InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Plangere contraventionala (rovinieta)

(Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

Deliberand asupra plangerii contraventionale de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la data de .., sub nr. .., petenta AA a contestat procesul-verbal de constatare a contraventiei seria R16 nr. .. prin care a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma de 250 lei, solicitand anularea procesului-verbal..
In motivarea in fapt a plangerii, petenta a aratat ca, la data de .., a primit prin posta de la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. procesul-verbal de contraventie mentionat prin care a fost sanctionata pe motiv ca a circulat pe drumurile publice cu masina cu numarul de inmatriculare … fara a detine rovinieta valabila.
Petenta a precizat ca a vandut autoturismul, la data de 11.06.2015, catre BB SRL Piatra Neamt, aratand cu nici nu a condus masina si nici nu-i apartine acest autovehicul. A mentionat ca obligatia cumparatorului este ca in termen de 30 de zile de la incheierea contractului de vanzare-cumparare sa inmatriculeze auto cu numarul … pe numele firmei BB SRL
In drept, plangerea nu a fost motivata.
In dovedire, petenta a solicitat proba cu inscrisurile anexate in copie plangerii, respectiv: proces-verbal de scoatere din evidenta mijloc de transport nr. 15696D/11.06.2015, contract de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit (avariat) din 11.06.2015, procesul-verbal contestat, dovada de comunicare.
Petenta a achitat in mod legal taxa judiciara de timbru in cuantum de 20 lei.
La data de 18.08.2016, intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica CESTRIN a depus la dosar intampinare, la filele 13-14, prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale si mentinerea procesului-verbal ca fiind temeinic si legal intocmit.
In fapt, intimata a precizat ca, la data de 13.01.2016, pe DN15, km 303+750 m, pe raza localitatii Vaduri, jud. Neamt, vehiculul cu numarul de inmatriculare ...., apartinand petentei a fost surprins ca a circulat pe drumurile nationale fara a detine rovinieta valabila. Intrucat potrivit alin. 1 al art. 8 din OG nr. 15/2002, fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda, la data de 07.07.2016 a fost intocmit procesul-verbal de constatare a contraventiei seria R16 nr. ….
Intimata a invocat art. 1 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, potrivit caruia, incepand cu data de 1 iulie 2002, a fost introdus tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aplicat tuturor utilizatorilor romani pentru toate autovehiculele inmatriculate care sunt folosite pe reteaua de drumuri nationale din Romania, structurat in functie de perioada de parcurs si de stationare, de incadrarea in clasa de emisii poluante (EURO), de masa totala maxima autorizata (MTMA) si de numarul de axe, dupa caz..
Intimata a sustinut ca procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost intocmit cu respectarea prevederilor art. 9 din OG nr. 15/2002, in lipsa contravenientului si a martorilor, constatarea contraventiei fiind efectuata cu ajutorul mijloacelor specifice ale Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare si Control a Rovinietei, contravenientul fiind identificat pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.
Sub aspectul legalitatii, a aratat ca procesul-verbal contine elementele obligatorii prevazute la art. 16 si art. 17 din OG nr. 2/2001, iar sub aspectul temeiniciei procesul-verbal a fost intocmit ca urmare a constatarii ca vehiculul cu numarul de inmatriculare .... a circulat pe reteaua de drumuri nationale fara a detine rovinieta valabila.
Procesul-verbal a fost intocmit intr-un unic exemplar original, semnat olograf de agentul constatator, iar o copie a acestuia a fost comunicata contravenientului, potrivit art. 25 alin. 1 din OG nr. 2/2001.
Din prevederile art. 7 si art. 8 coroborate cu art. 1 alin. 1 lit. b) din OG nr. 15/2002 rezulta ca responsabilitatea achitarii rovinietei revine persoanei inscrise in cartea de identitate a autoturismului ca utilizator. Problema transmiterii dreptului de proprietate este reglementata de OUG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si Ordinul nr. 1501 din 13 noiembrie 2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru  probe a vehiculelor. Aceste reglementari presupun obligatii si in sarcina celui care transmite dreptul de proprietate asupra vehiculului.
Potrivit art. 1 din OG nr. 15/2002, termenul de utilizator este definit astfel: „b) utilizatori - persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini”. Prin urmare, notiunea de utilizator folosita de legiuitor are o semnificatie mai larga, incluzand nu numai persoana care deserveste (foloseste la un moment dat) un vehicul, ci si pe proprietarul acestuia, caruia in calitate de detinator legal sau fost detinator al unui astfel de bun ii incumba o serie de obligatii legale.
Astfel, dupa enuntul initial privind inscrierea in certificatul de inmatriculare urmeaza o propozitie atributiva (care explica ceva suplimentar), separata prin virgule de restul frazei si nu de conjunctia coordonatoare copulativa „si” care ar fi putut sugera instituirea unor conditii cumulative pentru stabilirea calitatii de utilizator. Prezenta acestei propozitii era necesara in contextul in care, conform art. 2 alin. 1 si 2 din Ordinul MTI nr. 611/2015 privind aprobarea normelor de aplicare a OG nr. 15/2002, proprietarul este considerat utilizator in sensul normelor numai daca pe certificatul de inmatriculare nu sunt inscrise si persoane care pot folosi in baza unui drept legal vehiculul.
Atata timp cat petenta figureaza ca si proprietar al autovehiculului in certificatul de inmatriculare si in evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari si nicio alta persoana nu este mentionata in calitate de utilizator, aceasta are calitatea de subiect activ al raportului juridic contraventional, potrivit art. 8 coroborat cu art. 1 lit. b) din OG nr. 15/2002 si acesteia ii revine obligatia de a face dovada valabilitatii rovinietei.
In jurisprudenta Curtii Constitutionale (Deciziile nr. 217/2013 si nr. 623/2012) s-a retinut in mod constant ca certificatul de inmatriculare al autovehiculului este acel act in baza caruia autovehiculul poate circula legal pe drumurile publice, iar persoana inscrisa in certificat isi asuma intreaga responsabilitate, inclusiv riscul ca autovehiculul sa fie folosit pe reteaua de drumuri nationale, unde detinerea unei roviniete este obligatorie, asa incat culpa nedetinerii rovinietei ii apartine.
Intimata a adaugat ca acceptarea unei solutii contrare ar conduce la perpetuarea si consolidarea unei situatii juridice anormale in sensul ca partile nu vor efectua nici pe viitor demersurile necesare in vederea reglementarii situatiei juridice dintre ele, atitudinea de pasivitate avand la baza si convingerea partilor contractului de vanzare-cumparare ca orice sanctiunea contraventionala aplicabila fostului proprietar dupa data predarii autoturismului va fi anulata de instanta de judecata.
In legatura cu vehiculele inmatriculate in Romania, legiuitorul a optat pentru sanctionarea persoanei care foloseste vehiculul in temeiul unui drept legal si care este inscrisa in certificatul de inmatriculare, iar nu sanctionarea conducatorului vehiculului pentru a evita oprirea in trafic si purtarea unei corespondente cu utilizatorul acestuia in vederea identificarii persoanei vinovate de a fi circulat fara a detine rovinieta valabila, sanctionarii acesteia din urma si comunicarii actului sanctionator.
Un alt argument, a adaugat intimata, este ca rezultatul imediat produs ca urmare a circulatiei unui vehicul pe un drum national consta in uzura acestuia si, pe cale de consecinta, necesitatea alocarii resurselor materiale si financiare necesare conservarii si intretinerii acestuia, punerea in circulatie a vehiculului efectuandu-se evident fie efectiv de catre titularul dreptului legal de folosinta inscris in certificatul de inmatriculare, fie de catre o alta persoana, dar cu consimtamantul expres sau tacit al primului mentionat.
La stabilirea subiectului activ al raportului contraventional, legiuitorul nu are in vedere persoana care conduce efectiv autovehiculul, ci doar calitatea dedusa din cuprinsul certificatului de inmatriculare. O astfel de solutie legislativa a fost impusa, pe de o parte, de modalitatea de sanctionare, in principal cu ajutorul mijloacelor SIEGMCR si, pe de alta parte, de necesitatea stimularii detinatorilor de autovehicule de a face demersuri pentru punerea de acord a situatiei rezultate din certificatul de inmatriculare si din evidentele Serviciului Public Comunitar Regim Permise si Inmatriculare cu situatia juridica reala.
In alta ordine de idei, vinovatia utilizatorului mentionat in certificatul de inmatriculare consta fie in fapta de a fi circulat pe drumurile nationale din Romania fara a detine rovinieta valabila, fie pentru ca si-a dat consimtamantul expres sau tacit ca o alta persoana sa circule pe drumurile nationale fara a fi achitat in prealabil tariful de utilizare a infrastructurii rutiere.
Pentru situatia in care utilizatorul mentionat in certificatul de inmatriculare a suferit un prejudiciu material ca urmare a aplicarii unei amenzi contraventionale, acesta are posibilitatea de a recupera prejudiciul suferit de la persoana care a folosit vehiculul in momentul constatarii contraventiei in temeiul raspunderii civile delictuale sau, dupa caz, a raspunderii civile contractuale.
De asemenea, a considerat ca petenta avea posibilitatea de a include in contractul de vanzare-cumparare o clauza sub forma unei conditii rezolutorii care sa duca la rezolutiune in cazul in care noul proprietar nu isi indeplinea obligatia de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate.
In drept, a invocat prevederile OG nr. 2/2001, OG nr. 15/2002, Ordinul MT nr. 611/2015.
In dovedire, a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si cu plansa foto.
Petenta nu a formulat raspuns la intampinare
Potrivit art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta a constatat ca plangerea depusa de petenta la data de 01.08.2016 a fost formulata in termenul legal de 15 zile de la data comunicarii procesului-verbal, respectiv de la data de 21.07.2016 (fila 9).
Instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba cu plansa fotografica depusa de intimata.
Examinand probele administrate in cauza si apreciindu-le in mod liber, potrivit convingerii sale, in temeiul art. 264 din Codul de procedura civila, instanta retine urmatoarele:
In fapt, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei seria R16 nr. …, incheiat la data de 07.07.2016 de catre un agent din cadrul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica CESTRIN, petenta AA a fost sanctionata cu amenda in valoare de 750 lei. S-a constatat ca, la data de 13.01.2016, ora 1656, vehiculul cu numarul de inmatriculare ...., apartinand petentei, a circulat pe DN 15 km 303+750m, in loc. Vaduri, jud. Neam?, fara a detine rovinieta valabila. Contraventia a fost incadrata juridic in art. 8 alin. 1 din OG nr. 15/2002, fiind sanctionata potrivit art. 8 alin. 32 din acelasi act normativ.
Petenta a instrainat catre BB SRL autovehiculul marca Ford tipul Transit cu numarul de identificare …, cu numarul de inmatriculare ...., potrivit contractului de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit din data de 11.06.2015.
Din procesul-verbal de scoatere din evidenta mijloc de transport nr. .. din 11.06.2015, depus la fila 6 din dosar, rezulta ca a fost operata scoaterea din evidenta a mijlocului de transport la data de 11.06.2015.
In drept, instanta retine ca, potrivit principiilor generale de drept administrativ, actele administrative se bucura de prezumtia de legalitate, iar procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este un act administrativ, fiind emis pe baza si in executarea legii de o autoritate administrativa sau de alte structuri care infaptuiesc administratia publica, cu scopul de a produce efecte juridice. In acelasi timp, actul administrativ este cenzurabil de instanta de contencios administrativ, in prima instanta judecatoria. In acest sens, art. 34 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 prevede ca instanta administreaza probele necesare in vederea verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
In plus, potrivit jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale „chiar daca art. 47 din Ordonan?a Guvernului nr.2/2001 face referire la dispozi?iile Codului de procedura civila, instan?ele de judecata nu pot face aplicarea stricta a regulii onus probandi incumbit actori, ci, din contra, chiar ele trebuie sa manifeste un rol activ pentru aflarea adevarului, din moment ce contraven?ia intra sub inciden?a art.6 din Conven?ia pentru apararea drepturilor omului ?i a liberta?ilor fundamentale. Prin urmare, nu se poate sus?ine rasturnarea sarcinii probei.” (Decizia nr.1.353 din 19 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.822 din 9 decembrie 2010)
Examinand procesul-verbal contestat sub aspectul legalitatii, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor de forma prevazute, sub sanctiunea nulitatii absolute, de art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal contestat, instanta retine insa ca acesta nu a fost corect intocmit intrucat petenta nu mai avea calitatea de proprietar al autoturismului cu numarul de inmatriculare .... la data de 13.01.2016 cand s-a verificat de catre intimata indeplinirea obligatiei de achizitionare a rovinietei.
Instanta retine ca valoarea probatorie a contractului de vanzare-cumparare a vehiculului depus la dosar este aceea a unui act sub semnatura privata care este opozabil tertilor intrucat acest contract a dobandit data certa la data scoaterii din evidenta a mijlocului de transport de catre organul fiscal competent, potrivit art. 278 alin. 1 pct. 3 din Codul de procedura civila („Data inscrisurilor sub semnatura privata este opozabila altor persoane decat celor care le-au intocmit, numai din ziua in care a devenit certa, prin una dintre modalitatile prevazute de lege, respectiv: ... 3. din ziua cand au fost inregistrate intr-un registru sau alt document public”), fiind deci opozabil si intimatei.
Contractul de vanzare-cumparare incheiat de petenta cu privire la autoturism este opozabil tertilor, in baza art. 1281 din Codul civil, potrivit caruia „Contractul este opozabil tertilor, care nu pot aduce atingere drepturilor si obligatiilor nascute din contract. Tertii se pot prevala de efectele contractului, insa fara a avea dreptul de a cere executarea lui, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.”
Instanta retine ca, potrivit art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002, „Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda.”
Din inscrisurile depuse de petenta la dosar rezulta ca aceasta nu a circulat fara rovinieta valabila intrucat, la data de 11.06.2015, petenta a vandut autoturismul cu numarul de inmatriculare .....
Referitor la persoana careia ii revine obligatia efectuarii demersurilor necesare pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, instanta retine ca, potrivit art. 11 alin. 4 teza a doua din OUG nr. 195/2002, „In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se inscriu in evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.” Asadar, potrivit legii, petenta nu avea obligatia de a solicita aceasta transcriere, ci noul proprietar, respectiv cumparatorul. Instanta apreciaza ca dispozitiile art. 24 alin. 2 lit. d) din Ordinul nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, invocate de intimata, nu au fost corelate cu modificarile operate in textul OUG nr. 195/2002, act normativ cu forta juridica superioara Ordinului nr. 1501/2006.
Asadar, nu petenta este cea care avea obligatia legala de a efectua demersurile necesare pentru transcrierea transmiterii dreptului de proprietate in baza de date consultata de intimata.
Mai mult, instanta retine ca intr-adevar potrivit art. 7 alin. 1 din OG nr. 15/2002 „Responsabilitatea achitarii corespunzatoare a tarifului de utilizare si a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.”, iar potrivit art. 1 lit. b „utilizatori - persoanele fizice sau juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in Romania, denumite in continuare utilizatori romani, respectiv persoanele fizice ori juridice inscrise in certificatul de inmatriculare, care au in proprietate sau care, dupa caz, pot folosi in baza unui drept legal vehicule inmatriculate in alte state, denumite in continuare utilizatori straini”. Asadar, chiar textul special care reglementeaza contraventia in cauza impune conditia ca utilizatorul sa detina in proprietate autovehiculul sau sa il foloseasca in baza unui drept legal. Or, dreptul de proprietate cu privire la autovehicul se dovedeste cu inscrisul reprezentat de contractul de vanzare-cumparare, inscrierea in certificatul de inmatriculare fiind numai o operatiune administrativa. Cum in cauza petenta nu avea nici in proprietate si nici in folosinta autovehiculul verificat de intimata, instanta retine ca aceasta nu are calitatea de subiect activ al contraventiei de a circula fara a detine rovinieta valabila.
Imprejurarea ca intimata s-a aflat in imposibilitate de a afla proprietarul actual al autoturismului, consultand baza de date in care era inscrisa numai petenta, nu ii este imputabila intimatei, insa nu ii poate fi imputata nici petentei care, dupa cum s-a aratat mai sus, nu avea obligatii in sensul transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.
Instanta apreciaza ca este necesara o colaborare administrativa intre organele fiscale si serviciile de inmatriculari de autovehicule astfel incat in momentul radierii din rolul fiscal al unei persoane a dreptului de proprietate cu privire la un autovehicul sa se transmita aceasta informatie, pe cale administrativa, catre serviciul de inmatriculari autoturisme.
A impune particularilor sa declare in mod repetat instrainarea unui vehicul la toate institutiile publice interesate este nu numai o sarcina excesiva, dar si una pe care nici o lege in vigoare nu o prevede.
Este adevarat ca, asa cum a aratat intimata, in jurisprudenta sa constanta, Curtea Constitutionala a respins exceptiile de neconstitutionalitate invocate in legatura cu aceasta contraventie si reglementarea ei legala motivat de imprejurarea ca incredintarea spre folosinta a autovehiculului unei alte persoane presupune ca persoana inscrisa in certificatul de inmatriculare isi asuma intreaga responsabilitate. Or, aceste considerente vizeaza evident o alta situatie de fapt, respectiv aceea in care autovehiculul este incredintat spre folosinta unei alte persoane. In speta, insa, autovehiculul a fost vandut, fiind in proprietatea altei persoane, situatie de fapt care trebuie stabilita de instanta de judecata, aceasta fiind singura competenta sa aplice legea potrivit acestei situatii de fapt, Curtea Constitutionala neavand astfel de atributii si nici nu a analizat aceasta ipoteza de fapt in mod expres in jurisprudenta sa.
In consecinta, avand in vedere principiul legalitatii care guverneaza dreptul contraventional, asimilat si sub acest aspect dreptului penal, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petenta AA in contradictoriu cu intimata Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica CESTRIN si va anula procesul-verbal de constatare a contraventiei seria R16 nr. …. si va exonera petenta de la plata amenzii in cuantum de 750 lei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014