InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Servitute

(Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

SENTINTA CIVILA NR. 1465
Sedinta publica din 16.03.2011 - servitute
 


    Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
    Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de 05.09.2008, sub nr. xx, reclamantii xx  au chemat in judecata paratii xx solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea paratilor la crearea unei servituti in vederea intretinerii zidului imobilelor, pe o lungime de 60 m si o latime de 1,5 m, la desfiintarea plantatiei de pomi care ar afecta aceasta servitute si la luarea masurilor ca dejectiile de la grajdul de vaci si cai sa nu se mai scurga langa zidul lor,  cu  cheltuieli de judecata.
     In motivarea in fapt a cererii, au aratat ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1133 mp, situat in com. xx, dobandit in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2271/2006 si ca intre parti s-a derulat un litigiu avand ca obiect revendicare si granituire, solutionat irevocabil prin sentinta civila nr.2322/2008. Au mai aratat ca lucreaza in Italia si ca in luna august, cand au revenit in tara, paratii le-au interzis realizarea lucrarilor de intretinere la zidurile constructiilor, interzicandu-le accesul pe teren, motiv pentru care au promovat prezenta actiune, urmand ca paratii sa fie despagubiti cu teren la schimb sau cu bani. Au mai solicitat ca paratii sa fie obligati sa-si desfiinteze plantatia de pomi care ar afecta servitutea, iar in caz de refuz, sa fie autorizati a o desfiinta ei, pe cheltuiala paratilor si sa fie obligati sa desfiinteze sursele de igrasie si poluare, reprezentate de dejectiile de la grajd, iar in caz de refuz sa fie autorizati sa le desfiinteze ei, pe cheltuiala paratilor.
     In drept, au  fost indicate dispozitiile art.608, art.610, art.621 si art.630 cod civ.
     Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 39 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.
      In dovedirea cererii, reclamantii au depus, in fotocopie: contract de vanzare-cumparare autentificat sub nr..2271/2006, documentatie cadastrala, sentinta civila nr.2322/2008, raport de expertiza intocmit in dosarul nr.2899/279/2007.
       La data de 17.10.2008 paratii au formulat intampinare, prin care au solicitat respingerea ca inadmisibile a capetelor de cerere privind servitutea si obligatia de desfiintare a plantatiei si ca neintemeiat a capatului de cerere privind demolarea grajdului si cerere reconventionala, prin care au solicitat obligarea paratilor sa ridice stalpul de beton edificat pe terenul proprietatea lor, iar in caz de refuz sa fie autorizati sa-l ridice ei, pe cheltuiala reclamantilor parati. In motivare au aratat ca sunt proprietarii terenului in suprafata de 1876 mp, situat in intravilanul com. xx, in baza contractului de vanzare-cumparare din anul 1995, reclamantii fiind vecinii lor, iar limita de hotar constituind-o, in parte, peretele casei acestora, pe o lungime de 35,2 m liniari si ca reclamantii au edificat in anul 2007 un gard, construind si un stalp de beton , motiv pentru care a fost promovata o actiune avand ca obiect revendicare si granituire, prin  sentinta civila nr.2322/2008 acestia fiind obligati sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 15 mp, stabilindu-se, totodata, si limita dintre proprietatile lor, iar prin solicitarea servitutii nu se urmareste altceva decat dreptul de folosinta exclusiva asupra terenului lor.  Cu privire la primul capat de cerere al actiunii principale, au aratat ca timp de 50 de ani a permis atat reclamantilor cat si autorilor acestora accesul pe terenul lor, pentru efectuarea reparatiilor necesare intretinerii zidului casei, iar accesul ocazional al acestora pentru repararea si intretinerea zidului casei lor nu ar justifica crearea unei cai de acces permanente si ingradite pe terenul lor, in cauza nefiind indeplinite conditiile prevazute de art.616 cod civ. In ceea ce priveste capatul doi de cerere, au aratat ca pomii in cauza respecta distanta prevazuta de art.607 cod civ, mai mult decat atat acestia au o varsta mai mare de 30 de ani, dobandind astfel dreptul de servitute prin uzucapiune, invederand insa ca nu se vor opune la taierea pomilor daca se va dovedi ca acestia afecteaza in vreun fel activitatea de reparatie sau de intretinere a zidului casei reclamantilor. In ceea ce priveste capatul trei de cerere al actiunii principale, au aratat ca, pe de o parte, dejectiile se scurg pe terenul proprietatea lor, iar pe de alta parte, constructia respecta dispozitiile art.610 cod civ. aflandu-se la o distanta mai mare de 5 m de la hotarul dintre proprietati. Cu privire la cererea reconventionala, au aratat ca stalpul de beton nu a fost ridicat, desi  sentinta civila nr.2322/2008 a fost pusa in executare.
       Cererea reconventionala a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 20 lei si timbru judiciar de 0,30 lei.
        La data de 12.11.2008 reclamantii parati au formulat un raspuns la cererea reconventionala, invederand ca nu au construit nici un stalp de beton pe proprietatea acestora, ca sunt in eroare cu privire la institutia servitutii, ca nu este adevarat ca le-ar fi fost permis intotdeauna accesul pentru a-si putea intretine zidurile constructiilor. Au mai aratat ca in ceea ce priveste pomii nu se  respecta prevederile art.607-608 cod civ si ca nu se poate invoca efectul uzucapiunii peste o prevedere imperativa a codului civil, nefiind adevarata nici sustinerea ca varsta acestora este de peste 30 de ani si ca daca din probatoriul administrat va rezulta ca acel stalp de beton este pe proprietatea paratilor, isi iau angajamentul de a-l demola. In ceea ce priveste nerespectarea prevederilor art.610 cod civ, s-au reiterat aceleasi aspecte.
        Paratii reclamanti au depus la dosar, in fotocopie, inscrisuri (f.35-39).
        La termenul din data de 19.01.2009 paratii reclamanti au depus o precizare la cererea reconventionala, solicitand si obligarea reclamantilor parati sa ia masurile ce se impun pentru  impiedica scurgerea apelor de pe acoperisul casei acestora pe terenul lor, sub sanctiunea platii de daune cominatorii de 100 lei/zi de intarziere, in caz contrar. In motivare au aratat ca peretele casei reclamantilor  reprezinta in parte hotarul dintre proprietati si ca apele de pe acoperis se scurg pe proprietatea lor, aspect dovedit si de plansele foto (f.44-47) si adeverinta eliberata de Primarie f.48. Au mai invederat ca pomii au fost taiati dupa primul termen de judecata.
          In temeiul art.167 alin.1 Cod de procedura civila, instanta a incuviintat pentru parti proba cu inscrisuri, pentru reclamantii parati si proba cu  expertiza in specialitatea topografie, iar pentru paratii reclamanti si proba cu cercetarea la fata locului, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente si utile in solutionarea cauzei.
          La data de 15.04.2009 a fost depus raportul de expertiza tehnica in specialitatea topografie, intocmit in cauza f.67-70, in cauza fiind depuse, succesiv, pentru termenele din data de 23.02.2010 -f.93, 25.05.2010 f.113-11529.09.2010 f.123 si 24.11.2010- f.134-135 suplimente la raportul initial, ca urmare a incuviintarii de catre instanta a obiectiunilor formulate de parti. La data de 11.02.2011 s-a efectuat o cercetare la fata locului, constatarile fiind cuprinse in procesul verbal incheiat in acest sens f.153-155.
          Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:
          In ceea ce priveste actiunea principala,
1.Privitor la capatul de cerere privind stabilirea unei servituti de trecere, instanta retine dispozitiile art.616 cod civ, potrivit carora  Proprietarul al carui loc este infundat, care nu are nici o iesire la calea publica, poate reclama o trecere pe locul vecinului sau pentru exploatarea fondului, cu indatorire de a-l despagubi in proportie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona.
           In prezenta cauza instanta retine ca reclamantii parati sunt proprietarii suprafetei de 1133 mp, situat in com. xx, dobandite in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2271/2006, iar paratii reclamanti sunt proprietarii terenului in suprafata de 1876 mp, situat in intravilanul com. xx, in baza contractului de vanzare-cumparare din 19.12.1995, iar prin sentinta civila nr.xx, pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt in dosarul nr.xx, reclamantii parati din prezentul dosar au fost obligati sa lase in deplina proprietate si linistita posesie suprafata de 15 mp, dispunandu-se si granituirea dintre cele doua proprietati pe aliniamentul punctelor B-F, asa cum a fost stabilit in schita anexa a raportului de expertiza topografica intocmit in acea cauza.
           Instanta mai retine atat concluziile raportului de expertiza intocmit in cauza (f.68), cat si concluziile cercetarii la fata locului f.154, potrivit carora proprietatea reclamantilor parati nu este loc infundat, dar pentru a se efectua reparatii la zidul case este necesar sa se intre pe proprietatea paratilor reclamanti.
           Fata de situatia de fapt asa cum a fost retinuta si raportat la dispozitiile legale mai sus enuntate, instanta apreciaza ca in cauza nu sunt aplicabile aceste dispozitii, nefiind indeplinita nici una dintre cele doua conditii impuse imperativ, respectiv imposibilitatea absoluta de iesire la calea publica si aspectul de loc infundat al proprietatii. Aspectele invederate de reclamantii parati privitoare la faptul ca este necesara patrunderea pe proprietatea paratilor reclamanti pentru efectuarea reparatiilor la constructiile proprietatea lor nu pot fi de natura a conduce la instituirea servitutii in modalitatea in care a fost solicitata, reprezentand o sarcina excesiva impusa paratilor reclamanti, ale caror atribute ale dreptului de proprietate, in acceptiunea art.480 cod civ, ar fi grav vatamate. De altfel, instanta retine si pozitiile contradictorii ale partilor cu privire la interzicerea accesului pentru efectuarea reparatiilor, de-a lungul timpului, precum si concluziile din procesul verbal intocmit ca urmare a cercetarii la fata locului, potrivit carora desi au mai existat discutii, paratii reclamanti nu au impiedicat niciodata accesul reclamantilor parati pentru efectuarea reparatiilor necesare.
          Pentru toate aceste considerente, apreciind ca situatia de fapt poate fi reglementata de catre parti pe cale amiabila si ca in cauza nu sunt aplicabile dispozitiile art.616 cod civ. instanta urmeaza a respinge ca neintemeiat acest capat de cerere.
          2. Privitor la capatul doi de cerere, respectiv  obligarea paratilor reclamanti la desfiintarea plantatiei de pomi care ar afecta aceasta servitute, instanta retine ca atat potrivit sustinerilor paratilor reclamanti care de altfel la termenul din data de 02.03.2010, prin aparator, fara a avea mandat special in acest sens, au aratat ca renunta la acest capat de cerere, cat si potrivit sustinerilor reclamantilor parati, acesti pomi au fost taiati dupa primul termen de judecata, aspecte confirmate atat de concluziile raportului de expertiza f.-93, cat si de cercetarea la fata locului.
       Avand in vedere cele anterior expuse, instanta urmeaza sa respinga ca ramas fara obiect acest capat de cerere. 
       3. Privitor la capatul trei de cerere, respectiv respectarea servitutii prevazute de art.610 cod civ si obligarea la ridicare grajdului, instanta retine ca potrivit dispozitiilor  art.610 cod civ  Cel ce face un put sau o privata langa un zid comun sau nu; cel ce vrea sa cladeasca un camin sau o vatra, o fierarie, un cuptor sau o soba, sa-i alature un ocol de vite, sau cel ce vrea sa puie langa zid un magazin*) de sare, sau gramezi de materii corozive;   e indatorat sa lase departarea prescrisa de regulamente**) si obiceiuri particulare asupra unor asemenea obiecte, sau sa faca lucrarile prescrise de aceleasi legi si regulamente**) spre a nu aduce vatamare vecinului, iar potrivit art.16 din Ordinul MS 536 din 1997 Adaposturile pentru cresterea animalelor in curtile persoanelor particulare (de cel mult 5 capete porcine si 5 capete bovine) se amplaseaza la cel putin 10 m de cea mai apropiata locuinta invecinata si se exploateaza astfel incat sa nu produca poluarea mediului sau disconfort vecinilor.
             In privinta grajdului, instanta retine, asa cum rezulta si din concluziile cercetarii la fata locului, ca acesta este edificat la o distanta de 5-6 m de la limita de hotar, desi, intr-adevar, dejectiile sunt depozitate pe terenul paratilor reclamanti, apreciind, pentru aceste considerente, raportat la dispozitiile legale mai sus enuntate, ca actiunea reclamantilor parati este intemeiata, sub acest aspect, urmand a o admite si a obliga paratii reclamanti sa ridice grajdul de animale si sa respecte servitutea prevazuta de art.610 cod civ, iar in caz contrar va autoriza reclamantii parati sa-l ridice, pe cheltuiala paratilor reclamanti.
             In ceea ce priveste cererea reconventionala, asa cum a fost precizata
             1. Privitor la primul capat de cerere, respectiv obligatia reclamantilor parati de a ridica stalpul de beton edificat pe proprietate paratilor reclamanti, instanta retine ca potrivit procesului verbal incheiat la termenul din data de 27.10.2010 f.130, expertul a precizat ca stalpul de beton edificat de reclamantii parati se afla pe terenul paratilor reclamanti, ca pe parcursul desfasurarii litigiului acesta a fost partial daramat, aspect confirmat si de concluziile cercetarii la fata locului f.153, dar ca a mai ramas o portiune de aproximativ 20 cm de la baza. Raportat la situatia de fapt asa cum a fost retinuta, avand in vedere si dispozitiile art.1073 si art.1075 cod civ, instanta apreciaza ca fiind intemeiata solicitarea paratilor reclamanti, urmand a o admite si a obliga reclamantii parati sa ridice stalpul de beton edificat pe proprietatea paratilor - reclamanti, iar in caz de refuz va autoriza paratii - reclamanti sa-l ridice, pe cheltuiala reclamantilor parati.
           2. Privitor la capatul doi de cerere, respectiv obligarea reclamantilor parati sa ia masurile ce se impun pentru  impiedica scurgerea apelor de pe acoperisul casei acestora pe terenul lor, sub sanctiunea platii de daune cominatorii de 100 lei/zi de intarziere, in caz contrar, instanta retine dispozitiile art.615 cod civ, potrivit carora  Tot proprietarul este dator a-si face streasina casei sale astfel incat apele din ploi sa se scurga pe terenul sau, sau pe ulite, iar nu pe locul vecinului sau. In ceea ce priveste situatia de fapt, instanta retine inscrisurile depuse la dosar, respectiv plansele foto (f.44-47), coroborate cu concluziile raportului de expertiza f.68 casa de locuit nu este prevazuta cu dispozitive de colectare a apei inspre paratii reclamanti si f.114 apele se scurg pe terenul paratilor reclamanti si cu concluziile cercetarii la fata locului f.154, din intreg materialul probatoriu rezultand ca cele sustinute de catre paratii reclamanti, privitor la acest aspect, corespund situatiei de fapt.       
Pentru considerentele anterior expuse, avand in vedere si dispozitiile legale enuntate, instanta apreciaza ca fiind intemeiata solicitarea paratilor reclamanti, urmand a o admite si a oblig reclamantii parati sa monteze uluce si burlane pentru a impiedica scurgerea apelor de pe acoperisul casei lor pe terenul paratilor reclamanti, in termen de 30 de zile de la ramanerea irevocabila a hotararii, sub sanctiunea platii de daune cominatorii de 100 de lei/zi de intarziere, in caz contrar.
          In baza dispozitiilor art.274 cod proc civ, in ceea ce priveste cheltuielile de judecata, proportional cu admiterea in parte a actiunii principale, instanta va obliga paratii reclamanti sa achite reclamantilor parati suma de 108,30 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu expert, retinand ca pentru suma solicitata cu titlu de onorariu de avocat nu au fost depuse inscrisuri doveditoare si avand in vedere admiterea cererii reconventionale, va obliga reclamantii parati sa achite paratilor reclamanti suma de 1118,30 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar,  onorariu expert si onorariu avocat potrivit chitantei nr.00156/17.12.2008 f.56.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017