Legea nr. 85/2006

Decizia nr. 152/C/2015- A din 21.05.2015
Dosar nr. 1051/83/C/2014/a2

Prin Sentinta nr. 1303/F din 11 decembrie 2014, Tribunalul S. M., in temeiul art. 11 lit. j) coroborat cu art. 95 alin. 4 si art. 101 alin. 1 lit. A din Legea nr. 85/ 2006, a confirmat Panul de reorganizare al debitoarea SC "B. C." SRL S. M., intocmit de debitoare prin administrator special la propunerea administratorului judiciar E. I. SPRL cu sediul in S. M. In urma confirmarii planului de reorganizare, debitoarea isi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului judiciar desemnat E. I. SPRL cu sediul in S. M., in conformitate cu planul confirmat. S-a stabilit termen pentru depunerea primului raport trimestrial aprobat de adunarea creditorilor la data de 25.03.2015.
Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a retinut ca, prin Incheierea civila nr. 560/F/30.04.2014 data de judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa fata de debitorul SC "B. C." SRL, la cererea acestuia (fila. 92). Tabelul definitiv al creantelor impotriva averii debitorului intocmit de practicianul in insolventa a fost depus la dosar la data de 01.10.2014 si afisat la data de 03.10.2014 potrivit procesului verbal de afisare intocmit la acea data. In termenul de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv prevazut de art. 94 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, debitorul prin administratorul special a depus la dosarul cauzei "Planul de reorganizare al SC "B. C." SRL.
Planul de reorganizare a fost comunicat in conditiile art. 98 din Legea nr. 85/2006 prin depunerea acestuia la ORC sub nr. xxxx/03.11.2014 si prin transmiterea acestuia prin e-mail creditorilor debitorului. Sedinta adunarii creditorilor pentru votarea Planului a avut loc la data de 02.12.2014.
Potrivit art. 101 alin. 1 - 2 din Legea nr. 85/2006, "judecatorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului in termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de catre administratorul judiciar a procesului-verbal al adunarii creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judecatorul-sindic poate sa ceara unui practician in insolventa sa isi exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului, inainte de confirmarea lui. Planul va fi confirmat daca vor fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: A) cel putin jumatate plus una dintre categoriile de creante mentionate in programul de plati, dintre cele mentionate la art. 100 alin. (3), accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu conditia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul; B) in cazul in care sunt doar doua categorii, planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul; C) fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusa unui tratament corect si echitabil prin plan. D) vor fi considerate creante nedefavorizate si vor fi considerate ca au acceptat planul creantele ce se vor achita integral in termen de 30 de zile de la confirmarea planului ori in conformitate cu contractele de credit sau leasing din care rezulta; E) planul respecta prevederile art. 95.
  (2) Tratament corect si echitabil exista atunci cand sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
  a) nici una dintre categoriile care resping planul si nici o creanta care respinge planul nu primesc mai putin decat ar fi primit in cazul falimentului;
  b) nici o categorie sau nici o creanta apartinand unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale;
  c) in cazul in care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptate, astfel cum rezulta din ierarhia prevazuta la art. 100 alin. (3), nu primeste mai mult decat ar primi in cazul falimentului".
Verificand indeplinirea conditiilor cumulative prevazute de art. 101 din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic a constatat in primul rand faptul ca, din punct de vedere formal, Planul de reorganizare indeplineste toate conditiile prevazute de art. 94 si art. 95 din Legea nr. 85/2006, respectiv a fost propus de catre debitor prin administratorul special, in termenul prevazut de lege, cuprinde mentiunile obligatorii prevazute de alin. 1 - 6 ale art. 95 respectiv mentioneaza tratamentul tuturor categoriilor de creante si justifica prin comparare masura de acoperire a creantelor in caz de faliment, respectiv in caz de reorganizare.
Potrivit planului de reorganizare propus, respectiv a programului de plati anexat acestuia categoria creantelor salariale si cea bugetara impotriva averii debitorului se preconizeaza a fi achitate in proportie de 100% cu reesalonarea termenelor de plata in defavoarea creditorilor, iar categoria creantelor chirografare nu isi va recupera creanta.
Prin urmare in speta s-a constatat ca toate categoriile de creante sunt defavorizate prin plan si ca toate creantele sunt supuse unui tratament echitabil si corect, astfel cum aceasta notiune este reglementata de art. 100 alin. 2 din Legea nr. 85/2006. In ce priveste modalitatea de votare a planului de reorganizare, judecatorul sindic a retinut ca, potrivit tabelului definitiv de creante impotriva averii debitorului fata de acesta administratorul judiciar a aprobat constituirea a trei categorii de creante: bugetare, salariale, chirografare.
Verificand procesul verbal al Adunarii creditorilor din data de 02.12.2014 convocata pentru votarea planului de reorganizare, s-a constatat  ca la sedinta de votare a planului de reorganizare o parte din creditori au trimis votul prin corespondenta. Din voturile valabil exprimate de catre creditorii care si-au manifestat intentia de a participa la vot rezulta urmatoarele: creditorul bugetar DGFP S. M., care detine 97,28% din creantele din aceasta categorie si 58,21% din totalul creantelor a votat planul de reorganizare; creditorul chirografar SC T. P. care detine 26,82% din grupa si un procent de 10,53% din masa credala voteaza planul, iar creditorul F. L. R. IFN care detine 57,06% din grupa , respectiv 22,40% din masa credala nu voteaza planul, astfel ca planul nu se considera acceptat de aceasta categorie de creante; creditorii salariali in unanimitate au votat planul, insa s-a constatat ca acest creditor a fost inscris provizoriu in tabelul de creante al debitoarei intrucat creanta acesteia nu este scadenta si detine un procent minoritar din totalul creantelor debitoarei.
Avand in vedere modalitatea de votare a planului, s-a constatat ca planul de reorganizare a fost votat de doua din categoriile de creante mentionate in programul de plati indreptatita la vot, toate categoriile fiind considerate defavorizate, fiind indeplinite in cauza toate conditiile prevazute de art. 101 din Legea nr. 85/2006 anterior citat pentru planul de reorganizare sa fie confirmat de catre judecatorul sindic.
In consecinta, in temeiul art. 11 lit. j) coroborat cu art. 101 alin. 1 pct. A din Legea nr. 85/2006, judecatorul sindic a confirmat Planul de reorganizare propus de debitor prin administratorul special, urmand ca, pe viitor, in conformitate cu art. 103 din Legea nr. 85/2006, debitorul sa isi conduca activitatea sub supravegherea administratorului judiciar si in conformitate cu planul confirmat, conform dispozitivului hotararii.
Impotriva acestei hotarari a formulat apel SC "F. L. R. IFN" SA, continuat de SC "R. P." SRL, solicitand instantei modificarea in tot a hotararii cu consecinta infirmarii planului de reorganizare, avand in vedere urmatoarele:
In motivarea apelului apelanta arata in fapt, ca la data de 3 octombrie 2014 administratorul judiciar a afisat tabelul definitiv al creantelor impotriva debitorului, conform procesului verbal de afisare intocmit la aceasta data. La data de 2 decembrie 2014 creditorii debitorului au fost convocati pentru votarea Planului. Prin procesul verbal intocmit la data de 2 decembrie 2014, administratorul judiciar concluzioneaza, ca planul de reorganizare al debitoarei poate sa fie confirmat, avand in vedere ca ar fi fost votat de doua categorii din trei, si anume de cea a creantelor bugetare si cea a creantelor salariale.  
Instanta de fond. fara sa efectueze o analiza a legalitatii procesului - verbal, a preluat concluzia administratorului judiciar si a confirmat planul.
Hotararea este nelegala. Astfel, categoria creantelor salariale nu exista. Potrivit art. 3 pct. 17 din Legea insolventei, prin tabel definitiv de creante se intelege tabelul care cuprinde toate creantele asupra averii debitorului la data deschiderii procedurii, acceptate in tabelul preliminar si impotriva carora nu s-au formulat contestatii in conformitate cu prevederile art. 73, precum si creantele admise in urma solutionarii contestatiilor. In acest tabel se arata suma solicitata, suma admisa si rangul de prioritate a creantei.
Conform tabelului preliminar modificat nr. 2 privind creantele impotriva debitorului, publicat in Buletinul Procedurilor de Insolventa la data de 26 septembrie 2014, figureaza doua categorii de creante, creante bugetare si creante chirografare. Cu toate acestea, in tabelul definitiv, care nu a fost publicat in BPI nici pana in prezent, dar se sustine de catre administratorul judiciar ca ar fi fost afisat, este mentionata o noua categorie de creante, pentru prima data, cea a creantelor salariale ce totalizeaza suma de 4.909 lei. Astfel, administratorul judiciar recunoaste implicit ca mentioneaza pentru prima oara in tabelul definitiv o categorie noua de creante si ignora in mod intentionat prevederile Legii Insolventei, pe care este obligat sa le respecte. Creantele inscrise in tabelul preliminar si, ulterior, in tabelul definitiv, se raporteaza la data deschiderii procedurii insolventei. Or, este greu de crezut ca administratorul judiciar a realizat deodata ca la data deschiderii procedurii insolventei impotriva debitorului existau creante salariale de 4.909 lei care nu au fost achitate pana la data intocmirii tabelului definitiv. In cazul in care ar fi existat creante salariale in cuantum total de 4.909 lei, nu se poate sustine ca sunt sanse de reorganizare pentru o societate care nu a reusit sa achite salarii restante intr-un termen de 6 luni, termen calculat de la data deschiderii procedurii insolventei si pana la data la care administratorul judiciar a "constatat" ca nu sunt platite aceste salarii.
Din punct de vedere juridic, exista o diferenta mare intre planul preliminar si planul definitiv, orice practician in insolventa, care in plus este si avocat, cum este administratorul judiciar, cunoaste aceasta diferenta.
Administratorul judiciar face referire la un tabel definitiv modificat, in conditiile in care ultimul tabel preliminar modificat a fost publicat in BPI cu 6 zile inainte ca tabelul definitiv sa fie afisat, existand banuiala fireasca ca de fapt termenul modificat se raporteaza la tabelul preliminar si nu la tabelul definitiv. Fapta administratorului judiciar de a inscrie o creanta direct in tabelul definitiv este grava nu numai pentru ca a incercat sa insele instanta de judecata si creditorii debitorului care nu au acceptat planul, dar reprezinta si o incalcare flagranta a dreptului oricarei persoane interesate de a contesta respectivele creante salariale in conditiile art. 73 din Legea insolventei.
Categoria creantelor bugetare nu a votat planul. Instanta de fond a retinut in mod gresit ca planul a fost votat de categoria creantelor bugetare, avand in vedere ca, creditorul majoritar din aceasta categorie, DGRFP Cluj, ar fi votat afirmativ. Votul exprimat de DGRFP Cluj este: "aproba planul de reorganizare cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa sa fie achitate la data scadentei". Prin urmare, votul DGRFP Cluj este conditionat de plata unor sume de catre debitor catre DGRFP Cluj.
Prin intampinarea depusa la dosar, E. I. SPRL - in calitate de administrator judiciar al debitoarei, solicita instantei respingerea apelului ca nefondat.
In ceea ce priveste motivele invocate de catre creditorul apelant arata urmatoarele:
1. Categoria de creante salariate exista. Apelanta sustine ca administratorul judiciar ignora in mod intentionat prevederile legii insolventei, pe care este obligat sa o respecte. In ceea ce priveste regimul juridic al creantelor salariale, legiuitorul a stabilit reguli speciale potrivit art. 64 din Legea nr. 85/2006: "Cu exceptia salariatilor ale caror creante vor fi inregistrate de catre administratorul judiciar conform evidentelor contabile, toti ceilalti creditori ale caror creante sunt anterioare date deschiderii procedurii..." Astfel legiuitorul nu a impus in mod expres ca creantele salariate sa fie inregistrate in tabelul preliminar si mai apoi in tabelul definitiv. Ca urmare a deschiderii procedurii generale de insolventa, reprezentantii debitoarei au luat legatura tarziu cu administratorul judiciar, actele contabile fiind predate printre alte acte si urmatoarele balante: Balanta dec. 2011; dec. 2013; dec. 2012; ianuarie, februarie, martie, aprilie 2014, in baza procesului verbal de predare primire nr. xxxx/04.07.2014.
Ulterior, ca urmare a solicitarii facute sa predea si celelalte acte contabile, cum sunt balantele pe lunile urmatoare, precum si statele de plata care justifica in drept creantele salariale, acestea nu au fost predate la data de 06.10.2014, astfel cum rezulta din procesul verbal de predare primire nr. xxxx/06.10.2014.
Astfel, administratorul judiciar a fost in imposibilitatea obiectiva de a inscrie creantele salariale in tabelul preliminar, deoarece nu a avut la dispozitie actele contabile ale societatii debitoare, o parte din acestea fiind primite la data de 04.07.2014, dupa data publicarii in BPI a tabelului preliminar nr.2, iar cea de-a doua parte a documentelor, care justifica creantele salariale neachitate, au fost predate la data de 06.10.2014, deci dupa data depunerii tabelului definitiv la dosarul cauzei (la 01.10.2015). Ca urmare a predarii acestor documente, administratorul judiciar a procedat la inscrierea la masa credala a creantelor salariale aflate in sold in balanta aferenta lunii august 2014, confirmate prin statul de plata cu aceeasi suma.
In considerarea actelor contabile ce i-au fost predate si pe care le-a depus in probatiune si dat fiind faptul ca suma inscrisa la masa credala in categoria creantelor salariale este 4909, iar aceasta categorie de creante exista inca din luna aprilie 2014 si se mentine inclusiv la decembrie 2014, cand cuantumul lor este mai mare, rezulta fara indoiala ca societatea debitoare a avut creante salariale pe tot parcursul anului 2014, neputand fi negate in conditiile exprimate de catre apelanta. Administratorul judiciar nu a avut nici o intentie "sa insele instanta " astfel cum gresit se afirma in cuprinsul cererii de apel, intrucat a fost in imposibilitatea obiectiva de a inscrie creantele salariale la masa credala a debitoarei mai devreme de primirea balantelor si a statelor de plata aferente.
2. Privitor la punctul doi al apelului: Categoria creantelor bugetare nu a votat planul. Creditorul contestator este intr-o eroare, deoarece votul exprimat de catre creditorul DGRFP Cluj este legal si a fost dat in conditiile in care acest creditor a considerat de cuviinta. Votul creditorului DGRFP Cluj a fost dat astfel: "Aproba planul de reorganizare, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa sa fie achitate la data scadentei." Debitoarea a respectat aceasta conditie ceruta a fi indeplinita, prin faptul ca si-a achitat toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa, astfel cum rezulta din certificatul fiscal ce se va elibera in acest sens de catre organele fiscale. Societatea a acumulat obligatii nascute in cursul procedurii, fata de bugetul consolidat al statului, constand in contributii salariale, care la decembrie 2014 erau in suma de 10.075 lei. Votul conditionat a fost dat de catre creditoarea in cursul lunii decembrie 2014, urmand ca debitoarea sa dea curs cerintei impuse de catre fisc. Ca debitoarea sa poata respecta cerinta impusa de creditorul DGRFP Cluj fost nevoita sa valorifice un utilaj din patrimoniu, in luna ianuarie 2015 pentru a-si putea achita obligatiile fiscale scadente, astfel cum rezulta din factura fiscala nr. xxx/08.01.2015. Societatea debitoare a incasat in contul de lichidare pretul facturii in doua transe: suma de 22.998,26 lei - in luna ianuarie 2015 si diferenta de suma reprezentand TVA- in februarie 2015. La luna decembrie debitoarea inregistra lichiditati de doar 188,79 lei, astfel cum rezulta din balanta acestei luni.
Ca urmare a incasarii pretului, aceasta si-a achitat toate obligatiile fata de bugetul consolidat al statului, nascute in perioada cuprinsa dupa data deschiderii procedurii, la data de 18.02.2015, astfel cum rezulta din ordinele de plata depuse in probatiune. Astfel votul creditorului DGRFP Cluj fiind dat pentru sedinta adunarii creditorilor din data de 02.12.2014 cand s-a votat planul de reorganizare al debitoarei este evident ca aceasta nu putea sa-si realizeze obligatia de a respecta conditia impusa, decat dupa aceasta data.
Examinand sentinta apelata, raportat la motivele de apel invocate, instanta a retinut ca apelul este nefondat.
Criticile aduse sentintei apelate se concentreaza pe doua aspecte. In primul rand, apelanta sustine ca se impune infirmarea planului de reorganizare, intrucat a fost aprobat de o categorie de creante inscrisa in mod nelegal in tabelul definitiv, respectiv aceea a creditorilor salariati. Sub al doilea aspect, s-a aratat ca, intrucat creditorul bugetar DGRFP Cluj Napoca a aprobat planul conditionat de achitarea la scadenta a tuturor obligatiilor nascute dupa data intrarii in insolventa, votul acesteia nu poate fi considerat ca fiind afirmativ.
In ceea ce priveste votul exprimat de creditorul bugetar DGRFP Cluj Napoca, instanta de apel a observat ca acesta si-a exprimat in scris votul asupra planului de reorganizare, in sensul aprobarii acestuia, cu conditia ca toate obligatiile nascute dupa data intrarii in insolventa (necuprinse in graficul de reorganizare) sa fie achitate la data scadentei. Instanta nu a retinut sustinerile apelantei, in sensul ca un asemenea vot conditionat nu poate fi luat in considerare ca un vot dat pentru aprobarea planului de reorganizare. In acest sens, Curtea a avut in vedere imprejurarea ca respectiva conditie impusa de creditorul bugetar - achitarea la scadenta a obligatiilor nascute dupa data deschiderii procedurii - nu poate imprima votului pozitiv exprimat de acest creditor un caracter conditionat, cata vreme insasi legea consacra o asemenea obligatie in sarcina debitorului, prevazandu-se la art. 64 alin. 6 din Legea 85/2006 ca toate creantele nascute dupa data deschiderii procedurii, in perioada de observatie sau in procedura reorganizarii judiciare vor fi platite conform documentelor din care rezulta, nefiind necesara inscrierea la masa credala.
Astfel, creditorul bugetar nu a facut altceva decat sa reia in cuprinsul votului sau scris prevederea legala, aceasta fiind oricum aplicabila, chiar in lipsa unei asemenea conditii puse de creditorul bugetar. Mai mult decat atat, potrivit sustinerilor administratorului judiciar din cuprinsul intampinarii la apel, obligatiile societatii debitoare nascute in timpul procedurii fata de bugetul consolidat al statului constau in contributii salariale, care in decembrie 2014 erau in suma de 10.075 lei, iar acestea au fost achitate de catre societate, potrivit extrasului de cont aferent lunii februarie 2015.
Fata de aceste considerente, instanta de apel a apreciat ca in mod legal votul exprimat de creditorul bugetar a fost luat in considerare drept un vot "pentru" aprobarea planului de reorganizare al societatii debitoare.
In ceea ce priveste existenta categoriei creantelor salariale, Curtea a retinut ca, pentru termenul de judecata din data de 01.10.2014, administratorul judiciar a depus la dosar tabelul definitiv al creantelor S.C. B. C. S.R.L., cuprinzand doua categorii de creante: bugetare si chirografare. Acest tabel definitiv a fost afisat la usa instantei potrivit procesului-verbal din data de 03.10.2014. Ulterior, la data de 08.10.2014, a fost intocmit un tabel definitiv modificat de creante care cuprinde, pe langa cele doua categorii trecute in primul tabel definitiv, si categoria creantelor salariale. Administratorul judiciar a justificat intocmirea tabelului definitiv modificat prin aceea ca i-au fost comunicate ulterior o serie de documente contabile, din care au rezultat si creante salariale in suma de 4.909 lei. Potrivit dispozitiilor instantei din data de 12.11.2014, tabelul definitiv modificat a fost afisat la usa instantei, potrivit procesului-verbal intocmit la aceeasi data.
Raportat la aceste aspecte, Curtea a retinut ca in mod legal s-a permis creditorilor salariali sa isi exprime dreptul de vot asupra planului de reorganizare, in conformitate cu prevederile art. 100 alin. 2 si 3 din Legea 85/2006, in conditiile in care tabelul definitiv modificat care cuprinde categoria creantelor salariale nu a fost contestat de vreunul dintre creditori, nefiind anulat la data la care s-a votat asupra planului de reorganizare. Mai mult, judecatorul-sindic a dispus afisarea acestui tabel definitiv modificat, luand practic act de acesta, astfel ca, tinand cont de toate aceste elemente, nu se putea ignora aceasta categorie de creante la data votarii planului.
Oricum, chiar daca s-ar admite ca ar fi trebuit sa voteze doar cele doua categorii de creante inscrise in tabelul definitiv initial, acest lucru nu schimba cu nimic situatia, intrucat ar fi incidente prevederile art. 101 alin. 1 lit. B din Legea 85/2006, care prevad ca, in cazul in care sunt doar doua categorii, planul se considera acceptat in cazul in care categoria cu valoarea totala cea mai mare a creantelor a acceptat planul. Or, categoria creantelor bugetare care a acceptat planul are o pondere de 59,8437% din totalul creantelor, fata de categoria creantelor chirografare, care nu a acceptat planul si care are o pondere de 39,2639% din totalul creantelor. Prin urmare, si daca s-ar accepta teza existentei doar a doua categorii de creante, fata de prevederile art. 101 alin. 1 lit. B din Legea insolventei, planul a fost acceptat, neexistand, astfel, nici un impediment pentru confirmarea lui de catre judecatorul-sindic.
Fata de considerentele retinute, in baza art. 480 alin. 1 NOUL COD DE PROCEDURA CIVILA, s-a impus respingerea apelului ca nefondat si mentinerea sentintei pronuntate ca legala si temeinica.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Restructurare, Reorganizare

Restructurare, reorganizare - Sentinta comerciala nr. 51/CC din data de 29.03.2010
Conflict de munca Reorganizarea activitatii societatii angajatoare in intelesul prevederilor art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 nu presupune cu necesitate existenta unei situatii economice precare - Decizie nr. 1996 din data de 30.03.2009
Restructurare, reorganizare - Sentinta comerciala nr. 51/CC din data de 29.03.2010
Desfacerea contractului de munca in timpul mandatului si in termen de doi ani de la incetarea mandatului reprezentantilor alesi in organele de conducere ale organizatiilor sindicale - Hotarare nr. 1366/CA/2010 din data de 09.12.2010
Reorganizare judiciara si faliment. Inlocuirea lichidatorului. - Sentinta comerciala nr. 549/F din data de 19.10.2005
Reorganizare judiciarasi faliment. Revizuirea hotararii pronuntate de deschidere a procedurii insolventei ca urmare a anularii pe cale administrativa a titlului constatator al creantei creditorului declansator a procedurii Inexistenta cazurilor de re... - Hotarare nr. 1373 din data de 26.08.2009
Reducerea unor posturi ca urmare a restructurarii in cadrul unei unitati bugetare. Consecinta nepromovarii examenului pentru ocuparea posturilor nerestructurate - Sentinta civila nr. 2307 din data de 11.05.2012
Militar incadrat conform Legii nr. 80/1995. Trecere in rezerva prin reorganizarea institutiei militare. Lipsa dreptului vatamat - Decizie nr. 5338 din data de 06.12.2012
Procedura insolventei. Plan de reorganizare confirmat. Modificarea planului. Consecinte - Decizie nr. 1615 din data de 20.09.2011
Functionar public. Mutare definitiva in cadrul altui compartiment. - Decizie nr. 537 din data de 24.02.2007
CONTENCIOS ADMINISTRATIV. FUNCTIONARI PUBLICI. REDISTRIBUIRE IN ALT COMPARTIMENT, JUSTIFICATA PRIN REORGAMIZAREA INSTITUTIEI. NECESITATEA DOVEDIRII CONDITIILOR IMPUSE DE ART. 84 IND. 3 (ACTUAL ART.100) DIN LEGEA NR. 188/1999, REPUBLICATA. - Decizie nr. 74/R-C din data de 25.01.2008
INCHIDEREA PROCEDURII REORGANIZARII JUDICIARE SI A FALIMENTULUI. EFECTE. RADIEREA. - Decizie nr. 122/R-C din data de 18.02.2005
Nelegalitatea deciziei de concediere emisa in baza disp. art. 65 din Codul muncii in cazul in care societatea face angajari imediat dupa reorganizare, indiferent pe ce post. - Decizie nr. 563 din data de 11.09.2008
Atributiile AGA in modificarea Statutului societatii sau infiintarea/desfiintarea unor sedii secundare. Rolul instantei in aprecierea strategiei de reorganizare al societatii. - Decizie nr. 614/CM/ din data de 26.10.2009
124 - Decizie nr. 124 din data de 23.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Actiune introdusa de debitoare, prin administrator special, in cadrul procedurii de insolventa, impotriva uneia din creditoare, prin care solicita deblocarea accesului la bunurile sale, retinute in spatiile creditoarei. Compet - Decizie nr. 123 din data de 23.04.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI. Apel. Actiune in anularea certificatului de inmatriculare al societatii parate, intemeiata pe schimbarea destinatiei imobilului in care isi desfasoara activitatea, fara acordul vecinilor, deranjul fonic produs de activitate si pe - Decizie nr. 116 din data de 21.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Contestatie la tabelul preliminar. Obligatia judecatorului-sindic de a determina cuantumul creantei contestate, neputand lasa in sarcina administratorului judiciar determinarea cuantumului, cata vreme acesta si-a spus parerea - Decizie nr. 112 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Inscriere provizorie a creantei. Necesitatea administrarii de probe. Momentul in care trebuie incuviintata administrarea de probe, de catre judecatorul sindic. - Decizie nr. 111 din data de 09.04.2015
PROCEDURA INSOLVENTEI. Apel. Procedura insolventei. Cerere de sesizare din oficiu a judecatorului sindic privind inlocuirea administratorului judiciar. Posibilitatea creditorilor de a obtine schimbarea administratorului judiciar doar in conditiile prevazu - Decizie nr. 108 din data de 09.04.2015