InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Apel respins ca tardiv formulat

(Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Deliberand asupra apelului de fata, constata urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosarul nr. s-a dispus admiterea exceptiei nelegalei timbrari a cererii de chemare in judecata, invocata de instanta din oficiu.
A fost anulata ca netimbrata contestatia la executare formulata de L. M. impotriva intimatilor D. D. si BEJ si obligat contestatorul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a dispune astfel, instanta de fond a retinut ca prin Rezolutia intocmita la primirea dosarului, din data de 19.11.2014 judecatoria a fixat in sarcina contestatorului obligatia de a achita suma de 970 lei cu titlu de taxa de timbru, fiind incunostintat in acest. S-a formulat din partea acestuia la data de 08.12.2014 o cerere de ajutor public judiciar, solicitand fie scutirea de la plata taxei de timbru, fie reducerea acesteia. Insa prin Incheierea pronuntata in Camera de Consiliu din data de 10.02.2015 instanta a respins ca neintemeiata cererea sa, mentinand astfel in sarcina reclamantului obligatia de a achita suma de 970 lei cu titlu de taxa de timbru.
Fata de dispozitiile art. 33 din OUG 80-2013, avand in vedere ca a fost incunostintat asupra faptului ca trebuie sa achite suma de 970 lei si de a face dovada achitarii taxei judiciare de timbru aferente contestatiei la executare, sub sanctiunea anularii acesteia ca fiind netimbrata si fata de imprejurarea ca, pana la termenul acordat de instanta de fond, acesta nu a achitat taxa de timbru datorata, ci dimpotriva a aratat ca renunta la judecarea prezentei cereri, instanta de fond a admis exceptia netimbrarii actiunii, invocata din oficiu si, in consecinta, a anulat ca fiind netimbrata contestatia la executare formulata de contestatorul L. M.
Totu?i, avand in vedere momentul la care reclamantul a formulat acea cerere de renun?are la judecata cererii, respectiv 13.02.2015, ulterior primirii de catre parata a cererii de chemare in judecata, aceasta formuland si intampinare, instan?a de fond a apreciat ca acesta se regase?te in culpa procesuala, prin atitudinea sa dand na?tere unor sarcini de natura patrimoniala intimatei care s-a vazut nevoita a apela la serviciile unui aparator pentru a-si exprima pozitia procesuala. Ca atare, a obligat reclamantul la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in onorariu avocatial, facand aplicarea dispozitiilor art. 453 raportat la 451 C.pr.civ.
Impotriva acestei hotarari a declarat apel D. D. solicitand schimbarea in parte a sentintei apelate, in sensul acordarii cheltuielilor de judecata integral sau cel putin sa se reaprecieze cuantumul acestora spre maximum dovedit; cu cheltuieli de judecata in apel.
In motivarea apelului a aratat ca in fapt, judecatoria Sibiu fata de cererea de renuntare formulata de catre contestatorul L. M. (fila 97 dosar) prin care solicita renuntarea ia judecata, cu precizarea ca taxele judiciare de timbru ingradesc accesul la justitie a oamenilor saraci (in cazul contestatorului cu 5.000 lei salariu lunar) stabileste cuantum al cheltuielilor de judecata in suma de 200 lei.
Considera apelanta ca fata de faptul ca la momentul la care a fost obligata sa isi angajeze avocat, datorita faptului ca contestatorul a inteles sa conteste PENSIA ALIMENTARA A COPIILOR PE care o datora, si fata de faptul ca a achitat suma de 800 lei, dar si fata de faptul ca in cauza toata procedura scrisa a fost, epuizata, s-au pus note inclusiv pe cererea de acordare a ajutorului public judiciar, instanta a gresit la aprecierea cuantumului cheltuitor de judecata doar de 200 lei.
Este nelegala aceasta apreciere, fata de faptul ca inclusiv dosarul executional a fost comunicat, deci practic, la ultimul termen de judecata s-a renuntat la judecata. Fata de respingerea contestatiei ca insuficient timbrata, solicita reaprecierea cheltuielilor de judecata spre maxim, daca nu integral, avand in vedere volumul dosarului si faptul ca contestatorul a promovat cererea de chemara in judecata, in scopul de nu a fi executat cu contributia de intretinere pentru copii, fapt ce in sarcina apelantei a generat cheltuieli suplimentare; solutia este nelegala, fata de faptul ca la ultimul termen de judecata contestatorul, sicanator, dar si ca un tertip, renunta la judecata tocmai pentru a nu plati cheltuielile de judecata.
Solicita apelanta acordarea cheltuielilor in intregime sau reaprecierea spre maximum acestora dovedite (fila 39 dosar).
In drept, a invocat art. 466, 480 N.C.pr.civ., art. 452, 453 N. C.pr.civ.
Intimatul L. M. a inaintat la dosar intampinare, solicitand respingerea apelului si mentinerea hotararii atacate ca fiind legala si temeinica.
In cadrul sedintei de judecata din data de 10.12.2015, data fiind imprejurarea ca instanta de fond a mentionat in minuta si dispozitivul sentintei civile atacate calea de atac ca fiind recursul, dosarul fiind inregistrat la tribunal spre solutionare completului de recurs R1, s-a dispus calificarea prezentei cai de atac ca fiind apelul, cauza fiind solutionata in complet legal constituit.
La acelasi termen de judecata, intimatul a invocat tardivitatea formularii cererii de apel de catre apelanta.
S-a amanat pronuntarea hotararii la data de 17.12.2015, iar apoi, potrivit considerentelor din incheierea ulterioara, la data de 23.12.2015.
Tribunalul, raportat la dispozitiile art. 245, art. 248 C.pr.civ., va analiza cu prioritate exceptia tardivitatii formularii apelului, invocata de intimat.
Astfel, se constata ca potrivit prevederilor art. 651 alin. 4 C.pr.civ. In toate cazurile instanta de executare se pronunta prin incheiere executorie care poate fi atacata numai cu apel, in termen de 10 zile de la comunicare, daca prin lege nu se dispune altfel.
Conform procesului verbal de inmanare depus la fila 106 dosar fond, hotararea a fost comunicata apelantei la data de 24.06.2015.
Calculand termenul de 10 zile pentru exercitarea apelului, prevazut de art. 651 alin. 4 C.pr.civ., cu respectarea dispozitiilor art. 181 alin. 1 pct. 2 C.pr.civ., se constata ca ultima zi in care putea fi exercitata calea de atac este data de 06.07.2015.
Cererea de apel a fost inaintata la instanta la data de 24.07.2015, prin fax, deci dupa implinirea termenului de apel (06.07.2015).
Avand in vedere ca la data de 10.12.2015 instan?a a stabilit ca apelul este calea de atac in prezenta cauza, desi in cuprinsul hotararii apelate este mentionata calea de atac ca fiind recurs in termen de 30 zile de la comunicare, avand in vedere ca dispozi?iile art. 457 N.C.pr.civ. nu reglementeaza situa?ia in care calea de atac prevazuta de lege este exercitata intr-un termen mai indelungat in considerarea men?iunii gre?ite din hotararea apelata, astfel incat aplicabile sunt normele art. 186 N.C.pr.civ. si avand in vedere ca in situa?ia de fa?a, apelanta putea formula cerere de repunere in termenul exercitarii caii de atac, in termen de 10 zile de la data la care instan?a a stabilit natura caii de atac, tribunalul a amanat pronuntarea hotararii in prezenta cauza, la data de 23.12.2015, pentru a se verifica daca pana la expirarea termenului se va formula sau nu o astfel de cerere de catre apelanta.
Apelanta nu a inteles sa formuleze cerere motivata de repunere in termenul de apel, si intrucat, astfel cum s-a aratat mai sus, cererea de apel a fost inaintata la instanta peste termenul de 10 zile prevazut de lege, tribunalul va admite exceptia tardivitatii formularii apelului, invocata de catre intimat, si in consecinta, va respinge, fiind tardiv formulat, apelul declarat de intimata de la fond D. (fosta L.)  D. impotriva sentintei civile nr. pronuntata de Judecatoria Sibiu in dosarul nr. .
Se constata ca intimatul nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017