InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Saliste

contestatie durata proces

(Sentinta penala nr. 3 din data de 17.06.2016 pronuntata de Judecatoria Saliste)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Judecatoria Saliste | Jurisprudenta Judecatoria Saliste

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei penale privind pe contestator   S.C. GF  S.R.L, avand ca obiect contestatie durata proces (art.488 ind. 2  NCPP)
Fondul cauzei si dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 14.06.2016, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, fiind amanata pronuntarea cauzei la data de 17.06.2016, avand nevoie de timp pentru a delibera.

JUDECATORUL DE DREPTURI SI LIBERTATI

Constata ca la data de 20.05.2016 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Saliste sub dosar nr. XXX contestatia formulata de petenta S.C. GF S.R.L. cu sediul in XXXX in contradictoriu cu intimat ST, domiciliat in XXX, in calitate de reprezentant legal al S.C. V S.R.L., privind durata procesului penal obiect al dosarului nr.XXX al Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste.
In motivarea aceste contestatii, astfel cum a fost precizata si completata (f.21), s-a aratat ca cercetarile la organul de urmarire penala treneaza in mod nejustificat, desi petenta s-a prezentat la organul de urmarire penala la fiecare convocare si a solicitat administrarea mai multor probe, nu i-a fost comunicat stadiul de solutionare al cererii in probatiune si nici nu s-au administrat probele solicitate. Totodata, invedereaza ca desi probele solicitate de petenta au fost incuviintate de catre procuror, in mod nejustificat, dupa 5 luni de zile de la incuviintarea acestora, organul de cercetare penala respinge o parte din cereri. Totodata, desi petenta a fost instiintata pentru a fi prezenta la administrarea probelor, dupa inregistrarea prezentei contestatii, organul de  cercetare penala fara a mai administra vreo proba  intocmit referat cu propunere de clasare.
In cauza, Parchetul de pe langa Judecatoria Saliste si intimatul SV nu au formulat un punct de vedere.
Analizand lucrarile si materialul din dosarul de urmarire penala nr. XXX al Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste, judecatorul de drepturi si libertati retine urmatoarele:
La data de 05.01.2015, a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste sub nr. XXX, urmare a ordonantei nr. XXX a procurorului Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial AI, prin care s-a dispus clasarea cauzei privind plangerea penala formulata de catre S.C. GF S.R.L. prin administrator SG sub aspectul savarsirii infractiunilor prevazute de art. 10 lit.b si c din Legea nr. 78/2000 si s-a disjuns cauza sub aspectul savarsirii infractiunilor prev. de art. 244 alin.1 si 2 C.pen, art. 320 C.pen., art. 322 C.pen. si art. 323 C.pen., fiind declinata competenta de solutionare in favoarea Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste.
Prin plangerea penala cu care petenta a investit organul de urmarire penala se reclama faptul ca la data de 21.03.2011 intre S.C. GF S.R.L. XX si ACBB a fost incheiat contractul nr. XX, avand ca obiect curatarea pasunilor detinute de asociatie pe raza comunei GR. Petenta sustine ca ulterior contractul a fost reziliat abuziv, asociatia incheind un nou contract , respectiv nr. XXX, cu S.C. VEC S..R.L. RV, reprezentata de catre numitul SV, avand acelasi obiect, fapt pentru care reprezentantul .S.C. GF S.R.L. apreciaza ca a fost inselat cu ocazia incheierii contractului, solicitand tragerea la raspundere penala a  numitului SV, ca reprezentant al S.C. VEC S..R.L. si a reprezentantilor ACBB GR De asemenea, in ceea ce priveste infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art. 320 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 322 C.pen., uz de fals, prev. de art. 323 C.pen., se sustine ca inscrisul incheiat intre ACBB si S.C. VEC S..R.L. reprezinta un fals, fiind folosit atat in fata instantei civile, cat si la APIA S, in vederea obtinerii de subventii.
La data de 20.01.2015, s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la infractiunea de inselaciune, prev. de art. 244 C.pen., fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art. 320 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata, prev. de art. 322 C.pen., uz de fals, prev. de art. 323 C.pen (f.20-dos.u.p), apreciindu-se  ca actul de sesizare indeplineste conditiile prevazute de lege si nu exista vreunul din cazurile care impiedica punerea in miscare sau exercitarea actiunii penale.
La data de 11 februarie 2015, s-a intocmit de catre organul de cercetare penala referat cu propunere de clasare, retinandu-se in esenta, ca din actele de urmarire penala efectuate rezulta ca intre parti s-a incheiat un contract de prestari servicii, avand ca obiect executarea de catre S.C. GF S.R.L. a unor lucrari de curatare a pasunilor, contract valabil pe o perioada de 20 de zile , prelungit tacit pana in luna octombrie 2011 si reziliat unilateral pe motiv de neindeplinire a obligatiilor contractuale de catre prestatoare. Se retine ca imprejurarea ca asociatia B nu si-a respectat obligatia de plata prevazuta in contract, precum si divergentele dintre parti cu privire la executarea obligatiilor contractuale stabilite sunt aspecte de natura civila. De asemenea, cu privire la infractiunile prev. de art. 320 C.pen., art. 322 C.pen., art. 323 C.pen., nu sunt intrunite trasaturile esentiale ale acestor infractiuni.
La dosarul de urmarire penala au fost depuse inscrisuri, respectiv contractul de  lucrari incheiat intre petenta S.C. GF si AB (f.30-43 dos.u.p.), facturi fiscale atestand plati efectuate de catre AB petentei (f.44-51), contract de prestari servicii incheiat intre ACB si S.C. VEC S.R.L. (f.52-56), facturi  si chitante intocmite intre AB si S.C. VEC S.R.L. (f.57-68), sentinta civila nr. XXX a Judecatoriei Saliste si decizia civila nr. XXX a Tribunalului Sibiu Sectia a II-a Civila, ambele pronuntate in dosar nr. XXXX si s-a procedat la audierea administratorului societatii petente, SG.
La data de 27 februarie 2015, procurorul de caz si-a insusit propunerea organului de cercetare penala si a dispus clasarea cauzei cu privire la infractiunile prev. de art.244 alin.1 si 2 C.pen.,  320 C.pen., art. 322 C.pen., art. 323 C.pen., solutie infirmata  de catre prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste prin ordonanta din data de 23 martie 2015 pronuntata in dosarul nr. xxx (f.31-32 dos.u.p.), retinandu-se ca in cauza nu s-au efectuat cercetari penale si cu privire la numitul SV, desi persoana vatamata a formulat plangerea penala si impotriva acestuia si, totodata, ca solutia nu vizeaza toate infractiunile reclamate in plangere. Solutia de redeschidere a urmaririi penale a fost confirmata de catre instanta prin  incheierea penala nr. xxx data in dosarul nr. xxx al Judecatoriei Saliste.
Prin ordonanta din data de 04 mai 2015 (f.27 dos.u.p.), organele de cercetare penala au respins cererea privind audierea martorului CTP si reaudierea numitului SV, precum si celelalte probe testimoniale solicitate de catre partea, singura proba incuviintata si administrata de catre organele de cercetare penala a fost proba cu inscrisuri, respectiv documentatia de la APIA care a stat la baza acordarii subventiilor catre AB.
In cauza s-au efectuat ulterior, in cursul  lunii iunie 2015, mai multe acte de urmarire penala, respectiv a fost reaudiat reprezentantul persoanei vatamate, SG si au fost audiati martorii MCN, CCM, iar prin comisie rogatorie s-a efectuat audierea intimatului SV. Totodata, a fost depus un memoriu de catre reprezentanta AB, SM (f.157 dos.u.p.)
Prin referatul organului de cercetare penala din data de 24.08.2015, s-a propus din nou clasarea cauzei, solutie neinsusita de procuror, care a dispus completarea urmaririi penale.
In cauza, in perioada 24.08.2015-30.10.2015, nu s-au mai efectuat nici un fel de probatorii, iar prin ordonanta procurorului din data de 30.10.2015, a fost restituita cauza la organele de cercetare penala in vederea completarii urmaririi penale, retinandu-se de catre procuror ca urmarirea penala nu este completa, neadministrandu-se intreg probatoriul solicitat, iar organul de cercetare penala nu s-a pronuntat asupra probelor solicitate de catre persoana vatamata.
La data de 24 martie 2016, organele de cercetare penala au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale in rem cu privire la infractiunea de abuz in serviciu, prev. de art. 248 C.pen.1968, cu aplicarea art. 5 C.pen.
La data de 29 mai 2016, dupa formularea prezentei contestatii, s-a formulat de catre organul de cercetare penala o noua propunere de clasare a cauzei, fata de reprezentantii ACBB pentru infractiunea de inselaciune prev. de art. 244 alin.1 si 2 C.pen., nefiind intrunite elementele constitutive ale acestei infrac?iuni sub aspectul laturii obiective; fata de numitul SV pentru complicitate la inselaciune prev. de art. 244 cu aplic. Art. 48 alin.1 C.pen., nefiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii. De asemenea, s-a dispus clasarea cauzei pentru infractiunile de fals material in inscrisuri oficiale, prev. de art. 320 C.pen., fals in inscrisuri sub semnatura privata prev.de art. 322 C.pen., uz de fals, prev.de art.323 si abuz in serviciu prev. de art. 248 din Codul penal din 1968, cu aplicarea art. 5 C.pen., apreciindu-se ca fapta nu exista.
 Potrivit dispozitiilor art.488 ind.5 alin.2 C.proc.pen., judecatorul de drepturi si libertati, in aprecierea caracterului rezonabil al duratei procedurii judiciare, va lua in considerare urmatoarele elemente: natura si obiectul cauzei, complexitatea cauzei, inclusiv prin luarea in considerare a numarului de participanti si a dificultatilor de administrare a probelor, elementele de extraneitate ale cauzei, faza procesuala in care se afla cauza si durata fazelor procesuale anterioare, comportamentul contestatorului in procedura judiciara analizata, inclusiv din perspectiva exercitarii drepturilor sale procesuale si procedurale si din perspectiva indeplinirii obligatiilor sale in cadrul procesului, comportamentul celorlalti participanti in cauza, inclusiv al autoritatilor implicate, interventia unor modificari legislative aplicabile cauzei precum si orice alte elemente de natura sa influenteze durata procedurii.
In concret, judecatorul de drepturi si libertati constata ca durata cauzei penale supuse controlului jurisdictional este de un an si 5 luni punctul de pornire constituindu-l momentul in care  cauza a fost trimisa spre solutionare Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste.
Avand in vedere vechimea cauzei de 1 an si 5 luni-, precum si faptul ca din punctul de vedere al organului de cercetare penala urmarirea penala este completa, fara sa fie data vreo solutie (clasare sau restituire a cauzei pentru completarea urmaririi penale), judecatorul de drepturi si libertati constata ca activitatea de urmarire penala nu s-a indeplinit intr-o durata rezonabila, in baza art. 488 ind.6 alin.1 C. proc. pen., astfel ca va admite contestatia privind durata procesului penal formulata de petenta.
Se va stabili drept termen pentru finalizarea urmaririi penale in dosarul nr.XXX al Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste data de 30.09.2016.
Se va stabili drept termen pana la care petentii nu pot formula o noua contestatie privind durata procesului penal data de 15.08.2016.
In baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
DISPUNE

In baza art. 488 ind.6 alin.1 C.proc. pen. admite contestatia privind durata procesului penal formulata de petenta S.C. GF S.R.L., cu sediul in XXX, si in consecinta:
Stabileste drept termen pentru finalizarea urmaririi penale in dosarul nr. XXX al Parchetului de pe langa Judecatoria Saliste in data de 30.09.2016.
Stabile?te drept termen pana la care petentul nu poate formula o noua contestatie privind durata procesului penal data de 15.08.2016.
In baza art. 275 alin.3 CPP, cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Fara cale de atac.
Pronuntata in sedinta publica azi, 17.06.2016.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012