Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Saliste

marturie mincinoasa

(Sentinta penala nr. 12 din data de 19.02.2015 pronuntata de Judecatoria Saliste)

Domeniu Marturie mincinoasa | Dosare Judecatoria Saliste | Jurisprudenta Judecatoria Saliste

Pe rol fiind judecarea cauzei penale privind pe inculpata B. D. C., inculpatul C. I. G. R., inculpata R. N. L. G., reprezentant legal S. DE P. DE PE L. T. S., avand ca obiect marturia mincinoasa (art.273 NCP).
Dezbaterile asupra fondului cauzei  au avut loc in sedinta publica din data de 04.02.2015, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta  hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 12.02.2015 si pentru data de 19.02.2015, cand in aceeasi compunere, a deliberat si pronuntat urmatoarea sentinta.

INSTANTA

Asupra cauzei penale de fa?a
Constata ca prin Rechizitoriul P. de pe langa J. S., emis la data de 01.08.2014 in dos. nr. xxxx, si inregistrat la aceasta instan?a sub dosar nr.xxxx, s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor C. G. R., B. C., R. L. G., sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa fapta prev. de art. 273 alin1, N.C.pen. cu aplicarea art. 41 N.C.P.En si art. 5 NCPEN pentru inculpatul C. G. R., pentru infractiunea de marturie mincinoasa fapta prev. de art. 273.alin 1 N.C.pen. cu aplic art. 113 si urm N.C.P. si art. 5 N.C.pen. pentru inculpata B. C. si infractiunea de marturie mincinoasa prev. de art. 273 alin 1 N.C.pen. cu aplic art . 5 NC pen. pentru inculpata R. L. G..
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta re?ine urmatoarele:
IN FAPT:
La data de 22.05.2012, inculpa?ii C. G. R., B. C. si R. L. G., cu ocazia audierii in calitate de martori in cauza penala nr. xxx a Judecatoriei Sali?te, si-au schimbat declara?iile de martori date in faza urmarire penala, procurorul de ?edin?a s-a sesizat din oficiu, la P.de pe langa Judecatoria S. s-a intocmit dosarul penal nr. xxxx, iar prin rezolu?ia procurorului din data de 13.12.2012 s-a dispus neinceperea urmaririi penale fata de C. G. R., B. C. si R. L. G. sub aspectul comiterii infrac?iunii de marturie mincinoasa prev. de art. 260 al. 1 vechiul c.p., re?inandu-se incidenta cazului de impiedicare a punerii in mi?care a ac?iunii penale prev. de art. 10 lit. d c.p.p. deoarece de?i se constata caracterul mincinos al declara?iilor de martori, s-a limitat la luarea unor declara?ii sumare si martorii nu au fost intreba?i cu privire la aspectele esen?iale ale cauzei.
In cauza penala nr. xxx a J. S., s-a dispus reaudierea acestor martori, iar la termenele din 11.12.2012 si 15.01.2013, inculpa?ii C. G., B. C., minora in varsta de 16 ani si 8 luni si R. L. G., si-au schimbat declara?iile date la urmarire penala, au facut afirma?ii mincinoase si nu au declarat tot ce cuno?teau referitor la imprejurarile esen?iale cu privire la care au fost  intreba?i in calitate de martori. Astfel, in declara?iile de martori de la urmarire penala, C. G. R. si R. L. G. relatau ca la sfar?itul lunii noiembrie 2010 l-au vazut pe D. N. ca a sustras clopotul din turnul Bisericii, pe care l-a ascuns, acesta s-a rugat de ei sa nu-l denun?e la Politie, mai tarziu i-a vazut pe D. N. si R. N. R. transportand clopotul cu ajutorul autoturismului, iar pe seara ace?tia i-au oferit bani ca sa nu-i denun?e la P.; B. C. declara ca a aflat de la C.M. ca acesta, impreuna cu R. D. I. si C. C. A. au sustras clopotul mic din turnul Bisericii si l-au vandut, iar mai tarziu a aflat si despre furtul clopotului mijlociu din turnul Bisericii, comis de catre R. N. R. impreuna cu D. N., ace?tia fiind vazu?i de C. G. R. si R. L. G.. La instan?a, ace?tia au facut afirma?ii mincinoase in calitate de martori, declarand ca nu cunosc nimic cu privire la fapta.
Fiind chema?i la audieri, inculpa?ii, cu excep?ia lui B. C. care a dat declara?ie in calitate de suspecta, au refuzat sa dea declara?ii in cauza, niciunul nu a recunoscut comiterea faptei, avand o atitudine nesincera.
Se concretizeaza de organul de urmarire penala ca inculpatii se fac vinovati de savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.
Stare de fapt a fost dovedita cu urmatoarele mijloace de proba:
- copii ale declaratiilor de martori date de inculpati in dosarul nr. xxx al Judecatoriei S., in faza de urmarire penala si de judecata ( fila nr. 11-25, 28-37); rezolutia procurorului pronuntata la data de 13.12.2012 in dosar nr. xxx al Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste de neincepere a urmaririi penale fata de C. G. R., B. C. si R. L. G., sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa prev. de art. 260 alin. 1 vechiul c.p., pentru fapta din 22.05.2012 (fila 38); copii dupa actele dosarului nr. xxx al Judecatoriei Saliste ( filele 40-105); copii dupa actele de identitate ale inculpatelor B. C. si R. L. G. (fila 106); declaratiile de suspecti si de inculpati (filele 107-108, 111-112,118-120,122-123,129-130); fisele de caziere judiciare din care reiese ca inculpatul C. G. R. este recidivist, iar inculpatele B.C. si R. L. G. nu au antecedente penale (filele 133-146-147); inscrisuri in circumstantiere pentru inculpatul C. G. R. ( filele 135-145);
In cauza Parchetul de pe langa Judecatoria S. s-a sesizat din oficiu la data de 15.01.2013 si respectiv 31.01.2013 fata de inculpati sub aspectul savarsirii infractiunii de marturie mincinoasa.
Inculpatii audiati atat in faza de urmarire penala cat si in fata instantei nu au recunoscut savarsirea faptei .
Apreciem ca din analiza materialului probator administrat in cauza reiese ca inculpatii se fgac vinovati de comiterea faptei ,pe care au comis-o intentionat ,urmarind in mod gresit ,in felul acesta sa ii ajute pe inculpatii judecati in acea cauza ,cu care se cunosteau ,erau prieteni ,fac parte din acelasi anturaj.Desi inculpatii nu au recunoscut ca au dat declaratii mincinoase in fata instantei ,caracterul mincinos al declaratiilor reiese si din considerentele expuse de instanta de judecata in sentinta penala a Judecatoriei Saliste nr xxxx pronuntata in dosar xxxx ,definitiva prin decizia pen nr xxxx a Curtii de Apel Alba Iulia ,care a luat in considerare la evaluarea probatoriului declaratiile inculpatilor date in calitate d emartori la urmarire penala si a retinut atitudinea nesincera a inculpatilor judecati in acel dosar ,pe care i-a si condamnat.
Faptele inculpatilor C. G. R. ,B. C. si R. L. G. ,care in calitate d e martori in cauza penala nr xxx a Judecatoriei S. ,la termenele d e judecata din 11.11.2012  si 15.01.2013,in mod intentionat si-au schimbat declaratiile d emartori de la urmarire penala ,au facut afirmatii mincinoase si nu au declarat tot ce stiau ,intruneste pentru fiecare ,sub aspect obiectiv si subiectiv ,elementele constitutive ale infractiunii de marturie mincinoasa ,fapta prev si ped de art 273 alin 1 actualul Cpen cu aplicarea art 5 Cpen .

La data de 1.02.2014 a intrat in vigoare Noul Cod penal unde in art 271 alin 1 se regase?te continutul infractiunii de marturie mincinoasa prev de vechiul cod penal in art .260alin 1 cpenal. Potrivit art 273 alin 1 marturia mincinoasa in forma prev de alin 1 se pedepseste cu ped de 6 luni la 3 ani sau amenda iar potrivit art 260alin 1 vechiul cod penal, pedeapsa aplicabila este de inchisoare de la 1-5 ani .
Conform art.5 Noul C.pen. in cazul in care de la savarsirea infractiunii pana la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.
Prin Decizia nr.265/2014 pronuntata de Curtea Constitutionala a Romaniei, prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art.5 din Codul penal sunt constitutionale in masura in care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive in stabilirea si aplicarea legii penale mai favorabile.
Prin urmare, instanta, in vederea aplicarii globale a legii penale mai favorabile, constatand ca limitele de pedeapsa prevazute de legile penale succesive,desi in noul cod penal sunt favorabile inculpatilor , precum si faptul ca in C.pen. din 1969 exista prevederi mai favorabile in privinta tratamentului sanctionator al concursului de infractiuni al conditiilor de revocare a suspendarii  pedepsei sub supraveghere ,precum si a tratamentului sanctionator privind minorii , va retine incadrarea juridica a prevederilor art 260alin 1 vechiul cod penal ,iar pentru fiecare inculpat va aplica legea penala mai favorabila .Cele doua infractiuni sunt in concurs ideal, fiind incidente prevederile art.33 lit.b din C.pen. din 1969.
Astfel in privinta inculpatilor R. L. G. si C. G. R. ,apreciem ca se impune aplicarea codului penal vechi ,ca lege favorabila ,avand in vedere tratamentul sanctionator al recidivei (in cazul inculpatului C. G. R.,)al revocarii pedepsei suspendarii sub supraveghere ,pedeapsa care urmeaza sa fie aplicata pe legea veche fiind favorabila acestuia cat si posibilitatea aplicarii suspendarii conditionate prev de art 81 vechiul cod penal in cazul inculpatei R. L. G. ,care in aprecierea noastra este cu mult favorabil fata de prevederile noului cod .In privinta inculpatei B. C. ,se va face aplicarea ,ca lege penala favorabila ,a codului penal nou ,avand in vedere posibilitatea aplicarii unor masuri educative .
La individualizarea judiciara a pedepselor ce urmeaza a le aplica inculpatilor instanta va avea in vedere criteriile generale prevazute de art.72 din C.pen. din 1969, si anume: dispozitiile partii generale a codului penal, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala cat si cele prev de art art.74 C.pen. (Criteriile generale de individualizare a pedepsei) in sensul ca stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face in raport cu gravitatea infractiunii savarsite si cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:
a) imprejurarile si modul de comitere a infractiunii, precum si mijloacele folosite;
b) starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;
c) natura si gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinte ale infractiunii;
d) motivul savarsirii infractiunii si scopul urmarit;
e) natura si frecventa infractiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;
f) conduita dupa savarsirea infractiunii si in cursul procesului penal;
g) nivelul de educatie, varsta, starea de sanatate, situatia familiala si sociala.
Pedepsele prevazute pentru infractiunile comise de inculpati au fost mentionate mai sus, iar faptele prezinta un grad mediu de pericol social. In cazul inculpatelor  R. cat si B.  se constata ca acestea nu au  antecedente penale, desi nu au recunoscut  savarsirea faptelor ,din referatul de evaluarea (in cazul inculpatei minore)cat si din probele administrate in cauza rezulta ca in cazul acestora exista posibilitatea reintegrarii sociale ,
Tinand cont de cele expuse mai sus, dar si de prevederile art.5NCpen . , instanta apreciaza ca prin aplicarea unei pedepse de 1 an inchisoare pentru infractiunea prevazuta de art 260 alin 1 Cpen vechi aplicata inculpatei R. L. G. pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa se realizeaza scopul educativ si preventiv al pedepsei prevazut de art.52 din C.pen. din 1969.
In temeiul art 12 alin 1 din legea 187/2012 se va face aplicarea dispozitiilor art 71 Cpen din 1969 si se vor interzice inculpatei  drepturile prevazute de art.64 lit.a teza a II-a,si lit  b C.pen. .
In baza art.81alin.1, 2 din C.pen. din 1969 cu aplic.art.5 C.pen. se va dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei (implicit si a pedepsei accesorii conform art.71 alin.5 din C.pen. din 1969) pe o durata de 3 ani, termen de incercare calculat potrivit art.82 alin.1 din C.pen. din 1969, pentru urmatoarele motive:
- pedeapsa aplicata este inchisoarea de 1 an
- inculpata   nu a mai fost condamnata anterior;
- instanta  apreciaza ca, fata de circumstantele personale ale inculpatei i, retinute mai sus, si fata de posibilitatea reintegrarii sociale a acesteia ,scopul pedepsei poate fi atins chiar fara executarea acesteia.
In baza art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 se va atrage atentia inculpatei  asupra prevederilor art.83 din C.pen. din 1969 privind revocarea suspendarii conditionate a executarii pedepsei. 
In temeiul art. 71 alin. 5 Cp 1969, cu aplicarea art. 5 NCp, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale
In privinta inculpatei B. C. ,fata d e faptul ca fapta a fost savarsita in perioada cand aceasta era minora se va face aplicarea dispozitiilor art 113,114Ncod penal ,urmand a se avea in vedere si concluziile referatului de evaluare dar si pozitia acesteia si probele administrate ,motiv pentru care urmeaza sa i se aplice inculpatei masura educativa a stagiului de formare civica pe o durata d e8 saptamani ,cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari ,respectiv de la data punerii in executare a hotararii ramasa definitiva  ,pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.
In temeiul art 123 Cpen se va atrage atentia inculpatei asupra consecintelor nerespectarii obligatiilor impuse si ale savarsirii de noi infractiuni in cursul executarii masurilor educative a stagiului de formare civica.
In privinta inculpatului C. G. R. ,asa cum am aratat se va face aplicarea prevederilor vechiului cod penal in privinta pedepselor si a tratamentului sanctionator pentru considerentele expuse anterior .
Avand la baza criterii prev de art 72 Cpen vechi ,respectiv conduita inculpatului ,limitele d e pedepse prev , gradul de pericol social al faptei savarsite, persoana infractorului si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala,se va aplica inculpatului o pedeapsa de 1 an inchisoare pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.
Fata de prevederile art 16 din legea 187/2012 de punere in aplicare a noului cod penal ,,avand in vedere ca inculpatul a fost condamnat anterior ,prin sentinta penala nr 87/2010 a Judecatoriei Saliste la o pedeapsa de  2ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere ,se va dispune in baza art 86 ind 4 Cpen din 1969 revocarea pedepsei de  2ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere,urmand ca inculpatul sa execute aceasta pedeapsa alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta cauza ,inculpatul urmand sa execute o pedeapsa de 3 ani inchisoare .
Totodata se va constata ca fapta pentru care inculpatul este condamnat prin prezenta sentinta este concurenta  cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr 91/2012 si respectiv 16/2013 a le Judecatoriei Saliste si au fost savarsite in termenul de incercare al suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 87/2010 a Judecatoriei Saliste .
Se va constata ca inculpatului prin sentinta penala nr xxxx a Judecatoriei A. i s-a aplicat o pedeapsa de 5 ani si 5 luni inchisoare,rezultata in urma contopirii pedepselor aplicate prin sentinta penala nr xxx pronuntata  de Judecatoria  S. si sentinta penala nr xxx  pronuntata de Judecatoria S. definitiva prin decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr xxx .
Se va dispune descontopirea pedepselor rezultante de 5 ani si 5 luni inchisoare in elementele ei componente;
Se va constata ca prin sentinta penala nr 91/2012 pronuntata de Judecatoria S. in dosar xxxx ramasa definitiva prin decizia pen nr xxx a Curtii de Apel Alba I.,inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 5 ani si 3 luni inchisoare ca urmare a contopirii astfel;
-3 ani si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii  de furt calificat, prev de art 208 alin 1,209 alin 1 lit i Cpen cu aplicarea art 37 lit a Cpen,
-2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr xxx a Judecatoriei S. ca urmare a revocarii beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere .
Dispune descontopirea pedepsei rezultante in pedepsele ei componente,
Se va constata ca prin sentinta penala nr xxxx pronuntata de judecatoria S. in dosar xxxx definitiva  prin decizia penala nr xxxx pronuntata de C. de Apel A. I. inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare ca urmare a contopirii pedepselor;
-3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a, e,i C.pen. ;
-2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr xxxx a Judecatoriei S. ca urmare a revocarii beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere .
Dispune descontopirea pedepsei rezultante in pedepsele ei componente.
Inlatura sporul de 2 luni aplicat prin sentinta penala nr 1569/2013 a Judecatoriei A..
In baza art. 33 lit. a,34,36 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 N.c.pen. va dispune contopirea pedepsei aplicata prin prezenta sentinta,de 1(un) an inchisoare cu pedepsele de 3 ani si 3 luni inchisoare, 3 ani inchisoare, in pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani si 3 luni inchisoare, pe care o sporeste la 3 ani si 6 luni inchisoare .
Se va mentine revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr xxx a Judecatoriei S., pe care o adauga la pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare, inculpatul urmand ca in final sa execute pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare.
In baza art. 72N C.pen. se va deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii din data de 17.03.2011 si perioada executata din 08.02.2013 pana in data de 19.02.2015.
Se va dispune anularea vechilor  mandate de executare a pedepsei inchisorii precum si mandatul de executare a inchisorii emis in baza sentintei penale nr xxxx pronuntata de Judecatoria A. si va dispune emiterea unui nou mandat conform dispozitivului prezentei sentinte, dupa ramanerea ei definitiva.
In baza art. 274 alin. 2 C. proc. pen.  va obliga  fiecare inculpat  la plata sumei de 117,33 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 17.33 lei pentru fiecare inculpat cheltuieli in faza d e urmarire penala.
             In baza art. 274 alin 1 cheltuielile privind onorariile avocatilor din oficiu B.G.pentru inculpatii C. G. R. si B. C. in faza de urmarire penala si ale avocatilor M. C. pentru inculpatul C. G. R. si avocat G. M. pentru inculpat B. C. in faza de judecata, vor ramane in sarcina statului

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In baza art. 260 alin.1 C.pen. din 1969(corespondent art. 273 alin.1 N.C.pen.  cu aplicarea art. 5 N.C.pen ;
Condamna inculpata R. L. G. porecla L. fiica lui J. N. si R. G.,nascuta la data de xxx in S.,domiciliata in orasul xxx,posesor CI seria xxx nr xxx eliberat de SPCLEP M.S. CNP xxxx,fara antecedente penale ;
-la o pedeapsa de 1(un)an inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa ;
In temeiul art. 12 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod penal, face aplicarea dispozitiilor art. 71 Cp 1969 si interzice inculpatei ca pedepse accesorii, pe durata executarii pedepsei principale, drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a si lit. b vechiul Cp
In temeiul art. 81 alin. 2 Cp 1969, cu aplicarea art. 5 NCp, suspenda conditionat executarea pedepsei de 1 an  inchisoare.
In temeiul art. 82 alin. 1 Cp 1969, cu aplicarea art. 5 NCp, stabileste un termen de incercare de 3ani .
In temeiul art. 71 alin. 5 Cp 1969, cu aplicarea art. 5 NCp, suspenda executarea pedepselor accesorii pe durata suspendarii conditionate a executarii pedepsei principale.
In temeiul art. 15 alin. 2 din Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod penal, cu aplicarea art. 5 NCp, atrage atentia inculpatei asupra dispozitiilor art. 83 Cp 1969 privind revocarea suspendarii pedepsei.
In baza art.  273alin 1 NCpen cu aplicarea art 113,114 NCpen si art 5 NCpen si a art 117 NCpen, aplica inculpatei B. C., fara porecla, fiica lui B. D. si B. L. R.,nascuta la data de xxx in S., domiciliata in orasul xxxx, cetatean roman, studii 6 clase, necasatorita, cu doi copii minori, fara ocupatie, fara loc de munca, fara antecedente penale, posesoare a CI seria xxx nr xxxx elib. de SPCLEP M. S. CNP xxxx masura educativa a stagiului de formare civica pe o durata de 8 saptamani cu incepere de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, respectiv de la data punerii in executare a hotararii ramasa definitiva, pentru savarsirea infractiunii de marturie mincinoasa.
Atrage atentia inculpatei  asupra consecintelor nerespectarii obligatiilor impuse si ale savarsirii de noi infractiuni in cursul executarii masurii educative a stagiului de formare civica.
In baza art. 260 alin.1, C.pen. din 1969 (corespondent art. 273 alin1 N.C.pen.) cu aplicarea art. 5 N.C.pen. si cu aplicarea art. 37 lit. a C.pen. din 1969 ;
Condamna inculpatul C. G. R. porecla C.,fiul lui C. I.si C. L., nascut la data de xxx in S. jud. A., domiciliat in xxxxx ,actualmente detinut in P. A., cetatean roman, studii 5 clase, stagiul militar nesatisfacut, necasatorit, doi copii minori, fara ocupatie, fara loc de munca, recidivist, posesor CI seria xx nr xxx eliberata de SPCLEP M. S., CNP xxxx;
-la o pedeapsa de 1(un)an inchisoare, pentru savarsirea  infractiunii de marturie mincinoasa ;
In baza art. 86 ind.4, C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 16 din Legea nr. 187/2012 de punere in aplicare a Noului Cod penal, dispune revocarea pedepsei de 2 ani inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere aplicata inculpatului prin sentinta penala nr 87 /2010 pronuntata de Judecatoria Saliste  definitiva prin nerecurare, urmand ca inculpatul sa execute aceasta pedeapsa alaturi de pedeapsa aplicata prin prezenta cauza, inculpatul sa execute o pedeapsa de 3(trei)ani inchisoare .
Constata ca fapta pentru care inculpatul este condamnat prin prezenta sentinta este concurenta  cu faptele pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr 91/2012 si respectiv 16/2013 a le Judecatoriei Saliste si au fost savarsite in termenul d e incercare al suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr 87/2010 a Judecatoriei Saliste .
Constata ca inculpatului prin sentinta penala nr 1569/2013 a Judecatoriei Aiud i s-a aplicat o pedeapsa de 5 ani si 5 luni inchisoare,rezultata in urma contopirii pedepselor aplicate prin sentinta penala nr xxxx pronuntata  de Judecatoria  Saliste si sentinta penala nr xxxx pronuntata de Judecatoria Saliste definitiva prin decizia Curtii de Apel Alba Iulia nr xxxx .
Dispune descontopirea pedepselor rezultante de 5 ani si 5 luni inchisoare in elementele ei componente;
 Constata ca prin sentinta penala nr 91/2012 pronuntata de Judecatoria Saliste in dosar xxxx ramasa definitiva prin decizia pen nr xxx a Curtii de Apel Alba Iulia,inculpatul a fost condamnat la o pedeapsa rezultanta de 5 ani si 3 luni inchisoare ca urmare a contopirii astfel;
-3 ani si 3 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii  de furt calificat,prev de art 208 alin 1,209 alin 1 lit i Cpen cu aplicarea art 37 lit a Cpen,
-2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr xxx a Judecatoriei Saliste ca urmare a revocarii beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere .
Dispune descontopirea pedepsei rezultante in pedepsele ei componente,
Constata ca prin sentinta penala nr xxx pronuntata d e judecatoria Saliste in dosar xxxx definitiva  prin decizia penala nr xxxx pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia inculpatul a fost condamnat la pedeapsa rezultanta de 5 ani inchisoare ca urmare a contopirii pedepselor;
-3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin 1, 209 alin 1 lit. a, e,i C.pen. ;
-2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr.xxxx a Judecatoriei Saliste ca urmare a revocarii beneficiului suspendarii conditionate a executarii pedepsei sub supraveghere .
Dispune descontopirea pedepsei rezultante in pedepsele ei componente.
Inlatura sporul de 2 luni aplicat prin sentinta penala nr. xxxx a Judecatoriei A...
In baza art. 33 lit. a,34,36 C.pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 N.c.pen. dispune contopirea pedepsei aplicata prin prezenta sentinta,de 1(un) an inchisoare cu pedepsele de 3 ani si 3 luni inchisoare, 3 ani inchisoare, in pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani si 3 luni inchisoare, pe care o sporeste la 3 ani si 6 luni inchisoare .
Mentine revocarea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei de 2 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. xxx a Judecatoriei S., pe care o adauga la pedeapsa rezultanta de 3 ani si 6 luni inchisoare, inculpatul urmand ca in final sa execute pedeapsa de 5 ani si 6 luni inchisoare.
In baza art. 72N C.pen. deduce din pedeapsa aplicata durata retinerii din data de 17.03.2011 si perioada executata din 08.02.2013 pana in data de 19.02.2015.
Anuleaza vechile mandate de executare a pedepsei inchisorii precum si mandatul de executare a inchisorii emis in baza sentintei penale nr. xxxx pronuntata de Judecatoria A. si dispune emiterea unui nou mandat conform dispozitivului prezentei sentinte, dupa ramanerea ei definitiva.
In baza art. 274 alin. 2 C. proc. pen. obliga fiecare inculpat  la plata sumei de 117,33 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 17.33 lei pentru fiecare inculpat cheltuieli in faza d e urmarire penala.
             In baza art. 274 alin 1 cheltuielile privind onorariile avocatilor din oficiu B.G. pentru inculpatii C. G. R. si B. C. in faza de urmarire penala si ale avocatilor M. C. pentru inculpatul C. G. R. si avocat G. M. pentru inculpat B. C. in faza de judecata, raman in sarcina statului.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minuta, pentru procuror si parti.
Pronuntata in sedinta publica,azi 19.02.2015.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Marturie mincinoasa

Instigare la marturie mincinoasa - Sentinta penala nr. 105 din data de 05.05.2010
Plangere contra solutiei procurorului. Marturie mincinoasa. - Decizie nr. 232 din data de 26.10.2009
Marturie mincinoasa. Cauza de nepedepsire reglementata de art. 260 al. 2 Cod penal. Cauza de reducere a pedepsei prevazuta de al. 3 al art. 260 Cod penal. Diferente. Momentul la care intervine retragerea marturiei mincinoase. - Decizie nr. 664 din data de 03.11.2009
Marturie mincinoasa art. 260 Cod penal - Sentinta penala nr. 302 din data de 28.11.2008
Probele si aprecierea lor. Valoarea probanta a declaratiei de martor data in faza de urmarire penala. - Decizie nr. 108 din data de 13.10.2009
Marturie mincinoasa - Sentinta penala nr. 595 din data de 26.11.2009
abandon familie - Sentinta penala nr. 81 din data de 03.11.2016
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei - Sentinta penala nr. 63 din data de 12.09.2016
cerere de reabilitare - Sentinta penala nr. 87 din data de 14.11.2016
contestatie durata proces - Sentinta penala nr. 3 din data de 17.06.2016
actiune pauliana/revocatorie - Sentinta civila nr. 251 din data de 25.05.2016
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 169 din data de 05.04.2016
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 130 din data de 22.03.2016
revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere (art.447 C.p.p. si art.86 ind 4 C.p.) - Sentinta penala nr. 78 din data de 20.10.2016
nulitate act juridic - Sentinta civila nr. 125 din data de 17.03.2016
succesiune - Sentinta civila nr. 176 din data de 07.04.2016
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 357 din data de 17.09.2015
marturie mincinoasa - Sentinta penala nr. 12 din data de 19.02.2015
vatamare corporala din culpa - Sentinta penala nr. 42 din data de 23.06.2015
conflict de interese - Sentinta penala nr. 40 din data de 23.06.2015