InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Pensii

(Sentinta civila nr. 939 din data de 25.05.2017 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Pensii | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Moinesti la data de 20.09.2016 sub nr. 4436/260/2016, reclamanta A L a solicitat instantei, in contradictoriu cu paratul B M, majorarea pensiei de intretinere datorata de catre parat in favoarea minorei B A, nascuta la data de 18.06.2008.
In fapt, in motivarea cererii, reclamanta arata ca prin sentinta civila 2115/2015, pronuntata in dosarul nr. 3616/260/2015 al Judecatoriei Moinesti, s-a dispus cresterea cuantumului pensiei de intre?inere de la 100 lei la 190 lei lunar.
Reclamanta arata ca a intervenit o schimbare in ceea ce priveste nevoile minorei, care este eleva in clasa a II-a ?i sumele necesare pentru imbracaminte, rechizite ?i medicamente au crescut.
Ac?iunea nu a fost motivata in drept.
In dovedirea si sustinerea cererii reclamanta a depus inscrisuri.
Legal citat paratul nu a depus intampinare dar s-a prezentat in fa?a instan?ei ?i a aratat ca nu are un loc de munca stabil ?i este la zi cu plata pensiei de intre?inere.
Instanta a administrat proba cu inscrisuri ?i interogatoriu. Reclamanta nu a indicat locul de munca al paratului, afirmand ca nu le cunoa?te.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, minora B A, nascuta la data de 18.06.2008, este fiica paratului B M si a reclamantei A L, fiind incredintata spre crestere si educare mamei sale.
 Prin sentinta civila nr. 2115/17.12.2015 pronuntata in dosarul cu nr. 3613/260/2015 al Judecatoriei Moinesti (f. 14), pensia de intretinere stabilita in sarcina paratului a fost majorata de la 100 la 190 de lei.
In drept,
Potrivit art. 499 alin. (1) Cod civil  “Tatal si mama sunt obligati, in solidar, sa dea intretinere copilului lor minor, asigurandu-i cele necesare traiului, precum si educatia, invatatura si pregatirea sa profesionala.”
In cauza, in beneficiul minorei a fost obligat paratul la plata unei pensii de intretinere majorate in cuantum de 190 lei/lunar. 
Potrivit art. 531 Cod civil instanta de tutela poate mari sau micsora pensia de intretinere “Daca se iveste o schimbare in ceea ce priveste mijloacele celui care presteaza intretinerea si nevoia celui care o primeste”.
Prin urmare, pentru a fi modificat cuantumul pensiei de intretinere, este necesar sa se schimbe cuantumul veniturilor debitorului acestei obligatii sau necesitatile celui ce primeste pensia de intretinere, respectiv minora.
 Totodata, art. 524 Cod civil stabileste conditiile in care o persoana poate beneficia de intretinere, respectiv se afla in nevoie si nu se poate intretine din munca sau din bunurile sale.
In cazul de fata, instanta constata ca au crescut necesitatile minorei ?i nivelul salarului minim pe economie. Avand in vedere varsta, faptul ca frecventeaza cursurile scolare conform adeverin?ei de la dosar, instanta apreciaza ca  exista modificari in ceea ce priveste nevoia minorei B A.
In acest sens, instanta considera aplicabile dispozitiile art. 527  Cod civil potrivit carora „(1) Poate fi obligat la intretinere numai cel care are mijloacele pentru a o plati sau are posibilitatea de a dobandi aceste mijloace.  (2) La stabilirea mijloacelor celui care datoreaza intretinerea se tine seama de veniturile si bunurile acestuia, precum si de posibilitatile de realizare a acestora; de asemenea, vor fi avute in vedere celelalte obligatii ale sale.” Si totodata prevederile art. 529 alin. (1) Cod civil „Intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati.”.
Astfel, fata de aceste considerente, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata unei pensii de intretinere in favoarea minorei intr-un cuantum majorat apare ca fiind fondata, raportat la nevoia minorului, motiv pentru care urmeaza a fi admisa.
Pentru stabilirea in concret a pensiei de intretinere, instanta va avea in vedere cotele reglementate de art. 529 alin. (2) Cod civil, dispozitie legala conform careia „cand intretinerea este datorata de parinte, ea se stabileste pana la o patrime din venitul sau lunar net pentru un copil”. La calculul in concret al pensiei va fi avut in vedere salarul minim net pe economia na?ionala intrucat reclamanta a aratat ca paratul nu are un loc de munca stabil, fapt confirmat ?i de catre acesta.
Asadar, prin aplicarea cotei de ¼ la suma de 1064 lei, rezulta un cuantum al pensiei de intre?inere de 265 lei.
Pentru considerentele expuse, instanta urmeaza sa admita cererea formulata de reclamanta A L, in numele si in calitate de reprezentant legal al minorei B A in contradictoriu cu paratul B M si va dispune majorarea pensiei de intretinere stabilite prin sentinta civila nr. 2115/17.12.2015 pronuntata in dosarul cu nr. 3613/260/2015 al Judecatoriei Moinesti, de la 190 lei la 265 lei lunar si, drept consecinta, urmeaza sa oblige pe parat la plata pensiei de intretinere in beneficiul minorului, in suma de 265 lei lunar, incepand cu data introducerii actiunii, anume 20.09.2016, astfel cum prevede art. 532 Cod civil si pana la majoratul minorei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Pensii

LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010
CUMULUL PENSIEI CU SALARIUL - Sentinta civila nr. 282/LM/2010 din data de 10.12.2010
PENSIE DE INVALIDITATE. POSIBILITATEA CUMULARII CU VENITURI REALIZATE DIN PRESTAREA UNEI ACTIVITATI IN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA. - Sentinta civila nr. 980/LM/2009 din data de 14.05.2009
Contestatie decizie de pensionare - Sentinta civila nr. 1180/LM/2007 din data de 28.12.2007
1. Decizie de stabilire a pensiei de serviciu in baza Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Conditii de acordare. - Decizie nr. speta 9 din data de 14.01.2008
4. Anulare Decizie pentru stabilirea pensiei pentru limita de varsta si munca depusa. Valorificarea indemnizatiei de conducere conform inregistrarilor din carnetul de munca. - Sentinta civila nr. speta 8 din data de 14.01.2008
Contestatie impotriva deciziei de revizuire a pensiei - Sentinta civila nr. 413 din data de 29.03.2012
Recalcularea pensiei cu luarea in calcul al veniturilor obtinute in acord global - Sentinta civila nr. 643 din data de 07.05.2012
Anulare decizie de debit emisa ca urmare a cumulului pensiei de invaliditate de gr. III. cu alte venituri. - Sentinta civila nr. 496 din data de 23.04.2012
Sume retinute din pensie reprezentand contributie de asigurari sociale in procent de 5.5%. - Sentinta civila nr. 405 din data de 21.04.2011
Contestatie impotriva Deciziei de pensionare - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2011
Abandon de familie. Modificarea sanctiunii in apel. - Decizie nr. 147 din data de 26.04.2010
Abandon de familie .Achitarea debitului restant la plata contributiei la pensia de intretinere in timpul procesului ,Suspendarea conditionata a executarii pedepsei - Decizie nr. 133 din data de 19.04.2010
Contestatie impotriva deciziei de recalculare a pensiei de serviciu - Sentinta civila nr. 1187 din data de 18.11.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 629 din data de 17.07.2010
Pensii - Sentinta civila nr. 118 din data de 27.01.2011
Transformare pensie de serviciu in pensie de asigurari sociale - Sentinta civila nr. 1253 din data de 30.11.2010
Ajutor acordat militarilor la cu ocazia trecerii in rezerva - Sentinta civila nr. 1174 din data de 18.11.2010