Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil

(Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Servituti | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

   8. Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil.

     Potrivit art. 616 Cod civil proprietarul al carui loc este infundat, care nu are nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului cu indatorirea de a-l despagubi proportional cu pagubele ce s-ar putea ocaziona . Art. 617 si 618 Cod civ. stabilesc ca aceasta trecere trebuie sa fie facuta pe partea care ar scurta calea proprietarului fondului inchis si prin locul care ar provoca cea mai mica paguba proprietarului fondului aservit.
     Din aceste reglementari legale rezulta ca ori de cate ori locul are iesire la calea publica, pe un drum impracticabil, dar care poate deveni practicabil prin efectuarea unor cheltuieli, nu poate fi stabilita o servitute. Imprejurarea ca drumul de acces prezinta dificultati de amenajare nu confera dreptul de a se crea un alt drum de trecere.

Sectia civila    Decizia civila nr. 1114/25 noiembrie 2005

     Prin actiunea civila inregistrata la Judecatoria Brad sub dosar nr. 310/2003 asa cum a fost precizata reclamantul D.N. a chemat in judecata paratii A.M. si A.F.L., B.V. si B.G. solicitand ca prin hotarare sa se stabileasca o servitute de trecere in favoarea terenului proprietatea reclamantului in scris in CF 101 Brad, nr. top 186/1 asupra terenului proprietatea paratilor 1 si 2 inscris in CF 67/1 Brad nr. top 187/1/1, respectiv a paratilor 3, 4 peste terenul proprietatea acestora inscris in titlul de proprietate cu nr. de tarla 183 parcela 187/1, cu obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.
     In motivarea actiunii reclamantul arata ca proprietatea sa se afla in loc infundat si nu are alta iesire la calea publica decat peste terenul proprietatea paratilor si ca de peste 60 de ani a circulat peste terenul in litigiu fiindu-I interzisa trecerea doar de cand paratii 1 si 2 au cumparat terenul respectiv. S-a mai sustinut ca aceasta cale de acces solicitata este cea mai scurta si nu prezinta inconveniente negative fiind unica posibilitate de a ajunge la proprietatea sa.
     In drept au fost invocate prev. art. 616 si urmatoarele Cod civil.
     Paratii A.M. si A.F.L. au formulat intampinare prin care au solicitat respingerea actiunii reclamantului precum si cerere reconventionala impotriva acestuia prin care au solicitat obligarea reclamantului la plata unei sume de 5 milioane lei anula reprezentand pretentii., respectiv prejudiciul pe care il creeaza lipsa de folosinta  a terenului.
     Prin sentinta civila 511/2004 Judecatoria Brad a respins atat actiunea principala cat si actiunea reconventionala si a obligat reclamantul sa plateasca paratilor A.  cheltuieli de judecata in suma de 1 milion lei.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca imobilul proprietatea reclamantului indicat ca fond dominant este inscris in CF 101 Brad nr. top 186/1 curti-constructii si este invecinat la nord si la est cu A.G., la sud cu B.G. si B. V. iar la vest paraul Bratisa. Terenurile indicate de reclamant ca fonduri aservite sunt in partea de sud a terenului sau avand ca proprietar pe B.G. si B. V. pentru parcela cu nr. 187/1/2 si A.M. si A.F.L. pentru parcela cu nr. 187/1/1. Prin raportul de expertiza tehnica judiciara topografica s-a concluzionat ca terenul proprietatea reclamantului este loc infundat fara iesire la calea publica intrucat intre acest teren si str. Bratisa este paraul Bratisa astfel ca s-a propus crearea unei servituti de trecere peste terenul proprietatea paratilor pe o suprafata de 88,9 mp.
     Instanta de fond a apreciat ca terenul reclamantului este inconjurat doar in 3 parti de alte fonduri iar in partea de vest se invecineaza cu str. Bratisa conform titlului de proprietate, intre teren si strada aflandu-se paraul Bratisa. Prin raportul de expertiza tehnica topografica s-a concluzionat ca in dreptul gospodariei reclamantului nu este posibila construirea unui pod datorita diferentei de nivel dintre maluri, lucrarile pentru amenajarea acestora si construirea podului fiind costisitoare. Fata de aceste concluzii instanta a  apreciat ca terenul reclamantului nu este loc infundat in intelesul art. 616 Cod civil neexistand o imposibilitate absoluta de a iesi la calea publica si ca de cand si-a edificat gospodaria reclamantul putea sa-si construiasca o cale de acces peste parau sau sa-si asigure prin cumparare o asemenea cale. De aceea a fost respinsa actiunea si cererea reconventionala ca lipsita de obiect.
     In temeiul art. 274 Cod pr. civ. reclamantul a fost obligat sa plateasca paratilor cheltuieli de judecata reprezentand onorariu de avocat.
     Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul criticand-o pe motiv ca s-a retinut gresit faptul ca terenul sau nu este loc infundat sau ca a stat in pasivitate prin neamenajarea unei cai de acces. Mai mult expertul topograf a determinat ca nu este posibila construirea unui pod in dreptul gospodariei sale din cauza diferentei de teren dintre maluri si a aratat care este cea mai economicoasa cale de acces din punctul de vedere al paratilor pentru reclamant.
     Prin decizia civila nr. 272/A/2005 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia in dosar 155/2005 a fost admis apelul formulat de reclamant si schimbata in parte sentinta in sensul ca a fost stabilita servitutea de trecere in favoarea terenului proprietatea reclamantului identificat prin parcelele 186/1, 185/1 si 186/2 din titlul de proprietate nr. 43466/97/8.05.1996 asupra terenului proprietatea paratilor A.M.si F. identificat prin parcela nr. 187/1/1 si asupra terenului proprietatea paratilor B.G. si V. identificat prin parcela 187/1/2 pe portiunea identificata de punctele 2-1-4-7-8-3-2 din schita la raportul de expertiza intocmita de expert Sechel Vasilica, expertiza ce face parte din hotarare. Au fost obligati paratii intimati sa plateasca reclamantului 6.575.000 lei cheltuieli de judecata la fond si apel. Au fost mentinute in rest dispozitiile sentintei atacate.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de apel pe fondul cauzei a retinut ca situatia terenului reclamantului se incadreaza in prev. art. 616 Cod civ. si nu este la indemana acestuia si nici economicos sa edifice o cale de acces peste paraul Bratisa. Se mai sustine ca nu a constituit obiect de cercetare a cererilor formulate de parti edificarea unui pod peste rau astfel ca in mod gresit a fost respinsa actiunea reclamantului si va fi admis apelul acestuia ca fondat. Fata de imprejurarea ca paratii reclamanti reconventionali nu au formulat apel se va mentine solutia pronuntata in fata instantei de fond si fata de prev. art. 296 teza II Cod pr. civ. pentru a nu ingreuna situatia reclamantului in propriul apel. Calea de acces, respectiv servitutea de trecere a fost stabilita potrivit expertizei tehnice efectuate in cauza.
     Impotriva acestei decizii a declarat recurs paratii A.F.L. si A.M. solicitand, in principal, casarea in intregime a hotararii atacate, respectiv decizia civila nr. 272//A/2005 a Curtii de Apel Alba Iulia si trimiterea cauzei spre competenta solutionare a apelului la Tribunalul Hunedoara. in subsidiar se solicita casarea in intregime a deciziei atacate si mentinerea ca legala si temeinica a sentintei civile nr. 511/2004 a Judecatoriei Brad. Cu cheltuieli de judecata in apel si recurs.
     In motivarea recursului paratii au sustinut ca retinerile instantei de apel sunt contrare probelor administrate in cauza si declaratiile martorilor audiati care au aratat ca ceilalti vecini a caror gospodarii sunt situate de-a lungul vaii Bratisa au construit un podet care le permite accesul in gospodarie. Se apreciaza ca fata de prev. art. 576 si urmatoarele Cod civ. instituirea unei servituti de trecere peste imobilul inscris in CF 101N parcela 187/1/2 este inexecutabila.
     In al doilea rand paratii sustin ca este inadmisibila cererea reclamantilor fata de prev. art. 616 Cod civ. in conditiile in care terenul indicat ca fond dominant are iesire directa la calea publica, mai ales ca situatia existenta se datoreaza neprevederii acestora si lipsei lor de initiativa in construirea unui podet.
     In al treilea rand paratii invoca faptul ca exista o cale mai scurta prin care reclamantii au posibilitatea de a parcurge, fara a-si efectua propria lor iesire direct la calea publica, prin traversarea proprietatii lui A.G., fara cheltuieli suplimentare. Practica a stabilit ca instituirea servitutii de trecere este recomandabil a fi facuta pe drumul cel mai scurt si cu diminuarea pagubei provocate fondului aservit cu conditia ca aceasta sa fie unica solutie pentru aservirea fondului infundat. Ori in cauza nu sunt intrunite aceste conditii, mai ales ca martorul A.G. a declarat ca este dispus sa-i permita reclamantului sa traverseze terenul sau si nu intelege de ce acesta a ales o servitute de trecere peste trei parcele apartinand unor proprietari diferiti.
     Verificand legalitatea deciziei atacate prin prisma motivelor de recurs, Curtea retine urmatoarele:
     In speta, din probatoriul testimonial administrat in cauza reiese ca vecinii reclamantului, care au gospodariile asezate de-a lungul vaii Bratisa, si-au amenajat un pod pentru a putea iesi in strada. Chiar raportul de expertiza tehnica efectuat in fata instantei de fond a stabilit ca este posibila amenajarea unui pod care insa este costisitor. Acest din urma aspect este lipsit de relevanta din perspectiva prev. art. 616 Cod civ., terenul reclamantului neputand fi considerat loc infundat. Chiar daca acest teren, ar fi considerat loc infundat, prin infrangerea prev. legale susmentionate cel mai scurt drum se poate stabili prin chemarea in judecata a tuturor proprietarilor zonelor limitrofe si apoi sa fie apreciat costul acestei servituti.
     Concluzionand, terenul reclamantului nu se incadreaza in prev. art. 616 Cod civ. intrucat exista posibilitatea amenajarii unei cai de acces la drumul public, din aceasta perspectiva solutia instantei de fond fiind legala si temeinica.
     Fata de aceste aspecte Curtea apreciaza ca decizia atacata a fost data cu aplicarea gresita a legii, fiind incidente prev. art. 304 pct. 9 Cod pr. civ. , astfel ca recursul de fata fiind considerat fondat urmeaza a fi admis. De aceea in temeiul art. 312 Cod pr. civ. urmeaza a se modifica decizia atacata in sensul respingerii apelului declarat de reclamant impotriva sentintei civile 511/2004 pronuntata de Judecatoria Brad pe care o mentine in tot.
     In temeiul art. 274 Cod pr. civ. intimatul D.N. va fi obligat sa plateasca recurentilor cheltuieli de judecata de 1400 RON reprezentand onorar de avocat pentru apel si recurs si cheltuieli de transport.
     

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017