InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Solicitarea instantei la obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul reclamantului

(Sentinta civila nr. 1582 din data de 29.05.2012 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

SENTINTA CIVILA nr. 1582/29 MAI  2012  COD 185
Judecator:Patrasc Balan Mihai Cristinel
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin actiunea inregistrata pe rolul instantei sub nr. xxx, reclamantul xxx a chemat in judecata pe parata xxx solicitand instantei obligarea paratei la ridicarea constructiilor aflate pe terenul sau, respectiv camera 1 si jumatate din camera 2, constructia din lemn acoperita cu azbociment din 2 camere, obligarea paratei de a permite accesul reclamnatului sa treaca pe terenul sau cu piciorul si cu carul si plata cheltuielilor de judecata.
      In motivarea actiunii, reclamantul arata ca prin sentinta civila nr. xxx a Judecatoriei Moinesti a primit in lot suprafata de xxx mp teren constructii, arabil si pasune situat in comuna Brusturoasa si camerele 3 si 4 din casa situata pe acest teren, magazia si grajdul.
      La data prezentarii executorului judecatoresc pentru punerea in posesie s-a constatat ca paratul a construit pe terenul sau o constructie din lemn acoperita cu azbociment compusa din doua camere, hol si bucatarie imobil ce nu a facut obiectul procesului de partaj, precum si faptul ca o parte a acestui imobil respectiv camera 1 si 1/2 din camera 2 se afla pe terenul atribuit in lotul sau.
Reclamantul mai aratat ca prin atribuirea loturilor instanta de fond nu a tinut cont de faptul ca nu are nicio posibilitate de a iesi de pe terenul sau la calea publica, astfel incat se impune instituirea unei servituti de trecere cu piciorul si cu carul de la lotul sau la calea publica.
In drept, reclamantul a invocat prevederile art. 1073 Cod civil si art. 616 Cod civil
In dovedire reclamantul a solicitat proba cu inscrisuri, interogatoriu, expertiza topo si proba testimoniala.
Parata xxx a formulat intampinare solicitand instantei respingerea actiunii formulate de catre reclamant avand in vedere ca hotararea de partaj nr. xxx a consfintit tranzactia partilor cu privire la modalitatea de impartire a bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei.
Parata mai aratat ca reclamantul a fost de acord ca parata sa edifice dupa divort pe terenul acestuia a constructie din doua camere, reclamnantul neopunandu-se ridicarii imobilului.
Parata apreciaza ca si ea ii poate solicita reclamnatului sa-si ridice grajdul care se intinde pe jumatate din marimea sa pe terenul sau.
Parata arata ca reclamantul are acces la drumul public, astfel incat acest capat de cerere urmeaza sa fie respins.
In drept, parata a invocat prevederile art. 114 Cod procedura civila.
Prin precizarile facute la termenul din 22.03.2012, consemnate in incheierea de la acea data, reclamantul si-a restrans petitul actiunii din primul capatul de cerere la obligarea paratei la ridicarea constructiilor identificate in raportul de expertiza constructii xxx la pct. D si E.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea situattie de fapt:
Prin sentinta civila nr. xxx pronuntata in dosarul nr. xxx, ramasa definitiva si irevocabila prin neexercitarea cailor de atac, Judecatoria Moinesti a luat act de tranzactia partilor si a dispus partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei partilor conform intelegerii acestora.
Conform concluziilor raportului de expertiza xxx pe terenul stapanit de reclamnat in baza sentintei de partaj in suprafata de 1543 mp  sunt amplasate constructiile C1-casa cu doua camere si hol, C2 –magazie cu beci, C3-grajd, proprietatea reclamnatului si C5–constructia noua edificata de parata pe terenul reclamantului.
Pe terenul paratei in suprafata de 1554 mp sunt aplasate constructiile C1-casa cu 2 camere, hol tereasa, C6 magazie din lemn, constructie noua fata de sentinta de partaj.
Totodata, expertul precizeaza ca reclamantul are acces de la calea publica la casa, accesul la constructia C3–grajd se face pe malul drept al raului Trotus, accesul direct de la aceasta constructie la drumul public putand fi posibil doar prin instituirea unei cai de acces intr-un perimetru reprezentand proprietatea in indiviziune a celor doua parti.
Expertul constructii xxx a retinut ca din analiza schemei de amplasament a constructiilor, partajul intervenit intre parti a fost unul nefunctional, intrucat parata a primit constructii in mijlocul parcelei de amplasament, iar reclamantul a primit constructii pe ambele laturi fara a se fi precizat pe unde va avea acces la camerele de la casa, situatie ce a condus la modificarea camarii si transformarea in hol de acces.
Imprejurarea ca sentinta de partaj nu a precizat  limitele de folosinta a terenurilor si caile de acces a condus la faptul ca fiecare parte a folosit ce zona de teren a dorit.
Expertul a mai retinut imprejurarea ca in perioada  2004-2011 parata a realizat o serie de constructii, respectiv o casa noua in prelungirea magaziei B, inceputa in anul 2005 si nefinalizata, magazia din lemn si copertina.
In ceea ce priveste  capatul de cerere referitor la obligarea paratei la ridicarea constructiilor identificate in raportul de expertiza constructii xxx la pct. D si E, respectiv casa noua inceputa in anul 2005 si nefinalizata compusa din doua camere, bucatarie si hol realizata pe fundatii si elevatii din beton si magazia din lemn instanta retine calitatea de contructor de buna-credinta a paratei. Reclamantul nu s-a opus edificarii constructiilor inca din anul 2005 de catre parata, prin raspunsurile la interogatoriu acesta precizand ca nu a facut obiectiuni intrucat a fost pus in posesie de catre executor abia in toamna anului 2010, sub acest aspect atitudinea pasiva a  proprietarului neputand fi imputata paratei, cu atat mai mult cu cat limitele propritatii nu puteau fi determinate cu exactitate in baza sentintei de partaj, imprejurare retinuta de rapoartele de expertiza efectuate in cauza.
Imprejurarea ca reclamnatul nu s-a opus edificarii de catre parata a constructiilor pe care le solicita a fi ridicate de pe terenul sau si care contrazice raspunsul la interogatoriu conform caruia in perioada construirii se afla la munte, rezulta din declaratiile martorilor xxx, persoane care au si ajutat la ridicarea si izolarea imobilului si care au relatat ca acesta a fost prezent pe parcursul construirii si nu si-a manifestat in niciun mod nemultumirea sau dezacordul cu privire la acest aspect.
      Retinand calitatea de constructor de buna-credinta a paratei, in temeiul art. 494 al.3 Cod civil, instanta va respinge capatul de cerere referitor la ridicarea constructiilor identificate in raportul de expertiza constructii xxx la pct. D si E.
Capatul de cerere referitor la instituirea unei servituti de trecere la calea publica urmeaza sa fie respins avand in vedere concluziile raportului de expertiza xxx din care rezulta ca reclamnatul are acces direct la calea publica de la imobilul casa, de la constructia C3–grajd accesul realizandu-se pe malul drept al raului xxx, iar conform art. 616 Cod civil poate solicita dreptul de trecere proprietarul al carui loc este infundat, respectiv care nu are nicio iesire la calea publica, ipoteza neverificata in speta.
In ceea ce priveste cererea reconventionala formulata de catre parata prin care solicita instantei obligarea reclamantului de a-si ridica grajdiul proprietatea reclamantului edificat pe terenul sau, instanta retine ca acest grajd a fost atribuit reclamantului prin sentinta de partaj ce a consfiintit intelegerea partilor, astfel incat admiterea acestei cereri ar echivala cu modificarea unei hotarari judecatoresti prin alte modalitati decat caile legale de atac.
Pentru considerentele expuse instanta urmeaza sa respinga atat actiunea introductiva, cat si cererea reconventionala ca neintemeiate.     
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
obligatia de a face - Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017
Fond funciar-stabilirea dreptului de proprietate asupra unor terenuri - Sentinta civila nr. 1530 din data de 18.10.2017