Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare

(Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Cereri | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Constata ca reclamantul CV  a solicitat in contradictoriu cu parata C. E. , constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare notarial cu nr. 2040 din 14.10.2010 pe motivul ca nu a avut reprezentarea actului juridic incheiat si  cu privire la neplata pretului .
      Actiunea a fost legal timbrata cu 1505 lei, conform chitantei anulata la dosarul cauzei.
      In fapt, partile care sunt tata , respectiv fiica, au incheiat in 2010, la notarul public B. M.  din Moinesti contractul de vanzare cumparare nr. 2040, contract in care s-a stipulat si clauza uzufructului viager in  favoarea vanzatorului , cu privire la un imobil apartament situat in …...
     Reclamantul arata instantei ca intentia sa a fost de a vinde acest apartament, dorind in acelasi timp sa fie intretinut de fiica sa pe durata vietii , astfel incat nu a avut  explicitata natura contractului si a fost in eroare cu privire la acest aspect.
      De asemenea, reclamantul arata ca  contractul nu reprezinta o vanzare cumparare, el gratificandu-si fiica, aceasta nu a achitat pretul si nici nu avea posibilitatea achitarii , datorita varstei paratei – 18 ani si 10 luni la data incheierii contractului .
      Prin intampinare, parata a solicitat respingerea actiunii, aratand ca actul este un act notarial , reclamantul a avut exprimarea exacta a naturii contractului juridic incheiat si ca pretul convenit a fost platit, parata avand posibilitati de plata la data incheierii actului si fiind si majora .
      Instanta a admis pentru parti proba cu acte si proba testimoniala pentru reclamant. Pentru parata a respins proba testimoniala la opozitia reclamantului intrucat probatoriul nu a fost formulat in termen procedural. Parata a depus la dosar declaratii notariale a doua persoane pe care intentiona sa le audieze ca martori .
      Instanta a luat si interogatoriul partilor ca urmare a intrebarilor formulate de catre acestea.
      Din probatoriul cauzei se poate retine ca la data incheierii contractului de vanzare cumparare, catre parata, reclamantul se afla  intr-o relatie armonioasa cu aceasta si mama paratei
      Dupa incheierea actului de vanzare cumparare, reclamantul a ramas in posesia imobilului pe care il foloseste si in prezent.
      Reclamantul nu este la prima casatorie, a mai fost casatorit si mai are copii in afara paratei, inclusiv din alte casatorii.
     Ulterior incheierii actului, relatia reclamantului cu sotia sa si inclusiv cu parata, s-au deteriorat astfel incat la data promovarii actiunii, relatiile de familie ale reclamantului cu ultima sa familie nu puteau fi apreciate in nici un caz ca fiind armonioase.
     Sub aspectul motivelor invocate de reclamant in legatura cu constatarea nulitatii absolute, instanta apreciaza ca reclamantul nu poate fi categorisit ca o persoana care nu are reprezentarea exacta a actelor si faptelor sale la momentul judecatii cauzei de fata si cu atat mai putin la data incheierii contractului de vanzare cumparare
      Contractul incheiat intre parti este o vanzare cumparare cu clauza de intretinere si nu o vanzare cumparare pur si simpla .
       Reclamantul a constientizat faptul ca doreste sa ramana in posesia bunului si a inclus clauza uzufructului viager in favoarea sa. Se poate aprecia ca reclamantul avea reprezentarea exacta a ceea ce reprezinta o clauza contractuala si neinvocarea unei clauze de intretinere nu a aparut ca urmare a unei erori cu privire la natura contractului ci a fost vointa expresa a vanzatorului. Reclamantul nu a dovedit instantei in nici un mod ca s-ar fi aflat in aceasta eroare.
      Starea sa fizica si mentala la data incheierii actului , nu poate fi apreciata decat una corespunzatoare intrucat nu s-au depus acte medicale ce ar fi putut justifica o astfel de stare iar varsta reclamantului nu justifica o asemenea concluzie.
        Declaratiile martorului reclamantului arata ca parata nu si-a mai vizitat tatal si ca nu mai are o relatie cu acesta si nu il ingrijeste, aspecte ce nu pot fi retinute in ce priveste eroarea in ce priveste eroarea cu privire la natura contractului dintre parti.
       Martorii nu cunosc situatia concreta din familia reclamantului la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare   iar aprecierile facute  de catre acestia cu privire la relatia dintre parti sunt ulterioare incheierii actului si exterioare, din auzite.
       Chiar si la interogatoriul  luat reclamantului, acesta arata ca initial a vrut sa-si favorizeze fata dar ca ulterior pentru ca nu a mai fost bagat in seama de catre aceasta , s-a hotarat sa „strice actul „.
       Instanta apreciaza ca motivul erorii cum privire la natura contractului nu poate fi retinut in cauza. Reclamantul, nemultumit de atitudinea fiicei sale, s-a hotarat la  10 ani dupa incheierea actului sa ceara nulitatea acestuia, fondul atitudinii reclamantului fiind determinat de deteriorarea relatiilor de familie cu mama paratei si implicit cu aceasta .
      Situatia relevata nu aduce atingere vointei reclamantului exprimata in mod expres in fata notarului la momentul incheierii actului de vanzare-cumparare.
      Reclamantul , in acceptiunea instantei a avut reprezentarea exacta a actului juridic pe care doreste sa-l incheie , la data incheierii acestuia, respectiv  vanzarea-cumpararea  apartamentului cu pastrarea uzufructului viager.
      Privitor la motivul de nulitate al contractului legat de neplata pretului, reclamantul  arata ca parata nu i-a achitat suma de 30.000 lei stipulata ca fiind pret al vanzarii .
     Martorii reclamantului care se poate constata ca nu au fost prezenti la data incheierii contractului de vanzare cumparare dintre parti, declara ca stiu ca parata nu a platit pretul tranzactiei si motiveaza declaratia  pe varsta  paratei la data incheierii actului .
      Parata prin intampinare, arata ca a achitat aceasta suma de bani, a avut aceste posibilitati ca urmare a strangerii sumei din diverse donatii de la rude, de-a lungul anilor, , in vederea achizitionarii unei locuinte.
      In plus, se arata prin declaratiile notariale de catre cei doi martori ai paratei faptul ca aceasta a primit de-a lungul timpului diverse sume de bani ce au fost pastrate tocmai pentru ca in familia reclamantului, se punea problema achizitionarii unei locuinte pentru parata iar la momentul incheierii actului , paratul a avut nevoie de o suma de bani pentru refacerea unei locuinte bun propriu astfel incat a cedat  apartamentul  paratei .
      Declaratiile martorilor  reclamantului si cu atat mai mult ai paratei, trebuie apreciata prin prisma posibilitatii reale a acestora de cunoastere a starii de fapt .    
      Martorii reclamantului fac aprecieri de neplata sumei raportat la aspecte exterioare, „din auzite” , si raportat la varsta paratei de la data incheierii contractului .
      Cele doua declaratii notariale nu pot fi luate in considerare decat incidental de catre instanta, intrucat probatoriul testimonial nu a fost admis iar unul dintre martori este in gard prohibit de lege .
       Cu toate acestea, probatoriul testimonial arunca o lumina asupra relatiei dintre parti .
      La interogatoriu , partile isi sustin punctul de vedere initial – reclamantul ca a dorit sa-si favorizeze fiica iar parata ca a platit aceasta suma de bani ce a fost virata reclamantului, in casa acestuia , de fata fiind si mama paratei .
       Instanta, urmareste in primul rand contractul dintre parti , care este un act autentic, incheiat in fata notarului in care partile au stipulat suma ce reprezinta pretul vanzarii si faptul ca  aceasta suma a fost achitata de catre cumparator. Partile au semnat actul direct, personal, insusindu-si in acest sens cuprinsul acestuia .
      Actul a intrat in circuitul civil, a produs si produce efecte in momentul de fata. Caracteristica esentiala a actelor „ ad validatem „este aceea a stabilitatii acestora intrucat sunt incheiate in fata unei persoane de specialitate, notarul , care  are obligatia legala de a constata vointa reala a partilor, de a inscrie in cuprinsul actului juridic, aceasta vointa liber exprimata care in final este  asumata de catre parti, prin  semnatura proprie .
       Acest aspect , retinut de catre instanta si legat de caracteristica actului juridic incheiat de catre parti coroborat cu probatoriul cauzei si nu in ultimul rand legat de varsta de 18 ani si 10 luni pe care parata o avea la data incheierii actului, apreciaza ca suma de 30.000 lei stipulata ca pret al vanzarii a fost achitata de parata la data incheierii actului .
      Parata avea varsta legala pentru a incheia un astfel de act, nu a putut dovedi in mod expres ca a platit aceasta suma intrucat la data incheierii actului dintre parti nu era legalizata procedura transferului bancar dar nici reclamantul prin martorii sai si interogatoriul luat paratei, nu a dovedit in mod indubitabil ca nu a primit aceasta suma , pe care a recunoscut ca a primit-o conform cuprinsului actului .
      Din alt punct de vedere, nici o persoana nu poate sa-si invoce propria turpitudine. Insusi reclamantul a declarat la interogatoriu ca a vrut sa-si favorizeze fiica, incheind un act juridic intr-un anumit context si asumandu-si in mod direct si nemijlocit cuprinsul acestuia . 
      Fata de aspectele aratate, actiunea reclamantului este nefondata si urmeaza a o respinge .
      Prin intampinare, parata a invocat exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, raportat la D. 157/1958 privind prescriptia extinctiva.
      In cauza s-a invocat nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare pe motivele dezvoltate anterior, nulitatea absoluta putand fi invocata oricand, intrucat priveste esenta actului si conditiile pe care acesta trebuie sa le indeplineasca in momentul incheierii , aspect ce are relevanta si asupra raporturilor juridice ulterioare dintre parti ,.
    Instanta va respinge ca nefondata exceptia invocata de parata prin intampinare 
    Cu privire la culpa procesuala si raportat la art.  451 s.u. c,.p.p.c, intrucat a respins pe fond actiunea reclamantului,  instanta il va obliga pe acesta catre parata la cheltuieli de judecata reprezentand onorariu avocat conform  chitantei depuse la dosar  in suma de 1500 lei .
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate – respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007