InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Pensie intretinere (major)

(Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Obligatii de intretinere | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

pensie intretinere (major)

R O M A N I A
JUDECATORIA PIATRA-NEAMT
JUDETUL NEAMT
S E N T I N T A   C I V I L A  NR. 292/2017

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile avand ca obiect pensie intretinere (major) formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu paratul BB.
La apelul nominal facut in sedinta publica, au lipsit partile.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei urmatoarele:
- procedura de citare legal indeplinita;
- cauza este la primul termen de judecata;
- s-a solicitat de catre reclamanta judecarea cauzei in lipsa;
Se prezinta mama reclamantei –Arata ca reclamanta este la scoala si este majora, implinind 18 ani la data de 20.09.2016. La intrebarea instantei arata ca nu are procura de reprezentare.
Instanta, verificand competenta generala, materiala si teritoriala de judecare a pricinii, constata ca, in temeiul art. 131 alin. 1 Cod de  procedura civila raportat la art. 114 Cod procedura civila este legal sesizata, material si teritorial cu solutionarea cauzei avand ca obiect pensie intretinere.
Fata de  dispozitiile art. 238 Cod de procedura civila, instanta estimeaza durata necesara pentru cercetarea procesului, la un an.
Instanta, in temeiul art. 255 si art. 258 Cod procedura civila incuviinteaza pentru ambele parti proba cu inscrisuri, apreciind ca este utila, pertinenta si concludenta putand duce la solutionarea pricinii cu privire la situatia de fapt.
Fata de solicitarea reclamantei de judecare a cauzei in lipsa, fata de lipsa partilor si de imprejurarea ca nu mai sunt alte probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si o retine pentru solutionare.

I N S T A N TA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 29.09.2016 sub nr., reclamanta AA a chemat in judecata pe paratul BB, solicitand instantei ca, prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acestuia la plata unei pensii de intretinere in favoarea sa de la data implinirii varstei de 18 ani  (20.09.2016)  si pana la finalizarea studiilor.
In motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca este fiica paratului si prin sentinta civila nr.  Judecatoriei Piatra-Neamt din cadrul dosarului fost incredintata  spre crestere si educare mamei sale Stroia Elena Luminita.
Prin sentinta civila untata de Judecatoria Piatra-Neamt in dosarul atal sau  Balauntescu  Iulian  a fost obligat  sa contribuie  la intretinerea sa  cu cate 25% din veniturile  nete lunare realizate  incepand cu data pronuntarii hotararii  si pana la  majorat.
Prin decizia civila 769/A/18.04.2000 pronuntata de Tribunalul Neamt in dosarul  definitiva la .. s-a admis apelul reclamantei AA  impotriva sentintei civile .. a Judecatoriei Piatra-Neamt si a fost schimbata in parte sentinta  in sensul ca tatal sau  a fost obligat la plata unei pensii de intretinere lunare in cota de 25% incepand cu data de 17.06.1999 si pana la majoratul sau.
A mentionat ca este eleva la colegiul Petru Rares din Piatra Neamt in clasa a XII-a in anul scolar 2016-2017  locuind impreuna cu mama sa.
Avand in vedere ca indeplineste  conditiile legale necesare  promovarii actiunii, a solicitat admiterea cererii si obligarea paratului la plata pensiei de intretinere  pana la finalizarea  studiilor.
In drept, s-au invocat prevederile  art. 499, art. 516, art. 524, art. 527, art. 529, 530, 533 Cod civil,  art. 194, 451 si 453 CPC.
In dovedire, a anexat  in fotocopie inscrisuri (filele 6-11).
Actiunea este scutita de plata taxei judiciare de timbru, conform art. 29 alin. 1 lit. c din OUG 80/2013.
Paratul, legal citat a formulat intampinare la 27.10.2016 prin care a solicitat admiterea actiunii.
In drept, s-au invocat prevederile art. 499 Cod civil.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, pana la atingerea varstei majoratului, reclamanta a beneficiat de pensie de intretinere, conform Sentintei civile nr. pronuntata in dosarul nr. … al Judecatoriei Piatra Neamt (f.10 ds.) schimbata in parte prin Decizia civila pronuntata de Tribunalul Neamt in cadrul dosarului, paratul fiind obligat sa-i achite acesteia o contributie de intretinere in cota de  25% din veniturile  lunare nete  incepand cu data de  .. si pana la majoratul minorei.
Reclamanta a implinit varsta de 18 ani la data de 20.09.2016, dar se afla in continuarea studiilor, fiind eleva la cursurile de zi in anul scolar 2016-2017 la Colegiul National Petru Rares, asa cum rezulta din adeverinta  3923/19.09.2016 (fila 8).
In drept, conform dispozitiilor art.513, art.516 al.1 si art.529 al.1 Cod civil, intre parinti si copii exista obligatia legala de intretinere, care este datorata potrivit cu nevoile celui care o solicita si posibilitatile de plata ale celui ce urmeaza sa fie obligat, iar dispozitiile art. 499 Cod Civil, reglementeaza obligatia speciala de educare si instruire ce revine parintilor, atat cu privire la copilul minor cat si la cel major.
In acest sens, retine instanta ca, potrivit art. 499 alin.3 Cod civil „Parintii sunt obligati sa il intretina pe copilul devenit major, daca se afla in continuarea studiilor, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 26 de ani.”
In consecinta, retine instanta ca reclamanta a dovedit starea sa de nevoie fiind in continuarea studiilor, invatamant de zi si neputandu-se intretine din munca, iar din probele administrate nu a rezultat ca ar avea  bunuri.
In ceea ce-l priveste pe debitorul obligatiei de intretinere, instanta constata ca a fost de acord cu admiterea cererii.
Conform art. 530 Cod civil, obligatia de intretinere se executa in natura, prin  asigurarea celor necesare traiului si, dupa caz, a cheltuielilor pentru educare, invatatura si pregatire profesionala, insa daca aceasta obligatie nu se executa de bunavoie, in natura, instanta de tutela dispune executarea ei prin plata unei pensii de intretinere, stabilita in bani. Ca atare, plata pensiei de intretinere in bani este a doua optiune la care instantele trebuie sa se opreasca daca se dovedeste ca unul dintre parinti nu sprijina financiar copilul.
Prin inscrisurile depuse la dosar de catre parti a fost rasturnata prezumtia de bunacredinta cu privire la parat.
Astfel, in cauza nu s-a dovedit faptul ca paratul a prestat intretinere catre reclamanta de la data cand aceasta a devenit majora.
In consecinta, se impune in prezent, cand reclamanta este majora, stabilirea unei pensii de intretinere in bani, in conditiile in care paratul nu locuieste impreuna cu reclamanta.
Pentru aceste considerente, instanta va admite cererea de chemare in judecata, avand ca obiect stabilire pensie de intretinere copil major.
In ceea ce priveste cuantumul contributiei de intretinere la care va fi obligat paratul, instanta retine ca dispozitiile legale prevad obligatia sa de a stabili un cuantum capabil sa satisfaca nevoile reale actuale ale creditorului pensiei de intretinere, fara a depasi pragul stabilit de lege si tinand cont de variatiile pe care le pot suferi in timp veniturile debitorului. In acest sens, se vor avea in vedere dispozitiile art.529 al.2 Cod civil, potrivit carora „Cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii si o jumatate pentru trei sau mai multi copii”.
Fata de acestea, va obliga paratul BB la plata unei contributii de intretinere lunare in favoarea reclamantei AA in cuantum  de 25% din venitul net obtinut, dar nu mai putin de 25% din salariul minim pe economie incepand cu data de 20.09.2016 si pana la terminarea studiilor reclamantei, dar fara a depasi varsta de 26 ani.
Pensia va fi acordata in cota procentuala, instanta apreciind ca este in interesul reclamantei aceasta modalitate de stabilire a pensiei, pentru a nu fi nevoita sa introduca alte actiuni in eventualitatea modificarii veniturilor paratului, acesta din urma nefiind nici el prejudiciat in raport de eventualele fluctuatii ce vor interveni in veniturile sale.
Data de la care este datorata contributia de intretinere este data de 20.09.2016, in cauza nefacandu-se proba achitarii unor contributii lunare ulterioare acestei date cu care paratul a fost, de altfel de acord, prin intampinare, iar obligatia paratului va dura pana la finalizarea studiilor de catre reclamanta, dar nu mai tarziu de implinirea varstei de 26 de ani.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

                    Admite  actiunea formulata de reclamanta, in contradictoriu cu paratul BB, jud. Neamt, avand ca obiect pensie de intretinere.
Obliga paratul BB la plata unei contributii de intretinere lunare in favoarea reclamantei AA in cuantum  de 25% din venitul net obtinut, dar nu mai putin de 25% din salariul minim pe economie incepand cu data de si pana la terminarea studiilor reclamantei, dar fara a depasi varsta de 26 ani.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Neamt care se depune la Judecatoria Piatra Neamt.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 02.02.2017.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Obligatii de intretinere

Termenul de formulare a contestatiei prevazute de art. 26 alin. 3 din Legea nr. 10/2001 in conditiile in care pe rolul instantei se afla o actiune in obligatie de a face, respectiv de a emite dispozitia. - Decizie nr. 104/Ap din data de 01.10.2008
Obligatia de intretinere. Imposibilitatea debitorului de a solicita executarea acestei obligatii prin constrangerea Statului. - Decizie nr. 231 din data de 21.05.2010
Daune - Sentinta civila nr. 1654 din data de 16.06.2010
Prestatie periodica - Sentinta civila nr. 1653 din data de 16.06.2010
stabilire domiciliu minor - Sentinta civila nr. 212 din data de 13.05.2017
Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014