InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Obligatie de a face, servitute trecere

(Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt


Obiect: obligatie de a face, servitute trecere
Sentinta civila nr. 584/02.03.2011

Constata ca prin actiunea inregistrata la aceasta instanta reclamantii Z. P. si Z. A. au chemat in judecata pe paratii L. L. si L. M. pentru ca prin hotararea judecatoreasca ce se va pronunta sa fie obligati paratii sa le permita trecerea pe terenul proprietatea lor cu un mijloc de transport, pentru a avea acces la strada S. si sa-si ridice gardul din metal de pe limita proprietatilor lor, astfel incat sa le admita accesul la strada S..
In motivare au aratat ca sunt mostenitorii testamentari ai defunctei A.L., conform testamentului autentificat sub nr. xxxx/9.08.2005 prin care aceasta a instituit in favoarea lor un legat universal, ca principalul bun mostenit este casa situata in Tg.Neamt, pe strada R., compusa din 2 camere si bucatarie, cu suprafata de 72 m.p. si terenul curti-constructii de 100 m.p., avand vecini pe : N-terenul Primariei, E -H. Gh., S-strada R., V-G.V..
Reclamantul au aratat in continuarea cererii lor ca toate casele de pe strada R. sunt case vechi evreiesti, cu peretii laterali comuni, cu iesire la strada numai pentru locatari, ca accesul pentru aprovizionarea cu lemne, pentru reparatii, interventia pompierilor, vidanjarea foselor septice se face prin spatele cladirilor, pe terenurile care au iesire la strada S. pentru ca, strada R., pe unde au si ei iesirea principala, nu are canalizare, astfel ca ei nu pot vidanja fosa septica aflata in spatele locuintei lor si ca dintotdeauna au avut acces pe terenul paratilor numai ca, acum, paratilor li s-a reconstituit dreptul de proprietate pe suprafata de 470 m.p. de teren, cu toate ca nu au avut teren anterior in acel loc, iar acum paratii au construit un grad din fier la strada R. si nu le permite accesul la aceasta strada.
Au precizat ca in anul 2007 au chemat in judecata pe parati pentru obligatia de „a face”, pentru a mentine si a respecta servitutea de trecere ce  era inainte pe terenul care a devenit proprietatea paratilor, iar prin sentinta civila nr.1239/2008 a Judecatoriei Tg.Neamt li s-a respins actiunea, Tribunalul Neamt a mentinut solutia, cu motivarea ca s-a investit gresit instanta cu o cerere de mentinere a unei servituti care nu era constituita.
In drept, s-au invocat prevederile art.576 si 616 din codul civil.
In dovedire au depus la dosar actul de vesnica vanzare din anul 1951, actul de vanzare-cumparare autentificat din anul 2005 sub nr.2134, sentinta civila nr.1948/2008 pronuntata de Judecatorie, decizia civila nr.134/AC/2009 a Tribunalului Neamt, adrese de la Primarie si de la Autoritatea de Sanatate Publica Neamt. Au solicitat efectuarea unei cercetari locale si o expertiza tehnica.
Cererea a fost timbrata cu 38 de lei taxa de timbru si 0,30 lei timbru judiciar.
Paratii au formulat intampinare solicitand pe cale de exceptie respingerea actiunii pentru autoritate de lucru judecat avand in vedere  sentinta civila nr. 1239/2008 a Judecatoriei Tg.Neamt si daca se va respinge exceptia, respingerea actiunii ca nefondata, cu cheltuieli de judecata motivand urmatoarele: 
Au sustinut ca ei sunt proprietarii suprafetei de 470 m.p. teren situat in Tg.Neamt, cu vecinatatile: N - str. S., Est - H. G., Sud - M.M. si M.E., iar la Vest - G.V., Bl. X, conform sentintei civile nr. 984/2007 pronuntata de Jud. Tg.Neamt in dosarul xxxx/321/2007 ce a avut ca obiect perfectarea vanzarii. La baza acestei vanzari a stat titlul de proprietate nr.3/2624/2006 emis pe numele titularilor L. N.N. si L. V.M., titlu in care figureaza inscrisa suprafata de teren vanduta lor de 470 m.p. din parcela nr. topo 93/136/A/1, cu vecinatatile sus mentionate.
Din planul de situatie intocmit de expert intr-un alt dosar nr. xxx/321/2007 rezulta ca ca reclamantii Z. nu sunt proprietarii unui loc infundat, in acceptiunea disp.art. 614-616 cod civil, ci proprietatea lor se invecineaza cu str. R. si au iesire la drumul public, astfel incat  cererea lor este neintemeiata. Orice cale de acces se stabileste in favoarea unui proprietar al unui loc infundat, dar in cauza de fata, cererea reclamantilor de a avea acces de trecere la cealalta strada - S. este neintemeiata si, in plus, sustin reclamantii, nici macar nu sunt vecini cu terenul reclamantilor Z., deoarece intre proprietatile lor se mai afla o suprafata de 100 m.p. apartinand Consiliului local al orasului.
S-au mai judecat cu reclamantii Z. in doarul nr. xxxx/321/2007 in care s-a pronuntat sentinta civila nr. 1239/2008 ramasa definitiva si irevocabila, prin care a fost respinsa actiunea acestora avand ca obiect "obligatia de a face si mentinerea servitutii de trecere", pe motiv ca nu sunt indeplinite conditiile esentiale prev. de art. 616 - 619 Cod civil respectiv "servitutea de trecere presupune existenta unui loc infundat, iar in speta proprietatea reclamantilor nu este un loc infundat deoarece are iesire la strada R." si ca nu se crease niciodata o servitute de trecere pe terenul lor pentru a fi mentinuta.
Reclamantii Z. au incercat la judecarea cauzei in apel sa schimbe obiectul cauzei in instituire servitute de trecere in loc de mentinere servitute, dar le-a fost respins apelul prin decizia civila nr.134/AC/2009, mentinandu-se sentinta civila 1239/2008.
Nu exista un temei legal pentru cererea reclamantilor, nu sunt indeplinite conditiile art. 616 cod civil, pentru  fosa septica ei nu au autorizatie de construire, nu este amplasata pe terenul lor, ci pe terenul Primariei si chiar si asa ar putea fi vidanjata in conditii optime, pentru ca masinile sunt prevazute cu furtune de absorbtie foarte lungi.
In ceea ce priveste sustinerea reclamantilor cum ca vanzatorii L. N. si M. nu ar fi fost indreptatiti la reconstituirea dreptului de proprietate conform legii 18/1991, pentru suprafata de 470 m.p., au aratat ca  acestia sunt proprietarii vechiului amplasament, inca din 22.11.1951, cumparand terenul in suprafata de 570 m.p. prin actul de vesnica vanzare autentificat sub nr. 414.
Fiind proprietarii terenului dobandit legal, este firesc sa-si imprejmuiasca proprietatea cu gard metalic si porti, pentru ca este garantat dreptul de proprietate, iar reclamantii Z. nu au cum sa le ingradeasca acest drept si sa-i oblige sa-si ridice gardul.
Nu poate fi retinuta sustinerea reclamantilor cum ca servitutea (de trecere poate fi instituita si in situatia cand iesirea existenta este insuficienta pentru exploatarea sa, deoarece disp.art. 616 sustine ca poate fi facuta doar pentru proprietarul unui loc infundat.
Reclamantii pot sa-si administreze in asa fel terenul si constructiile, astfel incat sa il poata exploata corespunzator in orice modalitate doresc si nicidecum sa le greveze fondul lor de o servitute de trecere. Daca s-ar institui o servitute de trecere li s-ar aduce prejudicii mari, deoarece nu ar mai avea intimitate in curtea lor, pentru ca reclamantii ii urmaresc, ii insulta si se poarta foarte urat cu ei, iar in plus, terenul lor, pe care se solicita  servitute este foarte ingust, cu o latime de 5,05 m inspre vecinatatea cu Primaria, iar daca s-ar crea o servitute de trecere cu o latimea de 3-4 m, ar insemna sa nu mai poata folosi terenul, ar fi prea impovarator pentru ei. 
In dovedire au depus la dosar inscrisurile despre care au facut vorbire: documentatie cadastrala cu NCP 2480, sentinta civila 984/2007, sentinta civila 1239/2008, TP nr. 3/2624/2006, act de vesnica vanzare nr. 414/1951, sentinta civila nr. 1948/2008 si au solicitat o expertiza topo si o cercetare locala.
S-a dispus efectuarea unei expertize tehnice in cadastru si s-a efectuat o cercetare locala.
Asupra exceptiei invocate de parati, a autoritatii de lucru judecat, invocata de paratii L., constata ca aceasta nu este intemeiata urmand a fi respinsa din urmatoarele considerente: in procesul anterior, reclamantii Z. au solicitat mentinerea unei servituti de trecere care sustin ei, exista inainte pe terenul pe care acum sunt proprietari paratii, dar actiunea lor fiind respinsa la Tribunalul Neamt tocmai pe temeiul ca nu s-a creat o cale de acces in favoarea reclamantilor, pe terenul paratilor, pentru a se mentine aceasta cale de acces. Faptul ca inainte ca paratii sa devina proprietarii terenului in suprafata de 470 m.p, teren pe care prin actiunea de fata se cere de catre reclamanti crearea unei  servituti de trecere in favoarea lor,  se putea trece  spre Strada S. prin buna invoiala cu proprietarii de atunci ai terenului, nu inseamna ca s-a stabilit deja o servitute in favoarea reclamantilor ca acestia sa fie indreptatiti sa ceara obligarea proprietarilor actuali ai terenului sa o respecte.
Pe fondul cauzei, avand in vedere concluziile expertului tehnic dar si constatarile de la cercetarea locala, constata ca actiunea reclamantilor nu este intemeiata si urmeaza a fi respinsa in baza art.616 si art.1073, 1077-1079 din codul civil, iar in baza art. 274 din codul de procedura civila urmeaza ca reclamantii sa fie obligati sa plateasca paratilor cheltuieli de judecata constand in onorariul pentru avocat.
Se retine din probele administrate in cauza ca reclamantii Z. P. si Z. A. sunt proprietarii casei situata in Tg.Neamt, pe strada R., compusa din 2 camere si bucatarie, cu suprafata de 72 m.p. si terenul curti-constructii de 100 m.p., avand vecini pe : N-terenul Primariei, E -H. Gh., S-strada R., V-G.V., conform testamentului autentificat sub nr.2135/9 08 2005.
Casa reclamantilor este construita dupa modelul vechilor case evreiesti, cu camere tip vagon, cu iesire direct in strada R., care nu are canalizare si cu peretii laterali comuni pentru mai multi locatari, astfel ca reclamantii nu au acces la fosa septica pe care au amenajat-o in spatele locuintei lor, pe un teren care s-a dovedit cu expertiza tehnica efectuata, ca nu este al lor, ei nu au acte decat pentru 100 m.p. Pentru a vidanja fosa septica, reclamantii au solicitat o trecere pe terenul paratilor L., spre strada S., pe acolo  sustin ei, au mai trecut cu ani in urma, insa dupa ce paratii au devenit proprietarii terenului, acestia nu le permite accesul si au construit un gard imprejmuitor din fier, motiv pentru care cer instantei sa oblige paratii sa ridice gardul pentru a le permite accesul.
Paratii au solicitat respingerea actiunii motivand ca nu le pot permite accesul reclamantilor pe terenul lor, ei sunt proprietarii suprafetei de 470 m.p. teren situat in Tg.Neamt, cu vecinatatile conform sentintei civile nr. 984/2007 pronuntata de Judecatoria Tg.Neamt pentru perfectarea vanzarii. La baza acestei vanzari a stat titlul de proprietate nr.3/2624/2006 emis pe numele vanzatorilor L. N. N. si L. V.M., titlu in care figureaza inscrisa si suprafata de teren vanduta lor de 470 m.p. din parcela nr.topo 93/136/A/1, cu vecinatatile sus mentionate si ca terenul lor este foarte ingust si nu s-ar mai putea folosi de el daca ar ceda o trecere pentru reclamanti.
Potrivit art. 616 Cod civil : „proprietarul al carui loc este infundat, care nu are nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu indatorirea de a-l despagubi in proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona”. Prin loc infundat, se intelege acel teren care este inconjurat de alte proprietati, fara ca titularul dreptului de proprietate asupra fondului dominant sa aiba vreo alta posibilitate de iesire la calea publica.
In speta, terenul proprietatea reclamantilor nu are caracter de loc infundat, cata vreme, din titlul de proprietate, din expertiza tehnica efectuata si din constatarea de la cercetarea locala, rezulta ca acesta se invecineaza la sud cu strada R., iar pentru a ajunge la strada paralela cu aceasta, denumita S., trebuie sa strabata 117 m pe doua proprietati vecine. De retinut este si faptul ca, fondul dominant nu se invecineaza in mod direct cu fondul aservit, deoarece, pentru ca reclamantii sa ajunga la terenul paratilor, este obligatoriu sa traverseze si o alta proprietate, fapt constatat de expert. In plus, terenul paratilor este foarte ingust, iar daca s-ar crea o servitute de 3,5 m asa cum au solicitat reclamantii, pentru a putea trece cu o masina, paratilor le ramane o fasie de 45,63 m cu latimea de 1,55 m, asa cum rezulta din expertiza, ceea ce ar fi foarte impovarator pentru ei, nu ar mai putea folosi terenul.
Asa fiind, urmeaza a se respinge actiunea, cu ambele capete de cerere, pentru ca respingand cererea de creare a servitutii, nici nu mai intra in discutie ridicarea gardului imprejmuitor de la terenul paratilor.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017
Recunoa?terea hotararilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004) - Sentinta penala nr. 197 din data de 26.04.2017
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 1177 din data de 14.10.2014
Preten?ii - Sentinta civila nr. 1463 din data de 10.06.2015
Ac?une in constatare, perfectare vanzare - Sentinta civila nr. 732 din data de 18.03.2015
Ultraj, conducere fara permis, conducere sub influen?a alcoolului - Sentinta penala nr. 177 din data de 27.05.2016
art. 336 alin. 1 Cod penal - Sentinta penala nr. 251 din data de 05.10.2016
Viol - Sentinta penala nr. 102 din data de 24.03.2016
Confirmare renuntare urmarire penala (art. 318 alin. 12 NCPP) - Hotarare nr. Incheierea de camera preliminara nr. 149 din data de 28.04.2017
Evacuare - Sentinta civila nr. 21 din data de 23.02.2017