InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Fond funciar

(Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 118/2017
PRESEDINTE : AA
GREFIER        AA

La ordine venind pronuntarea asupra cauzei civile referitoare la actiunea formulata de reclamantul AA in contradictoriu cu paratii AA, BB.
Dezbaterile la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de 11.01.2017, cand s-a amanat pronuntarea pentru astazi.
          Incheierea de amanare a pronuntarii face parte integranta din prezenta hotarare.
          Prin serviciul arhiva s-au depus la dosar, concluzii scrise formulate de catre reclamant.
S-au declarat dezbaterile inchise, dupa care instanta retine cauza pentru solutionare.
INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul  Judecatoriei Piatra Neamt la data de ss, sub nr. …., completata la data de 28.10.2016 (filele 90-92), reclamantul AA in contradictoriu cu paratii AA, BB pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta a constituirii insesi a dreptului de proprietate si, respectiv, a TP nr…, sa se dispuna rectificarea acestui titlu in sensul mentionarii titularilor legali (defunctii XX), sa fie obligate comisiile a elibera procesul verbal si schita aferenta .., cu respectarea amplasamentului corect si legal mentionat in schita actului de dare in plata (latimea de 12,5m si lungimea de 20m).
                      In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca insesi constituirea dreptului de proprietate a paratei AA este nelegala deoarece pentru a se constitui dreptul de proprietate beneficiara trebuia sa aiba deja o constructie ridicata cu mijloace proprii, pana in anul 1991, insa aceasta constructie a fost edificata intre anii 2006 -2007, motiv pentru care insasi autorizatia de constructie a acestei case a fost anulata prin Decizia nr. .. a CA ... Or, asa fiind, avand in vedere si ca HCJ .. prin care a fost validata .. nu a fost anulata iar instanta nu detine terenuri pentru a face improprietariri, aceasta constituire este nelegala. A mai aratat ca terenul din actul de dare cu plata, potrivit art.11 din Legea fondului funciar, nu mai putea face obiectul unor constituiri deoarece legea spune ca se exclud suprafetele legal instrainate in perioada colectivizarii.
                      In subsidiar, a aratat ca se impune, cel putin, rectificarea acestui titlu in sensul mentionarii titularilor legali (defunctii XX, a caror succesiune a fost dezbatuta, deferindu-se sapte mostenitori), precum si al respectarii amplasamentului corect si legal al terenului, mentionat in schita actului de dare in plata (latimea de 12,5m si lungimea de 20m). A mai aratat arata faptul ca dispozitiile legii fondului funciar arata ca instantele trebuie pe cale dreptului comun sa constate nulitatea titlului de proprietate atunci cand au fost incalcate dispozitiile acestei legi, reclamantul aratand ca s-au incalcat aceste dispozitii, flagrant.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.8 alin 2 din legea ‚fondului funciar’-f.38.
In dovedire, reclamantul a depus la dosar, in fotocopie, inscrisuri ce intereseaza cauza.
In conditiile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila s-a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata catre parati, cu mentiunea ca au obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea decaderii, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 165 Cod procedura civila.
La data de 16.06.2016, parata AA a depus la dosar intampinare (fila 48), prin care a solicitat respingerea actiunii de constatare a nulitatii absolute a constituirii dreptului de proprietate ca inadmisibila, deoarece aceasta s-a realizat ca urmare a pronuntarii SC nr… a Judecatoriei Piatra Neamt (…).
Cu privire la nulitatea absoluta a titlului de proprietate, a invocat exceptia de autoritate a lucrului judecat, dat fiind ca partile s-au mai judecat in dosar nr. …, iar reclamanta nu a facut apel.
In dovedire, a depus copii de pe hotararile judecatoresti la care a facut referire.
La data de 30.06.2016, parata AA a formulat, la randul sau, intampinare (fila 71, 74) prin care a solicitat admiterea cererii reclamantului, deoarece constituirea dreptului de proprietate titularei parate si cu amplasamentul topografic stabilit, desi s-a efectuat in baza unei hotarari judecatoresti pe care parata a respectat-o intocmai, este nelegala, dreptul de proprietate fiind constituit in favoarea unei persoane neindreptatite, terenul pentru care s-a facut constituirea apartinand de fapt tuturor mostenitorilor defunctei XX, potrivit certificatului de mostenitor. Dealtfel, a aratat Comisia, a solicitat anularea partiala a titlului de proprietate al paratei Andriescu, dar cererea sa a fost respinsa, fara a fi analizata pe fond. 
In drept, au fost invocate disp. art. 208 din Codul de procedura civila.
Parata AA a formulat intampinare (filele 72), prin care a aratat ca lasa solutia la aprecierea instantei, dar a precizat ca, constituirea dreptului de proprietate titularei parate si cu amplasamentul topografic stabilit, s-a efectuat in baza unei hotarari judecatoresti pe care parata a respectat-o intocmai, neputandu-se retine nicio culpa in sarcina sa in acest litigiu si avand in vedere ca nu este nici persoana juridica.
La data de 22.07.2016, reclamantul a depus raspuns la intampinarile depuse si o completare a actiunii, mentinandu-si solicitarile si punctul de vedere cu privire la modalitatea nelegala in care s-a constituit dreptul de proprietate paratei Andriescu (filele 80 si urm). A mentionat, inclusiv in cererea de completare a actiunii, ca nu ii poate fi opusa o hotarare judecatoreasca ce nu ii este opozabila.
La data de 05.12.2016, parata AA a depus la dosar intampinare (fila 101) la cererea completatoare, prin care a solicitat respingerea acestor completari ca inadmisibile, deoarece reclamantul nu a facut dovada ca s-a adresat comisiilor cu astfel de cereri si acestea au refuzat sa elibereze actele solicitate.
Instanta a incuviintat, in temeiul disp. art. 255-258 din Codul de procedura civila, proba cu inscrisuri si a respins proba cu expertiza tehnica topo-cadastrala si cea de atasare a dosarului cu nr…., ca nefiind neutile.
In sedinta publica din data de 11.01.2017, instanta a pus in discutia partilor exceptia de autoritate de lucru judecat, pe care a respins-o, ca nefondata,  dat fiind ca nu exista identitatea de obiect si, dupa caz, de parti, intre cauzele supuse atentiei, insa a atras atentia partilor ca se va raporta in hotarare la efectele puterii de lucru judecat ale sentintelor irevocabile pronuntate prin care s-a statuat asupra amplasamentului si situatiei juridice a terenului supus atentiei. 
Partile au depus si concluzii scrise.
Analizand ansamblul material probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
In ceea ce priveste capetele de cerere privind nulitatea constituirii dreptului de proprietate si a titlului de proprietate nr…., sau, in subsidiar rectificarea acestuia, instante retine urmatoarele:
In temeiul sentintei civile nr. .. a Judecatoriei Piatra Neamt (filele 17– 20 din dosar), definitiva si irevocabila, la data de 05.05.2012, Comisia Judeteana Neamt pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, la propunerea AA, a emis titlul de proprietate nr. .. pe numele reclamantei AA, avand ca obiect constituirea dreptului de proprietate pentru o suprafata de 400 m.p. teren in intravilanul Z.
Totodata, retine instanta si subliniaza ca efectul pozitiv al puterii lucrului judecat se manifesta ca prezumtie, mijloc de proba de natura sa demonstreze ceva in legatura cu raporturile juridice dintre parti, venind sa demonstreze modalitatea in care au fost dezlegate anterior anumite aspecte litigioase in raporturile dintre parti, fara posibilitatea de a se statua diferit.
          Altfel spus, efectul pozitiv al lucrului judecat se impune intr-un al doilea proces care nu prezinta tripla identitate cu primul, dar care are legatura cu aspectul litigios dezlegat anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis.
           Aceasta reglementare a puterii de lucru judecat in forma prezumtiei vine sa asigure, din nevoia de ordine si stabilitate juridica, evitarea contrazicerilor intre considerentele hotararilor judecatoresti. Prezumtia nu opreste judecata celui de-al doilea proces, cum nu a oprit-o nici in cazul de fata (acesta fiind si motivul respingerii exceptiei de admisibilitate invocate de catre parata, instanta procedand la analiza cererii reclamantului, dar in lumina inscrisurilor din dosar), ci doar usureaza sarcina probatiunii, aducand in fata instantei constatari ale unor raporturi juridice facute cu ocazia judecatii anterioare si care nu pot fi ignorate.
           Cum, in relatia dintre parti, prezumtia lucrului judecat are caracter absolut, inseamna ca ceea ce s-a dezlegat jurisdictional intr-un prim litigiu va fi opus partilor din acel litigiu si succesorilor lor in drepturi, fara posibilitatea dovezii contrarii din partea acestora, intr-un proces ulterior, care are legatura cu chestiunea de drept sau cu raportul juridic deja solutionat. De aceea trebuie recunoscuta autoritate de lucru judecat motivelor cu valoare decizionala, adica acelor motive care contin solutii asupra unor puncte litigioase ale procesului.
   Or, asa cum a retinut instanta si prin SC nr. .., retine  si instanta de fata ca un argument in favoarea valabilitatii titlului de proprietate (contestat din nou de reclamant), a carui nulitate absoluta se solicita, faptul ca acesta a fost emis in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile, in care au fost specificate toate elementele topografice de identificare ale terenului in suprafata de 400 m.p., iar situatia de fapt si cea juridica a terenului litigios avut in vedere de instantei care a pronuntat sentinta civila nr. 4903/2010 a Judecatoriei Piatra Neamt nu s-a modificat.
In plus, reclamantul nu a adus in cauza de fata niciun argument care sa nu fi fost avut in vedere anterior de instantele de judecata care au analizat titlul de proprietate contestat, iar daca in litigiul ce a facut obiectul dosarului nr…, reclamantul nu a fost parte, in dosarul nr…, irevocabil solutionat prin respingerea recursului prin DC .. de catre Tribunalul Neamt, reclamantul pendinte a fost parte si a adus exact aceleasi argumente in sprijinul asertiunii sale legate de nulitatea sau lipsa de valabilitate a titlului paratei A. 
In aceste conditii, formularea unei actiuni avand ca obiect anularea constituirii insesi sau a unui titlu de proprietate, constituire realizata ca efect al punerii in executare a unor hotarari judecatoresti irevocabile, reprezinta un abuz de drept procesual prin care se incearca eludarea unor norme legale imperative, solicitarile reclamantului in acest sens urmand a fi respinse ca nefondate. 
Cu privire la cererea completatoare legata de obligarea comisiilor la a elibera procesul verbal si schita aferenta TP …, cu respectarea amplasamentului corect si legal mentionat in schita actului de dare in plata (latimea de 12,5m si lungimea de 20m), pe langa considerentele anterior mentionate si care isi pastreaza valabilitatea pe deplin, in privinta amplasamentului topografic al terenului, instanta mai subliniaza un aspect.
Titlul de proprietate nr…. este eliberat pe numele paratului si orice nemultumire a sa legata de mentiunile din acest titlu trebuia a fi valorificata si adusa la cunostinta forului competent inainte de emiterea titlului de proprietate. Dupa acest moment, beneficiarul titlului de proprietate nu il mai poate contesta, nemaivorbind dupa 20 de ani de cand este in circuitul civil, deoarece s-ar eluda si nesocoti dispozitiile legale care reglementeaza expres procedurile cu caracter prealabil, stiut fiind ca in materia fondului funciar procedura prealabila instituita prin Legea nr. 18/1991 nu are un simplu caracter administrativ, ci este de natura administrativ-jurisdictionala.
In considerarea celor expuse anterior, instanta urmeaza sa respinga  si cererea completatoare, ca nefondata, aceeasi solutie urmand a fi adoptata si in ceea ce priveste petitul avand ca obiect cheltuielile de judecata efectuate de reclamant, in virtutea principiului accesorium sequitur principale.
                      Pe de alta parte, cererea paratei AA privitoare la cheltuielile de judecata este fondata si urmeaza a fi admisa, in raport de dispozitiile art. 453cpc si de dovada efectuarii acestor cheltuieli - chitanta f.50, 98.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge ca nefondata exceptia de inadmisibilitate invocata de parata AA.
            Respinge ca nefondata actiunea formulata si completata de reclamantul AA, dom. in com. Zanesti, jud. Neamt  in contradictoriu cu paratii AA, BB
            Obliga reclamantul AA la plata catre parata AA a sumei de 700lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
            Cu drept de apel la Tribunalul Neamt, in termen de 30 zile de la comunicare.
             Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.
             Pronuntata in sedinta publica, azi, 18.01.2017.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010