InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Recurs inadmisibil

(Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara

R O M A N I A
TRIBUNALUL HUNEDOARA-SECTIA PENALA


DECIZIA PENALA NR.148/R/2008 DOSAR NR.4716/221/2007

Sedinta publica din 25 martie 2008

PRESEDINTE : . - judecator
. - presedinte sectie penala
. - judecator
. - grefier

Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a fost reprezentat de d-na procuror .

Pe rol fiind judecarea recursului penal declarat de petentul C.I. impotriva sentintei penale nr.1527/10.12.2007 pronuntata de Judecatoria Deva in dosar nr.4716/221/2007 ( judecator .).
La apelul nominal facut in sedinta publica s-a prezentat petentul recurent C.I. in stare de arest asistat de avocat Grumazescu Valentin in subst.av.din oficiu Voicu Cristian.
Procedura de citare a fost legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei,dupa care ;
Instanta, din oficiu, a pus in discutie exceptia inadmisibilitatii prezentului recurs prin prisma disp.art.25,38 si 68 din Legea nr.275/2006.
Aparatorul petentului a solicitat respingerea exceptiei ridicate, considerand ca prezentul recurs este admisibil.
Reprezentanta Parchetului a pus concluzii de admitere a exceptiei si pe cale de consecinta, respingerea recursului petentului ca inadmisibil.
Petentul recurent, avand ultimul cuvant, a sustinut ca recursul sau este admisibil, motiv pentru care a solicitat respingerea exceptiei ridicate, admiterea recursului, casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei la Judecatoria Deva spre solutionare. A precizat ca a folosit toate caile legale, adresandu-se inclusiv judecatorului delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate de la penitenciar, care s-a si pronuntat asupra plangerii sale.
Instanta a retinut cauza in pronuntare pe exceptie.

T R I B U N A L U L ,


Asupra recursului penal de fata:
Prin sentinta penala nr. 1527/2007, Judecatoria Deva a trimis  cauza la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Barcea-Mare, in vederea solutionarii plangerii formulata de petentul C.I.,   in contradictoriu cu intimatul Penitenciarul Barcea-Mare, impotriva  hotararii din 21. 08. 2007 a comisiei de individualizare a regimului de executare a pedepsei din Penitenciarul Barcea-Mare.
A stabilit in sarcina M. J. si in favoarea Baroului Hunedoara plata sumei de 40 lei, onorariu pentru aparatorul din oficiu.
Cheltuielile judiciare in cuantum de 60 lei au fost lasate  in sarcina statului.
Pentru a hotari astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele:
Din corespondenta purtata cu Penitenciarul BarceA Mare a rezultat ca in speta de fata nu s-a parcurs etapa analizarii hotararii atacate de catre judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Barcea Mare , desi petentul a formulat plangere in acest sens, intemeiata pe dispozitiile Legii nr. 275/2006.
           In aceste conditii instanta de fond a dat eficienta disp. art. 300 C.p.p., privitoare la neregularitatea sesizarii si a trimis cauza la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Barcea Mare, in vederea solutionarii plangerii formulate de petentul C.I..
Impotriva acestei sentinte petentul a formulat recurs, in termen, motivat, solicitand trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond avand in vedere ca el a formulat o plangere la judecatorul delegat pentru  executarea pedepselor privative de libertate la Penitenciarul Barcea Mare insa acesta  nu a solutionat-o in termenul legal, iar ulterior fiind solutionata se impune trimiterea cauzei la instanta de fond pentru judecarea plangerii formulate de el.
Examinand sentinta atacata in baza motivului invocat  cum si din oficiu potrivit art.385/6 alin.3 cod procedura penala, se constata urmatoarele:
Potrivit art.25 alin.2 din Legea nr.275/2006 privind executarea pedepselor  si a masurilor dispuse de organele  judiciare in cursul procesului penal impotriva modului de stabilire a regimului de executare, persoana condamnata poate formula plangere la judecatorul delegat pentru executarea pedepselor privative de liberate, iar potrivit art.74 alin.1 din acelasi act normativ impotriva hotararii comisiei de  disciplina prin care a fost aplicata o sanctiune disciplinara persoana condamnata poate formula plangere la judecatorul delegat  susmentionat.
In ambele cazuri impotriva incheierii judecatorului delegat persoana condamnata poate introduce contestatie la judecatoria in a carei circumscriptie se afla  penitenciarul.
Hotararea  judecatoriei este definitiva, potrivit disp.art. 25 alin.8 respectiv potrivit disp.art.74 alin.8 din Legea nr.275/2006.
Pe de alta parte conform art.385/1 alin.1 lit.a cod procedura penala sentintele pronuntate de judecatorie pot fi atacate cu recurs, in cazurile prevazute de lege.
Or in speta, fiind vorba de o contestatie formulata in baza prevederilor Legii nr.275/2006 sentinta instantei de fond nu poate fi atacata cu recurs.
Asa fiind in baza prev. de art.385/15 pct.1 lit.a cod procedura penala se va respinge ca inadmisibil prezentul recurs.
Vazand si prev. art.192 alin.2 cod procedura penala.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE


Respinge ca inadmisibil recursul declarat de petentul C.I.  impotriva sentintei penale nr. 1527/2007 a Judecatoriei Deva, judetul Hunedoara.
Obliga pe recurent sa plateasca statului suma de 50 lei cheltuieli judiciare in recurs.
Onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru petent in suma de 40 lei, va fi platit  din fondul Ministerului Justitiei.
Definitiva.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 25 martie 2008.
PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR.

GREFIER,


PCA/CC/2 ex.
jud. fond
31.03.2008Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010
Litigiu de asigurari sociale. Recalcularea pensiei prin valorificarea veniturilor realizate in acord global, in raport de considerentele Deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 30/2009 - Sentinta civila nr. 1567LM/2010 din data de 02.11.2010